Kezdőlap Újdonságok Kereső Egyesület Levelezés Aktualitások Kutatás Adattárak Történetek Képek, videók Partnereink RSS
 Jelentkezés rendezvényekre 
  
 Sablonok 
 Eseménynaptár 
 Híreink 
 Felhívások 
 Előadásokról 
 beszámoló 
 Rendezvények 
 Találkozók,
 összejövetelek képei 
 BB21 Közösségi hely 
 Családfa Klub 
 Füredi
    Asztaltársaság 
 Kirándulások 
 Kiadványok 
 Matrikula 
 Szórólap 
 CD Kiadványok 
 Pályázatok 
2020.09.19. MACSE közgyűlés - Beszámoló -2020-09-30

MACSE közgyűlés 2020

Helyszín: MEOSZ Székház - Rádai terem
Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége
1032 Budapest, San Marco u. 76.
Időpont: 2020. szeptember 19. szombat, 9:30
 

Beszámoló

   A 2020-as közgyűlést a koronavírus járvány miatt nem tudtuk a szokásoknak megfelelően megtartani, bár a pénzügyi beszámolót a könyvelő még május vége előtt elkészítette. Hogy a jogi kötelezettségünknek mindenképpen eleget tegyünk, még szeptember vége előtt bepótoltuk az elmaradt közgyűlést. Idén az eseménynek a MEOSZ Székház adott otthont, ami a jelenlegi pandémiás helyzetben nagyon praktikus volt, mivel az intézmény kertkapcsolatos, verandás, így szellős helyszínen tarthattuk az összejövetelt. Köszönet érte Szakály József Felügyelő Bizottsági tagnak.

  A 2018-ban megválasztott elnökség előtt tisztán kirajzolódott, hogy az egyesület alapszabálya jelentős módosításokat igényel és a működéshez további szabályzatok megalkotása vált szükségessé. Így az elnökség egy teljesen új Alapszabályt, Fegyelmi és Etikai valamint Választási Szabályzatot terjesztett a közgyűlés elé, melyeken a 2018-ban létrehozott Szabályzati Munkacsoport három jogász bevonásával másfél évet dolgozott. Az említett rendszabályokon túl a GDPR, az SZMSZ és a Pénzügyi Szabályzat kidolgozása is a feladataik közé tartozott.

A közgyűlést Jóna Sanyi segítségével közvetítettük, hogy akik nem tudtak jelen lenni, azok saját otthonukból is követhessék az eseményeket. Először az elnökség beszámolóját hallgathattuk meg, melyben Reicher Péter ismertette az Oktatási Munkacsoport beszámolóját, mivel közülük sajnos senki sem tudott megjelenni. A Szabályzati Munkacsoport vezetőjének, Babcsányi Juditnak betegsége miatt ennek a csapatnak a munkájáról is az elnök számolt be. Ezen csoport tevékenységébe is bekapcsolódhatott bárki, javaslatokkal élhetett. De miután az adott szabályzatot készre jelentették, már nem volt lehetőség a változtatásra. Az vagy tetszik a jelenlévőknek és rajtuk keresztül a meghatalmazóknak és elfogadják egyben az egészet, vagy nem. Néhány felszólaló a közgyűlésen kívánta kifejteni véleményét az Alapszabályról, így Reisz T. Csaba, Péchy Gáspár és Gelei Judit is. Erre a munkacsoportban az elmúlt másfél évben lett volna lehetőségük, kaptunk meg a választ egyesületünk elnökétől.

Péchy Gáspár bejelentette, hogy elnökségi tagságáról 2020. szeptember 30-i dátummal lemond.

Reicher Péter jelezte, hogy egy több mint 1400 tagú egyesületet nem lehet már baráti társaságként működtetni, egy ekkora egyesületnek a közgyűlése is egy hivatalos, jogi esemény, ahol baráti megbeszélések helyett döntéseket kell hozni.
  Ezután Solymosi Tamás az Állami Anyakönyveket Indexelő Csoport vezetője ismertette az indexelők 2019-es eredményeit. Majd hosszas eszmefuttatások következtek a jelenlévők részéről az indexelők (MACSE és külsős) valamint az ellenőrök erkölcsi és anyagi elismerésével kapcsolatban.

A MACSE pályázati tevékenységét Gonda István ismertette.
Utána szavazásra került sor, a közgyűlés az elnökség 2019-es beszámolóját elfogadta.

