Kezdőlap Újdonságok Kereső Egyesület Levelezés Aktualitások Kutatás Adattárak Történetek Médiatár Partnereink RSS
Kezdőknek Kutatóhely Segédletek Családkönyv Linkek Családtörténet Kutatói kapcsolat
 Bibliográfia 
 Fogalomtár 
 Foglalkozások 
 Genetikai vizsgálat 
 Halálokok 
 Hónapok/napok 
 Katonai szótár 
 Mikrofilm (saját)
 Rövidítések 
 Szakirodalom 
 Szoftverek 
 Szótárak: 
  - Horvát 
  - Latin 
  - Német 
  - Szerb 
  - Szlovák 
  - Egyéb szótárak 
 Hasznos tudnivalók 
 Virtual Library 
 BIBLIOGRÁFIA    A  B  Č  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  Ó  P  R  S  T  U  V  Z  
 Baranyai-németek
Holder, Gottlob Deutsche Bauern in Ungarn
Berlin, 1938. Grenze und Ausland.
Holder, Gottlob Deutsche Flurnamen im südlichen Transdanubien
Deutsch-ungarische Heimatsblatter, 4. 1932.
Holder, Gottlob Deutsche Zeitungen und Zeitschriften in Ungarn von Beginn bis 1918
Veröffenlichungen des Instituts zur Erforschung des deutschen Volkstums im Süden und Südosten in München und des Instituts für
ostbairische Heimatforschung in Passau. 8.
München, 1935
Holder, Gottlob Deutschtum und Magyarisierung in Ungarn und Siebenbürgen
München, 1898
Holder, Gottlob Die Ansiedlung der privaten Grundherschaften der Schwabischen Türkei in Ungarn im 18. Jahrhundert
Budapest, 1942
Holder, Gottlob Die Auswanderung der Deutschen aus Baranya von 1900-1914
Főiskolai szakdolgozat, kézirat
Pécs, 1965
Holder, Gottlob Die Bekanntmachung der deutschen Baranyaer Zeitungen und Journalisten
Főiskolai szakdolgozat, kézirat
Pécs, 1965
Holder, Gottlob Die demographische lage der im Komitat Lebende Nationalitaten
Nemzetiségek sajátosságai Baranya megyében
Budapest, 1968
Holder, Gottlob Die deutsche Minderheit in Ungarn in der Zeit des Faschismus vor dem zweiten Welkrieg
Jahrbuch für Geschichte Sozialistischen Lander Europas, 15. 1972. 2.
Holder, Gottlob Die Deutschen in Ungarn bis zum 12. Jahrhundert
Berlin - Leipzig 1923. (Ungarische Bibliothek. 1. Reihe 8.)
Holder, Gottlob Die Deutschen in Ungarn und Siebenbürgen
Die Völker Österreich-Ungarns 3.
Wien - Teschen 1881
Holder, Gottlob Die Deutschen in Ungarn
Budapest, 1993
Holder, Gottlob Die deutschen Kalender im Komitat Baranya
Főiskolai szakdolgozat, kézirat
Pécs, 1968.
Holder, Gottlob Die deutschnatonale Bewegung in Südungarn vor 1914.
Südostdeutsches Archiv, 15-16. 1972-1973.
Holder, Gottlob Die Dorfanlagen in der Schwabischen Türkei
Deutsch-ungarische Heimatsblatter, 7. 1935.
Holder, Gottlob Die ersten deutschen Siedler in Ungarn nach der Türkenherrschaft
Eine Klarstellung nach Quellen v.
Graz, 1938
Holder, Gottlob Die geographische Verbreitung des Deutschtums in Rumpf-Ungarn in Vergangenheit und Gegenwart
Schriften des deutschen Ausland-Instituts Stuttgart.
Stuttgart, 1927.
Holder, Gottlob Die nordöstliche Schwabische Türkei. Ein Beitrag zur Geographie des deutschen Bauerntums im heutigen Südungarn
Schriften des Deutschen Ausland-Instituts Stuttgart
Stuttgart, 1936
Holder, Gottlob Die Schwabische Türkei I-II.
