Kezdőlap Újdonságok Kereső Egyesület Levelezés Aktualitások Kutatás Adattárak Történetek Médiatár Partnereink RSS
Kezdőknek Kutatóhely Segédletek Családkönyv Linkek Családtörténet Kutatói kapcsolat
 
 BEVEZETŐ 

 KERESÉS 

 CSALÁDKÖNYV 
 TELEPÜLÉSI
CSALÁDKÖNYV
 

 GYAKORLATI TANÁCSOK 

 Adatok feldolgozása 

 Feltöltés honlapra 

 ADATTÁR BŐVÍTÉSE 
 
 
 

TELEPÜLÉSI CSALÁDKÖNYV FOGALMA ÉS KÉSZÍTÉSE

A megnyitható fejezetek rövid áttekintést nyújtanak egy speciális genealógiai adatbázisról, a településkönyv felépítéséről, hasznáról, az elkészítés buktatóiról, a vele szemben támasztható minimális elvárásokról, a szerkesztési és tartalmi alternatívákról, a lehetséges publikációs formákról, a kiadási nehézségekről.

Ma Magyarországon ez a publikációs forma még kevéssé divatos, pedig előnyei alapján nyilvánvaló, hogy a „genealógiai Kánaán” akkor érkezik el, ha minden hazai településnek elkészül a településkönyve.

2015-08-30

Ismertető letöltése egy pdf-ben

Definíció Nevek uniformizálása
A településkönyvek haszna A jó településkönyv
Történeti visszatekintés A kutatás tér- és időbeli kiterjesztése
Forrásai Könyv vagy adatbázis?
A megjelent településkönyvek kritikája Felhasználható programok és szoftverek
A feldolgozásból általában kimaradó adatok
 
A jó településkönyv
A jó településkönyv ismérve, hogy
 • Forrásai az elsődleges források eredeti iratai (pl. az eredeti anyakönyv) vagy azok egyértelműen olvasható fotókópiái.
 • Adott helyen (pl. egy A4-es vagy B5-ös méretű lap nyomtatási felületén, az adatbázis felugró „céduláján”) átlátható formában elfér egy genom minden szokásos adata. Vagyis a családfő, a feleség(ek) és a gyermekek szokásos három genealógiai adata dátummal és településnévvel, valamint a foglalkozás vagy polgári jogállás, ill. a vallási-nemzetiségi identitás. A többi adat és egyéb információk a genomot követő „Megjegyzés” részei lehetnek. Azaz jól „el lehet menni” az adatokon, vagyis egy adott család genomjában az illető házaspár fel- és lemenői a könyv további részein könnyen megtalálhatók.
 • A vállalt időintervallumon belül a település teljes anyakönyvének minden (a fíliákra, minden nemzetiségre, felekezetre és az ú.n. „egyadatos” genealógiai eseményekre is kiterjedő) adatát feldolgozza. Ezen túlmenően meríthet más forrásokból is.
 • A forrásokat minden esetben feltünteti.
 • Bevezető számol be a kutatás céljáról, okáról, nehézségeiről, specialitásairól, a szerkesztési elvek részleteiről, az adatbázis felépítéséről, vállalt hiányosságairól, stb.
 • A képek, táblázatok, rajzok sorszámmal és megnevezéssel (címmel) rendelkeznek, mely alapján külön jegyzék is felsorolja őket a forrásukkal vagy jogtulajdonosukkal együtt.
 • Használati útmutatója tárgyszerűen leírja, milyen módo(ko)n lehet az adatbázisban eligazodni, adott személyt megkeresni, vagy tőle továbblépni.
 • Nem szükséges helytörténettel a könyv méretét növelni akkor, ha a település már rendelkezik történeti összefoglalóval, és ahhoz képest új információt nem nyújtana.
 • A szövegtörzsön kívül különféle aggregátumokat tartalmaz
  • Tartalomjegyzék
  • Rövidítések jegyzéke. Rövidíteni szinte bármit lehet és a méret (kiadási költség) érdekében sokszor érdemes is, bár a könnyű kezelhetőség és érthetőség érdekében a megfelelő arányt érdemes keresni. Általában igaz, hogy a vezetékneveket nem rövidítjük.
  • Családnevek jelentése.
  • Irodalomjegyzék.
  • Különböző indexeket.

Lényegük a minél több szempont szerinti kereshetőség megteremtése. Indexálni az ismétlődő vagy kategorizálható adatokat érdemes.
Alaphelyzetben „kötelező” a településindex, és a házastársi index. Azaz lehessen keresni a házastárs, ill. a migrációs vonal másik végén lévő települések alapján is személyeket. A házastársi indexet feleslegessé teszi a teljes személyi állomány önálló indexe.

 • Házastársi index. Patriarchális nomenklatúra esetén a megházasodott vagy gyermeket szült asszonyok, matriarchális lista esetén a házasságot kötött vagy gyermeket nemzett férfiak névlistája.
 • Személyek indexe. Felsorolja a könyvben előforduló összes nevet, és annak a könyvön belüli feltalálási helyét.
 • Településindex. Két irányban is képet rajzol a települést érintő migrációs mozgásokról, vagyis válaszol a Honnan jöttek? és olykor a Hová kerültek? kérdésekre is.
 • Keresztszülők indexe. Ennek fontosságáról már volt szó az általában kimaradó adatok között.
 • Házassági tanúk (násznagyok) indexe. Személyek azonosításában vagy családokba rendezésében kevéssé jelentős a szerepe, mert gyakran nem rokonok, hanem barátok, munkatársak, ismerősök, üzletfelek, tekintélyes közszereplők, stb. töltötték be a pozíciót.
 • Azonosít(hat)atlanok indexe. Minden településkönyvben „keletkeznek” olyan személyek, akiket az adott feltételekkel vagy nem lehet egyetlen családhoz sem sorolni, vagy egyszerre többhöz is lehetne, de önállóan szerepeltetni őket a névsorban logikátlan volna.
 • Értelmezési nehézségek listája. Azon bejegyzések, amelyek jelentését sem a kutató, sem a segítő kollégák nem voltak képesek megfejteni. Ezeket az anyakönyvben elfoglalt helyük jelzésével kell felsorolni.
 • Felekezeti index. A településen élő domináns felekezeten kívüli vallások képviselőinek névlistája (sorszámai).
 • Nemzetiségi index. A településen élő domináns nemzetiségen kívüli népcsoportok képviselőinek listája (sorszámai).
 • Polgári jogállás (vagy foglalkozási) index. A foglalkozások, kézművesek, köznemesek, hivatalnokok, közszereplők, helyi értelmiségiek, birtokosok, földművesek, napszámosok-zsellérek, egyházszolgák, csavargók, egyházi és világi notabilitások, katonák, stb. neveit (sorszámait) listázza.
 • Ikerszületések indexe. A családok azonosításában nincs szerepe, „csak” demográfiai vagy néprajzi színfoltja az adatbázisnak.
 • Leányanyák indexe. Felsorolja a házasságon kívül gyermeket szült nőket.
 • Áldozatok indexe. Az I. és II. világháborús, szabadságharcos hősök, elhurcolt vagy kitelepített áldozatok, idegen honból érkezett katonák anyakönyvekből megismerhető névsora a kegyeleti megemlékezések alapját jelentik.
 

© MACSE - Magyar Családtörténet-kutató Egyesület  Postacím : 1025 Budapest Cseppkő utca 33     koordinator@macse.hu 
Gyorskereső  -  Oldaltérkép  -  Adatvédelmi szabályzat  -  Szerzői jogok   -  Impresszum