Kezdőlap Újdonságok Kereső Egyesület Levelezés Aktualitások Kutatás Adattárak Történetek Médiatár Partnereink RSS
 
 Személyek 
 Családok 
 Események 
 Helytörténet 
 Személyes 
 Tallózó 
 Kutatásról 
Egy kutatás örömei!
Rögös, de izgalmas és ...
Kettős nevek
Szavazás Kutatóhelyre...
Nyúl Ágoston hősi halála
Bocskai hadi népe
Aranylakodalom anyakönyvi bejegyzése 1747-ből
Kétszeres anyakönyvezések
Egy érdekes anyakönyvi pótbejegyzés
Felekezetek a „mormon akció” idején
Családfa-kutatási tapasztalataim
Elek nyomában… Internetes nyomozás egy 140 éve eltűnt családtag után
Anyakönyvi érdekességek
Ösküi gyökereim
Névváltozás - kérés nélkül
Egy érdekes anyakönyvi pótbejegyzés
Véletlenül találtam a mellékelt, oldalt a „mormonok” által az internetre feltett anyagok között Nagy-Palugya (szlovákul Paludza) evangélikus keresztelési anyakönyvében, az 1814. évet záró adatok utáni pótlólagosan beillesztett feljegyzésként [1].

Amint az a latin nyelvű szövegből kiderül, Schulek Mátyás tiszteletes gyűjtötte és jegyezte fel a különböző magán forrásokból származó adatokat. Van, ahol az adat forrása az egyik szülő eredeti naplója (ex originali Diaris Georgii Lissoviny), van ahol az apa autentikus feljegyzése (Ex autent. annotat. Patris) vagy az otthoni biblia (Vide Bibl. eius Domus). A két helyen is szereplő (Carm. fun. ??) megjegyzésre sajnos nincs megfejtésem.
Nincs feljegyezve, hogy a pótlólagos adatokat mikor illesztették be az anyakönyvbe. Az 1814-es dátum nyílván nem helyes, hiszen Schulek Mátyás tiszteletesről tudjuk, hogy 1778-91 között szolgált Nagy-Palugyán, 1791-től 1815. évi haláláig pedig Tiszolcon (ma Tisovec) volt lelkész [2]. Valószínűleg onnan küldte meg korábbi parókiájának az általa korábban, még Nagy-Palugyán összegyűjtött adatokat. (Nagy-Palugya ma már nincs a térképen, mert a helyén nagy víztározó létesült.)
A dokumentum önmagában is érdekes, dicséri a lelkész gondosságát, ám számomra további három okból különösen fontos:
  1. Az egyik bejegyzés Caspar Kubinyi születési dátumát adja meg, aki az ősfámon közvetlen, egyenes ági felmenőm. A Szluha Márton Kubinyi-táblázataiból eddig ismert születési dátuma az itt szereplő 1677 helyett 1674, ami ezek szerint téves. (Az írott hetest néha össze lehet téveszteni a négyessel, de ezen a lapon jól látszik, hogy a bejegyzés szerzője egészen másképp írta a két számot.)
  2. Schulek Mátyás tiszteletes annak a Schulek Tibor néhai evangélikus esperesnek a közvetlen felmenője, aki nekem ifjú koromban, Komáromban magántanárként német és angol nyelvet oktatott. Őt annak idején a pártállam mellett egyházának a vezetői is meghurcolták. Nyolc gyereke közül a két legidősebb és a legkisebb kivételével a többiek iskola- és játszótársaim voltak. Schulek Tibor nagy tudású ember volt. Feltérképezte a családfáját, és a fiait az őseiről nevezte el, abban a sorrendben, ahogy azok követték egymást. Így a legidősebb fiú Mátyás lett, majd Gáspár és Ágoston következtek, ugyanúgy, ahogy az anyakönyvi bejegyzést végző Mátyás tiszteletest, annak Gáspár fia (szintén ev. tiszteletes) és Ágoston unokája (közgazdász professzor) követték. Mátyás tiszteletes dédunokája a neves műépítész, Schulek Frigyes volt, annak fia pedig János (szintén műépítész), akit Schulek Tibor követett. A Frigyes keresztnevet a közismert elődre való tekintettel kihagyva következett Tibor bácsi legifjabb fia János, aki történetesen építész lett.
  3. Schulek Tibor életéről nagyon szép könyv jelent meg 2006-ban, lánya, Thurnayné Schulek Vilma összeállításában. Már ennek a könyvnek az olvasásakor feltűnt nekem, hogy Mátyás tiszteletes úr feleségének, Zmesskall Juliannának a családnevével azonos családnevű felmenőim nekem is vannak az ősfámon. Többek között ebben a pótbejegyzésben is megjelenik egyikük, aki a már említett Kubinyi Gáspár felmenőm édesanyja, Zmesskall Zsuzsanna. Így az esetleges rokoni kapcsolat is feltételezhető volt, amire azonban nem találtam bizonyítékot a Zmeskálok leszármazási tábláiban. Felújítva az ifjú kori személyes kapcsolatot Schulek Jánossal, megkaptam tőle azt a hiányzó információt, amelynek alapján össze tudtam kapcsolni a két család Zmeskál-ágait.
A szerencsés véletlen néha nem várt, értékes adatokkal jutalmazza a családkutatót.

[1] Slovakia, Church and Synagogue Books, 1592-1910, Evangelical, Baptism, Paludza, Liptovský Mikuláš, GS Film number: 2004644, p. 151
[2] Schermann Ákos közlése.
[3] Thurnayné Schulek Vilma: „Édesapánk, Dr. Schulek Tibor”, Ordass Lajos Baráti Kör kiadása, Budapest, 2006

Beküldte: Lévay Béla, 2013-09-26

 

© MACSE - Magyar Családtörténet-kutató Egyesület  Postacím : 1025 Budapest Cseppkő utca 33     koordinator@macse.hu 
Gyorskereső  -  Oldaltérkép  -  Adatvédelmi szabályzat  -  Szerzői jogok   -  Impresszum