Kezdőlap Újdonságok Kereső Egyesület Levelezés Aktualitások Kutatás Adattárak Történetek Médiatár Partnereink RSS
Kezdőknek Kutatóhely Segédletek Családkönyv Linkek Családtörténet Kutatói kapcsolat Heraldika
 Bibliográfia 
 Fogalomtár 
 Foglalkozások 
 Genetikai vizsgálat 
 Halálokok 
 Hónapok/napok 
 Katonai szótár 
 Mikrofilm (saját)
 Rövidítések 
 Szakirodalom 
 Szoftverek 
 Szótárak: 
  - Horvát 
  - Latin 
  - Német 
  - Szerb 
  - Szlovák 
  - Egyéb szótárak 
 Tudástár 
 Virtual Library 
 LATIN SZÓTÁR  1  7  8  9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Z     
 
 Latin Magyar
cadeusesendő, mulandó
caeruleus, -a, -umkék
caes. = caesareuscsászári
CalasanctiusKalazanci (Szt. József)
calcinosiskórós mészlerakódás
calefactorfűtő
camerakamara
caminariuskéményseprő
campanarius,campanator,campanistaharangozó
campicustoscsősz
campusmező
candidus, -a, -umfehér
cantorkántor, éneklőkanonok
capellanussegédpap, káplán
capitulumkáptalan
captivus(hadi)fogoly
caputfej
CarolinaKarolina
CarolusKároly
CasimirusKázmér
CasparusGáspár
cassae perceptoradószedő
castellanusvárnagy
CatharinaKatalin, Katinka, Kató
catholicus, -a (röv.: cath.)római katolikus
caupokocsmáros
causapeariusszűrszabó
caveariuskávés gazda, kávéház-tulajdonos
CeciliaCecilia
cemeteriumtemető
centum száz
cer(e)visiae coctorsörfőző
cerdotímár
ceroplastaviaszszobrász, gyertyaöntő
ChilianusKilián
cholerakolera
ChristianusKrisztián, Keresztély
ChristinaKrisztina
ChristophorusKristóf
ChrysostomusKrizosztom
chyrurgussebész
CibinumNagyszeben
circulator d[omi]nalisuradalmi erdőkerülő
circumspectus(szószerint körültekintő) tekintélyes polgárok megszólítása
circumspectus et providuskörültekintő és előrelátó
civispolgár
civiumpolgároknak a (valamije) (civis többes genitivusza)
ClaraKlára
ClaudiopolisKolozsvár
ClemensKelemen
Cocus civitatisa város szakácsa
cocus/coquusszakács
coelebsnőtlen
coemeteriumtemető
coeruleus, -a, -umkék
cognomencsaládnév
Coloman(n)usKálmán
colonusföldműves, (telkes) jobbágy, telepes, paraszt, haszonbérlő, telkes
combustiségés
comes, comitisgróf, főispán
comitatusvármegye
communitasközösség
compactorkönyvkötő
compossessorközbirtokos
condammegboldogult, néhai
conditioállapot
confector chartaekártyakészítő
confessiohit
confirmatus, -a, -ummegerősített
congelatus, -a, -ummegfagyott
congregatio(nemesi) közgyűlés, gyülekezet
conjugatafeleség
conjunxfeleség, hitves, házastárs
ConradusKonrád
consanguineusatyafi
consanguineus collateralisvérrokon
consanguinitasatyafiság, vérrokonság, közös őstől való leszármazás
conscriptioösszeírás
consobrinaanyai elsőfokú lány unokatestvér
consobrinusanyai elsőfokú fiú unokatestvér
consorsházastárs
ConstantinusSzilárd, Konstantin
consulpolgármester
conthoralisházastárs
contribuensadózó
conubiumházasság
convulsionesrángógörcsök
cooperatorsegédpap, káplán
corbes kosarak
coriariusbőrkészítő, tímár, szíjgyártó
CorneliaKornélia
CorneliusKornél
CoronaBrassó
corusmérő (mértékegység)
CosmasKozma
cot(h)urnariuscipész mester, csizmadia
cothurnuscsizma
cottus (comitatus)vármegye
crapularészegség
cribrariusszitás, rostás
cultra vánkos
cultrariuskéskészítő
cum sermonebeszéddel
Cumanuskun
CunegundisKinga, Gunda
cuprifaberrézműves
curatornagykorú gyámja
curia nobilisnemesi udvarház
custos silvarumerdőkerülő, erdőfelügyelő
 

© MACSE - Magyar Családtörténet-kutató Egyesület  Postacím : 1025 Budapest Cseppkő utca 33     koordinator@macse.hu 
Gyorskereső  -  Oldaltérkép  -  Adatvédelmi szabályzat  -  Szerzői jogok   -  Témafelelősök  -  Impresszum