Kezdőlap Újdonságok Kereső Egyesület Levelezés Aktualitások Kutatás Adattárak Történetek Fotógaléria Partnereink RSS
Jó tudni Anyakönyv Családfa Családkönyv Emlékmű Erdélyi névtár Gudenus Gyászjelentés
Helyreigazítás Helységnévtár Molnár Névváltoztatás Tablókép Sírkő

 MALMOK 
 NEVEK 
 TELEPÜLÉSEK 
 HELYSÉGNÉVTÁR 
 FORRÁSOK 
 TÖRTÉNETEK 
 STATISZTIKA 
 SEGÉDLETEK 
 ADATBŐVÍTÉS 

Frissítve: 2021.07.06.

Céhek és céhlevelek
A forrásmunka előtt található ikonokra  Molnárok lekérdezése   vagy Malmok lekérdezése kattintva megtekinthetők az adott forrásban található molnárok vagy malmok. Információ a Források lapon megjelenő adatokról
Lapok: 13121110987654321
MolnárokMalmokForrásmunkák
Molnárok lekérdezése Olad római katolikus anyakönyv
Molnárok lekérdezéseMalmok lekérdezéseOrszágos mezőgazdasági czímtár, 1936
Molnárok lekérdezése Ortutay András: Esztergomi molnárok följegyzései, In: Új Forrás 2005. 2. szám, Interneten az OSZK EPA adatbázisában érhető el: http://epa.oszk.hu/00000/00016/00102/050227.htm
Molnárok lekérdezése Osváth Andor: Komárom és Esztergom közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék múltja és jelene. Budapest, 1938.
Molnárok lekérdezése Oszter Károly: Emlékek régi molnárnapokról, molnárokról, In: Molnárok Lapja 1997. 102. kötet 2. szám 15-17. oldalak
Molnárok lekérdezése Oszter Károly: Régi fényképek, egykori történetek, In: Molnárok Lapja 1998. 103. kötet 2. szám 25. oldal
Molnárok lekérdezéseMalmok lekérdezéseOzsváth Gábor Dániel: 18-19. századi levéltári adatok a Gidófalvi Malmos Közösségről In: Acta (a Csíki Székely Múzeum Évkönyve) 2001. 2. kötet, 237-243. oldalak
Molnárok lekérdezése Ozsváth Gábor Dániel: A csernátoni patakmolnár-társadalom és a 20. század gazdasági változásai, In: Szilágyi Miklós szerk.: Utak és útvesztők a kisüzemi agrárgazdaságban 1990-1999 (MTA Néprajzi Kutatóintézete; MTA Társadalomkutató Központ, Budapest, 2002), 241-260. oldalak
Molnárok lekérdezéseMalmok lekérdezéseOzsváth Gábor Dániel: Faragómolnárok, malmok, gatterek Háromszéken a 19-21. században, In: Gömöri János szerk.: Az erdő és a fa régészete és néprajza (MTA VEAB, Sopron, 2007) 259-300. oldalak
Molnárok lekérdezéseMalmok lekérdezéseOzsváth Gábor Dániel: Malmok, molnárok, őrletők Csernátonban In: Acta (a Székely Nemzeti Múzeum és a Csíki Székely Múzeum Évkönyve) 1998 2. kötet, 225-264. oldalak
Molnárok lekérdezéseMalmok lekérdezéseOzsváth Gábor Dániel: Patakmalmok a Kárpát-medence keleti felében (Terc Kiadó, 2011)
Molnárok lekérdezése Ozsváth Gábor Dániel: Vízerő hajtotta malmok, In: Fábián Borbála szerk.: Malmok a vízen. Szakmatörténeti konferenciák a hajómalmokról (Bajai Hajómalom Egyesület, Baja, 2012) 13-29. oldalak
Molnárok lekérdezése Pálfa polgári anyakönyvek
Molnárok lekérdezése Pécs-budai külvárosi (ma: Ágoston téri) plébánia MC. II.kötet 68. old., 1851.márc.3. Toldy Ignác, mohácsi lakos, r.k. vallású és molnár foglalkozású, 1851. március 3-án (25 éves korában) házasságot kötött Pécs-budai külvárosi Szent Ágoston plébánián Ferenczfy Örzse mohácsi lakos, 22 éves, r.k. hajadonnal, akinek édesapja Ferenczfy György, molnár foglalkozású és r.k. vallású-, édesanyja Ozoray Katalin, r.k. vallású volt. A házastársak Mohácson laktak. Lásd még József gyermeke halotti anyakönyvében: Mohács MD. 1905 év 177 sorszám alatt
Molnárok lekérdezése Pécs-Rácváros, római katolikus anyakönyvek
Molnárok lekérdezése Pécs-Szigeti Külvárosi, halotti anyakönyv
Molnárok lekérdezése Pécs-Szigeti Külvárosi, házassági anyakönyv
Molnárok lekérdezése Pécs-Szigeti Külvárosi, keresztelési anyakönyv
Molnárok lekérdezése Pécsi Káptalani Levéltár Sem. 66. fasc. Árvaszéki számadások, No 20. pag.8
Molnárok lekérdezése Pécsvárad, házassági anyakönyv
Molnárok lekérdezése Pécsvárad, keresztelési anyakönyv
Molnárok lekérdezése Pest, tanácsülési jegyzökönyv
Molnárok lekérdezése Pest-Budai nemzetőrök 1848-49 - Dokumentumok a fővárosi nemzetőrség történetéhez. , Budapest, 2001 Válogatta és szerkesztette: Czaga Viktória és Jancsó Éva Kiadja és terjeszti: Budapest Főváros Levéltára
A könyv szerkezete szerint a csoportosítás zászlóaljanként történt, sorszámok sajnos nincsenek.
Molnárok lekérdezése Pesti János szerk.: „Baranya megye földrajzi nevei” I.-II. Pécs, 1982 A páratlan adatbázis részben terepen végzett adatgyűjtés eredménye, s így olykor az egyes molnárnevek csak népnyelvi alakban fordulnak elő. Pl. Posok Bozsok, stb. Gyakran nehéz eldönteni, hogy a molnár vezetékneve szerepel-e a könyvben, vagy csak egy jelző! Pl. a Vörös, sőt Roth malom Vörös vezetéknevű molnárt jelent-e, vagy egy (akár évtizedekkel korábbi) vörös hajú molnárt?! A jelző utalhat a molnárra, a malom faluban elfoglalt helyére, valamely a malomban korábban megtörtént eseményre, a malom vízhozamára, stb. Ráadásul ezek a jelzők, akárcsak a valós molnárnevek is, megjelennek az adott település etnikumainak (nép)nyelvén is. A könyv az egykori járások szerint veszi sorra a településeket, s minden települést önálló sorszámmal hoz. Néhány molnár esetében pár soros élettörténeti információt is közöl.
Molnárok lekérdezése Porcsalma, (REF) anyakönyv

lap tetejére


Lapok: 13121110987654321


© MACSE - Magyar Családtörténet-kutató Egyesület  Postacím : 1025 Budapest Cseppkő utca 33     koordinator@macse.hu 
Gyorskereső  -  Oldaltérkép  -  Adatvédelmi szabályzat  -  Szerzői jogok   -  Impresszum