Kezdőlap Újdonságok Kereső Egyesület Levelezés Aktualitások Kutatás Adattárak Történetek Médiatár Partnereink RSS
 
 Személyek 
 Családok 
 Események 
 Helytörténet 
 Személyes 
 Tallózó 
 Kutatásról 
Tímárok, előkelők, statisztikusok: a Jordán család története
A napóleoni háborúktól a felvidékig: a Sebastiani család
Az olovói Bernyákovics család története a XVII-XVIII. században
Zala (Mayer) György családtörténete
Családkutatástól az emléktábla avatásig
A hegyháti (Baranya) Dékány család ismert családfája
A Suly család rövid története
A herceg és a grófi Porcia-család magyarországi ága
Mayer-kerámiák és előkelő családok
A gesztelyi Nagy család rövid története
A Niederkirchner család címeres levele
A Nyitrayak. Jobbágyok vagy nemesek voltak-e apai ágú őseim?
A Palásthy család története a középkorban
A Galgóczy családnév története
Tisza család rövid története
A Rakovszky család rövid története.
A hegyháti (Baranya) Dékány család ismert családfája   (Letölthető pdf formátumban)

1. A legrégebbi ismert generációk - XVII. század
A baranyai Zselic és Hegyhát területén az 1600-as évek végén születhetett:

 1. Dékány András, Decanus tisztséget tölt be Vásárosdombón, 1732-ben halt meg (népszámlálás, mint Emortuus említi 1732-ben), születése 1680-1690 közötti évrekre tehető. A Decanus világi plébániás tisztséget jelöl, az Aedituus szinonímája. Ezen funkciókat csak a közösség megbecsült, tapasztalt és vélhetően írástudó tagjai tölthették be. Ahogy jeleztük András betelepülő lehetett, korábbi conscriptiok nem említik a nevét, vagy akár Dékány vezetéknevet a Hegyháton a XVIII század elején. Ismert még, hogy akkor jelenik meg a neve, amikor a vásárosdombói plébánia irányítását a pécsi ferencesek veszik át 3 évre.
 2. Dékány Istók, Aedituus egyházfi Magyarszéken 1741-ben (1743-ban már nem említik lakosként, az 1742-es visitatio során már nem őt említik Aedituusnak), születése 1680-1690 közé tehető. Az Aedituus tisztséggel együtt járt a robot megváltása is. Közszolgáltatással a földesúr felé nem tartozott (lásd conscriptiok feljegyzései). Istókot András testvérének, vagy fiának tekintjük.
 3. Dékány János – 1792-ben hunyt el 96 évesen Kováczinán (Kovácsszénája). Ugyan a 96 éves kor valószínűleg nem pontos, születése 1700-1710 közé tehető. Istók testvérének, esetleg fiának tekintjük.
 4. Dékány György – 1734-ben említik Mindszenten először, mint felnőtt lakos, születése 1690-1700-as évekre tehető, 1749-ben véleményem szerint már fiát, „Gyurkát” említik Magyarszéken a népszámlálási adatok, György vélhetően 1740-es években elhunyt. Györgyöt András fiának esetleg testvérének tekintjük.
 5. Dékány Péter – Magyarszék mellett, Mecsekpölöskén említik lakosként 1749-ben, személye máshol nem bukkan fel. Istók fiának tekintjük és a lent később említett Dékány Pál apjának.

Az anyakönyvekben nem azonosíthatók a fenti személyek születései vagy házasságai, így csak feltételezni lehet, hogy a későbbi anyakönyvben már azonosítható személyeknek pontosan melyik fenti személy lehet az édesapja. Azt feltételezzük, hogy ezen személyek közeli rokonságban álltak egymással. Istók, András és János testvérek, unokatestvérek lehettek, György és Péter hármójuk egyenes ági leszármazottjának valószínűsíthető.

Sem a fenti személyek neveit, sem általánosságban a Dékány vezetéknevet az 1710-es években a baranyai Zselic és Hegyhát határán lévő településeken végrehajtott népszámlálások adatai között még nem találjuk. Vélelmezhető, hogy a Rákóczi szabadságharc, az ezt követő pestisjárvány miatti népességhiány következtében kialakult természetes, vagy földesúri intézkedés eredményeképp létrejött bevándorlás keretében érkezett az említett Dékány család a Hegyhátra. A forrás legvalószínűbb eredetei lehetnek: Somogy és Baranya megye. Somogy megyében népesebb Dékány család élt Igal környékén. Baranyában Pellérden, Mecseknádasdon, Pécsváradon, Hosszúhetényben ismertek Dékány családok már az 1700-as évek legelején.