München, 1967
Holder, Gottlob Die Schwabische Türkei
Beitrage zu ihrer Volkskunde, Zauber und Segen, Sagen und Wallerbrauch
Forschungen zur Volkskunde. 30. H.
Düsseldorf, 1937
Holder, Gottlob Die Urnenfelderkultur in Transdanubien
Arch. Hung. 44.
Budapest, 1968
Holder, Gottlob Die Überlieferungen der ungarischen und ungarndeutschen Bergleute in der Umgebung von Fünfkirchen
Beitrage zur Volkskunde der Ungarndeutschen
A magyarországi nemzetiségek néprajza
Budapest, 1975
Holder, Gottlob Die Verluste des ungarlandischen Deutschtums im Spiegel der Statistik
Schriften zur Volkswissenschaft
Berlin, 1937
Holder, Gottlob Die Verschlepfung ungarischer Deutscher 1944/45
Budapest, 1990
Holder, Gottlob Die volklichen Verhaltnisse in der Schwabischen Türkei im 18. Jahrhundert 1.
1936
Holder, Gottlob Dorfmuseen der Ungarndeutschen im Komitat Baranya
Beitrage zur Volkskund Ungarndeutschen 1982/4.
Holder, Gottlob Ez volt a Volksbund
Budapest, 1978
Holder, Gottlob Gazdaságcentrikus értékrend, gazdasági magatartás. Adalékok a dél-dunántúli németek mentalitástörténetéhez
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1990/1
Holder, Gottlob Hessische Auswanderer nach Komitaten Tolna, Baranya, Somogy im 18.Jahrhundert
Darmstadt, 1934
Holder, Gottlob Hét évtized a magyarországi németek történetéből 1919-1989
Budapest, 1989
Holder, Gottlob Mit veszített Magyarország a németek kitelepítésével?
Jelenkor 1997/4. sz.
Holder, Gottlob Napjaink politikai változásai az 1990-es népszámlálástól az országos Német Kisebbségi Önkormányzat megalakulásáig
A magyarországi németség története Szent István korától napjainkig
Szerk: Füzes Miklós
A Pécsett 1995 szeptember 21-22.-én tartott szimpozion előadásai
Pécs, 1997
Holder, Gottlob Német lutheránusok bevándorlása Dél-Dunántúlra a 18. században
A magyarországi németség története Szent István korától napjainkig
Szerk: Füzes Miklós
A Pécsett 1995 szeptember 21-22.-én tartott szimpozion előadásai
Pécs, 1997
Holder, Gottlob Német nemzetiség - magyar hazafiság
A magyarországi németség története Szent István korától napjainkig
Szerk: Füzes Miklós
A Pécsett 1995 szeptember 21-22.-én tartott szimpozion előadásai
Pécs, 1997
Holder, Gottlob Német telepesek bevándorlása Hesszenből Tolna-Baranya-Somogyba a XVIII.század első felében
Győr, 1939.
Holder, Gottlob Németek és délszlávok a megszállt Baranyában 1918. november 14 - 1919. március 21. között
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1978
Holder, Gottlob Quellen zur deutschen Siedlungsgeschhichte in Südosteuropa
München, 1936 (Schriften der Deutschen Akademie 11. H.)
Holder, Gottlob Quellenbuch zur donauschwabischen Geschichte
München, 1974
Holder, Gottlob Schwabische Mundarten im südlichen Transdanubien (Ungarn)
Deutsch-ungarische Heimatsblatter, 3. 1931.
Holder, Gottlob Szorgalom és takarékosság: a dél-dunántúli németek gazdasági magatartásának két fő vonása
A magyarországi németség története Szent István korától napjainkig
Szerk: Füzes Miklós
A Pécsett 1995 szeptember 21-22.-én tartott szimpozion előadásai
Pécs, 1997
Holder, Gottlob The Danube Swabianus
The Hague 1967. Nijhoff. XVI.
Holder, Gottlob Typische Entstehungsformen donau-deutscher Siedlungen
Deutsches Archiv für Landes- und Volksforschung, 3. 1939. 1.
Holder, Gottlob Über die Deutschen in Ungarn
Historisch-Demographische Mitteilungen 1998/9.
