Kezdőlap Újdonságok Kereső Egyesület Levelezés Aktualitások Kutatás Adattárak Történetek Médiatár Partnereink RSS
Kezdőknek Kutatóhely Segédletek Családkönyv Linkek Családtörténet Kutatói kapcsolat Heraldika
 Bibliográfia 
 Fogalomtár 
 Foglalkozások 
 Genetikai vizsgálat 
 Halálokok 
 Hónapok/napok 
 Katonai szótár 
 Mikrofilm (saját)
 Rövidítések 
 Szakirodalom 
 Szoftverek 
 Szótárak: 
  - Horvát 
  - Latin 
  - Német 
  - Szerb 
  - Szlovák 
  - Egyéb szótárak 
 Tudástár 
 Virtual Library 
 BIBLIOGRÁFIA    A  B  Č  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  Ó  P  R  S  T  U  V  Z  
 Bóly
Bójy és környéke
magyar ismeretterjesztő film a "Hagyományőrzők" című sorozatból (30 perc)
2007
(Duna TV 2008.febr.2. 16 óra 10 perckor
Aubert Antal A Babarc-bólyi növénytermelési rendszer agrárföldrajzi vizsgálata
Pécsi Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei, Pécs, 1982
Bezerédy Győző A németbólyi Batthyány-Montenuovo kastély története
Baranya Történelmi Közlemények II.évf. 1989/1-2 BML Pécs
Bökönyi Sándor A bólyi avarkori temető állatmaradványai
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1963. 91–112., I–V. t.
Bősz József A tegnap és a holnap között
Bóly 1093 - 1993
Bóly Nagyközség Önkormányzata
Bóly, 1993
Bősz József - Hárs József Bóly 1093 - 1993
Bóly Nagyközség Önkormányzata
Bóly, 1993
Füzes Miklós Batthyány Kázmér
Magyar História Életrajzok
Budapest, 1990
Hárs József A változások kezdete
Bóly 1093 - 1993
Bóly Nagyközség Önkormányzata
Bóly, 1993
Horváth Kázmér dr. vit. Mohács város útmutatója
Mohács, 1926 (Bár, Hercegszabar, Dunaszekcső, Udvar, Kölked, Németbóly községeket is tárgyalja.)
Imre Mária, Lantosné dr. A vallásos népélet emlékei és hagyományai
Bóly 1093 - 1993
Bóly Nagyközség Önkormányzata
Bóly, 1993
Imre Mária, Lantosné dr. Képek Bóly kézművességéből
Bóly 1093 - 1993
Bóly Nagyközség Önkormányzata
Bóly, 1993
Kardhordó Kálmán A bólyi és sellyei uradalom 1848-1849-ben
Baranyai Helytörténetírás 1973 BML Évkönyve Pécs, 1974
Kardhordó Kálmán A bólyi és sellyei uradalom állattartása a reformkorban
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1971
Kardhordó Kálmán Adatok a »Bóly és Sellye földes uradalom« reformkori történetéhez 1-2.
Baranyai Helytörténetírás 1972 ill. 1974-1975 BML Évkönyve Pécs, 1973 ill. 1975
Kovács Katalin Polgárok egy sváb faluban
A két világháború közötti Németbóly társadalmának alapvonásai.
Tér és társadalom, 1990/1. sz.
Kraus, Karl-Peter Deutsche Auswandere in Ungarn
Ansiedlung in der Herrschaft Bóly im 18. Jahrhundert
M.s. 2003
Magyarlaki József - Magyarlaki Józsefné, dr. Bóly néprajzából
Bóly 1093 - 1993
Bóly Nagyközség Önkormányzata
Bóly, 1993
Málik László 880 éves Bóly
Az I.László király által 1093-ban kiadott oklevél és annak problémái
Baranyai Művelődés 1973 december, 125-130. p.
Málik László Bóly története a kezdetektől 1948-ig
Bóly 1093 - 1993
Bóly Nagyközség Önkormányzata
Bóly, 1993
Málik László Bóly történetéből
Művelődési Tájékoztató 1959 december, 79-87. p.
Nagy Erzsébet Tausírozott vas phalera Bólyból
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1998, Pécs 1999
Nagy Erzsébet Tausírozott vas phalera Bólyból
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1998. 103–112., 5 ábra, IV t.
Nagy Lajos A Baranya megyei Batthyány uradalom népessége és javai 1701-ben
Baranyai Helytörténetírás 1978 BML Évkönyve Pécs, 1979
Nagy Lajos A bólyi Batthyány uradalomban élő nemzetiségek az úrbéri rendezés előtt
Baranyai Helytörténetírás 1982 BML Évkönyve Pécs, 1983
Nagy Lajos Adatok a Baranya megyei Batthyány uradalom kialakulásáról
Baranyai Helytörténetírás 1978 BML Évkövyve Pécs, 1979
Németh Béla Németbóly
Pécs, 1900
Németh Béla Illustrierte Geschichte der Großgemeinde Német-Bóly
Pécs, 1900
Traunstein, 1986 (reprint)
Németh, Béla von Illustrierte Geschichte der Großgemeinde Nemet-Boly
Fünfkirchen, 1900 257 S. + VIII S. (Nachdruck Traunstein 1986) Bóly 1093-1993, Bóly 1993
Papp László A bolyi avarkori temető
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1962. 163–193., 20 kép, I–XXXI. t.
Pásztor Adrien A bólyi avarkori temető értékelése
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1989. 129–146., 5 t.
Rózsás József szerk. Bóly 1093-1993
Bolok, Bolza, Németbóly
Bóly Nagyközség Önkormányzata, Bóly 1993
Ruzsás József dr. A németbólyi zsidóság története
Bólyi Helytörténeti Füzetek IV.
2007 (második fele)
Sándor László Uradalmi leírások a Batthyány-Montenuovo család bólyi levéltárában (1809, 1843)
Baranyai Helytörténetírás 1978 BML Évkönyve Pécs, 1979
Sétáló Ferenc Gyökereim II.
A bólyi Neidhardt nemzetség
Kézirat a Magyarországi Németek Családfakutató Egyesülete (Arbeitskreis ungradeutschen
Familienforscher) könyvtárában
2005
Sonkoly Károly Kubinyi Elek bólyi plébános naplója az 1852-1885 közötti évekből
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1989
Szinkovich Márta Úriszéki jegyzőkönyvek a bólyi uradalomból
Művelődési Tájékoztató 1962 április, 57-64. p. Kiscsányi, kákicsi, magyarpeterdi vonatkozásokkal.
Szita László A Batthyány uradalom falvainak összeírása 1740-ben
Baranyai Művelődés, 1979.2.sz.
Szita László Statisztikai felmérés a Batthyány-Montenuovo uradalom majorságainak gazdálkodásáról 1855-ben
Baranyai Művelődés, 1977. 1.sz.
Újváry András Az ismeretlen Strázsai
Baranyai Történetírás VII.-VIII.évf. 1994-1995 BML Pécs, 1995
Wonke Rezső rendező operatőr - Csáky Zoltán szerk. Vannak vidékek
Bóly
Színes magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 48 perc
Zimányi Vera A herceg Batthyány család levéltra
Repertórium
Levéltári leltárak 16
Budapest, 1962
    

© MACSE - Magyar Családtörténet-kutató Egyesület  Postacím : 1025 Budapest Cseppkő utca 33     koordinator@macse.hu 
Gyorskereső  -  Oldaltérkép  -  Adatvédelmi szabályzat  -  Szerzői jogok   -  Témafelelősök  -  Impresszum