Kezdőlap Újdonságok Kereső Egyesület Levelezés Aktualitások Kutatás Adattárak Történetek Képek, videók Partnereink RSS
 Jelentkezés rendezvényekre 
  
 Sablonok 
 Eseménynaptár 
 Híreink 
 Felhívások 
 Előadásokról 
 beszámoló 
 Rendezvények 
 Találkozók,
 összejövetelek képei 
 BB21 Közösségi hely 
 Családfa Klub 
 Füredi
    Asztaltársaság 
 Kirándulások 
 Matrikula 
 Szórólap 
 CD Kiadványok 
 Pályázatok 

Az híreinket lásd a

MACSE hivatalos facebook oldalán

MACSE - facebook

KORÁBBI HÍREINKET AZ ALÁBBIAKBAN LEHET MEGTEKINTENI:

2018.06.22. MNL HBML - Jelentés Szász Imre református hitoktatóról (1915)2018-06-22 06:14:43

MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltára
Szász Imre, a Debreceni Állami Főreáliskolánál alkalmazott
református hitoktató politikai és erkölcsi igazolásának dokumentumai

Az MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltára a reformáció-projekttel összefüggően a vármegyei fondokban sokrétű forrásfeltáró munkát folytatott. A kutatások rámutattak arra, hogy a protestáns egyházakra vonatkozóan az érintett egységek tekintélyes mennyiségű és igen változatos tartalmú iratanyagot őriznek.

Jelentés Szász Imre református hitoktatóról (1915)

Hajdú vármegye és Debrecen törvényhatósági jogú város főispánjának iratai a református egyházi tisztviselők esetében nemcsak a hangsúlyosan pénzügyi tárgyakkal, így a lelkészi járandóságok kifizetésével és különböző juttatásokkal összefüggően keletkezett forrásokat foglalják magukban, hanem például kinevezéssel, álláshelyek létesítésével és betöltésével, továbbá hivatali beiktatással kapcsolatos, úgyszólván teljesen köznapi jelentéseket, jellemzéseket, tanúsítványokat és hirdetményeket is. Az ügyiratok az egyes személyes életutak mellett szintén fontos adalékokat nyújtanak általában a korabeli egyházak és a polgári igazgatás érintkezésének vizsgálatához, a viszony jellegének értékeléséhez.

Egyikük Szász Imre, a Debreceni Állami Főreáliskolánál alkalmazott református hitoktató politikai és erkölcsi igazolásának dokumentumait tartalmazza. Az itt közölt, Debrecenben 1915. június 2-án kelt iratdarabban Debrecen rendőrfőkapitánya küld Szász Imréről igazoló jelentést Domahidy Elemér Hajdú vármegyei főispánhoz.

DEBRECZEN SZAB[AD] KIR[ÁLYI] VÁROS RENDŐRFŐKAPITÁNYÁTÓL.

14526/I.rfk.915 sz.

Méltóságos Miniszteri Biztos, Főispán Úr!

Hivatkozással az 1252/915 eln. számú rendeletre jelentem, hogy az illetékes egyházi hatóság által az állami főreáliskola református vallású tanulóinak hitoktatójának alkalmazott Szász Imre, aki 1887 évben Nyírbalkányban született, és Debreczenben Dicsőfi József ref[ormátus] lelkész úr mellett mint segédlelkész működik, politikailag teljesen megbízható, nem politizál, politikai párthoz nem tartozik. Erkölcsileg kifogástalan magaviseletű.

Büntetlen előéletű, aki ellen büntetendő cselekmény miatt sem jelenleg nincsen, sem ezelőtt nem volt eljárás folyamatban.

Debreczen, 1915. június 2.

Rostás István
rendőrfőkapitány

Méltóságos DOMAHIDY ELEMÉR miniszteri biztos, Főispán Úrnak

Helyben

MNL HBML IV. B. 901/a. 3. d. 180/1915. eln. (eredeti)

Dicsőfi József (1859–1920): református lelkész, debreceni főiskolai könyvtárnok, a teológia rendes tanára.

Domahidy Elemér (1865–1930): 1903–1906 és 1910–1918 között Hajdú vármegye és Debrecen szabad királyi város főispánja.

Brigovácz László

Forrás: Jelentés Szász Imre református hitoktatóról (1915)

Beküldő: Kőhegyi Anikó
 
  Többféle hírt szeretnénk
  itt megjelentetni:
  • Az Egyesület életének híreit.
  • A családkutatók munkáját érintő, fontosnak ítélt híreket.
  • A kutatótársaktól kapott híreket.

© MACSE - Magyar Családtörténet-kutató Egyesület  Postacím : 1114 Budapest, Bartók Béla út 21.     macse.koordinator@gmail.com 
Oldaltérkép  -  Adatvédelmi szabályzat  -  Szerzői jogok   -  Impresszum   -  Webmester