Kezdőlap Újdonságok Kereső Egyesület Levelezés Aktualitások Kutatás Adattárak Történetek Képek, videók Partnereink RSS
Kezdőknek Kutatóhely Segédletek Családkönyv Linkek Családtörténet Kutatói kapcsolat Heraldika
 Bibliográfia 
 Fogalomtár 
 Foglalkozások 
 Genetikai vizsgálat 
 Halálokok 
 Hónapok/napok 
 Katonai szótár 
 Mikrofilm (saját)
 Rövidítések 
 Szakirodalom 
 Szoftverek 
 Szótárak: 
  - Horvát 
  - Latin 
  - Német 
  - Szerb 
  - Szlovák 
  - Egyéb szótárak 
 Tudástár 
 Virtual Library 
 SZAKIRODALOM     Digitális könyvtár   Virtuális könyvtár   Mormon könyvtár   Folyóiratok   CD és DVD tár 
Virtuális Genealógiai Könyvtár
Szerző Cím / Kiadó Tulajdonos/emailMegj.
Ács Zoltán Nemzetiségek a történelmi Magyarországon
Budapest, 1986
Lévay Béla
Ajtay Endre (szerk.) A magyar katona. Századunk legszebb csatái
Budapest, 1943
Pócsi Zsolt
Ament Andor Zsebkönyv családfakutatáshoz
Ament Andor, Budapest, 2005
Ari Ilona
Amrein Ferenc-Amrein Ilona ... Ortsippenbuch der katholischen Gemeinden Nadasch und Altglassütte im komitat Branau 1721-2007 I-II.
Magyarországi Németek családfakutató Egyesülete, Mecseknádasd-Baja 2007
Wéber György
Amrein Ferenc-Amrein Ilona … Mecseknádasd és Óbánya családkönyve 1721-2007.
Mecseknádasd-Baja, 2007
Cs-né Bécsy Zsuzsanna
Amrein Ferenc-Amrein Ilona … Mecseknádasd és Óbánya családkönyve 1721-2007.
Mecseknádasd-Baja, 2007
Kustvall Angela
Andrásfalvy Bertalan Nyugat-baranyai német telepesek történeti-néprajzi kérdései a levéltári források tükrében (In: Baranyai Helytörténetírás 1978)
A Baranya Megyei Levéltár Évkönyve Pécs, 1979
Wéber György
Angyel Miklós Udvard nevezetességei
Madách - Posonium, 1994
Lévay Béla
B. Nagy Margit Várak, kastélyok, udvarházak ,ahogy a régiek látták. XVII-XVIII sz.erdélyi összeírások és leltárak
Kriterion, 1973
Kosiba István
Bácskai Vera-Gyáni Gábor-Kubinyi András Budapest története a kezdetektől 1945-ig
Budapest Főváros Levéltára, Várostörténeti tanulmányok, Bp. 2000
Németh Antalné
Bagdi Márton A Bagdi és Tömöri családok kézikönyve
magánkiadás
Ari Ilona
Bagi Gábor-Szurmay Zoltán Cibakháza (Száz magyar falu sorozat)
Száz magyar falu könyvesháza Kht.
Németh Antalné
Bagi Gábor Forradalom, szabadságharc és megtorlás a Jászkun kerületben
Dr. Fülöp Tamás, JNSz Megyei Lt
Ari Ilona
Balassa Iván A magyar falvak temetői
Corvina
Kosiba István
Báldiné Beke Mária…. Üröm az idő sodrában
Ürömiek Baráti Társasága
Kosiba István
Bálintné Varsányi Vilma AZ Óbudai Evangélikus Egyházközség szerveződése és élete 1844-1948
2009, Óbudai Ev. Egyházközség
Schermann Ákos
Balla Mária-Jandrics István-Kiss Zoltán Kéthely hét évszázada
Kéthely, 1990
Gyimesi Imre
Ballók László Mezőtúr tűzvédelmének és tűzoltóságának története
Liszkai Zoltán, Mt Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság
Ari Ilona
Balogh Béla A máramarosszigeti Református Líceum diáksága 1682-1851
Debrecen, 2000.
Tamás Ida
Bán Éva, Fejes Sándor… (szerk.) Óbuda
III.Tanács VB, 1985
Kosiba István
Bán Péter Baranya vármegye etnikai és vallási képének alakulása a Mária Terézia-kori úrbérrendezést követően (In: Baranyai Történetírás 1992/1995)
A Baranya Megyei Levéltár évkönyve Pécs, 1995
Wéber György
Bánlaky Pál-Mózes Lajos-Temes Ferenc-Varga Csaba Várostalan falu, Szociográfia Fülöpszállásról
Petőfi Nyomda, Kecskemét 1980
Németh Antalné
Bánó Attila Régi magyar családok - mai sorsok
Athenaeum, 2004
Schermann Ákos
Bánó Attila Régi magyar családok - Mai sorsok
Gemini Budapest
Gősiné Greguss Anna új
Baráthová, Nora Persöhnlichkeiten der Geschichte Kesmarks
ViViT
Schermann Ákos
Barna János-Sümeghy Dezső Nemes családok Csanádvármegyében
Makó, 1913
Cs-né Bécsy Zsuzsanna
Bayerle Gusztáv A hatvani szandzsák adóösszeírása 1570-ből
Hatvany Lajos Múzeum Füzetei 14., 1998
Kónya Zsuzsanna
Bellon Tibor Nagykunság
Gondolat, Budapest1979
Ari Ilona
Bellon Tibor, Örsi Julianna A Jászkunság összefogása. Tanulmányok a Jászkunság történetéből
Karcag Város Önkormányzata, Karcag 1966
Ari Ilona
Bencsik Péter A magyar úti okmányok története 1867-1945 (Felsőoktatási tankönyv)
Tipico Design Kft. 2003
Németh Antalné
Bencsik Péter-Nagy György A magyar úti okmányok története 1945-1989
Tipico Design Kft. 2005
Németh Antalné
Bene László Az én falum, Nagybátony
Bátonyterenye Város Önkormányzata
Által Imre
Bene Mihály etc. Helytörténeti olvasókönyv - Gödöllő
Gödöllői Városi Múzeum
Által Imre
Benedek Gyula Iratok Mezőtúr város török kori történetének időszakából
JNSz Megyei Múzeumok Igazgatósága, Szolnok2005
Ari Ilona
Benedek Gyula Mezőtúri oklevelek 1219-1526
JNSz Megyei Múzeumok Igazgatósága,Szolnok 2005
Ari Ilona
Benedek Gyula Túrkeve város oklevelei és iratai 1261-1703
JNSz Megyei Múzeumok Igazgatósága
Ari Ilona
Beránné Nemes Éva-Hollós Ervin Megfigyelés alatt. Dokumentumok a horthysta titkosrendőrség működéséből 1920-1944
Budapest, 1977
Janurik Zsuzsa
Berkes József, Garadnai Zoltán, Viszket Zoltán A 'mormon' mikrofilmezés története a Magyar Országos Levéltár filmtárában 1956-1963
Magyar Országos Levéltár
Ari Ilona
Bernula, Michal Pitvarosská kronika - Pitvarosi krónika (Megj. Két nyelvű)
Horpács, 1999
Janurik Zsuzsa
Bezerédy Győző A baranyai német lakosság betelepedése és ennek tükröződése a községek hivatalos pecséthasználatában (In: Baranyai Helytörténetírás 1978)
A Baranya Megyei Levéltár évkönyve Pécs, 1979
Wéber György
Bierbrunner Gusztáv A Bács-szerémi ág. hitv. ev. egyházmegye monografiája
1902
Schermann Ákos
Bilkei Gorzó Bertalan Szatmár vármegye nemes családai
Nagykároly, 1910
Cs-né Bécsy Zsuzsanna
Blaskó Jánosné-Bodrits István Nagymágocs, Fejezetek a község történetéből
Nagyközségi Közös Tanács, Nagymágocs 1989
Németh Antalné
Blazovich László Pécs ezer éve
Baranya Történelmi Közlemények 1996-1997. IX.-X. évf. Pécs 1997
Wéber György
Bodoki Fodor Zoltán, Bodoki Fodor Zsigmond Mezőtúr város története (896-1944) I. kötet
Bene András, Seres Attila? Mezőtúr 1978
Ari Ilona
Bodorik Sándor Mezőtúri életrajzi lexikon A-tól Z-ig
Dr. Bagdán Piroska, Mezőtúr Város Önkormányzata, Mezőtúr 1999
Ari Ilona
Bojtos Gábor Szolnok és az első világháború - hátország, hősök, emlékezet -
Csönge Attila, MNL JNSz Megyei Levt. , Szolnok 2017
Ari Ilona
Bona, Gábor Hadnagyok és főhadnagyok az 1848/49. évi szabadságharcban (I-III.)
Budapest, 1998-1999
Lévay Béla
Bona, Gábor Tábornokok és törzstisztek az 1848/49. évi szabadságharcban
Budapest, 1983
Lévay Béla
Boros Gyevi László A Pécsi Egyházmegye horvátjai a XVII. sz. végéig (In: A Pécsi Egyházmegye schematizmusa 1981)
Pécs, 1981
Wéber György
Borosy András Pest-Pilis-Solt vármegye 1728. évi regnicoláris összeírása I-II.
Pest m. Levéltár, 1997.
Benke Zoltán
Borosy András Pest-Pilis-Solt vármegye közgyülési jegyzőkönyveinek regesztái 1638-1711 3,4,5,
Pest Megyei Levéltár
Kosiba István
Borosy András Pest-Pilis-Solt vármegye közgyülési jegyzőkönyveinek regesztái 1712-1740 2,3,4,5,6,7
Pest Megyei Levéltár
Kosiba István
Borosy András, Szaszkóné Sin Aranka Mo.történeti helységnévtára PPS megye és a Kiskunság
KSH, 1987
Kosiba István
Borovszky Samu (szerk.) Nógrád vármegye
Országos monográfia társaság, 1911
Kosiba István
Borsa István (Közzéteszi) A Justh család levéltára 1274-1525
Budapest, 1991
Lévay Béla
Borziné Bódi Irén Régi fejfák, síremlékek a gömöri temetőkben
2004
Schirwath Ágnes
Bósits Gábor szerk. Mo.-i egyházi és közokt. hat. és tanintézetek tiszti név- és czimtára 1871. évre
Schermann Ákos
Botka János (szerk.biz. vezetője) Adatok Szolnok megye történetéből II. kötet
Szolnok Megyei Levéltár, Szolnok 1989
Ari Ilona
Botka János. szerk. Adatok Szolnok megye történetéből II. köt.
