Home News Search Society Forums Current events Research Databases Stories Media Partnership
Kezdőknek Kutatóhely Research support Heritage books Links Családtörténet Kutatói kapcsolat
 Links  »  - Anyakönyvek - E-könyvtár - Egyházak - Életrajzok - Fényképtár - Genealógia - Gyászjelentés - Helytörténet - Heraldika - Iskolai - Katonai - Könyvtár - Lakcím - Levéltár - Múzeum - Névtárak - Oklevél - Összeírás - Szótár - Temető - Térkép - Testület - Vegyes - ˙Anglia - ˙Argentina - ˙Ausztrália - ˙Ausztria - ˙Chile - ˙Cseho. - ˙Franciao. - ˙Horváto. - ˙Izland - ˙Japán - ˙Lengyelo. - ˙Németo. - ˙Norvég - ˙Oroszo. - ˙Románia - ˙Svájc - ˙Szerbia - ˙Szlovákia - ˙Szlovénia - ˙Ukrajna - ˙USA
 Levéltár   megj.
 1818/19 Erdélyre vonatkozó fondok és gyűjtemények jegyzékei 9. Hargita megye 
 A Hargita Megyei Levéltár 1919 utáni fondjaik és gyűjtemények jegyzéke 
 A történeti Magyarország katolikus levéltárai 
 A veszélyeztetett Archives Program 
 Alsó-ausztriai levéltári iratok kutatása német és angol nyelvű 
 AOL Adatbázisok Online 
 Arcanum adatbázis 
 Archives Portal Europe 
 Az 1848/49. évi forradalom és szabadságharc, az abszolutizmus kora,…iratinak ismertető- és raktárjegyzéke 
 Bács-Kiskun Megyei Levéltár 
 Baranya Megyei Levéltár 
 Békés megyei leváltár - tematikus cédulák 
 Békés Megyei Levéltár -IV. B. 407. Békés vármegye alispánjának iratai 1872–1950 (1951) 
 Belgrádi katonai levéltár 
 Budapesti Fővárosi Levéltár 
 Budapesti Levéltár és az önkormányzati levéltárak közös adatbázisa 
 Címereslevél adatbázis 
 Cseh digitális levéltár 
 Cseh levéltár 
 Cseh levéltár 
 Cseh levéltárak elérhetősége 
 Csehországi levéltárak 
 Debreceni Református Levéltár fondjegyzék 
 Elektronikus levéltári hírportál 
 ELTE Egyetemi Levéltár 
 ELTE könyvtár és levéltár 
 Erdélyi Magyar Adatbank 
 Evangélikus Országos Levéltár 
 Ferences levéltár honlapja 
 Győr város Levéltára 
 Győri Egyházmegyei Levéltár 
 Hadtörténeti Levéltár 
 HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum 
 Hungaricana 
 Kalocsai Főegyházmegyei levéltár 
 Kalocsai Főegyházmegyei levéltár feldolgozottsági táblázat 
 Kárpátaljai Állami Levéltár 
 Katolikus levéltár 
 Köblös: Pápai Református Kollégium diákjai 1585-1861 
 Külföldi levéltárak 
 Külföldi levéltárak jegyzéke 
 Levéltárak honlapjai 
 Levéltári törvény 
 Magyar Nemzeti Levéltár - névváltoztatásokról 
 Magyar Oklevél Szótár 
 Magyar Országos Levéltár 
 Magyar Unitárius Levéltár 
 Magyar vonatkozású történeti források az erdélyi állami levéltárakban 
 Magyar Zsidó Levéltár 
 Magyarország levéltárai 
 MÁV Központi Irattár 
 Mikrofilm számok - anyakönyvek online adatbázis 
 MOL családkutatói kutatási tájékoztató 
 MOL Diplomatikai Levéltár oklevelek képei 
 Nagyvárdi levéltár - ismertető 
 Nógrád Megyei Digitális Levéltár 
 Nyitrai levéltár 
 Online lekérdezések a levéltári fondokban 
 Opava Regionális Levéltárának digitális archívuma 
 Osztrák állami levéltár új
 Osztrák-szlovák levéltári dokumentumok 
 Panonhalmi Főapátsági Levéltár 
 Pécsi Egyházmegye e-levéltára 
 Perényi család levéltára 1222-1526 
 Ráday Levéltár 
 Siebmacher nagy és általános címerek - Arcanum 
 Szabadkai Levéltár - E-kutatás 
 Szabadkai Történelmi Levéltár 
 Szabolcs Szatmár-Bereg megyei levéltár 
 Szegedi zsidó archívum 
 Vác város Levéltára 
 Váci Püspöki és Káptalani Levéltár 
 Váci Püspöki és Káptalani Levéltár e-kutatás 
 Veszprém Megyei Levéltár 
 Veszprém megyei levéltár anyakönyvi kerületei 1895-1973 
 Veszprémi Érseki Főkáptalani Levéltár 

© MACSE   Magyar Családtörténet-kutató Egyesület  Mail: 1025 Budapest Cseppkő utca 33     koordinator@macse.hu 
Site Map  -  Privacy Policy  -  Copyrights  -  Imprint