Home News Search Society Forums Current events Research Databases Stories Media Partnership
Kezdőknek Kutatóhely Research support Heritage books Links Családtörténet Kutatói kapcsolat
 Links  »  - Anyakönyvek - E-könyvtár - Egyházak - Életrajzok - Fényképtár - Genealógia - Gyászjelentés - Helytörténet - Heraldika - Iskolai - Katonai - Könyvtár - Lakcím - Levéltár - Múzeum - Névtárak - Oklevél - Összeírás - Szótár - Temető - Térkép - Testület - Vegyes - ˙Anglia - ˙Argentina - ˙Ausztrália - ˙Ausztria - ˙Chile - ˙Cseho. - ˙Franciao. - ˙Horváto. - ˙Izland - ˙Japán - ˙Lengyelo. - ˙Németo. - ˙Norvég - ˙Oroszo. - ˙Románia - ˙Svájc - ˙Szerbia - ˙Szlovákia - ˙Szlovénia - ˙Ukrajna - ˙USA
 E-könyvtár   megj.
 1897-es gazdaczimtár 
 1956 és1965 között romániai politikai perekben meghurcoltak és elítéltek 
 A halmaji, gibárti és szikszói bor családok története 
 A Korlátköviek - Egy előkelő család története és politikai szereplése a XV–XVI. században (Neumann Tibor) 
 A magyar irodalom története 
 A magyarság eredetének nyelvészeti kérdései 
 A moldvai katolikusok 1646-47 összeírása 
 A nagy-károlyi gróf Károlyi család oklevéltára 
 A Székely-Udvarhelyi Királyi Állami Főreáliskola értesítője 
 A szlovákiai magyarok kényszertelepítéseinek emlékezete, 1945-1948 
 A világháború Képes Krónikája 
 A Zepetneki Tötösy család adattára. CLCWeb: Comparative Literature and Culture (Library) (2010-): 
 Abszolutizmuskori iratok jegyzéke 
 Adatbank Erdélyi Magyar Elektronikus Könyvtár 
 Adatok Bácsalmás város hadtörténetéhez - Honvédeink 1848-1918 (Dr. Horváth Zoltán Ph.D.) 
 Arcanum kézikönyvtár 
 Az 1848-1864 közötti magyar emigránsok teljes listája németül: 
 Az első világháború hőseinek albuma 
 Az Osztrák-Magyar Monarchia népei fegyverben és zászlók 
 Bácskai hadigolyok golgotája 1. 
 Bácskai hadigolyok golgotája 2. 
 Bácskai hadigolyok golgotája 3. 
 Baranya megyei településjegyzék (összeállította: Wéber György) 
 Békés Megyei Hírlap 1950-2000 
 Békésvármegye Hivatalos Lapja 
 Bencsik Péter: Helységnévváltozások Köztes-Európában (1763—1995) 
 Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai 
 Boszorkányperek 
 Budapesti telefonkönyvek 1906-1950 
 Bukovszky László: Mátyusföld II. - Egy régió története a XI. századtól 1945-ig 
 Címjegyzék 1939 Garmisch-Partenkirchen német nyelven, kereshető formában 
 Családtörténeti könyv (Ober-Modau) 
 Családtörténeti könyv Récsei (Ratzersdorf) 
 Csatáry György: Ugocsa vármegye II. Rákóczi Ferenc államában 1703-1711 
 Debreceni elektronikus könyvtár 
 Debreceni Református Kllégium Nagykönyvtára 
 Die ersten Kolonistenfamilien der Esterhazyschen Neugründungen Saar und Boglar im Schildgebirge (Ungarn) 
 Digitális Corvina-k 
 Dobai István: Tisztességnek fel-állított oszlopa…Hunyad Vármegye… 
 Dr. Bélley Pál: Kíváncsiak klubja 
 Dr. Kampis János: Az állami anyakönyvvezetés összes szabályainak rendszeres gyűjteménye Országos központi községi nyomda-részvény-társaság (Budapest 1898) 
 E-könyvtárak honlapjai 
 Egyetemes Fiilológiai Közlöny : LXVI. évfolyam : Finály Gábor: A magyarországi latin nyelvű helynevek p.57. 
 Elektronikus Periodika Archívum és adatbázis 
 Elfelejtett szavak 
 Emlékkönyv : Imreh István születésének nyolcvanadik évfordulójára 
 Erdély és az Északkelet háború (I. kötet) 
 Erdély és az Északkelet háború (II. kötet) 
 Erdélyi káptalan jegyzőkönyvei I. 
