Kezdőlap Újdonságok Kereső Egyesület Levelezés Aktualitások Kutatás Adattárak Történetek Médiatár Partnereink RSS
Elérhetőség Szabályzatok Tisztségviselők Tagjaink Tagnyilvántartó és tagdíj Belépés_Kilépés Közzététel Jogszabályok Tájékoztató
Munkacsoportok Helyi csoportok
 Rendes tagok 
 Örökös tagok 
 Tiszteletbeli tagok 
 Pártoló tagok 
 Elhunyt tagok
 Támogatók 
 Díjazottak 
 Arcképes bemutatkozó 

 

 

 

 

Elhunyt tagjaink
Szerény megemlékezést teszünk itt az eltávozott kutató- és levelezőtársainkra, sokuk segítőkészsége mindannyiunk számára példa volt.
Képre vagy névre kattintással olvashatjuk a megemlékezés szövegét.
Szatványi József
1925-2007
Szűcs András
1933-2010
Reich Lajos
1944-2011
Abonyi Iván
1930-2012
Sárosi Gyula
1946-2013
Csuka György
1949-2014
Wilde Viktor
1959-2014
Vasy Endre
Levente

1943-2015
Bárány Eszter
1936-2015
Járfás József
1936-2015
Sarnóczay György
1943-2015
Karasi Miklós
1941-2015
Hanula Judit
1947-2016
Tenki Mihály
1955-2017
Horváth Tamás
1955-2018
Neuberger Istvánné
(Adorján Éva)

1940-2018
Dr. Balás István
1949-2018
Kiss Erzsébet
1961-2018
Szórád Péter
1951-2019
Fleck Józsefné
1949-2016
Bajzáth Péter
1976-2019
Mátis István
1945-2019
Budainé
Alattyányi Magdolna

1951-2020
Tóthné Czimmer Ágnes
1955-2020
Santl Hannelore Maria
1943-2020
Jászberényi János
1934-2020
Tarnay Katalin
1933-2020
dr. Harmath Arisztid
1920-2020
Jakabffy Gábor Béla
1949-2021
Kiss Jenő Ferenc
1948-2021
Gerő Szandra
1976-2021
Élő Zsolt
1973-2021
Fábián Istvánné
Fonai Melinda

1952-2021
Dr. Elek András
1950-2021
Szirmay Gábor
1947-2021
Vilczek Béla
1944-2021
Lengyel Sándor
1954-2021
Szalai János
1964-2021
Szatmári Ferenc
1940-2021
Joó Csaba
1947-2022
   
Bárány Péter
1950-2022
Bocsor László
1942-2023
Kocs János
1956-2023
Vajda László
1946-2023
Toldy-Ősz Mária
1942-2022
Sillye Gábor
1959-2024
   

Kocs János, 1956 - 2023

Kedves Tagtársak!
Ismét megrendítő hírt kaptunk, szeretett régi társunk, sok-sok családkutatás segítője, az erdélyi anyakönyvek legkiválóbb ismerője, a Magyar Családtörténet Kutató Egyesület örökös tagja Kocs János eltávozott.
Nyugodjék békében! Őszinte részvétünk a családnak.
Hunyady László örökös tiszteletbeli elnökünk, János barátja megemlékezésül az alábbiakat írta tegnap a MACSE Facebook oldalára
2023.09.11. Ari Ilona