A földrajzi közelség és kapcsolat jobb megértése érdekében beszúrom a környék térképét:

2. A második generáció (születések az 1730-as években)

 • Dékány „Gyurka”: 1730 körül – 1749-ben említés Magyarszéken, mint lakos, vélhetően az 1. pontban említett György, vagy Istók fia.
 • Dékány Helena: (1735 - ?) Dékány György lánya egy 1755-ös mindszenti házassági anyakönyv szerint.

Dékány Gyurkának testvére lehetett Dékány Helena, aki 1755-ben feleségül ment Király Istvánhoz 20 évesen, így születése 1735-re tehető. Az anyakönyv egyértelműen jelzi, hogy ő „filia Georgii Dékány”. Feltételezésem szerint mind „Gyurka”, mind Helena az 1734-es említésű mindszenti Dékány György gyermekei voltak.

Dékány Gyurkát 1750-1760 körül említik többször, mint más házasságok tanúja, minden esetben mint mindszenti lakost. Az 1767-es úrbéri összeírásokban is szerepel, mint adózó mindszenti jobbágy. Érdekesség, hogy a szintén 1767-es egyházmegyei conscriptio animarium nem sorolja fel Mindszenten, ahol azonban házanként és nem családonként történt az összeírás. Ugyanakkor Szokola János és József házánál jelzik, hogy a házban 4 (másiknál 3,5) család is él egyszerre összesen 12 és 13 lakossal. Azt gondolhatjuk, hogy Dékány György egy Szokola lányt vett feleségül valamikor 1750 körül (1749-ben még Magyarszéken említik Dékány Györgyöt) és az após házában laktak. Szintén 4 családot említenek Martinus Gál házánál, viszont a Mária Terézia féle Urbárium 1767-ből 8 Gál nevű adózót azonosít, így inkább Szokola kötődés valószínű Dékány Györgynél.

3. A harmadik generáció (születések 1750-60 körül) A következő generációban ismertek mindszenti kötődéssel az alábbi személyek, feltételezhetően Dékány Gyurka (1730 körül - ) gyermekei:

 • Dékány Anna: 1750-1825 (Bakócza), Bálint Péter felesége.
 • Dékány Rozália: 1752-1767 (Mindszent), a halotti anyakönyv jelzi, hogy ő filia Georgii Dékány

Az ő további sorsuk nem kikutatott. Leszármazási ágat létrehozó Dékányok a következők voltak:

3.1 Dékány István
Élt 1749-1813 (a halotti anyakönyv szerint Mindszenten 1813-ban 64 évesen hunyt el), felesége Iván Anna (1751-1831 Mindszenten 80 évesen hunyt el). Leszármazási vonalának Dékány Györgyöt tartjuk (5.3).

3.2 Dékány Pál
Élt 17541 – 1793 között. Feltételezzük, hogy a magyarszéki kötődésű Dékány Istók unokája és az 1749-es pölöskei említésű Dékány Péter, esetleg Dékány Gyurka fia. 1779-es házassági anyakönyv szerint Mecsekszakálon lakott.
Dékány Menyhért és Dékány János vonalát köthetjük hozzá (5.2).

3.3 Dékány László
1760-as ével eleji születést valószínűsítünk, mivel második felesége születése ismert 1764-ből. Húsztóti kötődésű. Leszármazási vonala Dékány György (5.4). Akár Dékány György, akár Dékány Istók leszármazása is lehet.
Az említett 5 személy vélhetően egymás testvérei, unokatestvérei lehettek.

4. A negyedik generáció (születések 1775-1800 között)
A század utolsó negyedében az alábbi személyeket tudtam azonosítani a térségből:

 • Dékány Pál (1754-1793) ismert gyermekei Tombi Katalintól:
  • Dékány Anna: 1781-1785 Kishajmás
  • Dékány Menyhért: (1783 ? – 1858 Karácodfa). Születési éve a halotti anyakönyvből számolt. János fiának tekintjük, első említése Ligetből való, Bodolyához közel, ahova János családja költözött. Későbbi említései egybeesnek más János gyermekeivel (Sásd – Dékány Jánossal és Erzsébettel egyidőben, Karácodfa – Dékány Annamáriával egyidőben).
  • Dékány Anna Mária: 1785- (első férje Nagy János (1801, feleség ekkor „ex Hajmás”) 7 ismert gyermekkel, második férje Farkas József (1773-1831) házasság 1829-ben, Karácodfán éltek)
  • Dékány János: 1789 Kishajmás – 1835 Kercseliget
  • Dékány József: 1792-1792 Bodolya
  • Dékány Erzsébet (1787-1827 Kercseliget), Bóna Péter felesége. Születése anyakönyvvel nem igazolt, de születési év valószínűsíti, illetve a kercseligeti halálozás, Dékány János és családja pár évvel Erzsébet halála előtt költözött szintén Kercseligetre.
 • Dékány István (1749-1813) vélelmezett gyermekei Mindszentről Iván Annától:
  • Dékány Katalin: (1775-1820, elhunyt Mindszenten 45 évesen, Tóth László felesége, első férje Tisler János volt 1796-os mindszenti házassággal)
  • Dékány Erzsébet: (1789- ?, Kesztyűs Antal (1784-?) felesége)
  • Dékány György: (1780-as évek – 1830 után)
 • Dékány László (1760-as évek – 1822 előtt) ismert gyermekei Róza nevű feleségétől:
  • Dékány Anna (1788 - ?, Rigátz Ferenc felesége lesz, házasságuk Husztótón 1808-ban). Anyakönyvvel nem igazolt, születési év és lakhely valószínűsíti.
  • Dékány Helena (1795-ben csecsemőként meghal)
Gyenis György özvegyétől Máza Annától (1764 – 1822 Husztót) Husztóton született gyermekei 1795-ben kötött házasságukból:
 • Dékány Terézia (1795 - 1796)
 • Dékány Barbara (1799 - 1803)
 • Dékány Imre (1800 - ?) feleségül vette Tóth Helenát 1822-ben Husztótón, de gyermekeiket nem sikerült felkutatni
 • Dékány György (1797 - 1831 Husztót) születését anyakönyvben nem sikerült megtalálni, de ideje és helye alapján nagyon valószínű, hogy Dékány László gyermeke, 1797-ben ismert egy Pap László és Anna gyermeke György néven Husztótón, vélhetően elírás történt a nevekben, családját később említjük részletesen.
A korai néprajzi kutatások szerint a hegyháti magyar családok ún. nagycsaládban laktak, több generáció és a testvérek családjai is egy háztartást képeztek. Ismert még, hogy az idősebb fiú örökölte a családi vagyont. Esetünkben az feltételezhető, hogy Gyurka legidősebb fia György volt, ő maradt Mindszenten. György legidősebb fia pedig István lehetett, így testvéri kapcsolat esetén Pál és László másik településen próbált szerencsét (értsd: Kishajmás, Szakál, Husztót).

5. A negyedik generáció leszármazási vonalai
Dékány Pál 1794 előtt meghal, felesége Katalin Bodolyabéren feleségül megy Dózsa Józsefhez, aki már 40 körüli özvegy ember, nincsenek ismert közös gyermekeik.
Pálról még érdemes megemlíteni, hogy keresztszülőnek kettőször is felkérte Gyenis János kishajmási nemes 1780 körül. A Gyenisek ugyan elszegényedett kisnemesi család voltak Kishajmáson, a többszöri keresztszülői felkérés jelez némi elismertséget Pál vonatkozásában a helyi közösségben.

5.1 Dékány János (1789 Kishajmás – 1835 Kercseliget)
Dékány Jánosnak Nagy Juliannával ismert házassága 1816-ban Kercseligeten. Kercseliget Baranya és Somogy határán fekszik Sásd szomszédságában, északra. A fiatal házasok első gyermekei is Sásdon születnek. Nagy Julianna családfáját nem sikerült teljes bizonyossággal kikutatni, de esélyes egy kapcsolat Kapospulán, mely Kercseligettel szinte határos, ahol Julianna 1799-ben születik Nagy Ferenc és Csullag Erzsébet lányaként. A házassági anyakönyvből ismert, hogy 1816-ban a friss házasok 25 (Dékány János) és 19 évesnek vallották magukat (Nagy Julianna), így Julianna születése az 1797 körüli évekre tehető.
A párnak gyermekei voltak:

 • Dékány Katalin, 1816 Sásd, további sorsa ismeretlen
 • Dékány József, 1818 Sásd – 1848 Kercseliget (nőtlenként hal meg)
 • Dékány Zsófia, 1821 Sásd, ő 1846-ban házasságot kötött Kercseligeten Papp Jánossal, további sorsuk ismeretlen
 • Dékány István 1824 Kercseliget – lásd részletesen 1.4
 • Dékány Mátyás 1826 Kercseliget - 1.3
 • Dékány János, 1828 Kercseliget, további sorsa ismeretlen
 • Dékány Mihály 1831 Kercseliget – 1917 Mocsolád
Dékány János 1835-ben, Nagy Ilona 1852-ben Kercseligeten hunyt el.

