Kezdőlap Újdonságok Kereső Egyesület Levelezés Aktualitások Kutatás Adattárak Történetek Képek, videók Partnereink RSS
 Jelentkezés rendezvényekre 
  
 Sablonok 
 Eseménynaptár 
 Híreink 
 Felhívások 
 Előadásokról 
 beszámoló 
 Rendezvények 
 Találkozók,
 összejövetelek képei 
 BB21 Közösségi hely 
 Családfa Klub 
 Füredi
    Asztaltársaság 
 Kirándulások 
 Matrikula 
 Szórólap 
 CD Kiadványok 
 Pályázatok 

Az híreinket lásd a

MACSE hivatalos facebook oldalán

MACSE - facebook

KORÁBBI HÍREINKET AZ ALÁBBIAKBAN LEHET MEGTEKINTENI:

2018.07.04. MNL OL - A hét dokumentuma2018-07-04 18:57:40

MNL Országos Levéltár
A hét dokumentuma - A kassai Rákóczi-freskó emléktáblái

Száz évvel ezelőtt, 1918. július 4-én Forster Gyula, a Műemlékek Országos Bizottságának elnöke megrendelt emléktáblák elkészüléséről értesítette Wekerle Sándor miniszterelnököt. A kassai székesegyházban található Rákóczi-freskót Dudits Andor festőművész készítette el, ennek két oldalára tervezték azokat. Az emléktáblák megrendeléséről és létezéséről tudomásunk volt, de szövegüket és kinézetüket nem ismertük – eddig.

A magyar nemzet régi, a kiegyezést követő évtizedekben folyamatosan kért-követelt vágyának tett eleget I. Ferenc József, amikor Tisza István miniszterelnök javaslatát elfogadva 1904. április 18-án elrendelte, hogy II. Rákóczi Ferenc és bujdosó társainak hamvait hazahozzák Törökországból, amelyeket országos ünnepségek keretében szállítottak a helyszínre, és 1906. október 29-én helyeztek végső nyugalomra az egykori fejedelem és társai maradványait a kassai Szent Erzsébet főszékesegyházban.

A Rákóczi-kultuszt erősítendő a kassai dómban egy emlékmű felállítását tervezték, amely azonban csak többszöri próbálkozás után, 1916-ra valósult meg.

Pályázat az emlékmű elkészítésére, 1907–1908

Apponyi Albert vallás- és közoktatásügyi miniszter – a Műemlékek Országos Bizottsága (MOB) előkészítő munkája alapján – 1906. augusztus 25-én kelt rendeletében nyilvános pályázatot hirdetett a kassai dómban felállítandó Rákóczi-emlékmű tervezésére, amelyen bármely magyar állampolgár részt vehetett, teljes névaláírással, vagyis nem jeligésen. A kiírás szerint az emlékművet a székesegyház északi kapujánál a falhoz támaszkodva, a kapu mellett, felett és körül kellett tervezni úgy, hogy a kapun a közlekedés továbbra is lehetséges maradjon. A költségek 250–300 000 korona között lehettek. A 18 tagú bírálóbizottság az Országos Képzőművészeti Tanács előadóiból és tagjaiból, a MOB, a Magyar Képzőművészek Egyesülete, a Magyar Mérnök- és Építészegylet, az Építőművészek Szövetsége küldöttjeiből, valamint Thaly Kálmán történetíróból állt, elnöke báró Forster Gyula volt. A pályamunkát 1907. december 31-ig kellett egy később meghatározandó helyre – a Magyar Országos Szépművészeti Múzeumba – benyújtani, amelynek tartalmaznia kellett az emlékmű 1:5 arányú gipszmintáját, az elhelyezésre szolgáló templomrész több léptékű rajzát, az emlékmű magyarázó leírását és a költségvetést. A kiírás 10. pontja szerint „kívánatos, hogy az emlékmű megoldásának alapjául II. Rákóczi Ferenc korának stílusa szolgáljon”, és feltétlen előírás volt az is, hogy a pályaterv „az országos műemléket képező építmény belső kiképzésének harmóniájához alkalmazkodjék” – ez a kettősség szinte megvalósíthatatlanná tette a pályázatot. Az első díj a kivitellel való megbízás és a tiszteletdíjba beszámítandó 6000 korona, a második díj 5000 korona, a két kiadható harmadik díj 3–3000 korona, a negyedik díj 2000 korona volt, de „csakis abszolút becsű és kivitelre mindenképpen alkalmas pályaművek” kaphattak díjat. A pályázati felhívás számos alkalommal megjelent a hivatalos lapokban, és arról a napilapok is tudósítottak.

A pályázati felhívásban megjelölt helyszínnel nem mindenki értett egyet, cikkek, röp- és emlékiratok készültek a dóm alkalmatlan, illetve a premontrei rend kassai templomának sokkal alkalmasabb voltáról.

TOVÁBB A TELJES CIKKRE >>

Szerző: Reisz T. Csaba

Forrás: A hét dokumentuma | A kassai Rákóczi-freskó emléktáblái

Beküldő: Kőhegyi Anikó
 
  Többféle hírt szeretnénk
  itt megjelentetni:
  • Az Egyesület életének híreit.
  • A családkutatók munkáját érintő, fontosnak ítélt híreket.
  • A kutatótársaktól kapott híreket.

© MACSE - Magyar Családtörténet-kutató Egyesület  Postacím : 1114 Budapest, Bartók Béla út 21.     macse.koordinator@gmail.com 
Oldaltérkép  -  Adatvédelmi szabályzat  -  Szerzői jogok   -  Impresszum   -  Webmester