Kezdőlap Újdonságok Kereső Egyesület Levelezés Aktualitások Kutatás Adattárak Történetek Médiatár Partnereink RSS
Elérhetőség Szabályzatok Tisztségviselők Tagjaink Tagnyilvántartó és tagdíj Belépés_Kilépés Közzététel Jogszabályok Tájékoztató
Munkacsoportok Helyi csoportok
A MACSE az alábbi törvények és rendeletek figyelembevételével alakult meg és munkáját is az ezekben megfogalmazott előírások szerint végzi:
Pirossal jelölve a legújabb!!
 
Jogszabály tárgyaJogszabály megjelenéseFontosabb §Megjegyzés
A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló1959. évi IV. törvény[61-64. §, 75. § (3), 81. § (1) és 83. § (1)]2014. március 14-ig
A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló1995. évi LXVI. törvény24. §1995. évi LXVI. törvény
A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról1996. évi CXXVI. törvény4. § aa) 6/A § (4)Hatályos: 2014. I. 1-től
A számvitelről szóló2000. évi C. törvény
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló2001. évi CVIII. törvény
Az elektronikus hírközlésről szóló2003. évi C. törvény
Az anyakönyvi eljárásról szóló2010. évi I. törvény79. § (2) bekezdése új szöveggel lép hatályba:2014. július 1-től
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló2011. évi CLXXV. törvény6. §, 30. §, 39. § 38 (1)
A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló2011. évi CLXXXI. törvény
Az alapvető jogok biztosáról szóló2011. évi CXI. törvény
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló2011. évi CXII. törvény32. §2012. január 1. óta
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény2012.évi CCVII.törvény84. §2014 január 1-én lép hatályba
A Polgári Törvénykönyvről szóló2013. évi V. törvény2014. március 15-től
A civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet12. §
A helyi önkormányzatok egységes irattári tervének kiadásáról szóló78/2012 (XII. 28.) BM rendelet
A közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről27/2015 (V. 27) EMMI rendelet2015 június 5-től
Az általános közigazgatási rendtartásról Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól2018.01.01
A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet
Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet
  
A kutatást segítő néhány régi jogszabályunk:  
Werbőczi Tripartituma a középkori magyar jogszokásokról1514
A címeres levél kiadásának korlátozásáról rendelkező1622. évi XVII. törvénycikk
Nemesség kihirdetésének rendjét szabályozó1630. évi XXX. törvénycikk
A házassági jogról szóló1894. évi XXXI. törvénycikk
Az állami anyakönyvekről szóló1894. évi XXXIII. Törvénycikk
A gyermekek vallásáról szóló1894. évi XXXII. törvénycikk
Az örökösödési eljárásról szóló1894. évi XVI. törvénycikk
  
Utasítások  
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény alkalmazásáról5/2014. sz. Főig. utasítás (BFL)
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény alkalmazásáról9/2014. sz. Főig. utasítás MNL
  
2018.07.23  


© MACSE - Magyar Családtörténet-kutató Egyesület  Postacím : 1025 Budapest Cseppkő utca 33     koordinator@macse.hu 
Gyorskereső  -  Oldaltérkép  -  Adatvédelmi szabályzat  -  Szerzői jogok   -  Impresszum