Szolnok, 1989
Kónya Zsuzsanna
Bőszéné Szatmári-Nagy Anikó Veszprém város története a kezdetektől napjainkig
Veszprém Önkormányzata 2008
Németh Antalné
Budapest Székesfőváros Budapest Székesfőváros közigazgatási alkalmazottainak címtára 1942.
Budapest, 1942
Kőhegyi Anikó
Budayné Mosonyi Klára Dorogról a dorogiaknak
Dorog, 1971
Kónya Zsuzsanna
Bukodi Erzsébet Ki, mikor, kivel (nem) házasodik. Párválasztás Magyarországon
Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság - Századvég Kiadó
Ari Ilona
Bús János-Szabó Péter Béke poraikra... I-II
Budapest, 1999, 2001
Sztrányai György
Bús János-Szabó Péter Béke poraikra…
Budapest, 1999
Cs-né Bécsy Zsuzsanna
Buza Péter A Kossuch ház
Száz magyar falu könyvesháza, 2004
Schermann Ákos
Crettier Ferenc (szerk.) "A volt csász. és kir. 69. ""Hindenburg"" vezértábornagy nevét viselő gyalogezred története és világháborús emlékalbuma"
Cegléd, 1937
Kónya Zsuzsanna
Czaga Viktória… Dokumentumok Budafok-Tétény történetéhez 1731-1950
BFL, 2002
Kosiba István
Czaga Viktória-Garbóczi László-Szabó Csaba Dokumentumok Budafok-Tétény történetéhez 1731-1950
Budapest Főváros Levéltára, Budapest történetének forrásai, Bp. 2002
Németh Antalné
Czaga Viktória… Pest-Budai nemzetőrök 1848-49. Dok. a fővárosi nemzetőrség történetéhez
BFL, 2001
Kosiba István
Czégény Istvánné Jászberényi végrendeletek a 18-19. századból
Dr. Zádorné dr. Zsoldos Mária, JNSz Megyei Lt., Szolnok 2001
Ari Ilona
Czeizel Endre Az orvosgenetikus szemével
Minerva, 1980
Schermann Ákos
Czeizel Endre Dr. Családfa, Honnan jövünk, mik vagyunk, hová megyünk?
Kossuth, Budapest, 1992
Lévay Béla
Csapó Csaba A Magyar Királyi csendőrség története 1881-1914
Pro Pannonia Kiadói Alapítvány Pécs, 1999
Wéber György
Cseh Géza A Jászkunság és Külső-Szolnok megye leírása (1782-1785)
Dr. Zádorné dr. Zsoldos Mária, JNSz Megyei Lt., Szolnok 1995
Ari Ilona
Cseuz Imre-Szakács Mihály-dr.Tóth Lajos Dokumentumok Szarvas munkásmozgalmának történetéből 1890-1944
Kecskemét, 1985
Janurik Zsuzsa
Csigi Imre, dr. szerk. A Pécsi Egyházmegye schematizmusa
Pécs, 1981
Wéber György
Csík Antal-Kozma Huba ... Kiskunmajsa története
Kiskunmajsa Nagyközség Tanácsa, Kecskemét, 1981
Wéber György
Csíkvári Antal Csongrád vármegye. Vármegyei szociográfiák I.
Vármegyei Szociográfiák Kiadóhivatala
Gősiné Greguss Anna új
D. Nagy András,Márai György Az Erkel család krónikája
Gyula város, E.F.társaság, 1992
Kosiba István
Dercsényi Dezső (szerk.) Pest megye műemlékei I-II.
Akadémiai, 1958
Kosiba István
Dobos Gyula A Perczelek
Szekszárd, 2001
Gyimesi Imre
Dobrossy István Miskolc írásban és képekben 2, 9.
BAZ Megyei Levéltár, 1995, 2002
Kosiba István
Doromby József-Reé László (szerk.) A magyar gyalogság. A magyar gyalogos katona története
Budapest, 1941
Janurik Zsuzsa
Draskóczy Lajos Eperjesi Ág. Hitv. Ev. Collegium értesítője
1917/18.
Schermann Ákos
Dunainé Bognár Júlia-Kanyó Ferenc A II. világháború szegedi hősei és áldozatai
Szeged, 1996
Cs-né Bécsy Zsuzsanna
Dümmerth Dezső Pest város társadalma 1686-1696
Budapest, 1968
Császár Ildikó
Edry Margit-Wellisch Judit Az Országház
Budapest, 1957.
Tamás Ida
Elek András dr. A Kárpátokból a Vásárhelyi Pusztára. A Maczelka család 300 éves története
Maczelka Tibor, 2010
dr. Elek András
Erdei T. Lilla Az iglói Szontagh nővérek és a Csetneki Magyar Csipke
Csetneki M. Cs. Alapítvány, 2005
Schermann Ákos
Erdős Ferenc Pákozd
Száz magyar falu Kht
Tamás Ida
Erdős Ferenc Lovasberény
Száz magyar falu Kht
Tamás Ida
Erdős Ferenc - Kelemen Krisztián Alcsútdoboz
Száz magyar falu Kht
Tamás Ida
Éri István Veszprém
Corvina, Bp. 1972
Németh Antalné
Fabiny Tibor A Pesti Evangélikus Egyházközség megalakulásának és templomépítésének története
Kézirat, 1999
Schermann Ákos
Fábry, Johann Geschichte der Ev. Gemeinde Aug. Conf. zu Igló
Ev. Gemeinde zu Igló, 1897
Schermann Ákos
Farkas Imre, K. Farkas Dóra, Kovács János Régi mesterszállási családok. Képek-sorsok
Farkas Imre, Tiszaföldvár 2016
Ari Ilona
Farkas Tamás Családnév-változtatás Magyarországon (Nyelvtudományi Értekezések 159.)
Akadémiai Kiadó, Bp.
Által Imre
Fejérváry József Vásárhely a családok tükrében
Hódmezővásárhely, 1929
Kovács Endréné Erzsi
Felszeghyné Molnár Eszter ... Jubileumi emlékkönyv. Bárdos Lajos Ált. Iskola és Gimnázium 1959-1999.
Budapest, 1999.
Tamás Ida
Fodor Béla-Horváth Tamás A másik Budapest, Képeskönyv az elő(d)városokról
Delta Kft., Bp. 1996
Németh Antalné
Fodor István Akik száz évvel ezelőtt szerepet vittek Marosvásárhely város társadalmi és kulturális életében 1800-1845
Marosvásárhely, 1939
Bándy Márta
Fodor Miklós Bakonyszentlászló, Helytörténeti Olvasókönyv
Eövös Károly Megyei Könyvtár Nyomdája, 2000
Németh Antalné
Fogarasy-Fetter Mihály Pilisvörösvár története és néprajza
Pilisvörösvár Önkormányzata
Kosiba István
Fricsy Ádám A pécsi klérus birtokainak településügyi összeírása 1733-ban (In: Baranyai Helytörténetírás 1978
A Baranya Megyei Levéltár Évkönyve Pécs, 1979
Wéber György
Fricsy Ádám Egyházmegyénk a török hódoltság alatt (in: A Pécsi Egyházmegye schematizmusa 1981)
Pécs, 1981
Wéber György
Fügedi Erik Az Elefánthyak
Budapest, 1992
Csicsely Mariann
Fügedi Erik Az Elefánthyak. A középkori nemes és klánja.
Osiris Kiadó
Gősiné Greguss Anna új
Fülöp Gyula Fejér megye
Székesfehérvár, 2000.
Tamás Ida
Fülöp Tamás (szerk) Jász-Nagykun-Szolnok megye székházának és közigazgatásának története 1876-1990
Czégény Istvánné, MNL JNSz Megyei Lt., Szolnok 2013
Ari Ilona
Füzes Miklós A németség kitelepítésének demográfiai következményei Baranyában 1946-1949
Baranya Történelmi Közlemények 1996-1997. IX.-X. évf. Pécs 1997
Wéber György
Füzes Miklós Vókány népessége a 18. század elejétől a 20. század közepéig, különös tekintettel a nemzetiségi kérdésre (In: Baranyai Helytörténetírás 1978)
A Baranya Megyei Levéltár Évkönyve Pécs, 1979
Wéber György
Gaál György Tört kövön és porladó kereszten (Pusztuló múlt és fájó jelen a házsongárdi temetőben)
Kolozsvár, 2010
Gyimesi Imre
Galántai Györgyné Nagytarcsa képekben. (Megj. Nagytarcsa lakói fényképeken 1913-1999)
Nagytarcsa, 2004.
Bándy Márta
Geng Antal Etyek története
Budapest, 2005
Kónya Zsuzsanna
Gergely F.-G. Cseres J.... Az Arany János Általános Iskola és Gimnázium évkönyve
1974.
