Kezdőlap Újdonságok Kereső Egyesület Levelezés Aktualitások Kutatás Adattárak Történetek Képek, videók Partnereink RSS
 Jelentkezés rendezvényekre 
  
 Sablonok 
 Eseménynaptár 
 Híreink 
 Felhívások 
 Előadásokról 
 beszámoló 
 Rendezvények 
 Találkozók,
 összejövetelek képei 
 Kirándulások 
 Kiadványok 
 Matrikula 
 Szórólap 
 CD Kiadványok 
 Pályázatok 
2016.05.21. MACSE Közgyűlés2016-07-02
A Magyar Családtörténet-kutató Egyesület
2016. évi közgyűlése


Időpont: 2016.05.21.
Helyszín: Patrona Hungariae Gimnázium díszterme
1092 Budapest, Knézich u. 3-13.
 
 

Beszámoló

Közgyűlésünket 2016. május 21-én 9:30 – 12:20 óra között az előző évekhez hasonlóan a Patrona Hungariae Gimnázium dísztermében tartottuk meg. A közgyűlés ünnepélyességét fokozta, hogy időpontja egybe esett a MACSE 2011. évi alapításának 5. évfordulójával.

A regisztráció során kiderült, hogy 9:30-ra a tagságnak kevesebb, mint a fele (38 fő) jelent meg, tehát a közgyűlés határozatképtelennek bizonyult. Ekkor elnökünk, Dr. Kollega Tarsoly István a szabályoknak megfelelően, 10:00 órára meghirdette a megismételt közgyűlést változatlan helyszínre és változatlan napirenddel.

10:00-re 53 fő rendes tag regisztrált, és a Közgyűlés a szabályok szerint már a jelenlevők számától függetlenül határozatképes volt. Ezt követően elnökünk javaslatára, nyílt szavazással került megválasztásra a Közgyűlés levezető elnökének Hunyady László, jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Várkonyi Tibor, jegyzőkönyv hitelesítőknek Németh Julianna és Janurik Zsuzsanna.

A levezető elnök megnyitotta az ülést, és tájékoztatta a jelenlévőket a napirendi pontokról. Előadta a közgyűlés összehívásának az okát, majd bővíteni javasolta a napirendi pontokat azzal, hogy az Egyebek napirendi pont előtt 6. és 7. pontban tárgyalja a közgyűlés a tiszteletbeli tagokra vonatkozó javaslattételt és az állami anyakönyvek kutathatóságának témáját. Az elnök nyílt szavazásra bocsátotta az új napirendi pontokat az alábbiak szerint:

1. Elnöki beszámoló a 2015. évi időszakról: dr. Kollega Tarsoly István elnök 2. A MACSE 2015. évi pénzgazdálkodásról készült beszámoló: Gelei Judit kincstárnok 3. Az Ellenőrző Bizottság jelentése a MACSE 2015. évi működéséről: dr. Balás István az Ellenőrző Bizottság elnöke 4. Témafelelősök beszámolói 5. Tiszteletbeli tagság adományozása 6. Állami anyakönyvek kutathatóságának kérdései 7. Egyebek

A jelenlevők a fenti napirendi javaslatot nyílt szavazással 51 fő igen, 1 fő nem és 1 fő tartózkodása mellett elfogadták. (A közben érkezettekkel együtt a regisztráció szerint a megjelent tagok száma 55 főre nőtt.

1. napirendi pont: Elnöki beszámoló a 2015. évi időszakról: dr. Kollega Tarsoly István elnök
Az elnök elmondta, hogy az egyesület a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően és az alapszabályban megfogalmazott céljainak elérése érdekében tevékenykedett 2015. évben. Pénzügyileg megerősödött az egyesület, ennek révén biztosítva látszik a működésünk; az adatbázisunk az interneten folyamatosan elérhető. A 11 tagú elnökség operatív és hatékony munkát végzett.

Az elnökség tagjai a következők voltak:
Kollega Tarsoly István elnök, Hatvany Csaba alelnök, Várkonyi Tibor főtitkár, Gelei Judit kincstárnok, valamint a 7 titkár (Kónya Zsuzsanna, Szigetiné Zékány Ilona, Beszeda László, Hirschler András, Lengyel Sándor, Németh József, Papcsik Béla).