Budapest, 1998
Holder, Gottlob Über die deutschen Kolonister der ersten Auswanderungsperiode (1722-1726) in Ungarn
Deutsches Archiv für Landes-und Volksforschung 1. 1937.
Holder, Gottlob Über einige Volksbrauche der nördlichen Baranya
Deutsch-ungarische Heimatsblatter, 1. 1929.
Holder, Gottlob Von der Landwirtschaft in Süd-Ungarn mit besonderer Berücksichtigung des ungarlandisch-deutschen Bauerntums
Schriften des Deutschen Ausland-Instituts Stuttgart. E. Wirtschaftswissenschaftlishe Reihe 4. Bd.
Stuttgart, 1930
Holder, Gottlob Zur Ansiedlung der Deutschen im Schelitz/Zselic
Beitrage zur Volkskunde der Ungarndeutschen
A magyarországi nemzetiségek néprajza
1979
Holder, Gottlob Zur Beurteilung der Schwabensiedlungen in Ungarn
Deutsch - ungarische Heimatsblatter, 4. 1932.
Holder, Gottlob Zur gegenwartigen Bevölkerungsentwicklung des ungarlandischen Deutschtums
Pécs, 1937
Holder, Gottlob Zur soziologischen Struktur des dörflichen und bauerlichen Deutschtums in Ungarn
Deutsch-ungarische Heimatsblatter, 5. 1933.
Holder, Gottlob (máshol a szerő
Steinsch, Irma) 
Die Ansiedlung der privaten Grundherrschaften der Schwabischen Türkei in Ungarn im 18. Jahrhundert
Budapest, 1942
Huszár Bernadett Die tradition der Holzdrechslerei und Stuhlherstellung in Ohfall/Ófalu
Beitrege zur Volkskunde der Ungarndeutschen 1998
Imre Mária, Lantosné A katolikus németség népi hitélete a pécsi egyházmegyében
Baranya Történelmi Közlemények IV.évf. 1991/1-2 BML Pécs
Imre Mária, Lantosné – Lantos Miklós Nyugat-európai házépítési technika hagyománya a dél-dunántúli németeknél
(A Fachwerk építkezés utóélete)
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1988. 187–210., 37 ábra.
Kardos Lenke Deutsche Volkslieder aus Liptód
Liptódi német népdalok
Főiskolai szakdolgozat Pécs, 1968 Kézirat
Kéri, Heinrich Franken und Schwaben in Ungarn
Aufsätze zur gesischte und fiedlungsgeischte der Tornau un der Oberen Baranya
Budapest, 2002
Kiss, A.– Nemeskéri, J. Das langobardische Gräberfeld von Mohács
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1964. 95–127., 14 kép, I–V. t.
Kleisz Katalin Die Deutschen zu Dunaszekcső
(A dunaszekcsői németek)
Főiskolai szakdolgozat
Pécs, 1960 Kézirat
Klug-Szkrajcsics Edit Beitrege zur volkskundlichten Beschreibung des Seifenseiderhandwerks in Burjad/Borjád
Beitrege zur Volkskunde der Ungardeutschen 1998
Kniesel, Wilfried Donaschwäbische Familiengeschichtsforschung
Festbuch zum 10-jährigen Bestehen des AKdFF mit dem Verzeichnis seiner Mitglieder
Zusammengesellt von Rosemarie Harjung
AKdFF 1985
Kniesel, Wilfried (redaktion) Donaschwäbische Familienkundliche Forschungsblätter Band 1.-2.