A második napirendi pont tárgyalása alatt Gelei Judit pénztárnok hosszasan ismertette az egyesület pénzügyi helyzetét, majd Gonda István a Felügyelő Bizottság vezetője olvasta fel a bizottság beszámolóját. A pénzügyi értékelések sorát a MACSE könyvelőjének, Takáts Attilának hivatalos pénzügyi beszámolója zárta. Elmondta, hogy az egyesület nyereségesen gazdálkodik, a likviditása kiváló és folyamatos növekedést tud produkálni. Mindamellett megnövekedtek a kiadások is, amelyek az egyesületi tevékenység aktivitására utalnak.

A Felügyelő Bizottság jelentését az egyesület 2019-es évi működéséről és a 2019. évi pénzügyi beszámolót a közgyűlés ellenszavazat nélkül fogadta el.

  Az 5. napirendi pontot, az új Alapszabály elfogadását kezdte tárgyalni a közgyűlés. Babcsányi Judit hiányzása miatt a napirendi pontot a Szabályzati Munkacsoport tevékenységében szintén részt vevő dr. Pongrácz Tibor ügyvéd, közgyűlésünk levezető elnöke ismertette. Elmondta, hogy a Beszeda-ügy kapcsán derült fény a MACSE alapszabályainak hiányosságaira, ezért készült lényegében teljesen új Alapszabálya az egyesületnek.
  A felszólalók közül többen kifogásolták, hogy a közgyűlést megelőzően az elnökség nem tárta a tagság elé az új Alapszabály pontonkénti változásait, azokat jól feltüntetve. Az egyesületünk jogásza elmondta: egy ilyen, a két alapszabályt összehasonlító változat a szignifikáns különbségek miatt gyakorlatilag értelmezhetetlen lenne, mert annyi lenne a kihúzás, beírás, áthelyezés, hogy a régi és az új részek nem kerülnének párhuzamosan egymás mellé.
Végül a közgyűlés az új Alapszabályt nem fogadta el, ennek következményeként az új Fegyelmi és Etikai Szabályzatáról, valamint a Választási Szabályzatáról szóló 6. napirendi pontot is elvetette.

  A 7. napirendi pont szerint a közgyűlés a lemondott Felügyelő Bizottsági tag, Cseresnyésné Bécsy Zsuzsanna helyett új személyt választott nyílt szavazással. A közgyűlés Sándor Ákosnak szavazott bizalmat.

Az indexelők tagdíjkedvezményének meghatározása került terítékre, mint 8. napirendi pont. Zotter Ferenc az ellenőrök vezetője örült neki, hogy az elnökség foglalkozott a kérdéssel és szavazott róla.
További javaslatokkal élt, hogy miként lehetne még szofisztikálni az indexelők anyagi megbecsülését. A közgyűlés szavazza meg úgy a 6/2020. augusztus 10-i elnökségi határozatot, hogy az egyházi anyakönyvek esetén másfélszeres szorzó alkalmazására kerüljön sor. A javaslatot a közgyűlés elfogadta. Részletek a Jegyzőkönyvben találhatók.

  A 9. napirendi pont szintén aktualitását vesztette az egyesületi tagdíj módosításáról, mert az el nem fogadott Alapszabály alapján nincs mód az eltérésre, így a közgyűlés a határozati javaslatot elvetette és maradt a régi tagdíj.

  A 10. napirendi pontot az informatikai, kommunikációs munkabizottság felállításáról a közgyűlés elfogadta, valamint tiszteletbeli MACSE tagságot adományozott dr. Harmath Arisztidnek és örökös tagságot dr. Hatvany Béla Csabának.

A viszonylag hosszú közgyűlés hirtelen ért véget. Az új helyszín mindenkinek nagyon tetszett, mert szellős, barátságos volt és a MEOSZ hétvégén megjelent munkatársai nagyon segítőkészek voltak.

Beküldő: Rajeczky Zsuzsanna - a közgyűlés jegyzőkönyvének vezetője
Fotók: Heim Pál László

A közgyűlésen készült fényképek bejelentkezés után megtekinthetők ezen a linken, a teljes Jegyzőkönyvben pedig további részletek elolvashatók.

A közgyűlésen elhangzott tematikus beszámolók megtalálhatók a közgyűlési meghívó oldalán

  Rendezvényeinkről szóló beszámolók képi anyagokkal (közgyűlés, díjátadó, levéltári látogatások, szakmai utak, találkozók) .

© MACSE - Magyar Családtörténet-kutató Egyesület  Postacím : 1114 Budapest, Bartók Béla út 21.     koordinator@macse.hu 
Gyorskereső  -  Oldaltérkép  -  Adatvédelmi szabályzat  -  Szerzői jogok   -  Témafelelősök  -  Impresszum