Kezdőlap Újdonságok Kereső Egyesület Levelezés Aktualitások Kutatás Adattárak Történetek Képek, videók Partnereink RSS
 Jelentkezés rendezvényekre 
  
 Sablonok 
 Eseménynaptár 
 Híreink 
 Felhívások 
 Előadásokról 
 beszámoló 
 Rendezvények 
 Találkozók,
 összejövetelek képei 
 Kirándulások 
 Kiadványok 
 Matrikula 
 Szórólap 
 CD Kiadványok 
 Pályázatok 
2015.05.16. MACSE Közgyűlés2015-06-18
A Magyar Családtörténet-kutató Egyesület
2015. évi közgyűlése


Időpont: 2015. május 16. 9:00 óra
Helyszín: Patrona Hungariae Gimnázium díszterme
1092 Budapest, Knézich u. 3-13.
 
 

Beszámoló

Közgyűlésünket 2015. május 16.-án 9:30 – 13:30 óra között az előző évihez hasonlóan a Patrona Hungariae Gimnázium dísztermében tartottuk meg. Itt ezúttal is nagyon kedvesen fogadtak minket.

A regisztráció során kiderült, hogy 9:30-ra a tagságnak kevesebb, mint a fele (61 fő) jelent meg, tehát a közgyűlés határozatképtelennek bizonyult. Ekkor elnökünk, Dr. Kollega Tarsoly István a szabályoknak megfelelően, 10:00 órára meghirdette a megismételt közgyűlést változatlan helyszínre és változatlan napirenddel.

10:00-re 70 fő rendes tag regisztrált, és a Közgyűlés a szabályok szerint már a jelenlevők számától függetlenül határozatképes volt. Ezt követően elnökünk javaslatára, nyílt szavazással került megválasztásra a Közgyűlés levezető elnökének Mátis István, jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Várkonyi Tibor, jegyzőkönyv hitelesítőknek Kőhegyi Sándorné és Kirilly Edit, szavazatszámlálóknak pedig Ábel András, Bíró Márta, Jóna Sándor és Janurik Zsuzsanna.

Ezután Mátis István levezető elnök megnyitotta az ülést, majd ismertette és nyílt szavazásra bocsátotta a közgyűlés napirendi pontjait. Javasolta az eredeti napirendi pontok tárgyalási sorrendjének a fontosság és időigényesség miatti módosítását. A szavazás eredménye egyhangú igen lett.

Az 1. napirendi pont a MACSE alapszabályának módosítása volt, Dr. Várkonyi Tibor főtitkár előadásában. Az előadó elmondta, hogy a módosítás oka az, hogy az alapszabályunk már nem felel meg az új Polgári Törvénykönyvnek, valamint a civil szervezetekre vonatkozó jogszabályoknak. Az előadó a teljes alapszabályt pontról pontra bemutatta a tagságnak, akik azt a MACSE honlapján már előzetesen is megismerhették. Felhívta a figyelmet arra, hogy bizonyos, általa kiemelten bemutatott részek esetében semmi képen ne tegyen a tagság javaslatot a szöveg változtatására, mert azt a bíróság fogja jóváhagyni, amely kínosan ragaszkodik a jogi szaknyelvnek a közönséges magyar fül számára nehezen értelmezhető fordulataihoz. Ezt az intelmet a tagság kellő megértéssel megfogadta.

Vita csak a tagdíj módosításával, illetve a módosítás bevezetésére javasolt időponttal kapcsolatosan alakult ki. Ezért ebben a kérdésben a levezető elnök külön szavazást rendelt el. Ez szoros eredménnyel az eredeti javaslat elfogadását eredményezte.
Ennek megfelelően 2015. június 1. napjától az éves tagdíj összege 5.000 Ft vagy 20 EUR vagy 30 USD lesz.

Miután az előadó befejezte az ismertetést, a levezető elnök nyílt szavazást rendelt el az új Alapszabály elfogadása tárgyában. A Közgyűlés összes résztvevője egyhangúlag elfogadta azt.

A 2. napirendi pont során Dr. Kollega Tarsoly István, az egyesület elnöke beszámolt az egyesület 2014. évi munkájáról.

Elmondta, hogy a tagságunk létszáma rendkívül dinamikusan nő, és a Közgyűlés napján 763 fő. Legfontosabb projektünkként az anyakönyvek indexelését emelte ki, amelyben dicséret illeti valamennyi önkéntesünket, a projektvezető Bocsor Lászlót és Hatvani Csaba elnökhelyettest. Jelentős a bővülés a névváltoztatásokat gyűjtő adatbázisunkban is. A Magyar Nemzeti Levéltárral való együttműködésben nyilvánossá tesszük ezt az egész adatbázist, és a hiányzó éveket pótoljuk az utólagos bejegyzésekből. Említést tett még a kisebb lendülettel folyó családfa-, sírkő- és emlékműprojektekről is.

