Kezdőlap Újdonságok Kereső Egyesület Levelezés Aktualitások Kutatás Adattárak Történetek Képek, videók Partnereink RSS
 Jelentkezés rendezvényekre 
  
 Sablonok 
 Eseménynaptár 
 Híreink 
 Felhívások 
 Előadásokról 
 beszámoló 
 Rendezvények 
 Találkozók,
 összejövetelek képei 
 Kirándulások 
 Kiadványok 
 Matrikula 
 Szórólap 
 CD Kiadványok 
 Pályázatok 
2018.05.26. MACSE Közgyűlés2018-06-23
A Magyar Családtörténet-kutató Egyesület
2018. évi közgyűlése


Időpont: 2018.05.26.
Helyszín: MOM Kulturális Központ, Szabó Lőrinc-terem
1124 Budapest, Csörsz u. 18.
 
 

Beszámoló

A Magyar Családtörténet-kutató Egyesület 2018. május 26-án tartotta éves rendes közgyűlését az előző évekkel ellentétben új helyen, a MOM Kulturális Központ, Szabó Lőrinc termében (1124 Budapest, Csörsz u. 18.)

9 óra 30 perckor dr. Kollega Tarsoly István, a MACSE elnöke megnyitotta a közgyűlést. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a 868 szavazásra jogosult rendes tag közül csak 34 személy van jelen, így a közgyűlés határozatképtelen. Emlékeztette a jelenlévőket, hogy a közgyűlés határozatképtelensége esetére, ahogyan az a meghívóban is szerepelt, megismételt közgyűlést hív össze változatlan napirenddel, változatlan helyszínre 2018. május 26-án de. 10 órára.

10 óra 2 perckor dr. Kollega Tarsoly István elnök a megismételt közgyűlés megnyitása előtt – az adatvédelmi törvényre hivatkozva – szavazást kért a közgyűlés kamerával történő közvetítéséről. A közgyűlés a közvetítést egyhangúan megszavazta.

10 óra 3 perckor dr. Kollega Tarsoly István elnök a megismételt közgyűlést megnyitotta. Javaslatára a közgyűlés külön-külön szavazásokkal egyhangúan megválasztotta levezető-elnöknek Dr. Hajas Andrást, jegyzőkönyv-vezetőnek Ábel Andrást, hitelesítőnek Magyari Klárát és Vezér Ágnest. A javasolt személyek nem szavaztak. Mivel szavazat-számlálókat nem választott a közgyűlés, a szavazatokat a levezető elnök állapította meg.
Beszeda László bejelentést tett, mely szerint korábban elküldte a tagságnak néhány kiegészítési javaslatát a napirendhez. Ezeket visszavonta azzal az indokkal, hogy helyette az Egyebek napirendi pontban szeretné beszélgetés formájában megvitatni. Dr. Hajas András kérdésére megjegyezte, hogy a korábban napirendre felvett három pont maradhat.
Dr. Kollega Tarsoly István elnök a jelenléti ívek és a meghatalmazások adatai alapján bejelentette, hogy 44 tagunk személyesen is jelen van, míg a távollévő tagok közül 15 adott meghatalmazást a szavazásra is kiterjedő képviseletére, így a leadható szavazatok száma 59. Megkérte Gelei Juditot, a jelenléti ívek vezetőjét, hogy az ezután érkező tagok számát jelezze a jegyzőkönyv-vezetőnek.