5.1.1 Dékány Mátyás – (1826 Kercseliget - ?)
Dékány Mátyás 1849-ben házasságot kötött Nehr Margittal 1849-ben Kercseligeten. Első gyermekük Dékány Katalin még Kercseligeten született, de további gyerekeik Mocsoládon születtek. A család Mocsoládra költözésének több oka is lehetett. Nehr Margit Mágocson született 1827-ben Nehr Márton és Pájer Borbála lányaként. Nagy Julianna 1852-es halála után a Dékány gyerekeknek már nem éltek a születi Kercseligeten, így ez sem tartotta vissza őket a költözéstől, még ebben az évben már itt születik Mátyás következő gyermeke. Mátyásnak Nehr Margittól született gyermekei:

 • Dékány Katalin, 1850 Kercseliget, csecsemőkét meghalt
 • Dékány József, 1852 Mocsolád, csecsemőként meghalt
 • Dékány Teréz, 1853-54 Mocsolád, – sorsa nincs kikutatva
 • Dékány Rozália, 1855 Mocsolád, csecsemőként meghalt
 • Dékány Margit, 1857 Mocsolád, csecsemőként meghalt
 • Dékány Antal, 1857 Mocsolád, további sorsa ismeretlen
Nehr Margit 1857-ben meghalt. Mátyás nem volt rest, még az adott évben megnősült még egyszer, elvette az 1837-ben Szászváron született Schmumann Rozáliát. Rozáliától született gyermekei:
 • Dékány Franciska, 1858-59 Mocsolád
 • Dékány Katalin, 1860 Mocsolád, további sorsa ismeretlen
 • Dékány Magdolna, 1863 csecsemőként meghalt
 • Dékány Magdolna 1864 – házasság Dancs Józseffel 1884-ben Mocsoládon.
 • Dékány István, 1866-67 Mocsolád
 • Dékány Rozália, 1868-69 Mocsolád
Rozália 1869-ben elhunyt Mocsoládon. Mátyásnak már 11 gyermeke volt, de közülük csak kettő érhette meg a felnőttkort. Mátyás újra szerelmes lett, immár harmadik házasságaként 1869-ben elvette Tiszold János (1799 Vaszar – szülei Tiszold Mihály és Vajszin Erzsébet) és Mészner Anna (1813 Felsőmindszent) 1836-ban Vaszaron született lányát, Tiszold Évát. Ekkor Mátyás már 43 éves volt.
 • Dékány Franciska 1870-ben született, további sorsa ismeretlen,
 • Dékány Ádám 1872-ben született
Mátyás halálának idejét és helyét nem sikerült felkutatnom.

5.1.1.1 Dékány Mátyás testvérei és családjaik
Dékány Mihály, úgy néz ki, hogy követte bátyját Mocsoládra. Nem ismert sem házassága, sem gyerekei Kercseligetről. Mocsoládon 1869-ben 38 évesen vette feleségül Knippl Magdolnát. Hosszú élet adatott meg nekik, Mihály 1917-ben (86 évesen), Magdolna 1916-ban hunyt el Mocsoládon. Gyermekük nem ismert. Mihály halálának bejelentője Dékány Teréz, Dékány Flórián lánya volt. Magdolnát maga Flórián jelentette be. Flóriánról az alábbiakban szólunk.
A kercseligeti testvérek közül István Kercseligeten nősült meg. Gnand Évát vette el 1846-ban, aki ekkor 17 éves volt. Ebből a házasságból 4 gyermek született

 • Dékány Rozália, 1848 Kercseliget, meghalt csecsemőként
 • Dékány Teréz, 1849 Kercseliget, meghalt csecsemőként
 • Dékány Júlia, 1851-1860 Kercseliget
 • Dékány József, 1856 Kercseliget. Ő 1878-ban feleségül vette Nagy Máriát. Mesterségét tekintve takács volt. Rozália lányuk 1883-ban született (több gyermeket nem találtam). Rozália 1902-ben feleségül ment Takács Mátyáshoz Kaposvárott.
István másodszorra is megnősült Kercseligeten. 1858-ban Faragó Annát vette feleségül, aki 1836-ban Meződön született. Négy gyermeket nemzettek
 • Dékány Erzsébet, 1860 Kercseliget, 1886-ban megházasodott. 1910-ben hunyt el Pécsett, férje Haraszti Ferenc volt.
 • Dékány Ferenc, 1863 Kercseliget, csecsemőként meghalt
 • Dékány Rozália, 1868-69 Kercseliget,
 • Dékány Flórián, 1865 Kercseliget, alább folytatva a vérvonala.
Dékány István 1868-ban meghalt. Flórán megnősült Kercseligeten 1888-ban. Ábel Rozáliát vette el, aki 1870-ben született. Gyermekeik:
 • Dékány Teréz, 1890-ben csecsemőként meghalt.
 • Dékány Rozália, 1891 Kercseliget, csecsemőkét meghalt.
 • Dékány Antal, 1888-ban született. Ő 1913-ban megnősült Koch Rozáliával (Koch János és Szeifert Katalin lánya). Egy gyermekük születése ismert Mocsoládon 1914-ben, ő Dékány Katalin. Antal őrvezetőként Alsómocsolád 1. világháborús hősi halottja lett. Katalin lányuk Koller József felesége lett 1932-ben Alsómocsoládon.
Flórián második felesége Koch Katalin lett, ő 1872-ben Mocsoládon született. Kettő gyermekük lett:
 • Dékány Flórián, 1898-ban csecsemőként meghalt
 • Dékány Teréz 1892-ben született Mocsoládon, feleségül ment Koch Józsefhez (szülei Koch József és Krasz Magdolna) 1913-ban Mocsoládon. Gyermekük nem ismert, de Teréz 1928-ban meghalt, Koch József újranősült Hegyhátmaróczon (aka Köblény) 1929-ben, meghalt 1941-ben. Teréz még 1917-ben Mocsoládon lakott, ő jelentette Dékány Mihályné halálát az anyakönyvvezetőnél.
Flórián vélhetően azért és akkor költözött Mocsoládra nagybátyjai után, mikor Kercseligeten nem maradt más rokona, mindez 1890 körül történt. Nagybátyjai hívták, vagy önként ment, nem tudjuk. A család azonban tartotta a kapcsolatot.
Flórián végül 1921-ben 56 évesen halt meg Alsómocsoládon. Nagybátyjai pár éve meghaltak, egyetlen élő fia elesett a háborúban. Dékány Ádám leszármazottai ekkor már elköltöztek Mocsoládról Kisvaszarra.

