Kezdőlap Újdonságok Kereső Egyesület Levelezés Aktualitások Kutatás Adattárak Történetek Médiatár Partnereink RSS
Kezdőknek Kutatóhely Segédletek Családkönyv Linkek Családtörténet Kutatói kapcsolat
 
 BEVEZETŐ 

 KERESÉS 

 CSALÁDKÖNYV 
 TELEPÜLÉSI
CSALÁDKÖNYV
 

 GYAKORLATI TANÁCSOK 

 Adatok feldolgozása 

 Feltöltés honlapra 

 ADATTÁR BŐVÍTÉSE 
 
 
 

TELEPÜLÉSI CSALÁDKÖNYV FOGALMA ÉS KÉSZÍTÉSE

A megnyitható fejezetek rövid áttekintést nyújtanak egy speciális genealógiai adatbázisról, a településkönyv felépítéséről, hasznáról, az elkészítés buktatóiról, a vele szemben támasztható minimális elvárásokról, a szerkesztési és tartalmi alternatívákról, a lehetséges publikációs formákról, a kiadási nehézségekről.

Ma Magyarországon ez a publikációs forma még kevéssé divatos, pedig előnyei alapján nyilvánvaló, hogy a „genealógiai Kánaán” akkor érkezik el, ha minden hazai településnek elkészül a településkönyve.

2015-08-30

Ismertető letöltése egy pdf-ben

Definíció Nevek uniformizálása
A településkönyvek haszna A jó településkönyv
Történeti visszatekintés A kutatás tér- és időbeli kiterjesztése
Forrásai Könyv vagy adatbázis?
A megjelent településkönyvek kritikája Felhasználható programok és szoftverek
A feldolgozásból általában kimaradó adatok
 
Nevek uniformizálása

Klasszikus dilemma, mely megosztja a genealógusokat, pedig erre sem ok, sem szükség nincs. Természetesen a forrás eredeti alakját a feldolgozás során meg kell őrizni, és be kell mutatni, ugyanakkor az egyszerűség, a tömörség és az indexálás miatt elkerülhetetlen a nevek egységesítése. De még a forráshűséghez mereven ragaszkodóknak is nehéz eredeti alakban kezelni a rövidített, kis kezdőbetűvel írt vagy becézett neveket. Az eredeti alak bemutatható az illető személy „Megjegyzés” részében, és/vagy külön indexben általában is felsorolhatók a névváltozatok.
A nevek uniformizálása technikai értelemben egy ú.n. törzsnév (vagy gyökérnév) meghatározását jelenti, amelyhez hozzárendelhetők a névváltozatok. Szükséges lehet egységesíteni településnevet, vezetéknevet és keresztnevet egyaránt.

Településnév esetén ez a gyökérnév praktikusan a könyv szerkesztésének idején érvényes közigazgatási név lehet, bár a mai Magyarország határain kívül eső magyar települések esetén ezt az elméletet olykor nehezen fogadják el a kutatók. Ez esetben a község- és egyéb helynevekről megalkotott 1898. évi IV. tc.8 által rendezett településnév lehet a gyökérnév (bár ez számos esetben logikátlan és bizonytalanságot szül.9). A települési névváltozatok pedig rendszerint a beolvadás/kiválás folyamatából, ill. a különböző nyelvek eltérő, szinonim és olykor csak a nép által használt elnevezéseiből fakadnak. A településnév meghatározását követően annak pontos földrajzi meghatározásáról alább, az indexek között esik szó.
Keresztnevek esetén kézenfekvőnek tűnik a mai alak használata, azon a nyelven, amelyen a könyv is készül. Ha ilyen alak nincs, akkor a közismert idegen nyelvi, vagy a forrásokban leggyakrabban felbukkanó alak lehet gyökérnév.
A legtöbb problémát, vitát és érzelmi töltést azonban a vezetéknevek egységesítésének kérdése hordozza. Mert a vezetéknév olyan, az egyénnek történelmi gyökeret jelentő, az őseitől öröklött, az identitása részét jelentő, így a legapróbb részletekig védendő személyes adat, mely a másoktól való megkülönböztetés mellett olykor vallási, nemzetiségi hovatartozást, társadalomba betöltött pozíciót is jelezhet – alkalmasint stigmaként! Miután azonban a feldolgozáshoz választott megoldás végül az ABC besorolás alapja lesz, valamilyen koncepciót mindenképpen ki kell alakítani.

8 http://www.1000ev.hu/index.php?a=3¶m=6700 (elérés 2014.10.30.)
9 Kápolnai Iván, dr.: A történeti Magyarország városainak és községeinek névváltozatai az Országos Községi Törzskönyvbizottság iratanyaga alapján. (1898-1913) In: Statisztikai Szemle, Budapest, 75. évf., 1997 http://www.ksh.hu/statszemle_archive/1997/1997_08-09/1997_08-09_767.pdf (elérés 2014.10.30.)
Tot, Toth, Totth, Tót, Tótt, Tótth, Tott, Tótt, Toót, Toóth

 

© MACSE - Magyar Családtörténet-kutató Egyesület  Postacím : 1025 Budapest Cseppkő utca 33     koordinator@macse.hu 
Gyorskereső  -  Oldaltérkép  -  Adatvédelmi szabályzat  -  Szerzői jogok   -  Impresszum