Kezdőlap Újdonságok Kereső Egyesület Levelezés Aktualitások Kutatás Adattárak Történetek Fotógaléria Partnereink RSS
Jó tudni Anyakönyv Családfa Családkönyv Emlékmű Erdélyi névtár Gudenus Gyászjelentés
Helyreigazítás Helységnévtár Molnár Névváltoztatás Tablókép Sírkő

 MALMOK 
 NEVEK 
 TELEPÜLÉSEK 
 HELYSÉGNÉVTÁR 
 FORRÁSOK 
 TÖRTÉNETEK 
 STATISZTIKA 
 SEGÉDLETEK 
 ADATBŐVÍTÉS 

Frissítve: 2021.07.06.

A „Molnárok” adatbázist az a meggyőződés hozta létre, hogy valódi segítséget nyújthat mindazon családkutatóknak, akik molnár ősük nyomát vesztve holtpontra jutottak. A családkutatók anyakönyvi feldolgozásaik során tapasztalhatták, hogy korántsem csak beházasodással lehetett települést váltani. A 18-19. században kisebb-nagyobb területen „mozogtak” a munkakereső zsellérek, kocsmárosok, kereskedők, csepűrágók, cigányok, betyárok, csavargók, inasok, katonaszökevények, kupecek, pásztorok, törvényen kívüliek, a kedvezményeket vagy vallási türelmet keresők, stb. A molnárok esetében ez a munkakereső vándorlás oly mérvű volt, aminek következtében adott molnárt keresve könnyen holtpontra juthat a családkutató. Több generáción keresztül ugyanis csak akkor tudott egy molnárcsalád helyben maradni, ha nem bérelte a malmot, hanem birtokolta azt. Ám a török után kialakult nagybirtokrendszerben erre kevés példa akad.

Az adatbázis alapja Wéber György: „Baranyai molnárok és malomtulajdonosok” című munkája. Ez az alap bizonyos kereteket szabott az adatbázisnak, ezért essék néhány szó erről a jegyzékről.
A helytörténeti tanulmányokból, összeírásokból, anyakönyvekből, településkönyvekből, idevágó témájú szakdolgozatból, stb., fáradhatatlanul összeszedett molnárok alfabetikus rendbe szedett jegyzékéről van szó, melyben adott molnár nevéhez rendelten olvasható az őt megemlítő forrás neve.
Ha adott molnár földesúri összeírásban, anyakönyvben, településkönyvben szerepel, akkor az ehhez kapcsolt település anyakönyvében érdemes nyomát keresni. Ha valamely gyűjteményes munkában bukkan fel a molnár, akkor a jelölt településnév útbaigazítás, hogy az adott műben hol lehet a molnár nevét olvasni. Utóbbi esetben tehát a településnév nem feltétlenül azonos a molnár működési területével!    
1917-ben kiadott képeslap - Malom

A nevek önmagukban is, de írásmódjukban is rámutatnak a megye etnikai sokféleségére. A molnárnevekben a magyar mellett megjelenő entitások:

  • a szerb (szerb ortodox, vagy rác),
  • a horvát (római katolikus),
  • a bosnyák (délszláv muzulmán),
  • a bunyevác (délszláv katolikus, vagy katolikus rác),
  • míg a török utáni benépesítéssel Schwäbische Türkei néven ismert régió baranyai részén (azaz tkp. a megye egész területén) a legnagyobb számban előforduló, s gyűjtőnévvel svábnak nevezett (református és római katolikus) nevekkel találkozhatunk.

Ezen nevek írásmódjai a hallás utáni rögzülés miatt önmagukban is sokfélék, de különös torzulást akkor szenvednek, amikor a feljegyző térben és időben már távol, és/vagy más etnikumhoz tartozva rögzítette az adott nevet. S bár a jegyzékben a név-és helynévalakok általában azonosak az eredeti dokumentumban talált alakkal, de a fentiek miatt a nevek keresésénél érdemes a nevek hasonló hangzású (népnyelvi) változataira is keresni. Belátható tehát, hogy egy-egy molnár a különböző forrásmunkákban akár különböző névalakban többször is előfordulhat a jegyzékben. A kutatási holtpont feloldását épp az a reménység táplálja, hogy a molnárok mindegyike, de legalább a többsége előbb-utóbb valamelyik forrásmunkában felbukkan!
A települések névváltozatai a „Települések” link alatt találhatók.

A baranyai listában jellemzően patakparti molnárok neve olvasható, a kisebb számban előforduló (jellemzően dunai és drávai) folyami molnárokra a források tesznek említést.

A szerkesztők immár a történelmi Magyarország molnárainak adatbázisát ambicionálják, ezért kérjük Kutatótársainkat, jelezzék, ha a listában hibát találnak, vagy ha kutatásaik alapján kiegészítést tehetnek.

Bogád, 2011. november 12.

Wéber György
© MACSE - Magyar Családtörténet-kutató Egyesület  Postacím : 1025 Budapest Cseppkő utca 33     koordinator@macse.hu 
Gyorskereső  -  Oldaltérkép  -  Adatvédelmi szabályzat  -  Szerzői jogok   -  Impresszum