A közgyűlés napirendjének megállapítása

Dr. Hajas András levezető elnök (e jegyzőkönyv további részeiben: Elnök): megjegyezte, hogy a közgyűlési meghívóban szerepelt eredetileg hét napirendi pont, de Beszeda László tagtárs javasolta további napirendi pontok felvételét, ezek közül három dr. Kollega Tarsoly István elnök által felvételre került. Beszeda László további napirendi pontok tárgyalását nem kívánta felvenni.
Elnök felolvasással ismertette a közgyűlés napirendjét:
1. Elnöki beszámoló a 2017. évi időszakról. Szakmai és pénzügyi tervek 2018 évre: Dr. Kollega Tarsoly István elnök
2. A MACSE 2017. évi pénzgazdálkodásáról készült beszámoló: Gelei Judit pénztárnok
3. Az Ellenőrző Bizottság jelentése a MACSE 2017. évi működéséről: Laurinyecz Pál az Ellenőrző Bizottság tagja
4. Témafelelősök beszámolója
5. Adatvédelmi szabályzat előkészítése, az adatvédelmi felelős kijelölése: Dr. Kollega Tarsoly István elnök
6. Örökös és Tiszteletbeli Tag cím adományozása: Gelei Judit pénztárnok
7. Beszámoló a Macse ellen indított perről
8. Levéltári séták: Beszeda László titkár
9. Szakmai Klub: Beszeda László titkár
10. Eszköztámogatás: Beszeda László titkár
11. Egyebek

Elnök emlékeztette a jelenlévőket, hogy az Alapszabály és a törvény értelmében további napirendi pontok felvételére nincs lehetőség, valamint a 11. Egyebek napirendi pontban nem lehet határozatot hozni, csak megbeszélést tartani.

A közgyűlés a felolvasott napirendet egyhangúan elfogadta

A napirendi pontok tárgyalása

1. Elnöki beszámoló a 2017. évi időszakról
Dr. Kollega Tarsoly István elnök a beszámolójában ismertette az egyesület 2017. évi tevékenységét, s ezen belül kitért az Elnökség tevékenységére is.
Az Elnökség tagjai kötelességüknek megfelelően elnökségi üléseket tartottak: az előírások szerinti kettő helyett 2017-ben három elnökségi ülést tartottak. 2017-ben 417 ügyben hoztak elektronikus határozatot, amelyek megtekinthetők az egyesület honlapján.
A korábbi ellentétek az Elnökségben nem csitultak, amelynek egyik eredménye, hogy Kónya Zsuzsanna és Papcsik Béla is bejelentette lemondását az Elnökségből, amely ezzel hat főre csökkent.
A taglétszám fokozatosan emelkedett, s 2017 év végére – az előző év végéhez képest – kb. 11%-os taglétszám emelkedés mutatható ki. Húsz országból vannak tagtársaink.
Véleménye szerint az egyesület egyik legfontosabb tevékenysége az állami anyakönyvek indexelése és mindenki, aki ebben részt vesz, nagyon fontos az egyesület számára. Név szerint felsorolta a valaha volt és a 2017 évi legjobb indexelőket.
Áttekintette a többi adatbázis helyzetét. Egyes adatbázisokat adatvédelmi problémák miatt ideiglenesen le kellett venni az egyesület honlapjáról.
Tömören összefoglalta a 2018. évre vonatkozó szakmai és pénzügyi terveket, megemlítve a legfontosabb bevételi forrásainkat pályázatokból és az 1%-os SZJA felajánlásokból.
Megemlítette, hogy a honlapunkon keresztül történik a vezetőségnek a tagsággal való kapcsolattartása. Ezért nagyon fontos, hogy kellően informatív legyen és támogassa a kutatómunkát. Programozóink rendkívüli munkát végeznek, név szerint: Kónya Zsuzsanna, Hatvany Csaba és Lerch János.
Az Arcanum Digitális Tudománytárra ismét sokan jelentkeztek, így ismét megkaptuk az előfizetői kedvezményt.
Az Év kutatóhelye díjat ebben az évben is kiosztottuk: Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, bécsi magyar levéltári kirendeltség, Hungaricana Közgyűjteményi Portál.
Felsorolta azokat a fontosabb rendezvényeket, amelyeket a MACSE szervez, vagy amelyeken a MACSE képviselői részéről hangzottak el előadások. Kitért arra a problémára, hogy a MACSE korábbi rendszeres havi szakmai előadásainak új helyszínre telepítése nem bizonyult kellően sikeresnek.
Dr. Kollega Tarsoly István elnök a beszámoló végén személyes bejelentést tett: munkahelyi, valamint a Tarsoly Kiadó adta elfoglaltságai miatt, továbbá a MACSE Elnökségében tapasztalható erős ellenszél miatt benyújtotta lemondását. Tolmácsolta Dr. Hatvany Csaba elnökhelyettes döntését, hogy a fennálló helyzetet tekintve ő sem kívánja tovább betölteni az elnökhelyettesi pozíciót. Ezekkel a lemondásokkal a MACSE Elnöksége négy főre csökkent és emlékeztette a közgyűlést, hogy öt fő alatt az Elnökség működésképtelen, ezennel megszűnt. Dr. Kollega Tarsoly István elnök arról is tájékoztatta a közgyűlést, hogy törvényi és alapszabályi kötelezettsége, hogy ezután még 60 napig a MACSE elnökeként hivatalban maradjon. Felkérte Gelei Judit pénztárnokot, hogy erre a 60 napra még segítse a munkáját. Átadta a szervezési jogot a Felügyelő Bizottságnak, amivel az új elnökségi választást készíthetik majd elő.