5.1.2 Dékány Ádám (1872 Mocsolád -1904 Mocsolád)
Dékány Mátyás legfiatalabb és vélhetően egyetlen túlélő fiú gyermeke, Dékány Ádám.
Ádám Mocsoládon élt és kitanulta a takács mesterséget. Feleségül vette Mayer Erzsébetet 1895-ben Mocsoládon. Mayer Erzsébet születi Mayer József és Murath Borbála voltak.


A Mayer család részletei: Mayer Erzsébet (1876 Mágocs – 1947 Mocsolád) Mayer József (1850 Mágocs – 1912 Mocsolád) és Murath Borbála (1852 Mágocs – 1917 Mocsolád) lánya volt. A Mayer család szintén németországi telepes örökségű, Mágocson éltek. Mayer József szülei Mayer József és Sziebler Annamária voltak, József testvérei: Magdolna (1845) és Mihály (1848).
Mayer Erzsébet testvérei voltak
 • Mayer János, 1885 Mocsolád, feleségül vette Gerber Margitot 1908-ban Mocsoládon. János, Dékány Ádám sógora az alsómocsoládi 1 vgh-s emlékmű tanúsága szerint János hősi halált halt, csakúgy, mint az azonos emlékművön szereplő Dékány Antal, Flórián fia, Ádám unokaöccse. Kettejüknek fiai voltak Mayer János és Mayer Antal
  • Mayer János 1912-ben született és 1930-ban feleségül vette Habler Teréziát (1908) Alsómocsoládon.
  • Mayer Antal 1909-ben született, házasságot 1931-ben kötött Ábel Rozáliával (1914 Alsómocsolád).
 • Mayer Lőrinc, 1874 Mocsolád - ?. Lőrinc felesége Schatzinger Katalin volt.
  • Lányuk Mayer Erzsébet (1910) 1928-ban feleségül ment Ábel Jánoshoz Alsómocso-ládon.
  • Mayer Katalin lányuk 1902-ben született Alsómocsoládon. Katalin házasságot Alsó-mocsoládon kötött Schuman Jánossal 1919-ben.
 • Mayer József, 1888 Mocsolád, feleségül vette Vilovics Erzsébetet 1914-ben Budapesten, Terézvárosban
A Murath család részletei
Murath Borbála és családja is német telepesek leszármazottai. Édesapja Muráth István 1824-ben született Mágocson. Édesanyja Vagner Erzsébet volt, nádasdi származással Vágner Péter leányaként. Testvérei: Jakab (1860) és Éve (1863) voltak. Murath István édesapja Muráth Ádám volt (1790 Mágocs - ?) és Härndl Kunigunda volt. Gyermekeik voltak még János (1813), József (1817) és Anna (1819). Ismertek még az 1790-ben született Muráth Ádám szülei is, ők Murath János és felesége Annamária voltak (a kor anyakönyvezési szokása szerint a feleség eredeti családi nevét nem jegyezték…). Murath János ismert Závod és Tevel helyiségekből. Szelmann János felesége Murath Annamária szárászi családja csak a még távolabbi múltban köthető össze ezzel a Murath ággal. A XVIII században ezen a környéken ez a családnév nem volt ritka. Egyes források szerint a Murathok a németországi Hurrlingen városából települtek be (Baden-Württenberg).
Dékány Ádámnak és Mayer Erzsébetnek négy gyermeke született:
 • Dékány Imre, 1896 Mocsolád
 • Dékány József, 1899-1903 Mocsolád
 • Dékány Anna, 1901 Mocsolád. Az anyakönyvi feljegyzések szerint 1974-ban halt meg, helye vélhetően Mocsolád. Házasságot Beck Imrével kötött Alsómocsoládon 1920-ban.
 • Dékány Ádám, 1904 Mocsolád. Az anyakönyvi feljegyzések szerint 1991-ben halt meg (87 évesen), helye vélhetően Mocsolád, esetleg Hegyhátmaróc.
Dékány Ádám fiatalon, alig 32 évesen 1904-ben hal meg.
Mayer Erzsébet később házasságot kötött Piszer Ferenccel. 1914-ben született lányuk Piszer Erzsébet 1930-ban Alsómocsoládon Gál Bélával kötött házasságot. Imre, Anna és Ádám vélhetően mostoha apjukkal nevelkedtek tovább. Kapcsolatuk nem ismert, azt tudjuk, hogy Imre végül Kisvaszaron alapított családot.