Schermann Ákos
Gergely Ferenc A Magyar cserkészet története 1910-1948
Göncöl
Kosiba István
Gjurov Alexander Bolgár betelepülők Baranya megyében az évszázados hagyományok tükrében (1870-1944) (In: Baranyai Történetírás 1992/1995)
A Baranya Megyei Levéltár évkönyve Pécs, 1995
Wéber György
Glatz Ferenc A magyarok krónikája
Magyar Könyvklub, Officina Nova, 2000
Németh Antalné
Gogolák Lajos Csehszlovákia
Magyar Szemle Társaság, 1935
Kosiba István
Gombás István A mezőtúri református gimnázium főgimnáziummá szervezése 1850-1915
Dr. Gombás István
Ari Ilona
Gombás István A Mezőtúri Kaszinó (Úri Kaszinó) története
Dr. Gombás István, Mezőtúr 2009
Ari Ilona
Gombás István Mezőtúr településföldrajza
Kádár Edit, Mezőtúr Városi Tanácsa, Mezőtúr 1982
Ari Ilona
Gömöry János Eperjes és az evangélikus kollégium története
EOL, 1994
Schirwath Ágnes
Gönczi Ambrus-Winkelmayer Zoltán Ferencváros metszeteken, Ferencváros képi ábrázolásokon, Ferencvárosi Helytörténeti Gyüjtemény
Ferencvárosi Önkormányzat, Bp. 2004
Németh Antalné
Gönczi Ambrus-Winkelmayer Zoltán Ferencváros metszeteken II., Ferencváros képi ábrázolásokon, Ferencvárosi Helytörténeti Gyüjtemény
Ferencvárosi Önkormányzat, Bp. 2005
Németh Antalné
Görögné Horváth Katalin Az én Diósdom
Kornétás Kiadó, 2009
Janurik Zsuzsa
Grünvald Mária-Szász János … Pestszentlőrinc krónikája
Budapest, 1996.
Tamás Ida
Gyetvai Péter A Tiszai Korona-Kerület telepítéstörténete I-III.
Kalocsa, 1992.
Benke Zoltán
Győri Gyula Nota Bene! Latin kifejezések, elnevezések magyarázatokkal
Budapest, 1991
Lévay Béla
H. Szabó Lajos Negyvennyolcas emlékművek, honvédsírok Veszprém megyében
Pápa, 2000
Cs-né Bécsy Zsuzsanna
Haan Lajos-Zajac Dániel Dejepis starého i nového Nadlaku (Megj. Nagylak története, szlovák nyelvű)
1852, reprint 1912
Janurik Zsuzsa
Haas Mihály Baranya földirat, statisticai és történeti tekintetben
Lyceum Könyvnyomó Intézet Pécs, 1845
Wéber György
Hajdú Mihály Családnevek enciklopédiája, Leggyakoribb magyar családneveink
Tinta, Bp. 2010
Németh Antalné
Halasi László A Hartai Evangélikus Egyház története 1723-2003
Énisz Péter, 2003
Leiter Éva
Halász László A lőcsei kir. kat. főgyimnasium értesítője
1893-1899
Schermann Ákos
Hankó Ildikó A magyar királysírok sorsa
Magyar Ház Alapítvány, 2008
Kosiba István
Hantó Zsuzsa Kitiltott családok
Budapest, 2010
Janurik Zsuzsa
Harsányi István Sárospataki kalauz
Sárospatak, 1927
Schirwath Ágnes
Hegedüs János szerk. Magyarországi Ág. Hitv. Evang. Ker. Egyház névtára az 1912/1913. évre
Schermann Ákos
Hegedüs K. Ferenc Tartalma a nemes Hegedüs család Szajol helység birtokos urai írott eszközeinek I.
Szajol Községi Önkormányzat, Szajol 2017
Ari Ilona
Hegyi Klára, Botka János H.K.: Jászberény török levelei, B.J.: Latin és magyar nyelvű források a Jászság XVI-XVII. századi történetéhez. (Egy kötetben)
Szolnok Megyei Levéltár
Ari Ilona
Heiczinger János Bakonycsernye múltja a telepítéstől 1848-ig
Bakonycsernye község Tanácsa, 1974
Németh Antalné
Héjja Julianna Erika Békés vármegye archontológiája, (1699) 1715-1950 Főispánok és alispánok
Gyula, 2002
Babcsányi István
Heltai Miklós etc. Gödöllő
Által Imre
Hengl Ferdinand Die deutsche Familien im Komitat Baranya-Branau/Ungarn in den kirchlichen Seelenliste 1767-1768
Karlsruhe, 1990
Ábrahám Vera
Hengl Ferdinand Die deutsche Familien im Komitat Somogy-Schomodei/Ungarn mit Syrmien und Slawonien in den kirchlichen Seelenlisten 1767-1771
Karlsruhe, 1990
Ábrahám Vera
Hengl Ferdinand Die deutsche Familien im Komitat Tolna-Tolnau/Ungarn in den kirchlichen Seelenlisten 1767-1768
Karlsruhe, 1990
Ábrahám Vera
Hengl, Ferdinand Deutsche Kolonisten im Komitat Baranya/Ungarn 1688-1752 I.-III.
Arbeitskreis donauschwabisher Familienforscher (AKdFF) Darmstadt, 1983 (I. kötet) Schriesheim, 1985 (II.-III. kötet)
Wéber György
Henriquez Vince A cs. és kir. 9. sz. Gróf Nádasdy Huszárezred története 1904-1918
Budapest, 1930
Kőhegyi Anikó
Hermann István (szerk) Magyarország levéltárai
Magyar Levéltárosok Egyesülete? Budapest 2014
Ari Ilona
Herner János (szerk.) Erdély és a Részek térképe és helységnévtára
JATE, 1987
Kosiba István
Herpay Gábor Nemes családok Debrecenben
Debrecen, 1925
Cs-né Bécsy Zsuzsanna
Herpay Gábor Nemes családok Hajdú vármegyében
Debrecen, 1926
Cs-né Bécsy Zsuzsanna
Hogya György A város szolgálatában
Veszprém, 1998
Gyimesi Imre
Hogya György Adatok Veszprém város temetőinek történetéhez
Veszprém, 1997
Gyimesi Imre
Hogya György Öt nemzedék a könyvkötészet szolgálatában (A Georgiak Veszprémben)
Veszprém, 1999
Gyimesi Imre
Hortobágyi Jenő Keresztény Magyar Közéleti Almanach I. A-L 1940.
Pátria
Kratky Jenő
Hortobágyi Jenő Keresztény Magyar Közéleti Almanach II. M-Z 1940.
Pátria
Kratky Jenő
Horváth J. Gyula A Pécsi Egyházmegye kezdetei (in: A Pécsi Egyházmegye schematizmusa 1981)
Pécs, 1981
Wéber György
Horváth Kázmér dr. v. Délbaranya és a trianoni békeszerződés revíziója
Dunántúl Pécsi Egyetemi Könyvkiadó és nyomda Rt., Pécs, 1931
Wéber György
Horváth Lajos Gödöllő történetének írott forrásai 1325-1711
Városi Helytörténeti Gyűjtemény, Gödöllő
Által Imre
Horváth M. Ferenc - G. Molnár Péter Váci végrendeletek II. (1729-) 1751-1770 (-1785)
Vác, 2010.
Bándy Márta
Hölvényi György (szerk.) Pyrker emlékkönyv. (Eger, 1987)
(kiadó nélkül) Közreadja az Egri Főegyházmegye
Gősiné Greguss Anna új
Hörömpő Zsolt A Váci Ref. Egyházközség históriás könyve 1783-1847
Vác, 2009.
Bándy Márta
Hunyady Ferenc A kisbirtokosok országos földhitelintézetének ötven éves működése 1880-1929
Budapest, 1930
Janurik Zsuzsa
Ittzés Nóra… A budapesti József Attila Gimnázium jubileumi évkönyve (egykoron ciszterci rendi Szent Imre Gimn.)
Magánkiadás, 1988
Kosiba István
Iván László Kalocsa környékének személynevei 1560-ban
Budapest, 1987.
Tollay Judit
Ívás István Az utolsó székely határőrök
Timp Kiadó, 2004
Janurik Zsuzsa
Jáni János A Somogy-Zalai Evangélikus Egyházmegye és gyülekezeteinek története
Somogy-Zalai Ev. Egyházm., 2005
Schermann Ákos
Jekelfalussy József szerk. A magy. korona országainak helységnévtára
M. kir. Közp. Statisztikai Hiv., 1896
Schermann Ákos
Joó Ernő-Dr.Tóth Gábor-Tóth Sándor Tétény-Promontor, Budapest XXII. Kerületének Története
Budapest Főváros XXII. Kerületi Tanács VB
Németh Antalné
Juhász Antal (szerk.) Tápé története és néprajza
Tápé, 1971.
Tamás Ida
Kaiser Ferenc A Magyar Királyi csendőrség története a két világháború között
Pro Pannonia Kiadói Alapítvány Pécs, 2002
Wéber György
Káldy-Nagy Gyula A gyulai szandzsák 1569 és 1579-es összeírásai. (Megj. Bihar, Békés és Szolnok megyei települések lakói vannak feltüntetve.)
Békéscsaba, 1982
Benke Zoltán
Kammarer Ernő Magyarországi török kincstári defterek. I. kötet: 1543-1635, II. kötet: 1541-1639
Budapest, 1890
Ábrahám Vera
Kapronczay József A népesség változásai a baranyai Zselicben (In: Baranyai Történetírás 1992/1995)
A Baranya Megyei Levéltár évkönyve Pécs, 1995
Wéber György
Karácsony István dr Lipót község története. A vizek népe
Lipót, 2005
Cs-né Bécsy Zsuzsanna
Károly István dr., Kollega Tarsoly István dr. Segédlet a Jász-Nagykun-Szolnok megyei felekezeti anyakönyvek kutatásához a kezdetektől 1895-ig
Dr. Botka János, JNSz Megyei Lt., Szolnok 1991
Ari Ilona
Kasza Sándor dr. Budapest városrészei Soroksár XXIII. Kerület
CEBA, 1997
Kustvall Angela
Kátai Ferenc Megszólalnak a kövek. Budakalász története 1900-ig
Budakalász, 1995
Kónya Zsuzsanna
Katona Gyuláné Szentendrey Katalin A szentendrei katolikus egyház és plébánia története 1002-1992
Szentendre, 1996.
