Kezdőlap Újdonságok Kereső Egyesület Levelezés Aktualitások Kutatás Adattárak Történetek Médiatár Partnereink RSS
Kezdőknek Kutatóhely Segédletek Családkönyv Linkek Családtörténet Kutatói kapcsolat
 Linkek  »  - Anyakönyvek - E-könyvtár - Egyházak - Életrajzok - Fényképtár - Genealógia - Gyászjelentés - Helytörténet - Heraldika - Iskolai - Katonai - Könyvtár - Lakcím - Levéltár - Múzeum - Névtárak - Oklevél - Összeírás - Szótár - Temető - Térkép - Testület - Vegyes - ˙Anglia - ˙Argentina - ˙Ausztrália - ˙Ausztria - ˙Chile - ˙Cseho. - ˙Franciao. - ˙Horváto. - ˙Izland - ˙Japán - ˙Lengyelo. - ˙Németo. - ˙Norvég - ˙Oroszo. - ˙Románia - ˙Svájc - ˙Szerbia - ˙Szlovákia - ˙Szlovénia - ˙Ukrajna - ˙USA
 Katonai   megj.
 19. Honvéd gyalogezred története 
 69. KUK, gyalogezred 
 86. Gyalogezred története 
 A 2. világháború és utána eltünt személyek 
 A 69. K.U.K. gyalogezred monográfiája 
 A 91.sz Infanterieregiment Galíciában (német nyelvű) 
 A Hadtörténelmi Levéltár őrzésében lévő katonai iratok 
 A II. Vilmos (7.) huszárezred hadi emlékkönyve 
 A K.U.K hadseregének gyalogságáról szinte minden 
 A magyar királyi Honvédség és Csendőrség névtára 1917.évre 
 A magyar királyi Honvédség és Csendőrség névtára 1918.évre 
 A Magyar Korona Országainak Hadkiegészítési és Honvédségi térképe (1886) 
 A pécsi 19. Honvéd Gyalogezred 
 A Politikatörténeti Intézet az I. világháborúban a Szovjetunióba került magyarokról készít összeállítást 
 A szovjet rezsim áldozatai 
 Alakulattörténetek (Ezredalbumok) 
 Anno veszteséglista 1916 06 21 
 Asbóth Miklós: Kalocsa katonai és civil áldozatai a második világháborúban 
 Ausfühliche Geschichte der Militärakademie Wiener-Neustadt- A Wiener-Neustadti Katanai Akadémia története 
 Az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc, az abszolutizmus kora, az 1948-49-es honvédmenház, az 1848-49-es honvédegyletek iratainak ismertető- és raktárjegyzéke 
 Az első világháború magyar hőseinek albuma 
 Az I. világháború Szabolcs vármegye hősi halottai 
 Bíró Ede honvéd-őrnagy emigrációi naplója.1858 
 Cseh központi katonai archivum 
 Cseh területen nyugvó katonáink nyomában 
 Délvidéki tömegsírok 
 Die Österreichisch-Ungarische Armee 1914 - 1918 
 Don-kanyar portál 
 Dr. Szathmáry István katonaorvos képei a II. Világháborúból 
 Első világháborúban elesettek, megsebesültek adatbázisa 
 Első világhábosús kereső új
 Erik-Amburger-adatbankja (német) az orosz forradalom előtt Oroszországban élt külföldiekről 
 Fehérvári Huszárok Egyesülete 
 Füredi hősök és emlékeik 
 Háborús Kereső Szolgálat, Katonai névjegyzék I.VH. 
 Hadisír nyilvántartó 
 hadisírok 'Nem felejtjük' 
 Hadtörténeti Intézet és Múzeum 
 Hadtörténeti Levéltár 
 Hajdú-Biharból a GULÁG-ra és vissza? 
 Hajdú-Biharból elhurcolt hadifoglyok és polgári személyek 
 HM Katonai Hagyományőrző és Hadisírgondozó 
 I. világháborús veszteséglista ANNO-Suche (Osztrák Nemzeti Levéltár folyóirat-keresője) 
 I. világháborús veszteséglista GenTeam (ingyenes belépés után baloldalt a Military menüpont alatt) 
 I. világháborús veszteséglista Landesbibliothek (Felső-Ausztria digitális állami levéltára) 
 I.vh. veszteség lajstrom 1917-19 
 II. világháború magyar halottjai - Benderi emlékpark 
 II.VH a Donnál elesettek névsora 
 II:VH. SS tisztek névsora 
 Kárpátaljai áldozatok, elhurcoltak, Malenky robot 
 Katona-Sorban - segítség a lajstromokhoz 
 Katonaállítási lajstromok 
 Katonai adatok kutatása a Monarchia területén (ang.) 