AKdFF 1982 und 1983
Kraus, Karl-Peter A németek betelepítése és családstruktúrái a Délkelet-Dunántúlon
Lengvári István - Vonyó József szerk: Népek együttélése Dél-Pannóniában
Pannónia Könyvek 2003
Kraus, Karl-Peter Deutsche Auswandere in Ungarn
Ansiedlung in der Herrschaft Bóly im 18. Jahrhundert
M.s. 2003
Lendl, Egon Die Tochtersiedlungsbewegung in der Schwäbischen Türkei
Ein Beitrag zur Wanderungsforschung in den südostdeutschen Volksinseln
Leipzig, 1937
Lutz, A. Die ersten deutschen Sieder in Ungarn nach der Türkenherrschaft
Graz, 1938
Mausz Antal Der Worschatz des Liedgutes der Deutschen in der Gemeinde Majs
(Németek dalainak szókincse Majs községben)
Főiskolai szakdolgozat Pécs, 1960 Kézirat
Mayer János Az elűzött észak-bácskai svábok németországi beilleszkedésének néhány kérdése
Miklóssyné Büki Ilona - Ifj. Büki Jenő A mekényesi evangélikus egyház története Büki Jenő evangélikus lelkész feljegyzései alapján
Egy Baranya megyei német falu keletkezése-fejlődése-virágzása és romlása.
Kiadta: magánkiadásban spirálkötésben Büki Gábor (3535 Miskolc, Rózsa u.13.)
1996-ban vagy utána.
Müller Teréz Angaben zur Siedlungsgeschichte und Volkskunde der Deutschen im Dorfe Pécsvárad
Adalékok a németek településtörténetéhez és néprajzához Pécsváradon
Főiskolai szakdolgozat Pécs, 1961 Kézirat
név nélkül Donauschwäbische Familienkundliche Forschungsblätter
Heft 1-94, Band 1 bis 6 (CD-Rom)
AKdFF, 2003
név nélkül Schule des Volksbundes der Deutschen in Ungarn
Gebietschulamt Fünfkirchen
Jahrbuch des deutschen Gymnasiums Fünfkirchen 1941/42-1942/43
Pécs
Öhler Anna A pécsváradi németek
(Die Deutschen in Pécsvárad)
Pécsváradi Baráti Kör, Pécsvárad, 1990
Pickl Othmar Nachschub für Pécs Fünfkirchen im KriegswIn:ter 1686-1687 Zur Verproviantierung von Pécs, Siklós und Kaposvár im ersten WIn:ter nach der Rückeroberung
Janus Pannonius Múzeim Évkönyve 1999
Pécs, 1999
Prenek Józsefné Siedlungsgeschichtliche und ethnographische Beiträge aus dem Kreise der Deutschen in Bakóca und Umgebung
(Településtörténeti és ethnográfiai adalékok a németség köréből Bakócán és környékén)
Főiskolai szakdolgozat Pécs, 1961
Prenek Józsefné Siedlungsgeschichtliche und ethnographische Beiträge aus dem Kreise der Deutschen in Bakóca und Umgebung
(Településtörténeti és ethnográfiai adalékok a németség köréből Bakócán és környékén)
Főiskolai szakdolgozat Pécs, 1961
Regényi, Isabella - Scherer, Anton Donauschwäbisches Ortsnamenbuch 1.-2.
1. Herausgegeben Arbeitskreis donauschwäbische Familienforscher (AKdFF) 188pag. 12 karten
Darmstadt, 1980
2. AKdFF 204.seiten und 12 Karten
1987
A betelepülők által benépesített magyarországi és horvát-szlavónországi helységek neve térképkkel és utalásokkal a bevándorlásról és a
belső migrációról!
Schmidt, Josef - Tomka, Gustav Beiträge zur Geschichte des evangelischen Seniorerants in der Schwäbischen Türkei
Landsmannschaft (48 p.)
München, 1976
Schreckeis, Hans Donauschwäben in Kroatien
Historisch- demographische Untersuchung
Haus der Donauschwäben in Salzburg
Salzburg, 1983
Schuon, Gottlob Die nordöstliche Schwäbische Türkei
Ein Beitrag zur Geographie des deutschen Bauerntums im heutigen Südungarn
Ausland und Heimat
Stuttgart, 1936
Seewann, Gerhard A németek Kelet-Európából való elűzésének tipológiai sajátosságai
Lengvári István - Vonyó József szerk: Népek együttélése Dél-Pannóniában
Pannónia Könyvek 2003
Stader, Stefan Familienbuch der kath. Pfarrgemeinde Nagynyárád=Grossnaarad in der Baranya in Ungarn 1741-1810
Sindelfingen, 1995
Szita László Markgraf Ludwig Wilhelm von Baden auf dem ungarischen Kriegsschauplatz
Donnauschwäbische Forschung und Lehrerblätter 38. Jahrgang H.2.