 Erdélyi magyar elektronikus könyvtár 
 Erdélyi magyar elektronikus könyvtár 
 Erdélyi magyar szótörténeti tár 
 Erdélyi Múzeum-eegylet évi tudósítása 1868 
 Erdélyi Örmény gyökerek (havonta megjelenő kiadvány) 
 Gaal György: Egyetem a Farkas utcában : A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem… 
 Gazdacímtár 1897 
 Genealógiai Füzetek 1903-1914 
 Geohistaurusz - A Kárpát-medence humángeográfiai tézaurusza, 1723-1983 
 Geotaurusz és geohistaurusz - Földrajzi nevek és humángeográfiai nevek tezaurusza, 3.0 változat, 2001 
 Hadtörténelmi levéltári kiadványok - Fond és állagjegyzék 
 Hagyatéki iratok (Szabolcsi nemesek…) 
 Hankó Ildikó: Királyaink tömegsírban 
 Hasznos könyvek a kutatáshoz (Erdélyi történelmi adatok, Magyarok Szlovákiában, Az Erdélyi Muzeum eredeti okleveleinek kivonata, Királyi telepítvényesek-é a székelyek?, Kun László) 
 Héjja Julianna Erika: Békés vármegye archontológiája és prozopográfiája 1715–1848 - Közlemények Békés megye és környéke történetéből 11 (Gyula, 2009) 
 Hermann Egyed: A katolikus egyház történeteMagyarordzágon 1914-ig 
 Heves Megyei Hírlap 1953-2010 
 Heves Vármegye Hivatalos Lapja, 1910 
 Jankó János: Kalotaszeg magyar népe : Néprajzi tanulmány 
 Jankó János: Magyar typusok : Első sorozat A Balaton mellékéről 
 Jókai Alapítvány honlapja 
 Joódy Pál: Máramaros vármegye 1749-1769. évi nemesség vizsgálata 
 Kálnási Árpád: Debreceni civis szótár 
 Királyi könyvek 
 Klimo téka 
 KlimoTheca 
 Kolozsmonostori konvent jegyzőkönyvei 
 Könyv árverések 
 Könyvtári információs adatbázis Magyar Történeti Szövegtár- 
 Könyvvásárlás online - Bookline.hu 
 Köriratú pecsétek 1600 és 1613 
 Közhasznú müszótár es egyházi tiszti irásmód 
 Közhasznu esmeretek tára (Betűrendes magyar enciklopédia - 1831-1834) 
 KSH - Magyarország helységeinek név- és adattára: 
 Lauschmann Gyula (1898): Adatok a magyarországi járványok történetéhez, tekintettel Székesfejérvár városára 
 Magyar Digitális Helynévtár: 
 Magyar Gyógyszerésztörténeti Társaság 
 Magyar nemzetiségi zsebkönyv 
 Magyar néprajzi lexikon- Molnárok 
 Magyar oklevél szótár 
 Magyar Országos Levéltár 
 Magyarország helységnévtára 1895 
 Magyarország hivatalos helységnévtárai 
 Magyarország történeti helységnévtára: 
 Magyarországi németek kitelepítésének krónikája 
 Nagy Iván: Magyarország családai - google könyvek 
 Naptárportál- szökőév kalkulátor 
 Nógrád Megyei Hírlap 1948-2005 
 Orosz Ernő:Heves és a bolt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai 
 Országos Hírlap 
 Osztrák Nemzeti Könyvtár ONB 
 Pallas nagy lexikona 
 Pápa város első világháborús emlékkönyve 
 Pécsi Tudományegyetem Könyvtára (Klimo Theca) 
 Persián Kálmán : A lengyelfalvi Orbán bárók 
 Pest Megyei Hírlap 1982-1994 
 Petőfi Népe (Bács-Kiskun megye) 1950-2003 
 Régi magyar családnevek névvégmutató szótára (XIV−XVII. század) 
 Részgyűjtemények a Digitális Képarchívumban 
 Révai nagy lexikon 
 RÖLICHSTHAL, Georg Freiherr von - 'Der Adel der Habsburgermonarchie im 19. und 20. Jahrhundert' 
 Sarnóczay György: Budatétényi temető 1875–1987 
 Schultheisz Emil: Adatok a magyarországi járványok történetéből 
 Sebők László - Határon túli magyar helységnévszótár: 
 Siebmachers Wappenbuch 1605 
 Somogy Megyei Hírlap 1953-2000 
 Soproni emléklapok 1824-1828 
 Soproni Szemle 
 Soproni Szemle 1998. 4. sz. 
 Soproni Szemle : Hiller István–Németh Alajos: A háború és a felszabadulás krónikája - sok névvel 
 Soproni Szemle : Hiller István–Németh Alajos: A háború és a felszabadulás krónikája - sok névvel 
 Soproni Szemle : Hiller István–Németh Alajos: A háború és a felszabadulás krónikája - sok névvel 
 Soproni Szemle : Hiller István–Németh Alajos: A háború és a felszabadulás krónikája - sok névvel 
 Szabadelvűpárti Naptár :Magyar történelem 1868-1918, Pártok, politikai mozgalmak 1. évfolyam 
 Szabadelvűpárti Naptár :Magyar történelem 1868-1918, Pártok, politikai mozgalmak 2. évfolyam 
 Szabó M. Attila - Erdélyi és moldvai helységnévtár: 
 Szatmár és Vidéke 
 Székely Alkalmazottak Lapja 
 Szekeres Attila István művei 
 Szekeres Attila István: Románia címere és Keöpeczi Sebestyén József 
 Szentpétery Imre: A kronológia kézikönyve 
 Szirmay: Szatmár vármegye könyv 
 Szolnok Megyei Néplap 1960-2000 
 Szótárak 
 Tanulmányok Erdély, Kárpátalja és Felvidék múltjából 
 Tolna Megyei Népújság 1953-2000 
 Új Nézőpont Hajdú-Bihar Megyei és Debreceni Honismereti egyesület online folyóirata 
 Vidéki hálózatok betűrendes távbeszélő névsora 
 Vitézek albuma 
 WorldCat könyvkereső 
 Yizkor Könyv 

© MACSE   Magyar Családtörténet-kutató Egyesület  Mail: 1025 Budapest Cseppkő utca 33     koordinator@macse.hu 
Site Map  -  Privacy Policy  -  Copyrights  -  Imprint