5.1.3 Dékány Imre (1896. szeptember 23 Mocsolád – 1979. augusztus 27, Hegyhátmaróc)
Dékány Ádám legidősebb fia Imre, bognár foglalkozású volt Kisvaszaron, elvette Szelmann Terézt. Három fiúk volt.

 • Dékány József (1921 Kisvaszar – 1942 Kisvaszar)
 • Dékány Imre (1923.07.28 Kisvaszar – 1985 Pécs)
 • Dékány Antal, 1928 Kisvaszar – 1984 körül Hegyhátmaróc. Házasságot 1954-ben kötött Köblényben (feleség neve ismeretlen). Keresztszülei Szelmann József és Kusz Katalin voltak.
Vaszaron ismert volt ugyanezekben az évtizedekben egy másik Dékány család is, de közeli rokonságot eddig nem sikerült fellelni. Dékány Mihály (kovács) és Gáspár Julianna fia, Dékány Dezső 1931-es vajszlói születéssel. Házasságot Kovács Máriával (Nagyágh) kötött Vaszaron 1950-ben. Ismert lányaik Dékány Györgyi 1952 és Dékány Edit 1955.

5.2 Dékány Menyhért (1783-1858) leszármazási vonala
Dékány Menyhért (Melchior, Menhard, Lenhard) első említése 1805-ből ismert, amikor feleségül vette Szabó Rózát (1784 – 1826 Sásd).
Gyermekeik voltak:

 • Dékány András: 1806 - 1808 Ligeth
 • Dékány Erzsébet: 1809 Vaszar
 • Dékány József: 1812 Ligeth -> 5.2.1
 • Dékány Erzsébet: 1815 Ligeth - ?
 • Dékány István: 1818 ? - 1830 Kishajmás
 • Dékány Mihály: 1819 Sásd – 1860 -> 5.2.2
Menyhért második házasságában felesége Gábor Helena volt. Ismer gyermekük 1828-ból Dékány Mátyás volt hetvehelyi születéssel. Nem találtunk leszármazási vonalat tőle.
Menyhért végül 1858-ban hunyt el Szent-katalinban 75 évesen. Helena 1852-ben 67 évesen Karácodfán.

5.2.1 Dékány József (1812) családja Dékány József születését nem találtam 1812-ből, de Menyhértnek ismert egy Simon nevű gyermeke Ligeth-ben 1812-ben, aki azonban félre lehetett anyakönyvezve, mert a keresztapa neve is Simon volt (sváb eredettel), a gyermek valószínűleg valójában József lehetett. Sajnos a házassági anyakönyvében Szakala Annával még nem jegyezték fel a vőlegény szüleit.
Szakala Annával (1814 Mindszent - ?) házasságot Szent-györgyben kötött 1834-ben.
Gyermekei voltak:

 • Dékány András 1835 csecsemőként meghal
 • Dékány András – 1839 Szágy -> 5.2.1.1
 • Dékány József: 1842 Szent-katalin (Dékány Menyhért későbbi halálozási helye) - ? -> 5.2.1.2
 • Dékány Erzsébet: 1845 - ?
 • Dékány József – 1850 Kovácsszéna – 1875-ben házasságot kötött Szatinán Szabó Rózával Vázsnokról. Gyerekek nem ismertek.
 • Dékány János – 1854 Kishajmás – 1932 Pécsbányatelep -> 5.2.1.3
 • Dékány Julianna: 1857 Mindszent-Kishajmás – 1883-ban házasságot kötött Kovácsszénán Dallos Jánossal.