Bándy Márta
Kázmér Miklós Régi magyar családnevek szótára XIV-XVII. Század
Magyar Nyelvtudományi Társ. 1993
Tamás Ida
Kázmér Miklós Régi magyar családnevek szótára XIV-XVII. Század
Magyar Nyelvtudományi Társaság, Bp. 1993
Németh Antalné
Kemény János Duna-Tisza közi mezővárosi végrendeletek 1738-1847
Kecskemét, 2005
Cs-né Bécsy Zsuzsanna
Kerekes Tituszné-Kézdy Pál A Budahegyvidéki Evangélikus Gyülekezet története
Budahegyv. Ev. Gyül., 2003
Schermann Ákos
Kéri Katalin A katolikus elemi iskolák állapota Baranyában (1868-1914) (In: Baranya Történelmi Közlemények VII.-VIII. évf. 1994-1995
Baranya Történelmi Közlemények VII.-VIII. évf. 1994-1995 Baranya Megyei Levéltár Pécs, 1995
Wéber György
Kertész Márton-Ó Kovács István…. A tanácsok Békés megyében 1950-1975
Békéscsaba, 1975
Janurik Zsuzsa
Keszler, Rudolf Ortsfamilienbuch Családok könyve Pilisvörösvár, Pilisszentiván 1693-1811
Németország, 2007
Cs-né Bécsy Zsuzsanna
Keveházi László szerk. Evangélikus gyülekezetek, egyházmegyék, kerületek a Dunántúlon
Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület, 2011
Schermann Ákos
Király Attila, Krajczár Imre … A 100 éves Kispest
Budapest, 1972.
Tamás Ida
Király István Balmazújvárosi Krónika a II. világháborútól a millecentenáriumig.
Csokonai Kiadó 1998
Leiter Éva
Kiss Ákos Tinnye és Uny története a XVIII. Században
Budapest, 1971
Kónya Zsuzsanna
Kiss Anita,Schramek László Pest-Pilis-Solt vármegye közgyülési jegyzőkönyveinek regesztái kiegészítő kötet 1625-1715,
Pest Megyei Levéltár
Kosiba István
Kiss Elemér szerk. Baranya, Somogy, Tolna, Zala vm. és Pécs v. mezőgazd. cím- és névjegyzéke
1935, Alsódunántúli Mezőg. Kamara
Schermann Ákos
Kiss Imréné Mikes Éva Festők, fafaragók, népművészek a Berettyó partján
Dr. Krizsán Józsefné, Mezőtúr Város Önkormányzata? Mezőtúr 2008
Ari Ilona
Kiss Imréné Mikes Éva Túri kálváriák és 1956
Mezőtúr Város Önkormányzat, Mezőtúr 2017
Ari Ilona
Kiss József (szerk.) A Magyarországi Református Egyház egyetemes névtára 1935.
Budapest, 1935
Kőhegyi Anikó
Kiss Lajos Földrajzi nevek etimológiai szótára
Akadémiai, Bp. 1980
Németh Antalné
Kiss Mária Magdolna A bellyei uradalom Mária Terézia korában
Baranya Történelmi Közlemények VII.-VIII. évf. 1994-1995 Baranya Megyei Levéltár Pécs, 1995
Wéber György
Kissné Mikes Éva A Berettyótól a Humánum tengeréig. Egy túri öregdiák, Kun Zsigmond életútja és jeladásai
Dr. Krizsán Józsefné, Mezőtúr Város Önkormányzata, Mezőtúr 2010
Ari Ilona
Kissné Mikes Éva Mezőtúri temetkezési szokások
Kádár Edit, Mezőtúr Város Önkormányzata, Mezőtúr 2005
Ari Ilona
Klusch, Horst Az erdélyi szászok betelepedéséről
Kriterion, Kolozsvár 2009
Schirwath Ágnes
Kollárová, Z.-Hanuš, J. A Guide to the Slovak Archives
Universum, 1999
Schermann Ákos
Kollega T. I.-Kovács E... Genealógia 1-2.
Tarsoly, 2012-13
Schermann Ákos
Kollega Tarsoly István, Kovács Eleonóra, … (szerk.) Genealógia 1., A történelem segédtudományai I.
Tarsoly, Budapest, 2012
Lévay Béla
Kollega Tarsoly István, Kovács Eleonóra, … (szerk.) Genealógia 2., A történelem segédtudományai I.
Tarsoly, Budapest, 2013
Lévay Béla
Koncz József A Marosvásárhelyi Evang. Reform. Kollégium története (1557-1895)
Marosvásárhely, 2006.
Bándy Márta
Koncsol László Patonyföld I.
Pesti Kalligram, 2005
Cs-né Bécsy Zsuzsanna
Kopasz Gábor Vármegyei telepítések a két világháború között (In: Baranyai Helytörténetírás 1978)
A Baranya Megyei Levéltár évkönyve Pécs, 1979
Wéber György
Koppányi István Városlőd története
Városlőd Falumúzeum Baráti Köre
Kosiba István
Koren Emil A budavári evangélikus gyülekezet krónikája
Budavári ev. gyül., 1995
Schermann Ákos
Kósch Árpád szerk. Sárosvármegyei kalauz - Eperjes, Bártfa, Kisszeben czímtára
1903.
Schermann Ákos
Koszta László A Pécsi Káptalan kiadatlan oklevelei (1325-1339) In: Baranyai Történetírás 1992/1995
A Baranya Megyei Levéltár évkönyve Pécs, 1995
Wéber György
Kovács András A Farkas utcai templom címerei
Budapest-Kolozsvár, 1995.
Bándy Márta
Kovács Antal Soroksár nagyközség 200 éves jubileuma alkalmából
Budapest, 1947 (?)
Kustvall Angela
Kovács Eleonóra A Székesfehérvári Evangélikus Gyülekezet története
Alba Civ. Tört. Al.-Szf-i Ev. Gyül., 2005
Schermann Ákos
Kovács Eleonóra Víziváros. Egy fehérvári városrész története
Székesfehérvár-Budapest, 2013
Bándy Márta
Kovács Gergelyné Hortobágy
Debrecen, 1984
Gyimesi Imre
Kovács József Jászkun huszárok emlékezete
Kisújszállás, 2010
Kónya Zsuzsanna
Kovács Pál A hatvan malom városa. A karcagi malmok és a Hungária malom története
Karcag város Önk.
Kosiba István
Ködöböcz József Tanítóképzés Sárospatakon. A kollégiumi és a középfokú képzés négy évszázada
Tankönyvkiadó, 1986
Kosiba István
Könyöki József Középkori várak különös tekintettel Magyarországra
Budapest, 1905
Kosiba István
Körmendy Lajos Labdarúgás Soroksáron 1911-1986
Soroksár, Körmendy Lajosné, 1992
Kustvall Angela
Kőszeghi Sándor Nemes családok Pestvármegyében
Budapest, 1899
Cs-né Bécsy Zsuzsanna
Kőszegi Barta Kálmán A sepsiszentgyörgyi Nagy-nemzetség története
Tevan, 2000
Schermann Ákos
Krisch Jenő-Förster Dezső Szepesiek címtára
Szepesi Szövetség, 1931
Schermann Ákos
KSH Békés m. Igazgatósága Békés megye fontosabb statisztikai adatai 1957
Békéscsaba, 1958
Janurik Zsuzsa
Kubinyi, Peter Genealogia familiae de Felső Kubin
szerző, 1831
Schermann Ákos
Kujbusné Mecsei Éva Nyiregyháza Önkormányzata 1753-1848
Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Levéltár
Kosiba István
Kujbusné Mecsei Éva (szerk.) Pro memoria. Nyíregyházi összeírások 1752-1850
Nyíregyháza, 2003.
Kónya Zsuzsanna
Kupi László Kápolnásnyék története
Kornétás Kiadó, 2000.
Tamás Ida
Kurucz János "Római katolikus családok ""a karcagi reformátusok tengerén"""
Kurucz János, Karcag 2009
Ari Ilona
Kurucz János Terebélyes családfánk a kun-magyar erdőben. I.-II.kötet
Kurucz János, Karcag 2005
Ari Ilona
Kustvall Angéla A magot elvetettem. Lebenguth család gyökerei
Budapest, 2009
Kustvall Angela
Kutas Ferenc Ki kicsoda? Szarvas 2000-2010
Szarvas, 2009
Janurik Zsuzsa
Kutas Ferenc (szerk.) Forradalom és megtorlás Szarvason 1956-1963
Szarvas, 2006
Janurik Zsuzsa
Kühn Szaniszló szerk. Dunántúli Katolikus Tankerület Pécsi Tankerület A Ciszterci Rend pécsi Nagy Lajos Gimnáziumának évkönyve az 1942-43. iskolai évről
Taizs József Könyvnyomda Pécs, 1943
Wéber György
L. Imre Mária Adatok Mecseknádasd 18. századi népességének alakulásához (In: Baranyai Helytörténetírás 1978)
A Baranya Megyei Levéltár évkönyve Pécs, 1979
Wéber György
Ladányi Miksa Nógrád és Hont vármegye monográfiája. 1934.
Budapest, 1934
Sztrányai György
Ladányi Miksa (szerk.) Nógrád és Hont vármegye
Magyar Városok Monográfiája, 1934
Kosiba István
Ladó János Magyar utónévkönyv
Budapest, 1978.
Tamás Ida
Lakatos Andor szerk. A Kalocsa-Bácsi Főegyházmegye történeti sematizmusa 1777-1923 Schematismus historicus cleri archidioecesis colocensis et Bacsiensis 1777-1923
A Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemények kiadványai 3. Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár Kalocsa, 2002
Wéber György
Laukó Istvánné Pásztor Eszter Derekegyház oktatási intézményeinek története
Magán kiadás, 2013 (Szentesi Nyomda)
Németh Antalné
Laukó Istvánné Derekegyháza puszta, Derekegyháza majorság élete a kezdetektől 1945-ig
Magán kiadás, 2015 (Szentesi Nyomda)
Németh Antalné
Laukó Istvánné Derekegyháza parasztvilága
Magán kiadás, 2016
Németh Antalné
Lászlóffy Aladár Házsongárd
Helikon, 1989
Kosiba István
Lászlóffy-Kántor Házsongárd
Helikon, 1989
Schirwath Ágnes
Lelkes György (Szerk.) Magyar helységnév-azonosító szótár
Budapest, 1992
Lévay Béla
Lelkes György szerk. Magyar helységnév-azonosító szótár
Talma, 1998
Schermann Ákos
Lendvai Miklós Temes vármegye neme családjai I-II.