2. A MACSE 2017. évi pénzgazdálkodása
Gelei Judit pénztárnok ismertette az egyesület 2017. évi pénzforgalmát:
A 2017. év során az összes bevétel: 6.185.000 Ft volt, ebből 3.498.000 Ft a tagdíjból, 2.687.000 Ft pártolói és egyéb adományból befolyt összeg. Ezen felül kaptunk 800.000 Ft költségvetési támogatást, végül az adók 1%-ból 142.000 Ft-ot.
Kiadásaink 2017-ban összesen: 2.059.000 Ft-ot tettek ki. Részleteiben:
362.000 Ft értékcsökkenési leírás. anyagi jellegű: 1.489.000 Ft, működési költség: 202.000 Ft.
Szigetiné Zékány Ilona összeállítását a 2017. évi adatbázis bővülésekről távolléte miatt Gelei Judit ismertette:
Az Indexelésben 90 fő vett részt: 50 e fölött 3 fő, 50-30e között 3 fő, 20-30e között 6 fő, 10-20e között 15 fő, 5-10 e (19 fő), ezalatt 44 fő.
A Családfa adattárba 8 fő adott be összesen közel 54 ezer főnyi adatot.
Az Emlékmű adattár 24952 névvel bővült összesen 55 fő közreműködésével.
A Tablókép adattár 16211 névvel bővült 9 ember munkája nyomán.
A Sírkő adattár 1620 halott nevével bővült 5 feldolgozó munkája eredményeképpen.
A Molnárok adattár is bővült 2017-ben.
Gelei Judit pénztárnok saját összeállításával folytatta a beszámolót: a közösség számára 2017-ben végzett munka alapján tagdíjcsökkentést határozott el az Elnökség, így: 2017 decemberében 58-an kapták meg személyre szólóan a csökkentett tagdíjról az értesítést indexelői munkájuk alapján, továbbá a többi adattár bővítése alapján idén február elején még 20-an, vagyis közel a tagok 10%-a.

Elnök ezután megnyitotta a vitát az 1. és 2. napirendi pontról.
Ennek során többen aggodalmukat fejezték ki a MACSE jövőjével kapcsolatban, ha nem rendeződnek az elnökségben a személyi konfliktusok. Egyben reményüket fejezték ki, hogy egy újraválasztott elnökséggel ez a probléma megoldódik.
Kiss Jenő kérdésére válaszolva az Elnök elmagyarázta, hogy 60 napon belül a Felügyelő Bizottság fog előterjesztést tenni az új közgyűlés időpontjára és lebonyolítására az Alapszabályban foglaltak szerint.
A közgyűlés a beszámolókat 6 ellenszavazattal tartózkodás nélkül elfogadta.

