Kezdőlap Újdonságok Kereső Egyesület Levelezés Aktualitások Kutatás Adattárak Történetek Médiatár Partnereink RSS
 
 Személyek 
 Családok 
 Események 
 Helytörténet 
 Személyes 
 Tallózó 
 Kutatásról 
Őriznek-e a bécsi levéltárban nemesleveleket?
Uradalmi kasznár
A lengyel nemességről és családneveiről
Szerzetesrendek pasztorációs tevékenysége
Nemesség elnyerése – Királyi Könyvek
Birtokosok
A házasságkötések eltérő „szezonális” gyakoriságának valószínű okairól
Ki kivel házasodhat?
A házasságon kívül született „törvénytelen gyerek” családi nevéről
Rokonság - hozzátartozó
Az egyház és az állam szétválasztása
Tacitus : Germania
Nevek helyesírása
Nevek eredetéről és történetéről
Vegyes házasság
Telekkönyv - Tulajdoni lap - Helyrajzi szám
A lengyel nemességről és családneveiről

Családkutatóként gyakran találkozhatunk olyan családnevekkel, amelyek jellemző végződése alapján iránymutatást kaphatunk az illető család származásának nemzeti gyökereire. Elég csak a történelmi neveinkre utalni. Eléggé közismert, hogy pl. a 48-as szabadságharc Dembinszky (Dembiński) tábornokának -szky végződésű neve lengyel származására, Damjanich (Damjanić) és Knézich (Knezić) aradi vértanúk nevének -ich végződése pedig szerb, illetve horvát származásukra utal. De Schweidel vagy Pöltenberg neve alapján is egyértelműnek tűnik, hogy német származásúak voltak.

Solymosi Tamás kutatótársunkban felmerült a kérdés, hogy a neves francia zenész, Philippe Jaroussky a neve alapján, apai ágon esetleg szintén lengyel származású lenne-e. Érdeklődött, hogy a lengyel nemesi családoknak létezik-e valamiféle összegyűjtött lajstroma.
Mivel a felmenőim között lengyelek is vannak, magam is foglalkoztam a lengyel családnevekkel. Ezért írtam Tamásnak válaszolva ezt a rövid, vázlatos ismertetést a lengyel nemességről és a lengyel nemesi családokra jellemző nevekről.
A lengyel nemesség teljes népességen belüli számaránya még a magyarnál is sokkal jelentősebb volt. Becslések szerint minden negyedik lengyel a nemességhez tartozott, míg a Magyar Királyságban csak kb. minden huszadik emberre volt ez igaz. A magyar nemesség legszélesebb körét felölelni kívánó családtörténeti Kempelen-műben, ha jól emlékszem, 80.000 körüli nemesi családnév van rögzítve, de más kutatói források még ennél is nagyobb számúra teszik az idők során valamikor nemesítésben részesült magyar családok számát. A lengyel számadatok még ezeket a számokat is nagyságrendileg felülmúlhatják.

A lengyel nemesség belső felépítése is eltért a magyartól. Ott pl. a legtöbb család leszármazási alapon valamely konkrét nemzetséghez volt kapcsolva. Az egy nemzetséghez tartozó családok azonos nemzetségi címert használtak. (A közös gyökerű magyar nemesi családoknál is előfordult a címereikben az azonos meghatározó motívum.) Az általam látott forrásokban az egyes lengyel nemzetségek, címerük és a hozzájuk tartozó jelentősebb családok voltak felsorolva. Az én felmenőim között van pl. Krzizanowsky a Swinka nemzetségből, amelynek a címerében egy vaddisznófej van, mint a nemzetséghez tartozó jelentős számú többi család címerében is. Teljes összefoglaló munkáról nem hallottam, ugyanakkor nem zárom ki, hogy létezik ilyen. A -sky végződés valóban jellemző a lengyeleknél a nemesi családokra, de kizárólagosság nem állapítható meg. (Bár erősebb az összefüggés, mint nálunk a nemesi y-ra végződő családnevek és a tényleges nemesség között.) A lengyeleknél rengeteg más névvégződésű nemesi, főnemesi család is van. A legelőkelőbbek közül sok a litván gyökerű (pl. Sapieha, Sangiusko).

Beküldte: Szalai-Komka Norbert és Solymosi Tamás levelezése alapján Lévay Béla  2012-12-03

 

© MACSE - Magyar Családtörténet-kutató Egyesület  Postacím : 1025 Budapest Cseppkő utca 33     koordinator@macse.hu 
Gyorskereső  -  Oldaltérkép  -  Adatvédelmi szabályzat  -  Szerzői jogok   -  Impresszum