5.2.1.1 Dékány András (1839-1888) családja
András első felesége Papp Anna volt. Három gyermekük született, kétszer Anna és András. András vélhetően meghalt, mert második feleségétől is született András nevű fia. A második Anna 1861-ben született Szatinán és feleségül ment Szomor Mihályhoz, fiatalon 27 évesen 1888-ban elhunyt.
András másodszor is megnősült, elvette Katona Annát 1868-ban (1850 Orfű - ?). Közös gyermekük

 • Dékány András lett, aki 1869-ben Mindszenten született (50-es házszám, ahol József testvérének családja is élt ekkor).
 • Dékány Teréz, 1875-ben született Husztóton. Teréz Csirke András felesége lett Mindszenten. Fiuk Antal Pellérden feleségül vette Török Máriát 1922-ben.
Dékány András (1869) felesége Kovács Anna volt, 1893-ban nősültek Oroszlón. Ismert gyermekük:
 • Dékány Mária (1894 Sásd - ?). Mária feleségül ment Gasparics Istvánhoz 1918-ban Pécsett.
Bükkösdön is ismert gyermekük születése (1904) és halála a házaspárnak. Nem ismert több gyermekük, de a kettő időpont között eltelt hosszú idő, valószínűsít gyermekeket még.
Dékány András 1917-ben halt meg Pécsett (Szigeti Külváros).

5.2.1.2 Dékány József (1842-1883) családja
Dékány József első felesége Csirke Katalin volt (nem kutattam, hogy a nagybátyja felesége, Csirke Júlia családdal van-e összefüggés -> 5.2.2). Gyermekeik voltak:

 • Dékány Ferenc: 1870 Mindszent - ? (A család is Mindszent 50-es házszám alatt együtt lakott Dékány Andrásékkal).
 • Dékány Erzsébet: 1873 Karácodfa - ?
Második felesége Pintér Terézia volt (1847-ben született Tékesen). Házasságot 1873-ban kötöttek. Gyermekeik voltak:
 • Dékány Erzsébet: 1875 Karácodfa – 1900-ban törvénytelen gyermekként Garéban (ahol akkor Dékány László családja élt… valószínűleg a családi kapocs közöttük még ismert volt) szülte Júliát, aki keresztségben Dékány Júlianna nevet kapta.
 • Dékány Péter: 1877 Ibafa. Dékány Péter házasságot kötött Jakab Annával 1899-ben Ibafán. Péter cseléd volt.
  • Fiuk Dékány József 1902-ben született Ibafán (Korpád). 1922-ben házasságot kötött Bükkösdön (Györgymajor) Kovács Juliannával (1905 Kövesd).
  • Dékány Ádám nevű fiuk is született 1904-ben. Sorsa ismeretlen (meghalt 1968 Pécs?).
 • Dékány György: 1884 Szatina - ?

5.2.1.3 Dékány János családja
Dékány János 1878-ban Oroszlón házasságot kötött Plavits Katalinnal (ugyanekkor éltek ugyanitt András testvéréék). Gyermekeik voltak:

 • Dékány Fülöp: 1881-ben csecsemőkén meghal
 • Dékány Tamás: 1882 Magyarhertelend – 1942 Pécsbánya
 • Dékány János: 1884-ben meghal csecsemőként
 • Dékány Julianna: 1887-ben meghal csecsemőként
 • Dékány József: 1888-ban meghal csecsemőként
 • Dékány Róza: 1890 Magyarhertelend - ? -Férje Simon István (Pécsbányatelep)
 • Dékány József: 1895-1895 Hertelend – keresztszülők Dékány József és Szabó Róza
Dékány János Pécsbányatelepen hunyt el 1932-ben.
Dékány Tamás vitte tovább a családi nevet. 1909-ben Magyarhertelenden házasságot kötött Méhész Erzsébettel, aki 1891-ben született Bodolyán. Dékány Tamás családja végül Pécsbányára költözött és szénbányász lett. Talán véletlen, hogy a család másik, régebben elvált ága szintén itt kötött ki a XX. század elején??
Dékány Tamás gyermekei voltak:
 • Dékány Gizella: 1910 Pécsbánya - ? Férje Biszta János lett 1932-ben.
 • Dékány István: 1911 Pécsbánya – 1975 Pécs
 • Dékány Júlia: 1912 Pécsbánya – 1975 Pécs. Férje 1934-ben Kőnig Lőrinc lett.
 • Dékány Lajos: 1917 Pécsbánya – 2001 Pécs
 • Dékány Erzsébet: 1928 Pécsbánya - ? Keresztanya Dékány Rozália (Tamás testvére). 1947-ben házasságot kötött Pécsett Gradwohl Jánossal.

5.2.2 Dékány Mihály (1819-1860) családja
Mihály 1840-ben Karácodfán elvette Csirke Júliát. Gyermekeik voltak:

 • Dékány Antal: 1841-1845 Karácodfa
 • Dékány János: 1843-1845 Karácodfa (a testvérek pár hetes késéssel hunytak el)
 • Dékány Gáspár: 1848 – 1853 Szent-György
 • Dékány Mihály: 1853 - 1883

5.2.2.1 Dékány Mihály (1853 - 1883)
Dékány Mihály felesége Szalay Anna lett 1873-ban abaligeti anyakönyvben. Gyermekeik:

 • Dékány Anna: 1875 Bános - ?
 • Dékány Ferenc: 1879 Bános – házasságot kötött 1901-ben Rácvárosban Vörös Katalinnal (1885). Első gyermekük Dékány Katalin volt 1907-ben született Rácvárosban, bérmáltatott ugyanott 1921-ben. Több gyermeküket nem találtuk.
 • Dékány Teréz 1875 - ?

