Kezdőlap Újdonságok Kereső Egyesület Levelezés Aktualitások Kutatás Adattárak Történetek Médiatár Partnereink RSS
 Jelentkezés rendezvényekre 
  
 Sablonok 
 Eseménynaptár 
 Híreink 
 Felhívások 
 Előadásokról 
 beszámoló 
 Rendezvények 
 Találkozók,
 összejövetelek képei 
 Kirándulások 
 Kiadványok 
 Matrikula 
Eseménynaptár
 Év :   2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
 Január   Február   Április   Május   Június   November 
Események : kihirdetés időpontja 
2024.04.27. III. Győri Hely- és Családtörténeti Műhelykonferencia 2024-04-11 17:57:31
2024.04.27. Meghívó a MACSE 2024. évi közgyűlésére 2024-03-24 09:30:06
2024.04.25. Az árvaügyi iratok kutatási lehetőségéről és forrásértékéről. 2024-03-05 09:50:16
2024.04.17. MACSE díjátadó meghívó 2024-04-11 16:26:17
  
2024.04.27. Meghívó a MACSE 2024. évi közgyűlésére2024-03-24 09:30:06

M E G H Í V Ó

a Magyar Családtörténet-kutató Egyesület
2024. évi közgyűlésére

 

Ezúton tisztelettel meghívunk a Magyar Családtörténet-kutató Egyesület 2024. évi rendes és egyes tisztségekre időszaki tisztújító közgyűlésére.

A közgyűlés időpontja: 2024. április 27. (szombat) 9:30
 
Regisztráció a közgyűlést megelőzően a helyszínen a megjelölt napon 9:00 és 9:30 óra között.
A közgyűlés helyszíne: Magyar Nemzeti Levéltár Pest Vármegyei Levéltára előadóterem, 1097 Budapest, Vágóhíd utca 7.
 
Megközelíthető a 2, 24, 51-es villamossal, saját autóparkoló a Vágóhíd utca felől nyíló szerviz útról.

A közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosultaknak több mint a fele jelen van.  Amennyiben a közgyűlés a meghirdetett időpontban nem határozatképes, a megismételt közgyűlés megtartására 2024. április 27. 10:00 órakor kerül sor változatlan helyszínen és napirenddel. A megismételt közgyűlés a jelenlévők számára tekintet nélkül határozatképes.

A közgyűlés napirendi pontjai:
 1. A közgyűlés határozatképességének megállapítása. A levezető elnök megválasztása. Előterjesztő: Ari Ilona elnök.
  A jegyzőkönyv vezetőjének, a két jegyzőkönyv hitelesítőnek és a szavazatszámlálóknak a megválasztása. A napirendi pontok ismertetése, elfogadása. Előterjesztő: a levezető elnök.
 2. Beszámoló az egyesület 2023. évi tevékenységéről, a szakmai terv és a 2023. évi pénzügyi terv teljesítéséről. Ennek keretében az elnökség beszámolója az előző évi működésről (költségvetés, főbb események, működés bemutatása, elnökségi határozatok ismertetése és végrehajtásuk eredménye).
  A szakmai beszámolót Ari Ilona elnök, a pénzügyi beszámolót Gelei Judit pénztárnok terjeszti elő.
  Kérdések, hozzászólások, a szakmai és pénzügyi beszámoló együttes megvitatása és elfogadása.
 3. A felügyelő bizottság jelentése a 2023. évről. Előterjesztő: a FEB képviselője
  Kérdések, hozzászólások, a felügyelő bizottság jelentésének elfogadása.
  (A napirend 2. és 3. pontjáról összevont a vita.)
 4. Az egyesület 2024. évi szakmai tervének és pénzügyi tervének (költségvetésének) megvitatása és elfogadása. Ennek keretében a működés eredményességének, hatékonyságának, illetve tárgyévi célkitűzések, elnökségi munka alapvetéseinek meghatározása, valamint beszámoló a tárgyévi feladatok időarányos teljesítésről.
  Előterjesztő: Ari Ilona elnök és a témafelelősök.
 5. Zárt ülés keretében tárgyalandó személyi kérdések:
 6. Az elnökség 1 (egy) tagjának és 2 (kettő) póttagjának, valamint a felügyelő bizottság 1 (egy) rendes tagjának és 1 (egy) póttagjának a megválasztása. Előterjesztő: Választási Bizottság.
 7. Kalamár Katalin örökös tagságának és Kovács Ferenc tiszteletbeli tagságának megszavazása. Előterjesztő: Kónya Zsuzsanna és Zotter Ferenc

A közgyűlési meghívó elküldésétől vagy közzétételétől számított nyolc napos jogvesztő határidőn belül a szavazásra jogosult tagok és az egyesület szervei a közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől írásban a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. Az elnökség a szavazásra jogosult tagságot az indítványról a közgyűlést legalább öt nappal megelőzően értesíti. A napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó szerv vagy személy jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a közgyűlést összehívó szerv vagy személy nem dönt, vagy azt elutasítja, az indítványozó kérelmére a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítéséről.

A szavazásra jogosult tag a jogait személyesen vagy meghatalmazott útján gyakorolhatja. Egy szavazásra jogosult tag írásbeli meghatalmazással a közgyűlésen legfeljebb öt távollevő tag képviseletében szavazhat.
A szabályszerű (teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt) meghatalmazást a szavazati jogosultság megállapítása érdekében legkésőbb a közgyűlés megkezdésének időpontjáig a helyszínen át kell adni a közgyűlés regisztrációért felelős tisztségviselőjének, illetve azt – a közgyűlés technikai előkészítése érdekében - előzetesen e-mailben kell jelezni a koordinátornál.

A 2022. március 26-án elnökségi határozattal létrehozott Választási Bizottság – vezetője: Németh József, tagjai Janurik Zsuzsanna és Szűcs János – közvetlenül fogja az 5. napirendi pontban ismertetett választásokat előkészíteni, a jelölési lehetőséget a szavazatra jogosult tagsággal ismertetni és a közgyűlésen a választást lebonyolítani.

Számítunk a tagtársak megjelenésére. Regisztrálni a következő linken lehet: https://macse.hu/signum/belepes.php

Budapest, 2024. március 22

Üdvözlettel:

Ari Ilona
elnök

 

MACSE_Meghatalmazás_2024_évi_közgyűlésre: letölthető (doc) vagy (pdf)

 

mobil-verzió

Jelentkezés rendezvényekre

© MACSE - Magyar Családtörténet-kutató Egyesület  Postacím : 1025 Budapest Cseppkő utca 33     koordinator@macse.hu 
Gyorskereső  -  Oldaltérkép  -  Adatvédelmi szabályzat  -  Szerzői jogok   -  Impresszum