Kezdőlap Újdonságok Kereső Egyesület Levelezés Aktualitások Kutatás Adattárak Történetek Médiatár Partnereink RSS
Kezdőknek Kutatóhely Segédletek Családkönyv Linkek Családtörténet Kutatói kapcsolat
 Bibliográfia 
 Fogalomtár 
 Foglalkozások 
 Genetikai vizsgálat 
 Halálokok 
 Hónapok/napok 
 Katonai szótár 
 Mikrofilm (saját)
 Rövidítések 
 Szakirodalom 
 Szoftverek 
 Szótárak: 
  - Horvát 
  - Latin 
  - Német 
  - Szerb 
  - Szlovák 
  - Egyéb szótárak 
 Hasznos tudnivalók 
 Virtual Library 
 BIBLIOGRÁFIA    A  B  Č  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  Ó  P  R  S  T  U  V  Z  
 Baranyai-németek
Agárdi Ferenc A svábok bejövetele
A németek szerepe Szent Istvántól napjainkig
Budapest, 1946
Andrásfalvy Bertalan Nyugat-baranyai német telepesek történeti-néprajzi kérdései a levéltári források tükrében
Baranyai Helytörténetírás Pécs,1978
Babics, András Die ersten deutschen Ansiedler Fünfkirchens nach der türkischen Herrschaft
München, 1937
Balassa, Ivan-Klotz Claus-Manherz, Karl szerk. Beitrage zur Volkskunde der Ungarndeutschen
Magyar Néprajzi Társaság és a Magyarországi Németek Demokratikus Szövetsége közös kiadása
Budapest, 1975
Beer, Mathias Die trockene Auswnderung
Eine tematische und forschungsgeschichtliche Einordnung
Beer - Dahlmann szerk: Migration nach Ost- und Südosteuropa vom 18. bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts
1999
Beer, Mathias - Dahlmann, Dittmar szerk Migration nach Ost- und Südosteuropa vom 18. bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts
Ursachen, Formen, Verlauf, Ergebnis
Schriftenreihe des Instituts für donaschwäbische Geschichte und Landeskunde, Band 4
Stuttgart, 1999
Bellér Béla A magyarországi németek rövid története
Budapest, 1976
Bellér Béla A magyarországi németség rövid története
Budapest, Magvető Kiadó (Gyorsuló idő sorozat) 1981.
Bergner, Rudolf Die deutschen Kolonien in Ungarn
Geographische Universalbibliothek 23
Geographische Institut Weimar 1887
Bezerédi Győző A baranyai német lakosság betelepedése és ennek tükröződése a községek hivatalos pecséthasználatában
Baranyai Helytörténetírás
Pécs, 1978
Bleyer, Jakob Das Deutschtum in Rumpfungarn
Mit ethnographischen und siedlungsgeschichtlichen Karten. Unter Mitwirkung v. Heinrich Schmidt, Rogerius Schilling u. Johann Schnitzer
hrsg
Volksbücherei des Sonntagsblattes 2. Bd.
Pécs,1928
Cserdi András A német nemzetiség és gazdasági súlya a XIX. század végén Komlón
A nemzetiségi összetétel alakulása Komlón
Baranyai Művelődés 1978/3. sz.
Csizmadia Éva Das Deutschtum von Egerág
(A németek Egerágon)
Főiskolai szakdolgozat Pécs, 1968 Kézirat
Czirbusz Géza A délmagyarországi németek
Nemzetiségi ismertettő könyvtár
Egybekötve: Nitsch Mátyás: A dunántúli németség
Budapest, 1913
Czuczor László Daten zur Siedlungsgeschichte und Volkskunde der deutschen Dörfer, im Bezirk Pécsvárad
Fősikolai szakdolgozat, kézirat Pécs, 1962
Demeter Zayzon Mária Önkép és magyarságkép a Baranya megyei németeknél
Honismeret 1992/3. sz.
Dénes István Mentsük meg a Dunántúlt!
Budapest, 1936
Ecsedy, István Die Funde der Spätkupferzeitlichen Boleráz-Gruppe von Lánycsók
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1977. 163–183., 3 kép, XII t.