5.3 Dékány György (1780 körül Mindszent) leszármazási vonala
1805-ben házasságot kötött Mindszenten Varga Annával. Gyermekeik voltak:

 • Dékány Katalin: 1807 – gyermekként meghal
 • Dékány Katalin: 1814 - ?
 • Dékány István: 1812 - ?
 • Dékány Erzsébet: 1815 – 1858 Szentgyörgy (Kertész István felesége)
Második házasságát Dózsa Erzsébettel kötötte (a kapcsolatot közte és Tombi Katalin második férje Dózsa József között nem kutattam), gyermekeik voltak:
 • Dékány Ádám: 1822 Mindszent - ?
 • Dékány Anna: 1824 Mindszent - ?
 • Dékány Mihály: 1827 Mindszent - ?
 • Dékány János: 1830 Mindszent, csecsemőként meghal
Ezen gyermekek további leszármazási vonalát nem sikerült kimutatni.

5.4 Dékány György (Husztót) leszármazási vonala
Dékány György 1818-ban Husztóton feleségül vette Árki Annát. Husztóton született Gyermekeik voltak:

 • Dékány Terézia: 1816 (házasság előtt) – később magyarszéki Rigátz… felesége
 • Dékány Katalin: 1819 - ?
 • Dékány László: 1820 - ?, 1849-ben feleségül vette Andits Júliát, aki Ibafán született 1829-ben.
 • Dékány Margit: 1822 - ?
 • Dékány Mária: 1824 - ?, házasságot kötött 1842-ben Bartos Lászlóval, tanújuk Kesztyűs Antal volt Hertelendről, aki vélhetően Dékány István lányának, Dékány Erzsébetnek az ekkor már idős férje volt – lásd felül 4. pont.
 • Dékány Ferenc: 1825 - ?
 • Dékány Ádám és Éva: 1829 - ?
 • Dékány János: 1830 - ?

5.4.1 Dékány László és családja
Dékány László elhagyta Husztótot és Szentlőrincen telepedtek le a családdal. Első gyermekeik is itt születtek:

 • Dékány Anna: 1851 - ?
 • Dékány Ferenc: 1854 - 1855
 • Dékány György: 1856 - 1857
 • Dékány József: 1860 Szentlőrinc – 1882-ben házasságot kötött Pellérden Kovács Barbarával (Gerényes 1863). József családja ekkor Szava-n élt.
 • Dékány Júlianna: 1861 Pellérd – 1883-ban Garéban Cserdy Józseffel (Babarczszőllősról). Elhunyt Pécsett 1898-ban.
 • Dékány Mária: 1863 Pellérd - ?
Andics Júlianna 1881-ben hunyt el Szaván (Garé). László ekkor még élt. 5.4.1.1 Dékány József
József és Kovács Barbara Szava-n telepedtek le (Garéhoz tartozó anyakönyvileg). Gyermekeik voltak:
 • Dékány Mária: 1885 Szava – 1904-ben házasságot kötött Albrecht Józseffel.
 • Dékány József: 1887-1887
 • Dékány Ferenc: 1890 Szava - 1920 Pécs
Dékány Ferenc: 1890 Szava – 1914-ben házasságot kötött Németiben Bors Máriával (Bors József-Süle Teréz). Ferenc pécsi hentesmester lett, 1920-ban hunyt el. Gyermekeik:
 • Dékány Ferenc Béla: 1915 Németi
 • Dékány József László: 1918 – 1919 Pécs
 • Dékány Imre György: 1920 Pécs
Dékány Ferenc Béla: 1915 Németi, 1938-ban házasságot kötött Mayer Margit Rózával Pécsett (Szigeti-külváros). Mindketten tanítók voltak.

Beküldte: Dékány Tamás,,  2020.08.31.

1Az, hogy Pál anyakönyve nem ismert Magyarszék plébániáján, adóthat abból is, hogy az 1756-os Klimó György féle visitatio során ismertté vált, hogy a magyarszéki templom állapota nem volt alkalmas istentiszteletre, „rettenetes” (idézet Klimótól) állapotban volt. Az anyakönyvezésben is adóthattak nehézségek.

 

© MACSE - Magyar Családtörténet-kutató Egyesület  Postacím : 1025 Budapest Cseppkő utca 33     koordinator@macse.hu 
Gyorskereső  -  Oldaltérkép  -  Adatvédelmi szabályzat  -  Szerzői jogok   -  Impresszum