 Katonai körzetek listája megyénkénti bontásban 
 Katonai rangsorolás/Sematizmus 
 Katonák a gulágon 
 Katonaősök kutatása (HM-HIM) 
 Katonatemetők árnyékban és fényben 
 Kis-Lengyelországi háborús sírok adatbázisa új
 Központi Katonai Archívum cseh nyelven 
 Lengyel zsidók adatbankja 
 Magyar elesett katonák emlékhelyei Oroszországban 
 Magyar ezredek az I. világháborúban 
 Magyar fegyveres erők 20. században 
 Magyar Gogota. Magyar háborús hősi emlékművek adatbázisa, fényképei 
 Magyar királyi 6. honvéd gyalogezred 1930-tól: Magyar királyi 'Nagy Lajos király' 6. honvéd gyalogezred Ezredtulajdonos: III. Viktor Emánuel olasz király 
 Militär-Schematismus des Österreichischen Kaiserthums 1815, 1817-1819, 1822, 1824-1826, 1828, 1830, 1831, 1835-1841, 1843-1847, 1850-1852 
 Militär-Schematismus des Österreichischen Kaiserthums 1820 
 Militär-Schematismus des Österreichischen Kaiserthums 1835 
 Militär-Schematismus des Österreichischen Kaiserthums 1843 
 Militär-Schematismus des Österreichischen Kaiserthums 1848 
 Militär-Schematismus des Österreichischen Kaiserthums 1850 
 Militär-Schematismus des Österreichischen Kaiserthums 1856 
 Militär-Schematismus des Österreichischen Kaiserthums 1865 
 Militär-Schematismus des Österreichischen Kaiserthums 1870 
 Militär-Schematismus des Österreichischen Kaiserthums 1875 
 Militär-Schematismus des Österreichischen Kaiserthums 1880 
 Militär-Schematismus des Österreichischen Kaiserthums 1885 
 Militärakademie Wienerneustadt -die Zöglinge bis 1870 Katonai Akadémia Wienerneustadtban- diákok 1870-ig 
 Militärakademie Wienerneustadt -die Zöglinge bis 1894 Katonai Akadémia Wienerneustadtban- diákok 1894-ig 
 Nagy Háború (I. vh.) írásban és képben 
 Nemzetközi Vöröskereszt I. vh.-s hadifoglyokkal kapcsolatos egykori kartotékait. 
 Österreich-Ungarns bewaffnete Macht 1900 - 1914 
 Osztrák veszteség lista I. vh 
 Osztrák veszteséglista betűrendben I. vh 
 Osztrák-magyar katonai források linkjei az osztrák FamiliaAustria lapon (pl. K.u.K ezredek, sematizmusok, katonai anyakönyvek stb.) 
 Prágai Hadtörténeti Intézet adatbankja - I. v.h. elesett cseh katonák-név szerint kereshető 
 Rangjelzések és rendfokozatok a Magyar Honvédség szárazföldi haderejénél 
 Signm Laudis - katonai kitüntetés 
 Somogy megyei katonai alakulatok a Don-kanyarban 
 Szovjet rezsim ukrajnai áldozatai 
 Szovjet rezsim ukrajnai áldozatai adatbank 
 Szovjetunió kényszermunkatáboraiban meghalt magyar hadifoglyok fellelhető adatai 
 Szovjeunióban eltünt vagy meghalt katonák 
 SZTE Egyetemi Könyvtár - Hadtörténeti gyüjtemény 
 THE AUSTRO-HUNGARIAN ARMY 1914-18 : Az osztrák - magyar hadseregben 
 Vitéz és önfeláldozó magatartásért - Hősi halált halt és posztumusz kitüntetett katonáink adattára 1939-1945 (cikk) 
 Vitézek albuma 
 Vitézi Rend 
 Vitézi rend 1921-1945 

© MACSE - Magyar Családtörténet-kutató Egyesület  Postacím : 1025 Budapest Cseppkő utca 33     koordinator@macse.hu 
Gyorskereső  -  Oldaltérkép  -  Adatvédelmi szabályzat  -  Szerzői jogok   -  Impresszum