Faas, Otto Deutsches Bauerntum in Bergland der schwabischen Türkei
Siedlungs- und bevöl-kerungsgeographische Untersuchung im Mecsekgebirge (Südungarn)
Stuttgart, 1936
Faas, Otto Deutsches Bauerntum in Bergland der schwabischen Türkei
Siedlungs- und bevölkerungsgeographische Untersuchung im Mecsekgebirge. (Südungarn.)
Stuttgart, 1936
Falustich, Aegid Deutsche und Nichtdeutsche in der Schwabischen Türkei
Südostdeutsche Forschungen 1936/1
Farkas Jenő Die Vergangenheit und Gegenwart der Tonindustrie im Kreise des Nordwest-baranyaer Deutschtums
Főiskolai szakdolgozat, kézirat
Pécs, 1963
Fata, Márta Die Schwäbische Türkei. Lebensformen der Ethnien in Südwestungarn
Ergebnisse der Tagung des Instituts für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde
Schriftenreihe des Instituts für donaschwäbische Geschichte und Landeskunde, Band 5
Tübingen 1994
Fata, Márta Von der Ansiedlung zur Auswanderung
Ein Beitrag zur sizialhistorischen Erforschung der Migration der Deutschen in Südosttransdanubien im 18. und 19. Jahrhundert
Fata Márta: Die Schwäbische Türkei. Lebensformen der Ethnien in Südwestungarn. Ergebnisse der Tagung des Instituts für
donauschwäbische Geschichte und Landeskunde in Tübingen 1994 (Schriftenreihe des Instituts für donaschwäbische Geschichte und
Landeskunde, Band 5)
Sigmaringen, 1997
Faulstich, Aegid Deutsche und Nichdeutsche in der Schwabischen Türkei
Südostdeutsche Forschungen, 1. 1936.
Fehér István A bonyhádi Hűségmozgalom történetéhez
Bp. 1983 Akadémia 73.l. Bibliogr. 71-73. (Nemzetiségi füzetek 4.)
Fehér István A magyarországi németek kitelepítése 1945-1950
Akadémiai Kiadó Budapest, 1988
Fehér István A magyarországi németek kitelepítésének nemzetközi és hazai összefüggései
Völgység két évszázada
Bonyhád, 1991
Fehér István Képek a baranyai németek múltjából
Baranyai Művelődés, 1976. 1. (123.-126. p.)
Fodor, Ilona Die Siedlungsgeschtlichen und volkskundlichen Daten des Ortschaftsverzeichnissen von Frigyes Pesty über die Deutschen im Komitat Baranya
Főiskolai szakdolgozat, kézirat
Pécs, 1968
Frey Katalin Aus der Siedlungsgeschichte und Volkskunde des Dorfes Bikal
(Bikal településtörténetéből és néprajzából)
Főiskolai szakdolgozat (19 fényképpel, 6 táblázattal) Pécs, 1964
Füzes Miklós A németség kitelepítésének demográfiai következményei Baranyában (1946-1949)
Baranyai Demográfiai Tanulmányok (Különlenyomat a Baranya 1996-1997 évf.-ból)
Füzes Miklós Német nemzetiségi mozgalom a baranyai hegyháton 1934-1944
A Dunántúl településtörténete V. kötet 1900-1944
Veszprém, 1982
Füzes Miklós Németországba kiűzött magyarországi németek beilleszkedése
A magyarországi németség története Szent István korától napjainkig
Szerk: Füzes Miklós
A Pécsett 1995 szeptember 21-22.-én tartott szimpozion előadásai
Pécs, 1997
Gálos Éva Die im Bezirk Baranya herausgegebenen deutschsprachigen Presseerzeugnisse
Főiskolai szakdolgozat, kézirat
Pécs, 1965
Gonda Gábor A magyarországi németek sorsa 1940-1948 között
A példa: Nagynyárád
Szakdolgozat, kézirat PTE BTK
Pécs, 2003
Göttling, Hans Aus Vorgangenheit und Gegenwart des deutschungarischen Volkes
Heimatbuch. Unter Mitwirkung von Jakob Bleyer und Peter Jekel zusammengestellt
Budapest, 1930 (Volksschriften der Ungarlandischen Deutschen. Volksbildungsvereins. Nr. 8.)
