Domovská stránka     Databázy      Rodokmeň   Matriky   Úmrtné oznámenia   Náhrobné kamene   Vojnové pamätníky   Opravy 
: Menu :
Úvod
Rodokmene podľa abecedy
Rodokmene chronologicky
Vyhľadávanie
Obce
: Spolupráca :
Dobre vedieť...
: Jazyky :
Magyar
Deutsch
English
 

Úvod 
Databáza Rodokmeň
 
 ÚVOD
Medzi ciele MACSE patrí, aby v jednotnej databáze 'Családfa' zhromaždila údaje zozbierané rôznymi bádateľmi, ktoré by ináč boli rozmiestnené na rôznych miestach. Naša stránka konvertuje genealogické údaje spracované rôznymi genealogickými programami do jednotného systému. Pri vytváraní databázy sme brali do pozornosti ústavné základné práva na ochranu osobnosti a osobných údajov. Podľa v súčasnosti platného zákona nebudeme uverejňovať údaje mladšie ako 30-75-100 rokov (úmrtia-sobáše-narodenia).

Keďže databáza 'Családfa' je mnohostranne použiteľná až keď sa v nej spojí veľký objem dát, očakávame čím viacej prispievateľov. Hociktorý bádateľ sa môže zapojiť do rozšírenia databázy. Podľa našich očakávaní, neustále rastúca a obsiahla databáza bude využiteľná na zjednodušenie výskumnej práce bádateľov a na objavenie nových rodinných väzieb. Prístup cez internet umožní bádanie aj pre tých, ktorí kvôli svojim životným podmienkam (napr. pracujúci, vidiečania, handicapovaní, alebo žijúci v zahraničí) nemajú možnosť tento výskum robiť obvyklým spôsobom.

Stránka má tri sekcie:

 1. Na ľavej strane sa nachádzajú vyhľadávacie menu, možnosti spolupráce a výber jazykov
 2. V prostrednej časti je možno vykonávať vyhľadávanie v údajoch.
  V databáze môžeme vyhľadávať viacerými spôsobmi. Môžeme vyhľadávať v celej databáze podľa nasledovných menu:
     Vyhľadávanie/ Zoznamy rodinných mien/Podľa abecedy
  Vo vybranom rodokmeni môžeme prehľadávať údaje nasledovne:
     Rodokmene podľa abecedy/ databáza 'Családfa' /Rodokmeň/
  Viacej informácií o jednotlivých rodinách získame kliknutím na info.
  V každom prípade sa dostaneme k zoznamom rodinných mien, kde pomocou abecedy získame zoznam rodinných mien s daným začiatočným písmenom, kliknutím na hľadané meno, sa dostaneme na zoznam osôb. Kliknutím na vyhľadané meno sa otvorí údajový hárok danej osoby s podrobnými údajmi. V rodokmeni sa môžeme od danej osoby pohybovať hore aj dole. Kliknutím na ktorýkoľvek údaj údajového hárku sa otvorí hárok danej osoby. Tak sme preskočili na inú generáciu.
  Pokiaľ chceme zistiť ako sa databáza od našej poslednej návštevy zmenila, na to je vhodné menu Rodokmene chronologicky.
 3. Na pravej strane nájdeme ďalších pomocníkov. Našim krokom priebežne napomáhajú rady uvedené na pravej strane vo Vysvetlení. Pokiaľ nájdeme pre nás zaujímavú osobu a chceli by sme nadviazať kontakt so zostavovateľom rodokmeňa za účelom získania ďalších informácií, tak na pravej strane pri Kontaktoch, kliknutím na meno zostavovateľa sa nám otvorí možnosť napísania emailu.
  A Štatistika nás informuje aktuálnom stave údajov databázy.

Posledná úprava : 2023-12-20  
©  Online Rodokmeň Databáza.   Programovanie databázy: Webmaster
 
: Vysvetlenie :
: Štatistika :
563 
24016 
248744 
27082 
 

 


© (MACSE) Magyar Családtörténet-kutató Egyesület  Pošta: 1025 Budapest Cseppkő utca 33    @ 
Vyhlásenie o ochrane údajov - Mapa stránky