A Nemzeti Együttműködési Alaptól 2013-ban kapott 1 millió forint segítségével működésbe hoztunk még egy szervert, így az elmúlt egy évben hibátlanul tudtunk működni.

Beszámolt a MACSE újabb együttműködési megállapodásairól is. A Nemzeti Portrétárral kötött együttműködés révén pl. a XI. Bartók Béla út 21. szám alatt megnyílt egy közösségi helyünk, és ott genealógiai kutatásokat segítő könyvtárat is alapítottunk. Megállapodást kötöttünk még Budapest Főváros Levéltárával és a beregszászi Shalom Alapítvánnyal is. 2015-re pedig olyan megállapodást tervezünk kötni a Magyar Nemzeti Levéltárral, amelynek eredményeképp be tudjuk fejezni a névváltoztatási projektünket.

A 3. napirendi pontban Gelei Judit kincstárnok tartotta meg beszámolóját a MACSE 2014. évi közhasznú gazdálkodásáról. Rendben levő anyagi helyzetünk mellett ismertette a taglétszámmal kapcsolatos változásokat is. Kiemelte, hogy az új belépők között örvendetesen növekszik a fiatalabb és középkorosztályúak száma. Tagjaink között 118 fő a nem magyarországi lakos. Megjegyezte, hogy a tagdíj befizetésével kapcsolatban sajnos még van javítani való.

A 4. napirendi pont az Ellenőrző Bizottság jelentése volt a MACSE 2014. évi működéséről. Felhalminé Dr. Puskás Angéla, az Ellenőrző Bizottság elnöke beszámolt a 2015. március 24-i ellenőrzés részleteiről és eredményéről, mely szerint az ellenőrző Bizottság megállapította, hogy az egyesület az alapszabálynak megfelelően működik, és az Egyesület működése során jogszabálysértést vagy az Egyesület érdekeit súlyosan sértő esemény (mulasztás) nem történt.

Az 5. napirendi pontban a MACSE kiemelt témáinak témagazdái számoltak be az 2014. évi eredményekről. Sztrányai Györgyné alapos részletességgel ismertette a honlap tartalmának bővítésével, a témák karbantartásával kapcsolatos eredményeket és problémákat, bemutatta a honlap újdonságait, és azokat a projekteket, melyek nem teljesültek. Végül bejelentette, hogy nem jelölteti magát az új vezetőségbe. Papcsik Béla a középiskolásoknak indítandó projektről tartott beszámolót. Beszeda László az elmúlt évben megrendezett előadások előadóiról és témáiról tartott beszámolót.

A Közgyűlés fent fölsorolt beszámolók mindegyikét nyílt szavazással egyhangúlag elfogadta.

Ezt követte 6. napirendi pontként a 2014 évi oklevelek kiosztása a MACSE legaktívabb, legszorgalmasabb tagjainak.

A 7. napirendi pont az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság lemondása volt, majd az egyesület teljes tisztújítást tartott titkos szavazással. A levezető elnök előzetesen elmondta, hogy az Ellenőrző Bizottság elnevezése Felügyelő Bizottságra változik, de a feladatköre változatlan marad, majd szünetet rendelt el, amelynek során megtörtént a titkos szavazás. A Szavazatszámláló Bizottság bejelentette, hogy a szavazás eredményes volt, azon 60 fő vett részt, majd kihirdette az alábbi végeredményt:
Elnök: Dr. Kollega Tarsoly István
Alelnök: Dr. Hatvany Béla Csaba
Főtitkár: Dr. Várkonyi Tibor
Kincstárnok: Gelei Judit
Titkárok (abc-rendben):
Beszeda László,
Hirschler András
Kónya Zsuzsanna
Lengyel Sándor
Németh József
Papcsik Béla
Szigetiné Zékány Ilona

Felügyelő Bizottság tagjai: Dr. Balás István, Gonda István, Laurinyecz Pál.
Ezt követően a Felügyelő Bizottság megválasztotta elnökének Dr. Balás Istvánt.

Egyéb megvitatandó nem lévén, a levezető elnök 13 óra 30 perckor bezárta a Közgyűlést.

A beszámolót a Közgyűlés hivatalos jegyzőkönyve alapján Lévay Béla állította össze.

Díjazottak: 2015 évi díjazottak

Video 1. rész

Video 2. rész

Képek

  Rendezvényeinkről szóló beszámolók képi anyagokkal (közgyűlés, díjátadó, levéltári látogatások, szakmai utak, találkozók) .

© MACSE - Magyar Családtörténet-kutató Egyesület  Postacím : 1025 Budapest Cseppkő utca 33     koordinator@macse.hu 
Gyorskereső  -  Oldaltérkép  -  Adatvédelmi szabályzat  -  Szerzői jogok   -  Témafelelősök  -  Impresszum