Greszl, F. Tausend Jahre deutsches Leben im Karpatenraum
Stuttgart, 1971
Gunder Pál A magyarországi németség identitástudatának megnyilvánulási formáiról a középkortól a reformkorig
A magyarországi németség története Szent István korától napjainkig
Szerk: Füzes Miklós
A Pécsett 1995 szeptember 21-22.-én tartott szimpozion előadásai
Pécs, 1997
Hack, Johannes Über die Auswanderung Fuldaischer Landesuntertanen nach Ungarn im 18. Jahrhundert
Deutsch-ungarische Heimatsblatter 3. 1931.
Hacker, Werner Die Auswanderung nach Südosteuropa aus der sicht Südwestdeutschlands im XVIII. Jahrhundert
Südostdeutsches Archiv, 14./1971.
Hartmann, Rudolf Das deutsche Volksschauspiel in der Schwäbischen Türkei, Ungarn
Marburg, 1974
Hartmann, Rudolf Der Pfingstlimmel in deutsch-ungarischen Siedlungen
Deutsch-ungarische Heimatsblatter, 3. 1931.
Hartmann, Rudolf Die Schwabische Türkei im 18. Jahrhundert
Budapest, 1935. (Schriftenreihe der Neunen Heimatblatter 2.)
Hartmann, Rudolf Die Schwäbische Türkei und ihre Volkstrachten
München, 1992
Hartmann, Rudolf Ein Himmelsbrief aus der Schwabischen Türkei
Deutsch-ungarische Heimatsblatter, 4. 1932.
Hartmann, Rudolf J. Brüsztles Recensio als Quelle für die deutsche Ansiedlung der Schwabischen Türkei im 18. Jahrhundert
Deutsch-ungarische Heimatsblatter, 5. 1933.
Hartmann, Rudolf Kleine Beitrage zur Siedlungs-Geschichte der Schwabischen Türkei
Deutsch-ungarische Heimatsblatter, 3. 1931.
Hartmann, Rudolf Vom Christkindl-Spiel
Deutsch-ungarische Heimatsblatter, 1. 1929.
Heil, Helmut szerk. Ungarndeutsches Trachtenbuch
Magyarországi német népviseletek
Magyarországi Német Néphagyományok Ápolása Alapítvány
Fünfkirchen/Pécs 2001 (2. kiadás)
Heinerwadel, Otto Der Anteil der Baaz am Schwabenzug nach Ungarn
Deutsch-Ungarische Heimatsblätter, 6. 1934. (Máshol 1931?)
Hell, Irma Die Lage der Ansiedler in der Schwabischen Türkei nach der königlichen Umfrage von 1767
Neue Heimatblätter, 2. 1937.
Hendinger, Regina (Fényes Józsefné) Geschichtliche Angaben und volkskundliche Beobachtungen aus dem Kreis der deutschen Bevölkerung in Babarc
(Történeti adatok és néprajzi megfigyelések a babarci német lakosság körében)
Főiskolai szakdolgozat
Pécs, 1965 Kézirat
Hengl, Ferdinand Deutsche Kolonisten im Komitat Baranya 1688-1752 I-III.
I. Teil: Darmstadt (vagy Singelfingen?), 1983
II-III. Teil: Schriesheim, 1985
AKdFF Schriftenreihe zur donauschwäbischen Herkunftsforschung Band 5 (781 p.), Band 9 (748 p.) und Band 12 (199 p.)
Hengl, Ferdinand Die deutschen Familien im Komitat Baranya - Branau /Ungarn in den kirchlichen Seelenlisten 1767-1768
Eine Quellenpublikation Teil I.
AKdFF Schriftenreihe zur donauschwäbischen Herkunftsforschung Band 22 (437 p.)
Karlsruhe, 1990
Hengl, Ferdinand Die deutschen Familien im Komitat Somogy mit Syrmien und Slawonien, in den kirchlichen Seelenlisten 1767-1771
Eine Quellenpublikation Teil II.
AKdFF Schriftenreihe zur donauschwäbischen Herkunftsforschung Band 23 (310 p.)