T. MACSE Tagok!
Most hívott fel Irénke, Kocs Jancsi felesége, hogy Jancsi otthonukban Sepsiszentgyörgyön elhunyt. Így 80 évesen hozzá kell szoknom, hogy szinte hetente veszítem el barátaimat, volt iskolatársaimat, munkatársaimat. Ilyenkor megrohannak az elhunyttal kapcsolatos emlékek.
Jancsival egy 25 éves barátság köt össze. Itt Budapesten találkoztunk először, amikor még a Sepsiszentgyörgyi Önkormányzat egyik vezetőjeként egy küldöttséggel Pesten járt. Mivel anyai ágon illyefavi székely kisnemesek voltak őseim és akkor már tudtam Jancsi családtörténeti kutatásokkal kapcsolatos tevékenységéről egy üveg Vilmos pálinkával köszöntöttem fel, amit a delegációval együtt a hotelben meg is ittunk. Persze volt egy hátsó gondolatom is találni egy erdélyi kapcsolatot a kutatásaimhoz.
Számtalanszor jártam náluk. Volt mikor náluk is aludtam, vagy Irénke munkahelyén a Székely Nemzeti Múzeum vendégszobájában. Nélküle akkor még be se tudtam volna jutni az ottani levéltárba, ahol a bejárati ajtót két géppisztolyos katona őrizte és az igazgató egy volt belügyes dolgozó volt.
Jancsi egy önzetlen, mindenkin segíteni akaró tehetséges mérnök ember volt. Hihetetlen szorgalommal járta a plébániákat, lelkészségeket és csak fényképezte, fényképezte az anyakönyveket. Megalapította az Erdélyi Genealógiai Társaságot, és számtalan erdélyi nagynevű családnak a családfáját elkészítette. Családi összejöveteleket szervezett, ahol egy-egy nemesi család leszármazottjai a világ minden részéről eljöttek ezekre, Háromszékre.
Minket macséseket nagyon kedvelt, többször meghívtuk hozzánk előadásokat tartani. Talán egy példa arra, hogy milyen sokat jelentettünk Neki. Pár hónappal ezelőtt az anyakönyvi DVD-ék korábbi forgalmazásából Magyarországon maradt pénzével, 100 ezer forinttal megtámogatta Egyesületünket.
Legyen neki könnyű a föld!
R.I.P. Jancsi!
2023.09.10. Hunyady László
a MACSE alapító elnöke, aki Jancsit barátjának tarthatta.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Hallom elmentél az eltávozott falusfeleidet felkeresni. Adjon a Jóisten könnyű utazást a lelkednek. Remélem, békében találod a Muzsnai elődöket. Hátha akad majd egy méltó utód, aki folytatja az önzetlen fáradozásaidat. Nyugodj békében drága barátom.
Benczédi Sándor

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

„Sokan vannak már azok, akik tudják, hogy a személyes családi kapcsolatrendszer az a láncszem, ami a legbiztosabb módszere a napjainkban is egyre többet emlegetett megmaradásunknak. Ennél a kapcsolatnál erősebb talán nem is létezik, mert ahol a helyszínen kifüggesztik egy népes família családfáját, ahol a fiatalok keresgélik a nevek között sajátjukat, ahol már az Erdélyi Genealógiai Társaság képviselőjével, a témakörben kitüntetett Kocs János villamossági mérnökkel is szót lehet ejteni, az már vidéki viszonylatban is csúcsteljesítmény. Nos, ezt a szolgálatot végezte immáron néhai Kocs János is, szorgalommal, meggyőződéssel még betegsége viselésének időszakában is, az utolsó pillanatig.
A megérdemelt elismerés sem késett, mert ünnepélyes keretek között adta át neki az Év Kutatóhelye 2018 díjat a Magyar Családtörténet-kutató Egyesület (MACSE) a gyulai városháza dísztermében, amivel elismertté vált a kiterjedt földrajzi régiót kiszolgáló intézmény.
Kocs János 1956-ban született Székelymuzsnán, a székelyudvarhelyi Tamási Áron Líceumban érettségizett és a brassói műegyetemen szerzett villamossági mérnöki oklevelet. Alkalmazottja volt a sepsiszentgyörgyi IAME vállalatnak, a Selectronik kábeltelevíziónak, az RCS–RDS szolgáltatónak. Reméljük, hogy nélkülözhetetlen munkásságának lesz folytatója.
Legyen számára könnyű a háromszéki hant!”
Idézet a Háromszék sepsiszentgyörgyi napilap megemlékezéséből.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Elvesztettünk egy igaz embert, egy szorgalmas csöndes szerény kutatót, egy barátot és kollégát, az Erdélyi Genealógiai Társaság megalapítóját és vezetőjét, aki egymaga elképesztő számú erdélyi anyakönyvet digitalizált és gyűjtött be más munkatársaktól.
Bár Sepsiszentgyörgyben szerény körülmények között élt, de arra valahogy mindig talált lehetőséget, hogy felkeressen számtalan falut, hogy anyakönyveit lefényképezze és mindig segítőkészen osztotta meg anyagait velünk, akik erdélyi felmenőink után kutatunk.
A MACSE történetében alapító tagként is jelentős nyomot hagyott, többször részt vett taggyűlésen, ünnepi összejövetelünkön, sőt adománnyal segítette munkánkat.
Hiányozni fog, máris nagyon hiányzik. Tartsuk meg jó emlékezetünkben és legyen példaképünk az önzetlen munkálkodásban!
Szomorú szívvel: Gelei Judit

