Kezdőlap Újdonságok Kereső Egyesület Levelezés Aktualitások Kutatás Adattárak Történetek Médiatár Partnereink RSS
Kezdőknek Kutatóhely Segédletek Családkönyv Linkek Családtörténet Kutatói kapcsolat Heraldika
 
 BEVEZETŐ 

 KERESÉS 

 CSALÁDKÖNYV 
 TELEPÜLÉSI
CSALÁDKÖNYV
 

 GYAKORLATI TANÁCSOK 

 Adatok feldolgozása 

 Feltöltés honlapra 

 ADATTÁR BŐVÍTÉSE 
 
 
 
BEVEZETŐ
Települési családkönyv - Családkönyv

Kézdivásárhely református családkönyveNehéz magyarul egy szóval megnevezni azt az adatbázist (angolul Family book), melyet Magyarországon a műfaj német gyökerei miatt Ortssippenbuch (OSB), Ortsfamilienbuch (OFB), vagy Familienbuch neveken ismerünk. A hazai kutatók ezen kifejezéseket szinonimaként használják, s magyarul - közmegegyezés nélkül - családkönyv, települési családkönyv, települések családkönyve, falukönyv, település-névkönyv, településkönyv névvel illetnek.

Ezek gyakorlata és bevezetése hosszú folyamat eredménye volt a 18.századtól kezdve.

Családkönyvnek nevezzük az anyakönyvben vagy külön nyilvántartásban vezetett olyan családfa gyűjteményt, amely az anyakönyv-vezető lelkész által, az anyakönyvi adatok alapján készült.

Ez a gyakorlat Magyarországon és az egyes erdélyi felekezeteknél (református, ágostai evangélikus, uitárius, görög katolikus) követett gyakorlat volt a XIX,-XX. Században.

Települési családkönyvként beszélünk arról a családfakutatók által készített, egy település teljes anyakönyvi adataiból összeállított adatbázisról, (egy település, egy adatbázis) mely különleges helyet foglal el a már Magyarországon is egyre szaporodó (többnyire on-line, de legalább is web alapú) anyakönyvi adatbázisok sorában. Ez a tevékenység a 20.-21. században eredményezett és eredményez ma is jelentős, a kutatókat segítő adatbázisokat.

 

 

A következőkben összefoglalóan CSALÁDKÖNYV megnevezést használunk!
Ha szükséges utalunk a feldolgozási, tartalmi különbségekre.

Összegző gondolatok

A szerző reméli, hogy a településkönyveket nem, vagy nem jól ismerők körében kedvet csinál, a saját képességeikben, energiáikban bizonytalankodókat pedig a kutatás megkezdésére bátorítja ez a cikk. A másik – még fontosabb – remény, hogy a hozzáértők körében vitát generál, mert végső soron az új információk, ellenvélemények, kiegészítések, javítások is azokat a kutatókat segítik, akik ezt követően vágnak bele a sok kitartást igénylő munkába. A viszonylag gyorsan eredményekhez vezető családfakutatás – kicsit öncélú - öröme után remélhetőleg egyre több kutató ismeri fel, hogy az igazi genealógiai kihívást egy egész település anyakönyvi adatainak az összeállítása jelenti. Településkönyv írása felfogható egyfajta törlesztésnek is a saját családfa elkészítéséhez ingyen vagy fillérekért igénybe vett, mások által létrehozott adatbázisok használatáért.

Talán csak a szerző érzi így, de
„egy településkönyvet, a sajátját, minden családfakutatónak el kell készítenie az életben”!

 

A cikk megírásához nyújtott segítségért köszönet illeti Király Zsuzsanna, Kurucsai Pál kutatótársakat!

Bogád 2015.10.21. Wéber György
kicsit öncélú - öröme
 

© MACSE - Magyar Családtörténet-kutató Egyesület  Postacím : 1025 Budapest Cseppkő utca 33     koordinator@macse.hu 
Gyorskereső  -  Oldaltérkép  -  Adatvédelmi szabályzat  -  Szerzői jogok   -  Témafelelősök  -  Impresszum