Karlsruhe, 1990
Hengl, Ferdinand Die deutschen Familien im Komitat Tolna in dem kirchlichen Seelenlisten 1767-1768
Eine Quellenpublikation Teil III.
AKdFF Schriftenreihe zur donauschwäbischen Herkunftsforschung Band 24 (469 p.)
Karlsruhe, 1990
Hengl, Ferdinand Familienbuch Ófalu im komitat Baranya/Ungarn ab 1751.
Pécs-Fünfkirchen, 1998
Hengl, Ferdinand Ófalu egy német község Baranya megyében
Pécs-Fünfkirchen 1998
Hengl, Ferdinand Ofalu im Komitat Baranya/Ungarn Quellenpublikation der katolischen Matrikelbücher 1751-1951
Pécs-Fünfkirchen 1998
Herger, Ede Deutsche Volksmärschen in Palkonya
(Palkonyai német népmesék)
Főiskolai szakdolgozat Kézirat
Pécs, 1963
Hock, Ibolya Deutsche Hochzeitslreuche in Bawarz/Babarc
Beitrege zur Volksunde der Ungarndeutschen
1993
Holder, Gottlob A Baranya megyei németek sorsa a betelepítéstől napjainkig
The life of Germans in Baranya County from the settling until now
Sorozatszerkesztő: Tóth József
Pécs, 1999
Holder, Gottlob A délmagyarországi németek nyelvi helyzete
Honismeret 1995/1. sz.
Holder, Gottlob A dunántúli német kérdés
Pécs, 1942 (Klny. A Sorsunk II. évf. 2. sz.-ból.)
Holder, Gottlob A dunántúli németség
Nemzetiségi ismertető könyvtár 1. R. 2.
Egybekötve: Czirbusz Géza: A délmagyarországi németek.
Budapest, 1913
Holder, Gottlob A hazai németség helyzetére vonatkozó rendelkezések a II. világháborút követő években (1945-1950.)
Baranyai Művelődés, 1976. 1.
Holder, Gottlob A hazai németség helyzetét szabályozó rendelkezések és ezek végrehajtása a felszabadulást követő években (1945-1950)
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1978
Holder, Gottlob A hazai németség volksbundista- illetve hűségmozgalmi - szervezkedése, különös tekintettel Baranya megyére.
Pécs, 1974. (Klny. A Janus Pannonius évkönyvéből 14-15. /1969-1970./ )
Holder, Gottlob A katolikus németség népi hitélete a pécsi egyházmegyében
Baranya 1991/1-2. sz.
Pécs, 1991
Holder, Gottlob A kollektív felelősség és büntetés kérdése 1945-1948 között és a magyarországi németség kitelepítése
A céh 1990/3. sz.
Holder, Gottlob A magyarországi német nemzeti mozgalom történetének vázlata az 1930-as évek végéig. (A 18. századtól.)
Baranyai Művelődés, 1971. 2.
Holder, Gottlob A magyarországi németek asszimilációjának folyamata
A magyarországi németség története Szent István korától napjainkig
Szerk: Füzes Miklós
A Pécsett 1995 szeptember 21-22.-én tartott szimpozion előadásai
Pécs, 1997
Holder, Gottlob A magyarországi németek és népi kultúrájuk
Válogatás a magyarországi nemzetiségek néprajzi köteteiből Szerk.: Kiss Mária
Budapest, 1966
Holder, Gottlob A magyarországi németek fejlődése, a nyelv és tradíciók megőrzésének lehetőségei
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1990/1
Holder, Gottlob A magyarországi németek nehéz évtizede 1945-1955
Szombathely, 1990
Holder, Gottlob A magyarországi németség iskolaügyének alakulása a Délkelet-Dunántúlon 1938-1944
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1982
Holder, Gottlob A magyarországi németség iskolaügyének alakulása a Délkelet-Dunántúlon 1938-44
Baranyai Helytörténetírás 1982
BML Évkönyve Pécs, 1983
Holder, Gottlob A magyarországi németség megpróbáltatásai
A magyarországi németség története Szent István korától napjainkig Szerk: Füzes Miklós
A Pécsett 1995 szeptember 21-22.-én tartott szimpozion előadásai
Pécs, 1997
Holder, Gottlob A magyarországi nemzetiségi politika és a hazai németség 1919-1945 között
300 éves együttélés. A magyarországi németek történetéből I-II.