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Azt a munkát, amit ő elvégzett, bátran nevezhetjük több emberöltőnyinek is.
Nélküle sokan nem itt tartanánk, hiszen az erdélyi anyakönyvek fáradhatatlan fényképezésével és elérhetővé tételével gyakorlatilag megörökítette a történelem egy olyan szeletét, ami nélküle a múlt sötét homályába veszett volna. Személyesen nekem is sokat segített erdélyi őseim feltérképezésével és családfám mai leágazásának sok helyen teljessé tétele miatt ma élő kolozsvári, marosvásárhelyi, zilahi és székelyudvarhelyi távoli rokonokkal is tarthatom a kapcsolatot. Kocs János nélkül ez nem így lenne, így bátran elmondhatom, hogy sokat tett a trianoni határok "eltörléséért" is.
A családfakutatók számára éppen ezért Kocs János halála pótolhatatlan veszteség. Személyes Facebook-profilján már kondoleáltam, hiszen ismerősöm volt, kiemelve, remélem, valaki fel tudja majd venni a fájdalmasan korán elejtett stafétabotot. Azzal állítanánk, állítanának neki maradandó emléket, ha ezt megtenné valaki.
Legyen neki könnyű a föld, amit annyira szeretett.
Herczeg Sándor

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Isten veled Kocs János! Egy hete beszéltünk utoljára.
Nehéz most bármit is írni. Egy tisztaszívű, barátságos értékes székely emberrel lettünk szegényebbek. János több évtizedes munkássága példaértékű. Évtizedekig kutatta az erdélyi, székelyföldi családokat. Ledigitalizálta szinte teljes, a székely levéltárakban található egyházi anyakönyvet. Így ha valami történne a levéltár anyakönyveivel nem kell aggódni, mert Jánosnál megvan.
Köszönjük a több évtizedes munkádat, amit tettél a múlt mentéséért. Köszönöm a rengeteg segítséget, amit nyújtottál nekem. Hiányozni fogsz!
Dudás Dóra

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Soha el nem múló hálával és köszönettel tartozom Jancsinak, az Ő segítségével jutottam el az apai oldali, háromszéki, kézdialbisi eredetú ősömhöz az 1700-as évek közepéig.
Szívet melengető érzés volt végigkövetni a család útját, mind a mai napig. Óriási munkát végzett az erdélyi adatbázis létrehozásával, értékmentő a munkája mindannyiunk számára. Nem lenne szabad hagyni, hogy elvesszen, feledésbe merüljön. Nagyon bízom abban, hogy lesz, aki átvállalja Jancsi örökségét.
Áldott legyen a föld, amelyben nyugszik. Isten áldjon Jancsi, szomorúan búcsúzom.
Elekes Erzsébet

