Kezdőlap Újdonságok Kereső Egyesület Levelezés Aktualitások Kutatás Adattárak Történetek Médiatár Partnereink RSS
Jó tudni Anyakönyv Családfa Családkönyv Emlékmű Erdélyi névtár Gudenus Gyászjelentés
Helyreigazítás Helységnévtár Ismert személyek Molnár Névváltoztatás Tablókép Sírkő

 

 

Az itt kutatható adatbázisok a kutatóink által végzett anyakönyvi feldolgozások alapján készültek.

Mivel az UNSZJE egyház (közismert néven mormonok) filmezetett anyakönyveinek kereshető formában való feldolgozásai gyorsan haladnak előre, velük nem kívánunk versenyre kelni Nem lebecsülve munkájukat megemlítjük, hogy a mi feldolgozásaink pontosabbak, hiszen a feldolgozó általában jobban ismeri a helységben lakók neveit.

Ha valaki - érintettség okán - egy-egy település anyakönyveit mégis fel kívánja dolgozni, segítünk mind a feldolgozásban, mind a kereshető formájú nyilvánossá tételben.

Az egyéb kapcsolódó gyűjtések a kutatási igények alapján formálódnak. A jelzett témákban a gyűjtött adatok elérhető formában állnak a kutatók rendelkezésére.

Az anyakönyv hiányának több oka lehet: pl.
  • megsemmisült a keresett anyakönyv,
  • az anyakönyv bizonyos része nem a várt helyen található a filmen, máshol kell keresni.
Kisegítő információt nyújthatnak:
  • az ismert személyek anyakönyvi adatai,
  • izraelita vallásúak keresztény anyakönyvekben.
Kereshető 
adatbázisok
Adatbázisok tartalma Letölthető
gyűjtősablon
útmutatóval
Állami (polgári)
anyakönyvek

(Kattintásra nyílik)
Az állami anyakönyvezés 1895. október 1-jétől lett kötelező.
A feldolgozás még nem teljes, de folyamatosan bővül. A feldolgozások előlapján található Statisztikákból, Térképekről a feldolgozottságról is tájékozódhatunk
A kutathatóság MACSE tagsághoz vagy a feldolgozási munkában való közreműködéshez kötött.

Ha részt kívánsz venni az indexelésben, küldj egy e-mailt a projektvezetőnek: macse.indexing@gmail.com

 
A Magyar Királyság
egyházi anyakönyvei

 
Kisebb körű feldolgozás adatait tartalmazza. A feldolgozások előlapján található Statisztikákból a feldolgozottságról is tájékozódhatunk
A kutathatóság MACSE tagsághoz vagy a feldolgozási munkában való közreműködéshez kötött

Ha részt kívánsz venni az indexelésben, küldj egy e-mailt a projektvezetőnek: macse.indexing@gmail.com 
Feldolgozás (indexelés) vállalása A munka megkezdése előtt kérjük, hogy a részletek megbeszélése céljából vegyétek fel a kapcsolatot a téma felelősével, akinek az elérhetősége az Impresszumban megtalálható.

A fejlesztés alatt lévő témák esetében az adatok feldolgozása már folyik, de az önkéntesek bármikor bekapcsolódhatnak a munkába. A feldolgozott adatokat tároljuk, és a jogosultak számára - a MACSE honlapján elérhetővé válnak.

 
Anyakönyv kereső
 (Kattintásra nyílik)
Előfordul, hogy az anyakönyvek v. egyes részletük nem találhatók a várható v. jelzett filmen.
Kutatás előtt célszerű tájékozódni az adott anyakönyvi rész hollétéről.
Egyházi anyakönyv:
A két megadott helyen is kereshetünk:
1.) MNL AdabázisokOnline
2.) Kálniczky-katalógus:
   1. kötet : Bevezető, Aba- Nyíracsád
   2. kötet : Nyirád - Zsurk
3.) FamilySearch katalógus

Polgári anyakönyv:
Polgári anyakönyvek (FS) - Hungary Civil Registration, 1895-1980

 
Izraelita vallásúak 
keresztény
anyakönyvekben

(Kattintásra nyílik)
Az izraelita felekezet anyakönyvezése 1850-55 között kezdődött, ezért az ezen vallásúakról anyakönyvi adat az ezt megelőző időszakból csak kivételesen maradhatott fenn.
Ilyen kivételes esetnek számít, amikor egy másik vallás anyakönyveiben a közösség vagy az egyházi vezető határozata alapján bevezették az izraeliták anyakönyvi eseményeit, illetve amikor egy izraelita egy másik vallásra áttért, és ez még az előkerült anyakönyvből kiderült.
Minden ilyen adat felbecsülhetetlen kincs lehet az izraelitákat kutatóknak, ezért vállalta fel a MACSE ezek gyűjtését, különös tekintettel arra, hogy hasonló adatbázis létrehozására soha nem volt kísérlet. Keressük a különböző keresztény vallású anyakönyvekben ritkán előforduló izraelita vallásúak bejegyzéséit.
A sablon úgy készült, hogy kézi ill. számítógépes gyűjtésre is alkalmas.
Letölthető gyűjtősablon útmutatóval
Megsemmisült
anyakönyvek
A kutatásaink megkezdése előtt érdemes átnézni ezt a gyűjteményt. nehogy olyan anyakönyvet keressünk, amely megsemmisült.
Kutatóink információi alapján bővítjük az adatokat. A bővítéshez való hozzájárulás a mellékelt Adatgyűjtő kitöltésével lehetséges
Letölthető gyűjtősablon útmutatóval
Ismert személyek
anyakönyvi adatai

(Kattintásra nyílik)
Érdekességként itt megtekinthetők egyes ismert személyek születési, házassági, halotti anyakönyvi bejegyzései, valamint a Wikipédia vonatkozó lapja.  
Különös anyakönyvi bejegyzések
(Kattintásra nyílik)
Esetenkét megdöbbentő anyakönyvi bejegyzéssel találkozunk. Érdekessége, különlegessége miatt gyűjtjük itt össze.
A bővítéshez való hozzájárulás a mellékelt Adatgyűjtő kitöltésével lehetséges.
Letölthető gyűjtősablon útmutatóval

 2024.02.28.

 

© MACSE - Magyar Családtörténet-kutató Egyesület  Postacím : 1025 Budapest Cseppkő utca 33     koordinator@macse.hu 
Gyorskereső  -  Oldaltérkép  -  Adatvédelmi szabályzat  -  Szerzői jogok   -  Impresszum