Budapest, 1896
Cs-né Bécsy Zsuzsanna
Lendvay Zoltán Adony, a történelemben
Adony, 1996
Lévay Béla
Lépes Győző-Mátéfy Artur A 39. gyalogezred világháborús története 1914-1918.
Debrecen, 1939
Kónya Zsuzsanna
Lestyánszky Sándor, Lekky István Magyar mezőgazdasági közigazgatás (Tankönyv…)
Pallas, 1902
Kosiba István
Lipszky J. - Herner J. Erdély és a Részek térképe és helységnévtára
JATE, 1806-1987
Schermann Ákos
Liptai Ervin (szerk.) Magyarország hadtörténete I-II.
Zrínyi, 1984
Kosiba István
Lipták Johann Geschichte des evangelischen Lyzeums A.B. in Kesmark 400 Jahre
1933
Schirwath Ágnes
Lisznyai Lajos, Töll László A 39. császári és királyi gyalogezred története 1756-1918
Petit Real Kiadó, 2006
Leiter Éva
Lukács István A Kemenshőgyész-Magyargencsi Evangélikus Gyülekezet története
1939
Schermann Ákos
Lukács Lajos Az olaszországi magyar légió története és anyakönyvei 1860-1867
Akadémiai, 1986
Kosiba István
M. Forgon Mihály Gömör-Kishont vármegye nemes családai
Méry Ratio, 2001
Schermann Ákos
Machalek Pál A 101. gyalogezred története
Békéscsaba, 1928
Benke Zoltán
Madarassy László Művészkedő magyar pásztorok
Magyar Könyvbarátok
Által Imre
Makra Z. -Mohr Gy. Iglói diákalbum
1929
Schermann Ákos
Mályusz Elemér (Szerk. Borsa István) A Szent-Ivány család levéltára 1230-1525
Budapest, 1988
Lévay Béla
Mericske Rezső Budakalász története az őskortól napjainkig
Budakalász, 2009
Kónya Zsuzsanna
Mészáros Gy.-Buza P. Budapest teljes utcanévlexikona
Dinasztia-Gemini, 1998
Schermann Ákos
Mészáros György Budapest teljes utcanévlexikona
Dinasztia kia.és Gemini Bp.kia.1998
Kövér Ildikó
Mészáros György Budapest teljes utcanévlexikona
Dinasztia-Gemini, Bp. 1998
Németh Antalné
Mészáros László, Száraz Miklós A történelmi Magyarország Szent Istvántól Trianonig
Officina Kiadó, 2007
Tamás Ida
Mezősiné Kozák Éva Hollókő
Száz magyar falu Kht
Tamás Ida
Mihályfalusi Forgon Mihály Gömör-Kishont vármegye nemes családai
Somorja, 2001
Cs-né Bécsy Zsuzsanna
Miklya Jenő Írások Szeghalom múltjából
Szeghalom Nagyközség Tanácsa, Kner Nyomda, Békéscsaba 1976
Németh Antalné
Miskei Antal, Dr. Ráckeve története I.
Ráckeve, 2003
Lévay Béla
Mohos Márta-Hortobágyi Tibor Regélő Kispest
Magyar Képek Kft., Bp. 1994
Németh Antalné
Molnár László (szerk.) Tablók könyve 1923-2006. Révai Miklós Gimnázium, Győr
Nagykanizsa, 2006
Cs-né Bécsy Zsuzsanna
Móró Mária Anna Mária Terézia cigány-rendeletei és a Baranya megyei cigányösszeírások 1775-1779 (In: Baranyai Helytörténetírás 1978)
A Baranya Megyei Levéltár évkönyve Pécs, 1979
Wéber György
Münnich Sándor Igló története
Igló v. tanácsa, 1896
Schermann Ákos
Nádasi Rózsi Így éltünk a Tisza mellett
Budapest, 2006
Kónya Zsuzsanna
Nagy Imre Gábor A névmagyarosítási akciók 1896-1918 között, Pécs-Baranya példáján
Baranya Történelmi Közlemények 1996-1997. IX.-X. évf. Pécs 1997
Wéber György
Nagy Iván, vitéz Öt világrész magyarsága
Magyar Szemle Társaság, 1935
Kosiba István
Nagy Jenő (szerk.) A forradalmi munkásmozgalom Békés megyei harcosai
Békéscsaba, 1979
Janurik Zsuzsa
Nagy Lajos A Baranya megyei Batthyány uradalom népessége és javai 1701-ben (In: Baranyai Helytörténetírás 1978)
A Baranya Megyei Levéltár évkönyve Pécs, 1979
Wéber György
Nagy Lajos A Császári Udvari Kamara pécsi prefektúrájához tartozó terület 1687-ben (In: Baranyai Helytörténetírás 1978)
A Baranya Megyei Levéltár évkönyve Pécs, 1979
Wéber György
Nagy Lajos A mezőtúri tanyavilágban élő emberek életmódja, szokásai 1850-1950 között
Kádár Edit, Mezőtúr Város Önkormányzata, Mezőtúr 2001
Ari Ilona
Nagy Lajos Adatok a Baranya megyei Batthyány uradalom kialakulásáról (In: Baranyai Helytörténetírás 1978)
A Baranya Megyei Levéltár évkönyve Pécs, 1979
Wéber György
Nagy Pál Az oskolai bizonyságtól az érettségi vizsgáig
Hajdú-Bihar Megyei Levéltár, Debrecen 2011
Németh Antalné
Nagy Pál Képes krónika a magyar útilevelek, útlevelek három évszázados múltjából (1661-200)
Hajdú-Bihar Megyei Levéltár, Debrecen 2006
Németh Antalné
Nagy Pál-V.Szathmári Ibolya A debreceni tímármesterség történeti emlékei
Hajdú-Bihar Megyei Múzeumi Szervezet, Karcag 1997
Németh Antalné
Nedelykov Milán Kalászi szerbek krónikája
Budakalász, 2003
Kónya Zsuzsanna
Nemere István Bajcsy-Zsilinszky Endre magánélete
Debrecen, Anno Kiadó
Janurik Zsuzsa
Németh Ernő Műkedvelő művészeti élet Fonyódon
Fonyód, 2000
Gyimesi Imre
Németh Ildikó Sopron középfokú és középszintű iskolái a 19. században
Soproni Levéltár, 2005
Schermann Ákos
Németh Ildikó Sopron város és vármegye tanintézeteinek iratai Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltárában 1707-1945 (1950)
Soproni Levéltár, 2007
Schermann Ákos
Neumann Jenő Szarvas nagyközség története
Szarvas, 1922
Janurik Zsuzsa
Neumayer, Johannes Ortsfamilienbuch der katholischen und evangelischen Kirchengemeinde Krickerhau, Handlova, Nyitraba?nya Slowakei : 1642-1939
Schönaich
Keszeg Tímea
Neumayer, Johannes Ortsfamilienbuch der katolischen Pfarrgemeinde Dunaharaszti 1695-1828, Taksony 1752-1828
Waiblingen, 2008
Kustvall Angela
Novák László Ferenc Mária Terézia úrbéri összeírása Pest-Pilis-Solt vármegyében
Pest m. Múzeumok Ig. Nagykőrös, 2005
Kosiba István
Novák László Ferenc Pest-Pilis-Solt vármegye népe a XVIII. században
Pest m. Múzeumok Ig. Nagykőrös, 2006
Kosiba István
Nyárs Gyula Kemeneshőgyész község története
2000
Schermann Ákos
Nyéki Méhes Mózes A Nyéki Méhes család és rokon családok
Budapest, 1933
Szirmay Gábor
Nyulásziné Straub Éva A Magyar Országos Levéltárban őrzött eredeti címereslevelek jegyzéke.
Budapest, 1981.
Babcsányi István
Nyulásziné Straub Éva Öt évszázad címerei
Budapest, 1987.
Cs-né Bécsy Zsuzsanna
Ódor Imre A politikai elit a 18. századi Baranyában
Baranya Történelmi Közlemények 1996-1997. IX.-X. évf. Pécs 1997
Wéber György
Okolicsányi József A Nógrádi Ág. Hitv. Evangélikus Egyházmegye monográfiája
METEM, 1917-2009
Schermann Ákos
Ormos Mária Magyarország a két világháború korában 1914-1945
Csokonai Kiadó
Ari Ilona
Orsz. M. Kir. Statisztikai Hivatal Magyarország népessége a Pragmatica Sanctio korában
Budapest, 1896
Cs-né Bécsy Zsuzsanna
Országh László Fegyvernekiek málenkij roboton
Fegyvernek 2017
Ari Ilona
Örsi Julianna (főszerk) Jászkunság. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesület folyóirata
JNSz Megyei Tud. Egyesület, Szolnok 2012
Ari Ilona
Örsi Julianna (szerk) A Jászkunság tudósai 1.
JNSz Megyei Tud. Egyesület, Szolnok 2014
Ari Ilona
Örsi Julianna (szerk) Alföldi családtörténetek
Túrkevei Tud. Egyesület, JNSz Megyei Tud. Egyesület, Túrkeve-Szolnok 2013
Ari Ilona
Örsi Julianna (szerk) Családok - famíliák nemzetségek. A vérségi kapcsolatok szerepe a változó társadalomban
Többek, köztük: Túrkevei Tud. Egyesület, Túrkeve 2003
Ari Ilona
Örsi Julianna (szerk) Gazdaszemmel. A hagyomány és az ismeretátadás szerepe a vidéki társadalomban
Túrkevei Tud. Egyesület, Túrkeve 2013
Ari Ilona
Örsi Julianna (szerk) Középpontban a család. 1-2. kötet
JNSz Megyei Tud. Egyesület, Túrkeve-Szolnok 2012
Ari Ilona
Örsi Julianna (szerk) Palástban. Nagykunsági és kötődő lelkészek bizonyságtétele igével, tollal, tettel a magyarságért
JNSz Megyei Tud. Egyesület, Túrkevei Tud. Egyesület, Szolnok-Túrkeve 2016
Ari Ilona
Örsi Julianna (szerk) Túrkeve földje és népe I.
