Home News Search Society Forums Current events Research Databases Stories Media Partnership
Kezdőknek Kutatóhely Research support Heritage books Links Családtörténet Kutatói kapcsolat
 Links  »  - Anyakönyvek - E-könyvtár - Egyházak - Életrajzok - Fényképtár - Genealógia - Gyászjelentés - Helytörténet - Heraldika - Iskolai - Katonai - Könyvtár - Lakcím - Levéltár - Múzeum - Névtárak - Oklevél - Összeírás - Szótár - Temető - Térkép - Testület - Vegyes - ˙Anglia - ˙Argentina - ˙Ausztrália - ˙Ausztria - ˙Chile - ˙Cseho. - ˙Franciao. - ˙Horváto. - ˙Izland - ˙Japán - ˙Lengyelo. - ˙Németo. - ˙Norvég - ˙Oroszo. - ˙Románia - ˙Svájc - ˙Szerbia - ˙Szlovákia - ˙Szlovénia - ˙Ukrajna - ˙USA
 Egyházak   megj.
 A Dohány utcai zsinagóga kertjében eltemetett gettó áldozatok 
 A győregyházmegyei papnevelés története (1937-dr.Bedy Vince) 
 A katolikus egyházközség története , Leányfalu 
 A soproni evangélikus egyházmegye történetéhez 
 Adattár a Kárpáaljai Református gyülekezettörténeti kutatásokhoz 1523-2016 
 Az 1944–1945. évek egyházi halotti anyakönyvei 
 Barsi egyházmegye - református 
 Cseh egyházi nyílvántartás 
 E-kutatás magyarországi egyházi levéltárakban 
 Eisenstadti egyházmegye e-kutatási weboldala 
 Erdélyi református adattár 
 Erdélyi református egyházkerület 
 Esztergomi Érsekség 
 Evangélikus Országos Levéltár 
 Evangélikus teológiai szótár 
 Ferences levéltár honlapja 
 Győri Egyházmegyei Levéltár 
 Hermann Egyed: A katolikus egyház történeteMagyarordzágon 1914-ig 
 Hermann István: A veszprémi római katolikus egyházmegye igazgatása a 18. században (1700-1777) 
 Kalocsai Főegyházmegyei levéltár 
 Kalocsai Főegyházmegyei levéltár feldolgozottsági táblázat 
 Kolozsmonostori konvent jegyzőkönyvei 
 Lévai körzetbéli Százdi 1793-1838-ig vezetett evangélikus anyakönyv 
 Magyar Evangélikus Digitális Tár 
 Magyar Katolikus Lexikon 
 Magyarországi Unitárius Egyház 
 Marticula - egyházi nyílvántartások (Ausztria, Németorszá, Lengyelország, Szerbia) 
 Megsemmisült magyar egyházi anyakönyvek listája 
 Nyíregyháta Egyháztörténet 1753-tól 
 Őskereső – A Magyarországi Evangélikus Egyház anyakönyvei 
 Pannonhalmi Főapátsági Levéltár 
 Pápai Református Gyűjtemények 
 Pápai református gyűjtemények 
 Pécsi Egyházmegyei Levéltár 
 Piariasták honlapja 
 Rozsnyói egyházmegye sematizmusa 
 Szegedi evangélikus gyülekezet 
 Székesfehévári Egyházmegye 
 Szlovákiai Református Keresztyén Egyház 
 Unitárius Levéltár 
 Veszprémi Érseki Főkáptalani Levéltár 

© MACSE   Magyar Családtörténet-kutató Egyesület  Mail: 1025 Budapest Cseppkő utca 33     koordinator@macse.hu 
Site Map  -  Privacy Policy  -  Copyrights  -  Imprint