Tankönyvkiadó Budapest, 1988
Holder, Gottlob A német községek önkormányzata Magyarországon (1945-1946)
Comitatus 1993/9. sz.
Holder, Gottlob A német nemzeti kisebbségek és a kollektív felelősségrevonás kérdése a II. világháború után
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1987/8
Holder, Gottlob A németség elterjedése és településformái a Dunántúlon
Településstatisztikai és településföldrajzi tanulmány
Szigetvár, 1931 (Geographica Pannonica 2.)
Holder, Gottlob A németség története egyházmegyénkben
A Pécsi Egyházmegye Schematismusa 1981
Egyházmegyei Hatóság Pécs 1981
Holder, Gottlob A nemzetiségek együttélése a 19-20. században
A magyarországi németség története Szent István korától napjainkig
Szerk: Füzes Miklós
A Pécsett 1995 szeptember 21-22.-én tartott szimpozion előadásai
Pécs, 1997
Holder, Gottlob A Pécs környéki magyar és német bányászok hagyományvilága
Jelenkor 1958. 1.sz.
Holder, Gottlob A Tolna megyei német telepítések
Pécs, 1937
Holder, Gottlob A Volksbund utolsó éve és a magyar nemzetiségpolitika (1944.márc.19 - 1945.ápr. 4.)
Századok, 107. 1973. 1. 25-63 p.
Holder, Gottlob Adatok a baranyai volksbundista szervezkedés történetéhez
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve, 1965.
Holder, Gottlob Adatok a zselici németség betelepedéséhez
A Dunántúl településtörténete II/1. köt. A pécsi településtörténeti konferencia anyaga (1976.aug.24-25.) Szerk.:T.Mérey Klára
Holder, Gottlob Adatok és tények a magyarországi németség történetéből (1945-1949)
Nemzetiségi Füzetek 7. sz.
Akadémiai Kiadó Budapest, 1989
Holder, Gottlob Angaben zur Volkskunde der Deutschen aus dem Komitat Baranya
Főiskolai szakdolgozat, kézirat
Pécs, 1968
Holder, Gottlob Ansiedlung der Deutschen in Rumpfungarn
Verl. d. Sonntagblattes
Budapest, 1928
Holder, Gottlob Baranya megye német anyanyelvű lakosságának nyelvéről és népi kultúrájáról
Nemzetiségeink
Pécs, 1987
Holder, Gottlob Basch és a Volksbund
Baranya Történelmi Közlemények 1994-1995 VII-VIII.évf.
BML Pécs, 1995.
Holder, Gottlob Bibliographie z. Volkskunde der Donauschwaben
Schriften der Deutschen Akademie in München 24
München, 1935
Holder, Gottlob Das Deutschtum im Donaureiche
Berlin, 1895
Holder, Gottlob Das Deutschtum in der unteren Baranya. Eine bevölkerungs- und siedlungs-geographische Studie über die Schwabische Türkei
Ausland u. Heimat.VI. (Schriften des Deutschen Auslandinstituts Stuttgart. A Kulturhistorische Reiche Band 29.)
Stuttgart, 1931
Holder, Gottlob Das südwestliche ungarische Mittelgebirge. Bauernsiedlung und Deutschtum
Deutsche Hefte für Volks- und Kulturbodenforschung. Abhandlungen 1. Nr.
Langensalza - Berlin - Leipzig, 1931
Holder, Gottlob Das ungarlandische Deutschtum und das Ungartum
Ungarischer Jahrbücher, 1941. Nov. 1-3. Heft.
 1  2  3  lap 
 
    

© MACSE - Magyar Családtörténet-kutató Egyesület  Postacím : 1025 Budapest Cseppkő utca 33     koordinator@macse.hu 
Gyorskereső  -  Oldaltérkép  -  Adatvédelmi szabályzat  -  Szerzői jogok   -  Impresszum