Túrkeve Város Képviselőtestülete
Ari Ilona
Örsi Julianna (szerk) Túrkeve földje és népe II.
Túrkeve Város Képviselőtestülete
Ari Ilona
Örsi Julianna (szerk) Túrkeve földje és népe III.
Túrkeve Város Képviselőtestülete
Ari Ilona
Pál-Antal Sándor Marosvásárhely XVII-XVIII. Századi jogszabályai és polgárnévsorai
Marosvásárhely, 2006.
Bándy Márta
Palcsó István A késmárki ág. hitv. ev. kerületi lyceum története
1893
Schermann Ákos
Pálmay József Erdelyi Nemes csaladok (több kötet)
Kocs János
Pápay Sándor (szerk.) A miskolci Földes Ferenc Gimnázium 425 éve
Magánkiadás, 1985
Kosiba István
Papp Gézáné dr. Kétszáz év a soroksári népoktatás történetéből
Soroksár, Pedagógus klub, 1997
Kustvall Angela
Pataki Frigyes Soltvadkerti Református Egyházközség története
Soltvadkerti Ref. Egyházközség Presbitériuma, 1995
Leiter Éva
Perlaki Róbert A perlaki Perlaky család történeti és irodalmi hagyatéka
Veszprém, 2008
Gyimesi Imre
Pesti János szerk. Baranya megye földrajzi nevei I-II. kötet
Baranya Megyei Levéltár Pécs, 1982
Wéber György
Pesty Frigyes Pesty Frigyes helynévgyűjteménye 1864–1865 : Székelyföld és térsége 1. Kovászna megye (függelék: A Brassó megye területére vonatkozó magyar nyelvű jelentések)
OSZK - Székely Nemzeti Múz., Budapest - Sepsiszentgyörgy, 2012
Makra Szabolcs
Pesty Frigyes Pesty Frigyes helynévgyűjteménye 1864–1865 : Székelyföld és térsége 3. Maros megye
OSZK - Székely Nemzeti Múz., Budapest - Sepsiszentgyörgy, 2014
Makra Szabolcs
Petrík, B.-Rybár, P. Evanjelická encyklopédia Slovenska
2001
Schermann Ákos
Pongrácz Denis, Stresnák Gábor … Slachta bratislavskej stolice (Pozsonymegye nemessége) (1650-nemesi összeírás alapján)
Bratislava, 2004
Babcsányi István
Pongrácz Denis, Stresnák Gábor … Slachta bratislavskej stolice (Pozsonymegye nemessége) (1650-nemesi összeírás alapján)
Bratislava, 2004
Nagy Péter
Posewitz, Arthur Stammbuch der Familie Laszgallner
szerző, 1908
Schermann Ákos
Posewitz, Arthur Stammbuch der Familie Liedemann
szerző, 1905
Schermann Ákos
Poszvék Sándor szerk. Magyarországi Ág. Hitv. Evang. Ker. Egyház névtára az 1903. évben
Schermann Ákos
Pozsonyi József A balmazújvárosi német református egyház anyakönyvei 1. – Születési anyakönyvek 1769–1897
Tiszántúli Történész Társaság és a Balmazújvárosi Református Egyházközség
Kónya Zsuzsanna
Pozsonyi József A balmazújvárosi német református egyház anyakönyvei 1. – Születési anyakönyvek 1769–1897
Tiszántúli Történész Társaság és a Balmazújvárosi Református Egyházközség 2012
Leiter Éva
Pozsonyi József A balmazújvárosi német református egyház anyakönyvei 2. - Házassági anyakönyvek 1765-1912
Tiszántúli Történész Társaság és a Balmazújvárosi Református Egyházközség
Kónya Zsuzsanna
Pozsonyi József A balmazújvárosi német református egyház anyakönyvei 2. - Házassági anyakönyvek 1765-1912
Tiszántúli Történész Társaság és a Balmazújvárosi Református Egyházközség 2013
Leiter Éva
Puskás Julianna Kivándorló magyarok az Egyesült Államokban 1880-1940
Akadémiai, Bp. 1982
Németh Antalné
Pünkösti Árpád Az alsó fiók - családtörténet
2007, Népszabadság
Schermann Ákos
Ráday Mihály szerk. Budapesti utcanevek A-Z
Corvina 2013
Bándy Márta
Rajczi Péter A bogdásai Nemes család nemességének igazolása
Baranya Történelmi Közlemények 1996-1997. IX.-X. évf. Pécs 1997
Wéber György
Reschner Róbert … A 68. Jász-Kún Gyalog-ezred háborús albuma
1917
Kónya Zsuzsanna
Riszt András Fameilienbuch der gemeinde Arpad/Nagyárpád 1723-1945 Nagyárpád község családkönyve
Magyarországi Németek családfakutató Egyesülete, Pécs-Baja 2005
Wéber György
Romváry Ferenc - Rozs András A Mecseki Láthatatalanok Pécs 1956 dokumentumok és emlékezések
Pécs Története Alapítvány Pécs, 1997
Wéber György
Rónay-Gilicze-Marosvári A zombori Rónay család története
Szeged, 2012
Gyimesi Imre
Rusvay Lajos Jászapáti története
Jászapáti, 2003.
Benke Zoltán
Sándor László Uradalmi leírások a Batthyány-Monteuovo család bólyi levéltárában (1809, 1843.) (In: Baranyai Helytörténetírás 1978)
A Baranya Megyei Levéltár évkönyve Pécs, 1979
Wéber György
Sárközi János Mihálytelek - Jásztelek története
Jásztelek, 2003.
Kónya Zsuzsanna
Šármáňová: Prehl'ad matrík zo 16. -19. storočia (A 16.-19. század szlovákiai anyakönyveinek gyűjteménye.)
Bratislava, 1990.
Sztrányai György
Sarmányová, Jana Cirkevné matriky na Slovensku zo 16.-19. storočia
Odbor Archívnictva Min. SR., 1991
Schermann Ákos
Sasse, Klaus Bilder aus russicher Kriegsgefangenschaft
Vaxmann, 2007
Leiter Éva
Schäffer, M.-Weidinger, M. Szülőföldünk, Soroksár. 230 esztendő 1717-1946
Budapest, 1995
Kustvall Angela
Schäffer, M.-Weidinger, M. Szülőföldünk, Soroksár. 230 esztendő 1717-1946
Budapest, 1995
Lévay Béla
Schneider Miklós Fejér megye nemesi összeírásai 1754, 1809, 1818-21, 1828
Székesfehérvár, 1934
Tamás Ida
Sebők László Magyar neve? Határokon túli helységnév-szótár
Arany Lapok Kiadó, 1990
Lévay Béla
Seregélyi György Magyar festők és grafikusok adattára
Szeged, 1988
Janurik Zsuzsa
Síkfői Tamás Németek és délszlávok a megszállt Baranyában 1918. november 14 - 1919. március 21. között (In: Baranyai Helytörténetírás 1978)
A Baranya Megyei Levéltár évkönyve Pécs, 1979
Wéber György
Silló-Seidl György Apám Óbudája /Seidl József (1895-1957) fényképész képei alapján/
Táltos
Németh Antalné
Sólyom Jenő szerk. A Magyarországi Evangélikus Egyház Déli Egyházkerülete az ezredfordulón
Luther, 2001
Schermann Ákos
Sonkoly Károly A bikali uradalom és a Puschner-kastély története
Baranya Történelmi Közlemények VII.-VIII. évf. 1994-1995 Baranya Megyei Levéltár Pécs, 1995
Wéber György
Sonkoly Károly A megyefai Jeszenszky-kastély (Megyefa és földesurai) (In: Baranyai Történetírás 1992/1995
A Baranya Megyei Levéltár évkönyve Pécs, 1995
Wéber György
Soós Imre Heves és külső-Szolnok megye 1772-1849. évi rovásadó összeírásai
Heves M. Lvt., Eger, 1973
Kónya Zsuzsanna
Stefan Retting, Josef Skribanek Vaskút családkönyve 1772-1947, I., II.
Baja 2010
Lévay Béla
Sükösd Gézáné Schuller Erzsébet Felsőváros jussa. Székesfehérvár-Felsővárosrész múltja és szokásai az 1900-as évek közepéig
Székesfehérvár, 2006.
Bándy Márta
Švorc, Peter A Guide to Sacred Sightseeing and Ecclesiastical Life of Prešov
Universum, 2000
Schermann Ákos
Sykes, Bryan Éva hét leánya
Európa, Budapest, 2002
Lévay Béla
Sz. Farkas Aranka (szerk.) Pápa
Veszprém-Budapest, 1993.
Tamás Ida
Szabó András, Bodorik Sándor (összeáll.) Mezőtúr elfelejtett múltja
Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület, Mezőtúr 2009
Ari Ilona
Szabó Csaba Dokumentumok Kispest történetéhez 1873-1950
Budapest Főváros Levéltára, Budapest törétnetének forrásai, Bp. 1999
Németh Antalné
Szabó Ferenc (szerk.) Kalászi svábok krónikásai
Budakalász, 2006
Kónya Zsuzsanna
Szabó Ferenc (szerk.) Kitelepítettek - Die Ausgesiedelten
Budakalász, 1996
Kónya Zsuzsanna
Szabó István A magyar parasztság története
Magyar Szemle Társaság, 1940
Kosiba István
Szabó István Ugocsa megye  
Budapest-Beregszász, 1994.
