Kezdőlap Újdonságok Kereső Egyesület Levelezés Aktualitások Kutatás Adattárak Történetek Képek, videók Partnereink RSS
Kezdőknek Kutatóhely Segédletek Családkönyv Linkek Családtörténet Kutatói kapcsolat Heraldika
 Magyarország
 Ausztria 
 Csehország 
 Horvátország
 Örményország
 Románia 
 Szerbia 
 Szlovákia 
 Ukrajna 
 ROMÁNIA     NEMZETI LEVÉLTÁRAK   EGYHÁZI LEVÉLTÁRAK   EGYESÜLETEK   EGYÉB ADATFORRÁSOK 
EGYHÁZI LEVÉLTÁRAK
A református egyházi levéltárakban magyarul beszélnek és nincs tételkorlátozás, a fényképezésért nem kell fizetni, csak a fénymásolásért egyelőre. Célszerű ide is előre időpontra bejelentkezni. A Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltárban van lehetőség elektronikus úton történő kutatásra is. A legtöbb forrásanyag díjköteles, de vannak ingyen kutatható gyűjtemények is. A kiegészítő levéltári szolgáltatások (fotózás, fénymásolás, stb.) szintén díjkötelesekké váltak. Részletek a levéltár honlapján.

Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség
Főegyházmegyei Levéltár
Levéltárosok: Bernád Rita, Vass Csongor
Postacím: 510010-Alba Iulia, Str. M. Viteazul 21., jud. Alba
Tel. 0258-811.689; Fax: 0258-811.454   
Mobil: 0740-144.365
E-mail: leveltar@romkat.ro   
http://leveltar.romkat.ro/ 

 
Szatmári Római Katolikus Püspöki és Káptalani Levéltár
Levéltáros: Várady Lajos
440010 Satu Mare, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2.
Telefon: 0261-713574
Email: leveltar@szatmariegyhazmegye.ro   
http://www.szatmariegyhazmegye.ro/egyhazmegyei-leveltar/
Anyakönyvek jegyzéke letölthető itt.

 
Erdélyi Református Egyházkerület Központi Gyűjtőlevéltára
Névváltozat: Arhiva Centrală de Colectare a Eparhiei Reformate din Ardeal    
Rövidítés: ERefLvt
Munkatárs: Sipos Gábor
Kolozsvár, Farkas/Kogălniceanu u. 16/A (a templom kerengőjében)
RO-3400 CLUJ str. Brătianu 51
Tel.: 00 40 64 192453/116 Fax: 00 40 64 195104
E-mail: refarch.trans@gmail.com és siposg@personal.ro
http://reformatus.ro/20140530leveltar.html

 

Unitárius Gyűjtőlevéltár, Kolozsvár 
B-dul 21. Decembrie nr. 9.
RO-400105 Cluj-Napoca, jud. Cluj
Romania
tel/fax: 00-40-264-593236 00-40-264-593236
E-mail: lmolnar@unitarius.com    
http://archives.unitarian.ro/

 

A következő két egyházi levéltárban anyakönyveket vagy családkönyveket nem őriznek, de az egyes egyházközségek történetéhez értékes információkhoz lehet jutni. Hasonlóképpen értékes adatokhoz juthatunk, ha kutatásunk célszemélye szervezeti szinten kötődik a református egyházhoz (pl. lelkipásztorok, kántor-tanítók, egyházi alkalmazottak, gondnokok, presbiterek, stb.)

Erdélyi Református Egyházkerület Marosvásárhelyi Vidéki Gyűjtőlevéltára 
Levéltáros: Berekméri Árpád Róbert
Tîrgu Mureș (Marosvásárhely), p-ța Bernády György tér. 3 (Teleki-ház)
Románia
Tel.: 00-40-746-052974
E-mail: barobert2002@yahoo.com

A Marosvásárhelyi Vidéki Gyűjtőlevéltára jelenleg költözik, ezért meghatározatlan időre nem fogad kutatókat.


Görgényi Református Egyházmegye Levéltára
Levéltáros: Nagy-Vajda Levente
Reghin (Szászrégen), str. Bujorului (Bazsarózsa) u. 2
Romania
Tel.: 00-40-745-778429
E-mail: nzol005@yahoo.com

 

Református egyházközségi levéltárak
Minden erdélyi és partiumi református egyházközség (település) rendelkezik saját – többé-kevésbé rendezett – levéltárral. Odautazás előtt mindenképpen célszerű felvenni a kapcsolatot az illető lelkésszel. Az általános tapasztalat szerint a lelkészek többnyire segítőkészek, nyitottak.
Persze kivétel itt is akad…
A kapcsolatfelvételt segíti a két romániai egyházkerület címtára.
Erdélyi Református Egyházkerület:http://reformatus.ro/cimtar.html
Királyhágómelléki Református Egyházkerület: http://www.kiralyhagomellek.ro/cimtar.php

Tudni kell, hogy az Erdélyen kívül található romániai magyar református egyházközségek szerkezetileg az Erdélyi Református Egyházkerülethez tartoznak.
Ezeket (Bákó/Bacău, Bukarest/București I.-II., Galac/Galați, Ploiești, Râmnicu Vâlcea) a Brassói Egyházmegyében kell keresni.

Az egyházi és nemzeti levéltárak egymást kiegészítik, de nem törvényszerűen. Még mindig létezhetnek eredeti anyakönyvek az egyházaknál és a másolat sem biztos, hogy ott van, ahol lennie kellene.
Pl. az Erzsébetvárosi katolikus és örmény eredeti anyakönyvek egy-egy példánya 1620-tól ill. 1850-től a segesvári katolikus plébánián vannak, vagy a Szentmihályi református anyakönyvek a pap szerint a II. vh-ban elégtek, de Kolozsváron a nemzeti levéltárban megvannak, az aranyosszéki Várfalva anyakönyve a Marosvásárhelyi katolikus levéltárban a református templom épületegyüttesében van stb. Mindegyik egy-egy külön történet.

2017.11.04.

 

© MACSE - Magyar Családtörténet-kutató Egyesület  Postacím : 1025 Budapest Cseppkő utca 33     koordinator@macse.hu 
Gyorskereső  -  Oldaltérkép  -  Adatvédelmi szabályzat  -  Szerzői jogok   -  Témafelelősök  -  Impresszum