A továbbiakban beszámolt arról, hogy:
a tagság létszáma továbbra is rendkívül dinamikusan nő;
jól halad a legfontosabb projekt az anyakönyvek indexelése;
megállapodást írtunk alá a Nemzeti Portrétárral, amelynek révén a XI. Bartók Béla út 21. szám alatt megnyílt a közösségi helyünk;
megállapodást kötöttünk a Budapest Főváros Levéltárával a hiányzó anyakönyvekre.
A Nemzeti Együttműködési Alaptól 2015-ben 1 millió forintot kapott az egyesület működési költségre; pályázatot nyújtott be az egyesület 2016-ban is a Nemzeti Együttműködési Alapnál, ahol 300.000 forintot ítéltek meg. 2015-ben kezdődött és ez évben valósult meg a Nemzeti Művelődési Intézet támogatása. Az intézet által irányított Kulturális Közfoglalkoztatási Program keretében Kovács Ildikó kulturális közfoglalkoztatottként 2017. márciusig a BB 21-ben teljesíti a feladatát.
A Közgyűlés nyílt szavazással egyhangúlag elfogadja az elnöki beszámolót.

2. napirendi pont: A MACSE 2015. évi pénzgazdálkodásról készült beszámoló: Gelei Judit kincstárnok
Beszámolt a taglétszám változásáról; a tagdíj és tagi támogatás bevételeinek alakulásáról; az indexelők részére biztosított tagdíjcsökkentés mértékéről.
A Közgyűlés nyílt szavazással egyhangúlag elfogadja a pénzgazdálkodásról szóló beszámolót.

3. napirendi pont: Az Ellenőrző Bizottság jelentése a MACSE 2015. évi működéséről: dr. Balás István az Ellenőrző Bizottság elnöke
Az ellenőrző Bizottság megállapította, hogy az egyesület az alapszabálynak megfelelően működik, és az Egyesület működése során jogszabálysértés nem történt.
A Közgyűlés nyílt szavazással egyhangúlag elfogadja az Ellenőrző Bizottság jelentését.

4. napirendi pont: Témafelelősök beszámolója
Dr. Hatvany Béla Csaba beszámolóját Solymosi Tamás ismertette a beszámoló egyidejű kivetítése mellett a különböző adatbázisokról;
Ezt követően Beszeda László ismertette Németh Józsefnek az "Év kutatóhelye projekt” témafelelősének" a beszámolóját, melyből kiderült, hogy a továbbiakban a MACSE három díjat fog adományozni (belföldi, határon túli és internetes adatbázis alapú kutatóhelyek), és a jelölés módja is változni fog.

5. napirendi pont: Tiszteletbeli tagság adományozása
A tagság meghallgatta az elnökség által tiszteletbeli tagsági cím adományozására jelölt személyek listáját:
Sztrányai Ildikó, aki az egyesület alapítása óta fáradhatatlanul dolgozik az egyesület honlapjáért,
Kocs János, aki elévülhetetlen érdemeket szerzett az erdélyi egyházi anyakönyvek megmentése terén,
Eötvös György, számos alkalommal az egyesület alapítása óta önzetlen támogatásával segítette az egyesület működését.
A Közgyűlés nyílt szavazással egyhangúlag elfogadta a tiszteletbeli tagságra javasolt valamennyi személy tiszteletbeli tagságát.

6. napirendi pont: Állami anyakönyvek kutathatóságának kérdései
Ari Ilona az adatvédelmi és anyakönyvi szabályok anomáliáira, problémáira és a családkutatók által tapasztalt nehézségekre alapozva javasolta, hogy amennyiben erre mód van, a MACSE tegyen lépéseket a helyzet javítására, és javasolta, hogy a közgyűlés hozzon létre egy bizottságot erre a célra.
Dr. Balás István kiemelte, hogy mivel jogértelmezésről van szó, a pereskedés kétélű fegyver, melyet nem javasolt használni, különös tekintettel arra, hogy a képviselők az országgyűlésben akár rosszabb feltételeket tartalmazó törvényjavaslatokat is előterjeszthetnek.

7. napirendi pont: Egyebek Török Zoltán gimnazistának átadta a vezetőség azt az oklevelet, amit a fiatal kutató tartalmas munkájának értékeléseként odaítélt.
Ezt követően néhány egyéni kérdés és megjegyzés hangzott el, majd egyéb megvitatandó kérdés nem lévén, 12.20 órakor a levezető elnök bezárta a Közgyűlést.

A beszámolót a Közgyűlés hivatalos jegyzőkönyve alapján Lévay Béla állította össze.

A közgyűlés képei megtekinthetők itt.

A beszámolót a Közgyűlés hivatalos jegyzőkönyve alapján Lévay Béla állította össze.

  Rendezvényeinkről szóló beszámolók képi anyagokkal (közgyűlés, díjátadó, levéltári látogatások, szakmai utak, találkozók) .

© MACSE - Magyar Családtörténet-kutató Egyesület  Postacím : 1025 Budapest Cseppkő utca 33     koordinator@macse.hu 
Gyorskereső  -  Oldaltérkép  -  Adatvédelmi szabályzat  -  Szerzői jogok   -  Témafelelősök  -  Impresszum