Tamás Ida
Szabó Lajos Kassai kálvinista krónika 1644-1944
Kassa, 1944
Schirwath Ágnes
Szaka Zsolt Nikla
Nikla, 2005
Gyimesi Imre
Szakály Sándor Akik a magyar királyi csendőrséget 1919 és 1945 között vezették
Budapest, 2013
Bándy Márta
Szamota István Magyar oklevél -szótár
Budapest, 1906
Kosiba István
Szaszkóné dr. Sin Aranka Magyarország történeti helységnévtára, Veszprém megye 1773-1808
KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat, Bp. 1994
Németh Antalné
Szatucsek Zoltán Hegyvidéki Olvasókönyv, Szemelvények Budapest Főváros XII. kerültének történetéből
Budapest Főváros XII. Kerületi Önkormányzat, Hegyvidéki Millennium, 2000
Németh Antalné
Szebeni Ilona Haza fogunk menni (Kényszermunkán a Szovjetunióban 1944-1949)
Debrecen, 1993
Pócsi Zsolt
Szelekovszky László szerk. Kastélyok és kúriák Békés megyében [Még látható és már elpusztult békési kastélyok történetei fényképekkel ill.]
Körös-Maros Nemzeti Parkért Egyesület, 2008.
Tamás Ida
Szendrei Eszter Törésvonalak. A rendszerváltás hatása Túrkeve társadalmára
Túrkevei Kulturális Egyesület
Ari Ilona
Szeverényi J. - Joób M.... A Bp.-Kelenföldi Evangélikus Egyházközség története
Bp.-Kelenföldi Ev. Ek., 1998
Schermann Ákos
Szilágyi Ferenc Sokféle neveknek magyarázatja
Budapest, 1987.
Tamás Ida
Szilágyi Ferenc (összeáll.) A túri Alma Mater. Emlékkönyv a mezőtúri Dózsa György gimnázium és szakközépiskola fennállásának 450. évfordulójára
Ari Ilona
Szili Ferenc Kivándorlás Délkelet-Dunántúlról Horvátországba és Szlavóniába (A kisebbségben élő magyarok sorsa) (In: Baranyai Történetírás 1992/1995)
A Baranya Megyei Levéltár évkönyve Pécs, 1995
Wéber György
Szilvássy László Gróf Bolza Pálról, családjáról és a szarvasi Bolza-kastélyról
Békéscsaba, 2001
Janurik Zsuzsa
Szilvássy László (szerk) Nagyemberek, hírességek, példaképek II.
Mezőberény, 2007
Janurik Zsuzsa
Sziráki Sándor A nagykörüi ecclesia templomának évszázadai
Nagykörü, 2005
Kónya Zsuzsanna
Sziráki Sándor Egy triviális iskola. A nagykörüi népiskola története
Nagykörü, 2003
Kónya Zsuzsanna
Sziráki Sándor Gazdaság és iskola
Nagykörü, 2000
Kónya Zsuzsanna
Sziráki Sándor Kürü
Nagykörü, 2010
Kónya Zsuzsanna
Sziráki Sándor Petrovay György
Nagykörü, 2002
Kónya Zsuzsanna
Sziráki Sándorné (összegyűjt.) Emlékezet könyve. A II. világháború nagykörüi áldozatai
Nagykörü, 2010
Kónya Zsuzsanna
Szirmay Gábor A szirmai és szirmabesenyői Szirmay család története
Debrecen, 2005
Szirmay Gábor
Szirmay Gábor Az ugocsai szirmai Szirmay család története.
Debrecen, 2007
Szirmay Gábor
Szita László Somogy megyei nemzetiségek településtörténete a XVIII-XIX. században
Kaposvár, 1993
Gyimesi Imre
Szita László Szerbek visszavándorlása Baranya megyébe a szatmári béke utáni években (In: Baranyai Helytörténetírás 1978)
A Baranya Megyei Levéltár évkönyve Pécs, 1979
Wéber György
Szluha Márton Bács-Bodrog vármegye nemes családai
Budapest, 2002
Cs-né Bécsy Zsuzsanna
Szluha Márton Liptó vármegye nemes családai
Budapest, 2000
Cs-né Bécsy Zsuzsanna
Szluha Márton Liptó vármegye nemes családai
Budapest, 2000
Lévay Béla
Szluha Márton Nyitra vármegye nemes családjai II. kötete. L-Z
Budapest, 2003
Babcsányi István
Szluha Márton Sáros, Turóc vármegye nemes családjai
Heraldika, 2008
Schermann Ákos
Szluha Márton Szepes vármegye nemes családjai
Heraldika, 2013
Schermann Ákos
Szluha Márton Vas vármegye nemes családjai I. A-K
Budapest, 2011
Gyimesi Imre
Szluha Márton Vas vármegye nemes családjai I.-II. kötet
Heraldika
Szilvágyi Gábor
Szomszéd András """Szépen szántó vadkertiek"" /Érsek/Vadkert története I-II."
Érsekvadkert 1996
Kövér Ildikó
Szontagh Dániel Iglói és zabari Szontagh nemzetség származási története
szerző, 1864
Schermann Ákos
Szögi László Magyarországi diákok a Habsburg Birodalom egyetemein I. 1790-1850
Budapest-Szeged 1994.
Bándy Márta
Szögi László Magyarországi diákok németországi egyetemeken és főiskolákon 1789-1919
Budapest, 2001.
Bándy Márta
Szőnyi Ottó Régi magyar templomok
Műemlékek orsz.bizottsága
Kövér Ildikó
Sztehlo Kornél A Budai Ág. Hitv. Evangélikus Egyház története 1821-1918
Budai Luther-Szövetség, 1918
Schermann Ákos
Sztehlo Kornél Kétszáznegyven esztendő az egyház szolgálatában
szerző, 1908
Schermann Ákos
Szűcsné Horváth Erzsébet Böncike emlékkönyve. Emlékezés a megboldogultakra
Dr. Krizsán Józsefné, Mezőtúr Város Önkormányzata, Mezőtúr 2009
Ari Ilona
T. Mérey Klára Baranya megye évszázadai (1000-1918)
Baranya Történelmi Közlemények 1996-1997. IX.-X. évf. Pécs 1997
Wéber György
T. Papp Zsófia A Széchényi Ferenc-féle Descriptio demográfiai adatairól Megj.: Sz.F., mint öt dél-dunántúli vármegye királyi biztosa II.József rendeletére összeíratta az általa felügyelt lakott helyeket – így a mai Tolna és Baranya megyéket is – lélekszám, házszám, etnikai, vallási és - a községekre nézve – egyházjogi hovatartozás szerint.
Baranya Történelmi Közlemények 1996-1997. IX.-X. évf. Pécs 1997
Wéber György
Talpalló Piroska Túrkeve kislexikona
Német István polgármester
Ari Ilona
Tantalics Béla Lenti története I-II.
Lenti Honismereti Gyűjtemény 1996
Kövér Ildikó
Tegzes Ferenc A szerb és horvát iskolaügy helyzete Baranyában az 1920-as évek első felében
Baranya Történelmi Közlemények 1996-1997. IX.-X. évf. Pécs 1997
Wéber György
Teleki Júlia Hol vannak a sírok? (Megj.A vajdasági megtorlásokról, névsorokkal)
Óbecse, 2007
Bándy Márta
Telléry Gyula szerk. Igló könyve
Szepesi Lapok, 1909
Schermann Ákos
Tihanyi Béla (közreadó) "A kegyestanítórendiek vezetése alatt álló szegedi városi róm. Kat. Dugonics András Gimnázium értesítője az 1936-37. iskolai évről"
Szeged, 1937.
Tamás Ida
Tilkovszky Loránt Basch és a Volksbund (A népcsoportvezető vallomása - a történész szemével) (In: Baranya Történelmi Közlemények VII.-VIII. évf. 1994-1995
Baranya Megyei Levéltár Pécs, 1995
Wéber György
Tímár György Pécs Károly Róbert-kori püspökei (in: A Pécsi Egyházmegye schematizmusa 1981)
Pécs, 1981
Wéber György
Tinódi Varga Sándor (szerk.) Budapest volt házi ezredének a cs. és kir. 32. gyalogezrednek története (1741-1918)
Budapest, 1930
Kónya Zsuzsanna
Tolnay Gábor Dél-alföldi haszonbérleti szerződések 1906-1945
JNSz Megyei Múzeumok Igazgatósága, Szolnok 2000
Ari Ilona
Tolnay Gábor Föld - ember - törvény. Adatok, tények, következtetések Dévaványa mező-gazdaságának és mai népességének történetéből a XX. sz. első felében (1895-1950)
JNSz Megyei Múzeumok Igazgatósága
Ari Ilona
Tóth Béla A magyar anekdotakincs
Fővárosi Nyomda Rt. 1935
Schirwath Ágnes
Tóth Béla A magyar anekdotakincs
Gondolat, 1986
Schirwath Ágnes
Tóth Boldizsárné A pacsirta újra szól (mezőtúri külterületi iskolák)
Tóth Boldizsárné
Ari Ilona
Tóth Boldizsárné A pokol tornácán. Villanások az első világháborúból
Tóth Boldizsárné
Ari Ilona
Tóth Boldizsárné Áldás és kárhozat. A Mezőtúr, Csugar-kuria templom története
Mezőtúri Római Katolikus Egyházközség
Ari Ilona
Tóth Boldizsárné Sorsok és tragédiák (mezőtúri visszaemlékezések a II. világháborúra)
Tóth Boldizsárné
Ari Ilona
Tóth Boldizsárné Tücsökzene. A Boldog család története
magánkiadás Tóth Boldizsárné
Ari Ilona
Tóth Ferenc Pomáz történetének forrásai II.
