Kezdőlap Újdonságok Kereső Egyesület Levelezés Aktualitások Kutatás Adattárak Történetek Fotógaléria Partnereink RSS
Jó tudni Anyakönyv Családfa Családkönyv Emlékmű Erdélyi névtár Gudenus Gyászjelentés
Helyreigazítás Helységnévtár Molnár Névváltoztatás Tablókép Sírkő

 MALMOK 
 NEVEK 
 TELEPÜLÉSEK 
 HELYSÉGNÉVTÁR 
 FORRÁSOK 
 TÖRTÉNETEK 
 STATISZTIKA 
 SEGÉDLETEK 
 ADATBŐVÍTÉS 

Frissítve: 2021.07.06.

Céhek és céhlevelek
 
A 19. honvéd gyalogezred története
forrásban 20 molnár/malomtulajdonos található
Molnár/MalomtulajdonosTelepülésDátum (forrásban) Malom neveMalomtípusForrás kiegészítés
Adermann Antal Szentlőrinc1938     őrvezető, molnár, Szentlőrinc. A világháborúba 1915 május 15-én vonult be. Az orosz hadszintéren küzdött 8 hónapig, mint rohamszázad rajparancsnok. Résztvett a capuli és halálhegyi ütközetben. 1918. október 30-án szerelt le. Felesége: Pintér Julianna, gyermekei: Jenő és Gizella.
Adermann Ferenc Helesfa1938     gyalogos, malomtulajdonos, Helesfa. Bevonult a világháború kitörésekor. Az orosz harcszintéren 36 hónapig teljesített szolgálatot. Halicsnál légnyomástól megsebesült, a K. cs. k. tulajdonosa. Felesége: Gönczi Teréz.
Ekamp József Nemesvid1938     gyalogos, malomtulajdonos, Kisvid. 1915 júniusában vonult be háborús szolgálatra és mint őrszolgálatos egy ideig Pécsett volt, majd mint nélkülözhetetlent felmentették. Úgyis mint katona, úgyis mint molnár, teljes erővel dolgozott a háború sikeréért. Felesége: Hiró Mária, gyermekei: Ruppert, Olga, László. Testvére: Ekamp Gyula, az Isonzónál hősi halált halt.
Ekamp Ruppert Libickozma1938     gyalogos, malomtulajdonos, Libickozma. 1915 júliusában vonult be, az orosz és olasz hadszíntereken küzdött 24 hónapig. Résztvett a Rarancze, Toporoutz, Pruth, Kirlibaba, Tomasovica, Doberdó-i ütközetekben, részben mint géppuskás. А К. cs. к. tulajdonosa. Kötelességét mindenkor mindenben híven teljesítette. Felesége: Tomisa Erzsébet, gyermekei: Erzsébet és Ilona. Testvére: Ekamp Gyula, az olasz hadszíntéren 1916-ban hősi halált halt.
Fehér Miklós Szigetvár1938     t. főhadnagy, malomtulajdonos, Szigetvár. 1914 júniusában vonult be ezredünkhöz és az összeomlás utáni leszerelésig a szerb és orosz hadszíntereken teljesített szolgálatot. Beoszlásaiban századparancsnok, később zászlóalj-segédtiszt volt. Résztvett többek között a Sabác körüli harcokban, majd az orosz hadszíntéren a Homonna és Uzsok körül lefolyt ütközetekben és kétízben kisebb sebesülés is érte. Kitüntetései: S. L., K. cs. k., Mozgósítási é. Sógora: Dr. Gyárfás Leó, a szerb hadszíntéren hősi halált halt. Neje: Deutsch Ilona, gyermekei: Imre és Marika.
Golobits József Karád1938     tizedes, molnármester, Karád. 1917 januárjában vonult be és a háború végéig szolgált. 1917 pünkösd másnapi 6-os lázadás leverésében résztvett. 1918 november végén szerelt le. Felesége: Sütő Rozália.
György Simon Felsőszentmárton1938     őrvezető, malomtulajdonos, Felsőszentmárton. 1915 májusában vonult be, az olasz és román hadszíntereken küzdött 30 hónapig rajparancsnoki beosztásban. Résztvett Görz, Doberdó, Vízakna, stb. körüli harcokban. 1915-ben az olasz hadszíntéren megsebesült. A bronz v. é. és K. cs. k. tulajdonosa. Bárhová rendelték ki szolgálatba, kötelességét mindenhol becsüleltel látta el. Felesége: Chmella Janka. Sógora: Chmella Alajos hadnagy a harctéren szerzett betegségében hősi halált halt.
Horváth György Lothárd1938     szakaszvezető, molnár, Lothárd. 1917 július 27-én vonult be háborús szolgálatra és a szerb és orosz hadszíntereken küzdött. Résztveit Valjevo és az Ikwa folyó-menti ütközetekben, amelyekben mint arcvonalmögötti és arcvonalbeli szakaszparancsnok vett részt. 1914 szeptember 15-én a jobbkarján és 1915 szeptember 21-én a balcombján megsebesült. Az összeomlás Pécsett érte, ahol a tiszti étkezde felügyelője volt. A K. cs. k., seb. é. két sávval és a háb. e. é. kardokkal és sisakkal tulajdonosa. Felesége: Póhn Ilona.
Jáger János Pécsvárad1938     szakaszvezető, molnár és gazdálkodó, Pécsvárad. 1914 július 28-án vonult be és 1918 március 30-ig ieljesített háborús szolgálatot. A nagymegyeri és hajmáskéri fogolytáborokba volt beosztva és a Hungária gőzmalom munkavezetője volt. Bár háromszor is felmentették, mint nélkülözhetetlent viszszatartották és többször elismerésben részesítették Felesége: Csötönyi Erzsébet, leányai: Nelli és Ilonka.
