Kezdőlap Újdonságok Kereső Egyesület Levelezés Aktualitások Kutatás Adattárak Történetek Médiatár Partnereink RSS
 
 Személyek 
 Családok 
 Események 
 Helytörténet 
 Személyes 
 Tallózó 
 Kutatásról 
Egy kutatás örömei!
Rögös, de izgalmas és ...
Kettős nevek
Szavazás Kutatóhelyre...
Nyúl Ágoston hősi halála
Bocskai hadi népe
Aranylakodalom anyakönyvi bejegyzése 1747-ből
Kétszeres anyakönyvezések
Egy érdekes anyakönyvi pótbejegyzés
Felekezetek a „mormon akció” idején
Családfa-kutatási tapasztalataim
Elek nyomában… Internetes nyomozás egy 140 éve eltűnt családtag után
Anyakönyvi érdekességek
Ösküi gyökereim
Névváltozás - kérés nélkül
Bocskai hadi népe
„Kollonich idejében minden magyar vitézségnek leáldozott a napja. A királyi kamara adó alá akart volna vonni mindenkit, a kit csak jogaiban kikezdhetett; ennek a rendszernek volt eredménye, hogy a szepesi kamara két kiküldöttje által a hajdu-városok lakóinak összeírását elrendelte. Ez az összeírás az első fennmaradt névsor a hajdúkról, a kik a hét hajdúvárosban laktak 1702-ben.
Bocskai István
Bocskai István
A szepesi kamara küldötteiként Krucsay János egri kanonok és Kálmánchey István szepesi kamarai tanácsos a hajdu-városok gyülésén, Nánáson 1702. május 26-án megjelenvén, az összeirást városról-városra menve folytatták.
Az összeírás első rovatában állanak a birtokos hajdúk (Proprietarii), a másodikban a beköltözött nemesek (Advenae Nobiles), a harmadik rovatban a szabadosok (Libertini), a kik más helyekről kerültek a városokba. A latin nyelven irt névsor csoportosítva alább következik egész terjedelmében."(2)

"A hadviselő hajdúkból tehát csak 9254 ember kapott kiváltságot és egyúttal közös jutalmat is vére hullásáért, amidőn részökre a magyar Kanaánból – amely ugyan akkor a török dúlása miatt kipusztitott vidék volt – Szabolcs vármegyében Kállót, valamint Nánás, Dorogh és Varjas pusztákat és Hadház, Vámos-Pércs, Sima és Vid részjószágokat adományozta nekik a fejedelem.

Bocskai adománylevele
Bocskai adománylevele
A nemes Chomakeözy András, továbbá vitézlő Szilassy János, Keövy Miklós, Pallay Pál, Kováts Albert, Somogyi György, Farkas Mihály, Elek János, Chatáry János, Szénássy Mátyás, Nagy Mátyás, Feüzy István és Hajdu Gergely, összesen tizenhárom hajdu-kapitány zászlói alatt vitézkedett 9254 hajdú név szerint nem volt fölsorolva, ezeknek nevei nem is maradtak meg semmiféle okiratban. Ha föl is lehettek jegyezve a fejedelmi kanczellárián, annak nyoma veszett, sőt a tényleges letelepülés is, valószinüleg zászlók alatt, a kapitányuk vezetésével történt, a miről a «hadinép» közül senki sem vezetett protocollumot." (1)

Calamus dr. a fenti cím alatt megjelentetett három írásában egyéb források alapján kísérletet tett minél több nemesített hajdú nevének összegyűjtésére. Az első részben (1) mintegy 125 címeres levélre vonatkozó adatot és nevet gyűjtött össze. A másodikban (2) közölte a hajdúvárosokban élő hajdúkról 1702-ben készült összeírás neveit. A harmadikban (3) további "több, mint 100 darab Bocskai-armális"-ról és tulajdonosaikról tesz említést.
A szövegben olvashatóak alapján 225 hajdú nevét tartalmazza Nyakas Miklós (4) tanulmánya is.

Forrás:

(1) Calamus dr.: Bocskai hadi népe (Első közlemény). In: Turul, 1907. 3. sz. p. 117.
(2) Calamus dr.: Bocskai hadi népe (Második, befejező közlemény). In: Turul, 1907. 4. sz.
(3) Calamus dr.: Bocskai hadi népe (Harmadik (kiegészítő) közlemény). In: Turul, 1943. 1-2. sz.
(4) Nyakas Miklós: Bocskai István kiváltságolásai és nemesítései. In: Kisebbség-Kutatás. 2004. 3.sz.

A levelezésekből összeállította:: Sztrányai Györgyné 2012-07-26

 

© MACSE - Magyar Családtörténet-kutató Egyesület  Postacím : 1025 Budapest Cseppkő utca 33     koordinator@macse.hu 
Gyorskereső  -  Oldaltérkép  -  Adatvédelmi szabályzat  -  Szerzői jogok   -  Impresszum