Pomáz, 2001
Kónya Zsuzsanna
Tóth Lajos dr. A szarvasi állami tangazdaság története 1948-1987
Gyomaendrőd, 1988
Janurik Zsuzsa
Tóth Lajos dr. (szerk.) Arcképek Szarvas múltjából
Szarvas, 1983
Janurik Zsuzsa
Tóth Lajos dr. (szerk.) Szarvas város-járás szabad negyedszázada
Gyula, 1970
Janurik Zsuzsa
Tóth Tibor (szerk.biz. vezetője) Adatok Szolnok megye történetéből I. kötet
Szolnok megyei Levéltár, Szolnok 1980
Ari Ilona
Tóth-Szöllős Mihály Dunaegyháza község története
Dunaegyháza, 1968
Németh Antalné
Tököly Gábor Kastélyok, kúriák, udvarházak Gömörben
Méry Ratio,
Janurik Zsuzsa
Tököly Gábor Ki kicsoda Rozsnyón
Méry Ratio, 1999
Schermann Ákos
Tulogdi József Házsongárdi séták
Kolozsvár, 2006
Gyimesi Imre
Tulogdi József Házsongárdi séták
Kolozsvár, 2006
Schirwath Ágnes
Turóczí Károly dr Nyitra Vármegye Monográfiája
Budapest, 1898
Lévay Béla
Ugró Gyula Újpest 1831-1930
Magyar Városok Monográfiája, 1932
Kosiba István
Ulrich Attila-Pozsonyi József A jobaházi Dőry család története (Régi magyar családok 8.)
Debrecen, 2009
Gyimesi Imre
Varga Ferenc Bakonycsernye 1848-2009
Bakonycsernye Önkormányzata 2010
Németh Antalné
Varga István Adalékok a zsidóság fonyódi történetéhez
Veszprém, 2005
Gyimesi Imre
Varga István Fonyód anno
Veszprém, 2007
Gyimesi Imre
Varga István Fonyód-Fürdőtelep múltja képes levelezőlapokon
Veszprém, 2004
Gyimesi Imre
Varga Kálmán szerk. A Gödöllői Városi Múzeum évkönyve 1992
Gödöllői Városi Múzeum
Által Imre
Varga Lajos Túri vásár
Kádár Edit, Mezőtúr Városi Tanácsa, Mezőtúr 1983
Ari Ilona
Varga László A csepeli csoda, Weiss Manfréd és vállalata a Monarchiában
Budapest Főváros Levéltára, Bp. 2016
Németh Antalné
Varga Mihály Katonai ablakzsiráf. Tanyasi ablakzsiráf
magánkiadás
Ari Ilona
Várkonyi Tibor Dr. Családtörténet határok nélkül I-II.
Heraldika, Budapest, 2012
Lévay Béla
Várnagy Antal A németség története egyházmegyénkben (in: A Pécsi Egyházmegye schematizmusa 1981)
Pécs, 1981
Wéber György
Varsányi Péter István Fejezetek a soproni evangélikus és állami tanítóképző történetéből 1921-1957
szerző, 2008
Schermann Ákos
Várszegi György Szorospataki lámpafények
Bánya és Energiaipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége
Által Imre
Vásárhelyi Miklós-Szluha Márton Magyar császári és királyi kamarások ősfái I.A-K
Győr, 2005
Gyimesi Imre
Veres László Bükkszentkereszt
Száz magyar falu Kht
Tamás Ida
Veresegyháziné Kovács Jolán … A régi Magyarország vármegyéi és városai ABC-rendben
Debrecen, 2005
Janurik Zsuzsa
Veress D. Csaba Balatonszőlős évszázadai
Balatonszőlősi önkormányzat, 1994
Schermann Ákos
Virág Zsolt Magyar kastélylexikon /Pest megye kastélyai és kúriái/
Perfect Project,Budapest 2001
Kövér Ildikó
Volentics Gyula (szerk.) Sződ község történeti monográfiája 1255-2005
Sződ, 2005
Cs-né Bécsy Zsuzsanna
Vörös Ferenc Családnévkutatások Szlovákiában (Csallóközi Kiskönyvtár)
Kalligram Könyvkiadó Kft.
Által Imre
Vörös Ferenc Fejezetek a 18. század eleji Magyar Királyság névföldrajzából
Savaria University Press
Gősiné Greguss Anna új
Vörös Ferenc Kárpát-medencei történeti családnévatlasz
Kalligram
Gősiné Greguss Anna új
Vörös Ferenc Kis magyar családnévatlasz
Kalligram
Gősiné Greguss Anna új
Wéber György Baranyabán (Popovac) helytörténeti monográfia
kézirat Pécs, 2008
Wéber György
Wéber György Hunyadiak Kiskunmajsán 1738-1855 között a római katolikus anyakönyvekben
kézirat
Wéber György
Wéber György Kiskunmajsa és fíliái családjai 1738-1855
folyamatosan bővülő kézirat Bogád, 2012
Wéber György
Wéber György Szabó Magda családfája (Egyes ágakon hét generációs Power Pointban rajzolt családfaábra az írónő „Ókút” és „Régimódi történet” című családtörténeti írása alapján)
kézirat
Wéber György
Wéber György Üllés község családjai a Majsára történő áttelepedés (1743) évében
kézirat Bogád, 2011
Wéber György
Wellmann Imre A Gödöllői Grassalkovich-uradalom gazdálkodása (Különös tekintettel az 1770-1815 esztendőkre)
Stephaneum Nyomda RT, 1933
Kosiba István
Wirth-Neumayer Ortsfamilienbuch der katolischen Pfarrgemeinde Vecsés 1786-1895
Sindelfingen , 2004
Kustvall Angela
Zákonyi Ferenc A dabrókai csárda (Megj.:Bakonyi betyárok életrajzi adataival.)
Kerta, 1978
Tamás Ida
Zeiler, Johann Familienbuch Popovac (Ban) Schwäbische Türkei 1750-1945
Herausgegeben von Heimatausschuß der Ortsgemeinschaft Popovac (Ban), Winnenden, 1998
Wéber György
Zeiss, Franz Törökbálint - Grossturwall. Egy nagyközség története
Törökbálint, 1996
Kónya Zsuzsanna
Zomboryné Bazsó Rozália A Deák Téri Evangélikus Gimnázium évkönyve 1996-2000
Schermann Ákos
Zomboryné Bazsó Rozália A pesti evangélikus oktatás krónikája 1788-1823-1998
szerző, 2000
Schermann Ákos
Zorn Antal Német betelepülések a mai Bács-Kiskun megye területén a XVIII. És a XIX. században
Bács-Kiskun megyei Levéltár évkönyve 1989
Leiter Éva
Zsilinszky Mihály Szarvas város történelme és jelen viszonyainak leírása (Megj. Két nyelvű)
Pest, 1872 (reprint)
Janurik Zsuzsa
A Bp-i Ág. Hitv. Evangélikus Magyar és Német Egyházgyülekezet nép- és polgári iskolájának évi értesítője az 1895/96. tanévről
Schermann Ákos
A Jászság életrajza (reprint)
Budapest, 1991
Kónya Zsuzsanna
A lőcsei evangélikus egyházközség története
Lőcsei ev. egyhksg., 1917
Schermann Ákos
A Pécsi Egyházmegye schematismusa 1963
Pécs, 1963
Wéber György
A Pécsi Egyházmegye schematismusa 1991
Egyházmegyei Hatóság, Pécs, 1991
Wéber György
Andrees allgemeiner Handatlas in 99 Haupt- und 82 Nebenkarten
Verlag von Velhagen & Klasing, Bielefeld und Leipzig 1896.
Wéber György
Az Eperjesi Ág. Hitv. Ev. Kollégium diákjainak névsorai
1894-1906, 1917/18
Schermann Ákos
Bp. székesfőv. közigazgatási alkalmazottainak címtára, 1944
Schermann Ákos
Budapesti távbeszélő névsor
1943.
Schermann Ákos
Dunántúli cím- és lakjegyzék
Győr, 1930
Tokodi Melinda
Eperjes város háztulajdonosai lakcím szerint
1901.
Schermann Ákos
Eperjesi Ág. Hitv. Evangelikus magyar-német egyház évkönyvei
1895-1906.
Schermann Ákos
Galgagyörki fotográfiák - Fotografie z Ďurku
Szlov. Kis. Önkorm. Galgagyörk, 2006
Schermann Ákos
Iglói ev. gim. értesítői
1864/65, 1867/68, 1875/76, 1897/98, 1903/04, 1912/13
Schermann Ákos
Magyarország atlasza és adattára 1914
Talma Kiadó, Pécs, 2001
Wéber György
Magyarország geographiai szótára I -II.
Pest, 1851
Schirwath Ágnes
Magyarország helységnévtára
M. kir. Közp. Statisztikai Hiv., 1941
Schermann Ákos
Magyarország helységnévtára
Közp. Statisztikai Hiv., 1952
Schermann Ákos
Magyarország helységnévtára
Közp. Statisztikai Hiv., 1956
Schermann Ákos
Magyarország tiszti névtára 1846-dik évre
Schermann Ákos
Országos fajbaromfi, galamb és nyúltenyésztők címtára
Győr, 1930
Tokodi Melinda
Persönlichkeiten der Geschichte Kesmarks - Historischer Friedhof (Késmárki személyiségek - Késmárk történelmi temetője)
Schirwath Ágnes
Schematizmus Cleri Dioecesis Quinque-Ecclesiensis ad annum a Christo nato MCMXLIII
Dunántúl Rt., Pécs, 1943
Wéber György
Schematizmus Cleri Dioecesis Quinque-Ecclesiensis pro Anno Domini 1914
Dunántúl Rt., Pécs, 1914
Wéber György
Szepességről elszármazottak névsora
Szepesi Lapok, 1909
Schermann Ákos
Tiszai Ágost. Hitv. Evangy. Egyházkerület névtára 1907.
Schermann Ákos
Városnap helytörténeti előadásai. 2010. május 14.
Bordács László, Mezőtúr Város Önkormányzata
Ari Ilona
Vitézek albuma
Budapest, 1939
Gyimesi Imre
Vitézek albuma
Budapest, 2003
Janurik Zsuzsa

© MACSE - Magyar Családtörténet-kutató Egyesület  Postacím : 1114 Budapest, Bartók Béla út 21.     koordinator@macse.hu 
Gyorskereső  -  Oldaltérkép  -  Adatvédelmi szabályzat  -  Szerzői jogok   -  Témafelelősök  -  Impresszum