München, 1992 június
Szita László Teilname des Branauer-Fünfkirchner Deutschtums an der socialistichen Arbeiter und Bauern-Bewegung
Deutscher Kalender
Budapest, 1986
Tafferner, A. - Schmidt, J. - Senz, J. Die deutsche Ostsiedlung der Neuzeit und die Donauschwäben im Pannonischen Becken
Herausgegeben von der Arbeitsgemeinschaft Donauschwäbischer Lehrer e.V. im Südostdeutschen Kulturwerk
Freilassing, 1960
Teufel, Franz Mágocs. Markt-Gemeinde in der Branau-Baranya im Rahmen der magyarischen Geschichte
Ortschronik I. 1250-1800 (144 p.) und II. 1800-1948 (396 p.)
Herausgegeben vorm Lenau Verein Fünfkirchen
Göppingen, 1989 és 1991-92
Magyarul: Mágocs nagyközség Baranyában, a helység krónikája
Ford.: Andorján Norbert
Mágocs Alapítvány
Mágocs, 1993
Teufel, Franz Mágocs. Markt-Gemeinde in der Branau-Baranya im Rahmen der magyarischen Geschichte
Ortschronik I. 1250-1800 (144 p.) und II. 1800-1948 (396 p.)
Herausgegeben vorm Lenau Verein Fünfkirchen
Göppingen, 1989 és 1991-92
Magyarul: Mágocs nagyközség Baranyában, a helység krónikája
Ford.: Andorján Norbert
Mágocs Alapítvány
Mágocs, 1993
Teufel, Franz Ortssippenbuch der katolischen Kirchengemeinde Mágocs in der Schwabischen Türkei (1730-1945) I.-II.
Göppingen, 1989 és 1992
Tóth Ágnes A magyarországi németek története a hazai történetírásban 1945 után
Tóth Ágnes Bibó István memorandumai a magyarországi német lakosság kitelepítésével kapcsolatban
Tóth Ágnes Nemzetiségi népiskolák Magyarországon az 1943/44-es tanévben
Kecskemét, 1998
Tóth Ágnes Pártállam és nemzetiségek (1950-1973)
Kecskemét, 2003
Triebnigg - Pirkhert, Ella Warum und woher die Benennung 'Schwäbische Türkei'?
In Volkskalender der Deutschen aus Ungarn
1957
Varga, Karl Rotes Röslein
Aus dem Liederschatz der Deutschen in Branau/Baranya
Budapest, 1996 (242 p.)
Varga, Karl - Rónai, Bela (Hrsg) Der schlaue Bergmannsknappe
Märchen der Bergleute aus dem Komitat Baranya/Südungarn
Budapest, 1973 (158 p.)
Volk, Mathias Unvergessene Heimat Branau/Baranya
Arbeitsgemeinschaft Untere Baranya (624 p.)
Karlsruhe-Gingen/Fils, 1985
Volk, Mathias Familienbuch der katolischen Pfarrgeneibde Kisfalud-Branjina in der Baranya/Branau 1874-1944
Karlsruhe, 1995
Volk, Mathias Unvergessene Heimat
Branjina-Kisfalud 1750-1944/45
Karlsruhe-Neureut, 1976
Weidlein, Johann A magyarországi németség küzdelme fennmaradásáért
Dokumentáció 1930-1950
Suevia Pannonica
h.n., 1996
Weidlein, Johann Ansiedlung der Deutschen in der Baranya
Deutsche Forschungen in Ungarn 5
München, 1940
Weidlein, Johann Ansiedlung der Deutschen in der Schwäbischen Türkei
Volkskalender der Deutschen aus Ungarn
München, 1960
 1  2  3  lap 
 
    

© MACSE - Magyar Családtörténet-kutató Egyesület  Postacím : 1025 Budapest Cseppkő utca 33     koordinator@macse.hu 
Gyorskereső  -  Oldaltérkép  -  Adatvédelmi szabályzat  -  Szerzői jogok   -  Impresszum