Kezdőlap Újdonságok Kereső Egyesület Levelezés Aktualitások Kutatás Adattárak Történetek Képek, videók Partnereink RSS
 Jelentkezés rendezvényekre 
  
 Sablonok 
 Eseménynaptár 
 Híreink 
 Felhívások 
 Előadásokról 
 beszámoló 
 Rendezvények 
 Találkozók,
 összejövetelek képei 
 BB21 Közösségi hely 
 Családfa Klub 
 Füredi
    Asztaltársaság 
 Kirándulások 
 Matrikula 
 Szórólap 
 CD Kiadványok 
 Pályázatok 

Az híreinket lásd a

MACSE hivatalos facebook oldalán

MACSE - facebook

KORÁBBI HÍREINKET AZ ALÁBBIAKBAN LEHET MEGTEKINTENI:

2018.08.04. A protestáns egyházak alappillérei – berhidai prédikátorok a 18. században2018-08-04 07:24:04

MNL Veszprém Megyei Levéltára - Érdekes iratok
A protestáns egyházak alappillérei – berhidai prédikátorok a 18. században

A reformáció megindulásának 500. évfordulója alkalmából készült forrásválogatásunk 324 oldalon 72 dokumentumot tár a nagyközönség elé. A tematikusan rendezett kötet egyik alfejezetét a prédikátoroknak, lelkipásztoroknak és tanítóknak szenteltük, akik a nehéz időkben is közösségük oltalmazói, a protestáns hit és gondolkodásmód őrzői, terjesztői voltak. A most közölt írást Nagy Dániel, Berhida és Kiskovácsi közös református egyházközségének prédikátora a türelmi rendelet (1781) után hét esztendővel jegyezte fel megörökítve benne a berhidai református egyházközségben a 18. század folyamán szolgáló lelkészelődeit. A forrást átírta és jegyzetekkel ellátta: Jakab Réka.

Feljegyzés a berhidai egyházközségben szolgáló református lelkipásztorokról
Berhida, 1788. december 6.

Alább subscribált1 és megnevezett Berhidai Reformata Szent Ecclesiának2 lelki tanítója ezen írásom által adom tudtára valakiknek illik, hogy ezelőtt való esztendőkben, amíg tudniillik az nemes veszprémi káptalan szomszéd peremartoni helységet ezen berhidai és peremartoni Helvetica Confessión3 lévő lakosoknak egyenlőképpen törvényes processussal4 el nem nyerte, az berhidai templomban szolgáló és én előttem rend szerént egymás után volt lölki tanítók, akiket még most is élő számos hallgatóim is jól ismértenek, azon berhidai ecclesiánkhoz tartozandó és most birtokomban s gondviselésem alatt lévő matricularis könyvben5 ezen rend szerént találtatnak fel. Ezen most folyó 18-dik seculumban6 lévők, úgymint: 1-o Losonczi Farkas András, 2-o Vasonyi Mihály, 3-o Bilkey János, 4-o Edelényi András, 5-o Sebestény János, 6-o Szép Gergely, 7-o Torkos Jakab, 8-o Megyercsy Andr[ás], és ugyanennek üdejében és praediká[tor]ságában az berhidai földesuraság által vétetett el az előbbeni templomu[nk], és azon földesuraságnak annuentiájábul7 ugyanakkor vétetett el az előbbeni parochialis házunk is királyi parancsolat mellett. Mely előrebocsátottakat hogy ecclesiánknak azon matricularis könyve eképpen foglalja magában és tanítja, fide mediante attestálom.8 Költ Berhidán December holnapnak 6-dik napján 1788-dik esztendőben.

Nagy Dániel berhidai és kiskovácsi (kiskovátsi) unita9 ecclesiához tartozandó Helvetica Confession lévőknek mostani prédikátora.

Jelzet: MNL VeML XV. 2. No. 1456/b.

Fennmaradási forma: Fogalmazvány.

TOVÁBB A TELJES CIKKRE >>

Forrás: MNL VeML Érdekes iratok | A protestáns egyházak alappillérei – berhidai prédikátorok a 18. században

Beküldő: Kőhegyi Anikó
 
  Többféle hírt szeretnénk
  itt megjelentetni:
  • Az Egyesület életének híreit.
  • A családkutatók munkáját érintő, fontosnak ítélt híreket.
  • A kutatótársaktól kapott híreket.

© MACSE - Magyar Családtörténet-kutató Egyesület  Postacím : 1114 Budapest, Bartók Béla út 21.     koordinator@macse.hu 
Oldaltérkép  -  Adatvédelmi szabályzat  -  Szerzői jogok   -  Impresszum   -  Webmester