3. Az Ellenőrző Bizottság jelentése a MACSE 2017. évi működéséről
Laurinyecz Pál felügyelőbizottsági tag beszámolójában előadta, hogy a Felügyelő Bizottság az éves ellenőrzést végrehajtotta, és megállapította, hogy az elé tárt 2017-es évre vonatkozó dokumentumokban nem találtak hibát. Megjegyezte, hogy mivel nem volt pénzügyi terve az egyesületnek, azt nem is tudták vizsgálni, de hozzátette, hogy a törvény ennek elkészítésére nem kötelezi az egyesületet.
A közgyűlés a Felügyelő Bizottság beszámolóját 2 tartózkodás mellett elfogadta.

4. Témafelelősök beszámolója
Elnök előadta, hogy véleménye szerint a korábbi napirendi pontokban és hozzászólások formájában minden lényeges adat elhangzott.
A közgyűlés a beszámolókat 1 tartózkodással elfogadta.

5. Adatvédelmi szabályzat előkészítése, az adatvédelmi felelős kijelölése
Dr. Kollega Tarsoly István elnök beszámolójában előadta, hogy minden élő személytől hozzájárulást kell kérni, hogy az adatai szerepelhessenek az egyesület honlapján. Ugyanez vonatkozik a képekre is. Részletezte, hogy az új elvárások szerint milyennek kell lennie a hozzájárulásoknak.
Az egyesületnek Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatot kell készítenie, aminek mindenre ki kell térnie (honlap működése, nyilatkozatok, stb.). Ehhez egy adatvédelmi-jogász szakember felkérést ajánlja, aki ezt követően egy 1.036.000 Ft + ÁFA árajánlatot készített az egyesület részére.
Solymosi Tamás és Skoumal Krisztián javasolták, több ajánlat bekérését beleértve saját jogászainkat is. Dr. Kollega Tarsoly István elnök helyesnek tartotta a felvetéseket.
A közgyűlés a beszámolót 1 tartózkodással elfogadta.

6. Örökös és Tiszteletbeli Tag cím adományozása
Gelei Judit előadta, hogy a korábbi Alapszabály szerint a Tiszteletbeli tag cím nem egyezett a Rendes tag jogállásával, ezt igyekeztek orvosolni az Örökös tag bevezetésével, mely szerint utóbbi mindenben egyezik a Rendes tag jogállásával, azzal a kivétellel, hogy tagsága örökös és ez azzal van biztosítva, hogy nincs tagdíj-befizetésre kötelezve.
A közgyűlés Bocsor László, Bogárdi János, Sztrányai Györgyné, Hunyady László, Eötvös György és Kocs János Tiszteletbeli tagok Örökös taggá választását egyhangúan elfogadta.
A közgyűlés Péchy Gáspár, Lerch János, Bíró Eszter, Solymosi Tamás, Magyari Klára, Nagyné Szlovák Teréz, Hirschler András, Huber Csabáné és Szecsődi Marianna Rendes tagok Örökös taggá választását egyhangúan elfogadta.
Solymosi Tamás felszólalásában emlékeztette a közgyűlést, hogy vannak külsős indexelők és segítők, akik már letettek annyit az asztalra, mint az előbb Örökös taggá választott indexelők, ezért kéri, hogy Salla Györgyöt, Kövesdi Istvánt és Zotter Ferencet is válassza a közgyűlés Örökös tagokká.
A közgyűlés Salla György, Kövesdi István és Zotter Ferenc Örökös taggá választását 7 ellenszavazattal és 2 tartózkodással elfogadta.

Beszeda László javasolta Kőhegyi Anikó és Ari Ilona Örökös taggá választását.
Gelei Judit kérdezte, hogy konkrétan milyen az egyesület érdekében végzett tevékenységükért javasolja Örökös taggá választani őket.
Exner László János javasolta, hogy minden évben csak bizonyos számú Örökös tagot lehessen választani.
Kiss Jenő javasolta Gelei Judit Örökös taggá választását. Gelei Judit tiltakozott az Örökös taggá választás ellen.
A közgyűlés Kőhegyi Anikó és Ari Ilona Rendes tagok Örökös taggá választását 18 támogató szavazattal nem fogadta el.
Beszeda László saját maga szégyellésének jegyzőkönyvezését kérte.