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Szomorú szívvel gondolok arra, hogy egy jóságos ember távozott az élők sorából, de vigaszunk legyen, hogy találkozunk az Úr színe előtt Jánossal is.
Isten adjon mielőbbi megnyugvást családtagjai számára, gyógyulást vérző szívükre. Nyugodjon békében.
Maria Ribeiro Hámory.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Megtartjuk emlékezetünkben! Szomorú szívvel búcsúzunk.
Páll István Százhalombatta

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Kocs János fogalom az egyesületünk életében. Azt hiszem, könnyebb összeszámolni, hányan nem keresték meg, mint azt, hányan kértek és kaptak tőle segítséget. Magam is számos anyakönyvvel és ez által sok-sok családtaggal és rokonnal lettem gazdagabb munkája által az elmúlt másfél évtizedben. Őszinte részvétem a családjának.
Legyen emléke áldott, nyugalma csendes!
Bándy Márta

Csak ugyanazt tudnám írni, mint Bándy Márta.
Gáspár Hédi

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Nyugodj békében, Jancsi!
Ritkán volt alkalmunk személyesen találkozni, de olyankor mindig új ismeretanyaggal gazdagítottál Erdéllyel kapcsolatos genealógiai témákban. Az utóbbi években több komoly csatát nyertél - távozásod pótolhatatlan veszteség sokak számára, beleértve engem is.
Skoumal Krisztián

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Nekem nagyon sokat segített Jancsi az erdélyi gyökerek felfedezésében!
Nyugodjék békében!
Ádám Zoltán

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Nyugodjon békében! Őszinte részvétem a Családnak.
Nagyon sokat segített sokunknak.
Dr. Hatvany Béla Csaba

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Első találkozásunk 2010-ben: Kocs Jani előadást tart a Budai-várban rendezett Családtörténeti Találkozón, a CSATT-on. Szomorú és megrendült vagyok, de büszke arra, hogy részem lehetett abban, hogy János és az általa elvégzett munka megkapta a rég megérdemelt elismerést és az Erdélyi Genealógiai Társaság adatbázisa 2018-ban az Év kutatóhelye lett. Isten veled Jani.·
Beszeda László

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Megrendülve fogadtam a hírt, hogy Kocs Jancsit is elvesztettük. Nagyon kedves, szerény, "csupaszív" és mindenkinek önzetlenül segítő ember volt. Az a tiszteletreméltó és hatalmas munka, az anyakönyvi adatbázis - amit több évtized munkájával létrehozott - felejthetetlenné és maradandóvá teszik Őt mindannyiunk számára. Örülök, hogy személyesen is ismerhettem, mindig hálával és szeretettel gondolok Rá. Hiányozni fog.
Nyugodjék békében, az angyalok őrizzék álmát
Kőhegyi Anikó

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Búcsúznak kutatótársaid, Nyugodj békében.
Mély együttérzésünk a családnak
Csicselyné Tarpay Marianna, Solymosi Tamás, Janurik Zsuzsanna, Paluskáné Szabó Éva, Szalai Németh Máté, Takácsné Balogh Mária,Littomericzkyné Horányi Katalin, Zolnai Dóra,Gál Gabriella, Karmacsiné Bodogán Magdolna, Jancsó Gábor, Szigetiné Zékány Ili, Kónya Zsuzsanna, Balláné Fazekas Ilona, Dr. Zana János, Négyesi György, és a név szerint fel nem sorolt ismerőseid, barátaid.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

2023.09.12. én 13- órakor volt Kocs Jancsi temetése.
Szekeres István Árpádot a neves erdélyi heraldikust kértük meg, hogy képviselje a temetésen Egyesületünket.
A MACSE koszorúja is Jancsi sírjára került.
Hiányozni fog Jancsi tudása, segítőkészsége!

  

 

 

© MACSE - Magyar Családtörténet-kutató Egyesület  Postacím : 1025 Budapest Cseppkő utca 33     koordinator@macse.hu 
Gyorskereső  -  Oldaltérkép  -  Adatvédelmi szabályzat  -  Szerzői jogok   -  Impresszum