Klinger Imre Somogyszob1938     tizedes, malomtulajdonos, Somogyszob. 1915 február 15-én vonult be háborús szolgálatra és az orosz hadszíntéren harcolt 24 hónapig mint géppuskás. Résztvett a Kirlibaba, Toporoutz—Rarancze mellett lefolyt harcokban és a Pruthon keresztül való visszavonulásban. Egyízben, 1915 április 22-én megsebesült. Felesége: Arany Anna, gyermekei: Anna, Ilona, Mária és Adorján. Unokaöccse: Halász József, az olasz harctéren hősi halált halt.
Lukács József Szigetvár1938     gyalogos, molnár, Szigetvár. 1916 május 29-én vonult be, az orosz és román hadszíntereken küzdött 4 1/2 hónapig. Előzőleg Szentendrén géppuskás tanfolyamot végzett. 1916 november 29-én román fogságba esett és ott 19 hónapig sínylődött. A bronz v. é. és K. cs. k. tulajdonosa. A legnehezebb körülmények között mindig becsülettel látta el kötelességét. Felesége: Goján Piroska, gyermekei: Mária, Gyula-Ferenc, József és Magdolna.
Marx Nándor Bonyhád1938     őrvezető, molnár, Bonyhád. 1914-ben vonult be és az orosz hadszíntéren küzdött 8 hónapig, részben mint telefonista. Résztvett többek között a Verecke, Uzsok, Bolechow melletti ütközetekben is. 1915 májusban fogságba esett és csak 1918 őszén sikerült megszöknie. Kötelességét mindig lelkiismeretesen végezte el. Felesége: Trescher Magdolna.
Papp II. János Somogyszentpál1938     t. hadnagy, malomtulajdonos, Somogyszentpál. 1915 december 15-én vonult be háborús szolgálatára a 19. h. gy. e.-hez és 9 hónapos harctéri szolgálata alatt az orosz hadszíntéren küzdött szakasz-, majd századparancsnoki beosztásban. Résztvett az ezrednek az Ikwa-patak mentén lefolyt ütközeteiben. Kitüntetései: 2. o. ezüst v. é., K. cs. k. Testvéröccse, Papp Sándor t. zászlós a háborúban szerzett betegségében halt meg.
Polgár János Kutas1938     gyalogos, malomtulajdonos, Kutas. 1914 július 27-én vonult be és a szeri) hadszíntéren harcolt 7 hónapig. A legnehezebb körülmények között is becsülettel látta el kötelességét. Felesége: Kiss Izabella, gyermekei: Irma és István.
Polt Ferenc Pécs1938     gyalogos, molnár, Pécs. 1914-ben vonult be és a szerb és orosz hadszíntereken harcolt 51 hónapig, mindvégig arcvonalban. Egyízben Kragujevácnál megsebesült. A K. cs. k. tulajdonosa. A legnagyobb pergőtüzben és rohamokban is mindenkor megállta a helyét. Felesége: Scheffer Katalin.
Schleicher Antal Mohács1938     őrvezető, molnár, Mohács. 1916 május 29-én vonult be és az orosz és olasz hadszíntereken küzdött 27 hónapig, rajparancsnoki beosztásban. Résztvett a Capul, Radautz, Brenta-völgy, Asiago és Hétközség fensíkja menti harcokban. A bronz v. é., К cs. к. és Háb. e. é. tulajdonosa. Felesége: Talits Mária. Apósa: Talils János, a harctéren szerzett betegségében 1921 november 18-án elhunyt.
Takács Imre Csertő1938     gyalogos, molnár, Csertő. 1915 március hóban vonult be, az orosz hadszíntéren harcolt 4 hónapig. Résztvett a Rovnó-menti ütközetekben, ahol 1915 szeptember 3-án fogságba is esett. A legnehezebb körülmények között is mindenkor megállta a helyét. Felesége: Balogh Anna, gyermekei: Böske, Anna és Imre. Hozzátartozói: Takács János és Pál, hősi halált haltak.
Till József Mecsekalja1938     molnár, Mecsekalja. 1914-ben vonult be és az összeomlásig küzdött, az orosz hadszíntéren egyízben megsebesült és felgyógyulása után ismét kikerült a harctérre, ahol fogságba is esett. 1918 júliusában tért vissza hazájába. Bárhová rendelték ki szolgálatba, mindenhol becsületlel látta el kötelességét. Felesége: Mühl Ilona, gyermekei: József és János. Hozzátartozója: Till János, hősi halált halt.
Tóth Sándor Királyegyháza1938     gyalogos, molnár, Vásárosszentgál. 1915-ben vonult be és az orosz hadszíntéren teljesített szolgálatot. A K. cs. k. tulajdonosa. A rábízott feladatokat feljebbvalói legteljesebb elismerésére látta el. Felesége: Kovács Mária, gyermekei: Mária és Sándor.
Viszkut Ferenc Dinnyeberki1938     tizedes, malomtulajdonos, Dinnyeberki. 1914 júl. 26-án vonult be és szakaszparancsnoki beosztásban az orosz és olasz hadszíntéren harcolt az összeomlásig. A legnehezebb körülmények között is mindenkor becsülettel és kitartással küzdött. Felesége: Metelka Katalin, gyermekei: József és Ferenc.

lap tetejére

 

© MACSE   Magyar Családtörténet-kutató Egyesület  Postacím : 1025 Budapest Cseppkő utca 33    @ 
Oldaltérkép  -  Adatvédelmi szabályzat  -  Szerzői jogok   -  Impresszum   -  Webmester