A közgyűlés Rakovszky István Rendes tag Örökös taggá választását 28 támogató szavazattal elfogadta.

7. Beszámolás a Macse ellen indított perről
Dr. Kollega Tarsoly István elnök előadta, hogy Beszeda László pert indított a MACSE 2017-es közgyűlésének egyes határozatai miatt.
Elnök összefoglalása szerint a Fővárosi Törvényszék a keresetet elutasította, mert késve lett benyújtva és Beszeda László a késést nem tudta megindokolni, emellett kötelezte a felperest 50.000 Ft perköltség megfizetésére.

8. Levéltári séták
Beszeda László előadta, hogy a múlt év végén indították el a Levéltári séták elnevezésű programot, amelyeken eddig 60-70 ember vett részt. A program bemutatása után javasolta, hogy most mégse szavazzon arról a közgyűlés, hogy a Levéltári séták hivatalos MACSE esemény.

9. Szakmai Klub
Beszeda László előadta, hogy az előadások korábbi helyszíne már valóban nem tudja fogadni a rendezvényt. Javasolta, hogy most mégse szavazzon arról a közgyűlés, hogy a MACSE Elnöksége támogassa a kezdeményezés új helyszínen történő folytatását.

10. Eszköztámogatás
Beszeda László ismertette javaslatát, miszerint érdemes lenne egy egymillió forintos keretet elkülöníteni eszközök vásárlására és kérte Solymosi Tamást, hogy mérjék fel az igényeket és dolgozzák ki a program részleteit.
Gelei Judit felszólalásában előadta, hogy ilyen eszköztámogatás csak úgy lehet megvalósítani, ha először az igényeket mérik fel és kidolgozzák a programot, és ezt követően igénylik meg a szükséges összeget.
Elnök előadja, hogy a 8-9-10-es napirendi pontokat sokkal kidolgozottabb formában lenne érdemes beterjeszteni, de elvben egyetért azokkal.

11. Egyebek
Babós Lajos előadta, hogy véleménye szerint nagyon magas az egyesületi tagdíj és ezért semmit sem kapnak cserébe a tagok, ellentétben más hagyományőrző egyesületekkel, ahol kevesebb tagdíj mellett sokféle és színes programokkal szolgálnak a tagok számára.
Lévay Béla előadta, hogy egy nagy, egyesületi közösségi programot hiányol, csatlakozva az előtte felszólalóhoz.
Solymosi Tamás előadta, hogy sikeresen működik a munkahelyén egy közfoglalkoztatási program, melynek keretében anyakönyveket indexelnek középiskolások.
Gonda István előadta, hogy sajnálatos módon nem érkeznek igények, ötletek a tagság részéről, így a működési támogatáson kívül nem tudnak más témákban pályázni az egyesület részére.
Heim Pál László sajnálatát fejezte ki, hogy széthúzás van az egyesületben. Szerinte egy egyesületet nem könnyű vezetni, ha izgága emberek vannak benne és nem bírják magukat. Nem mindenki való elnökségi tagnak és nem szabad megengedni a széthúzást.

13 óra 33 perckor Elnök a közgyűlést berekesztette.

A Beszámolót a Közgyűlés hivatalos jegyzőkönyve alapján Lévay Béla állította össze.

A közgyűlés képei és videói:

Videó (készítette: Jóna Sándor)

  Rendezvényeinkről szóló beszámolók képi anyagokkal (közgyűlés, díjátadó, levéltári látogatások, szakmai utak, találkozók) .

© MACSE - Magyar Családtörténet-kutató Egyesület  Postacím : 1025 Budapest Cseppkő utca 33     koordinator@macse.hu 
Gyorskereső  -  Oldaltérkép  -  Adatvédelmi szabályzat  -  Szerzői jogok   -  Témafelelősök  -  Impresszum