Kezdőlap Újdonságok Kereső Egyesület Levelezés Aktualitások Kutatás Adattárak Történetek Médiatár Partnereink RSS
 Jelentkezés rendezvényekre 
  
 Sablonok 
 Eseménynaptár 
 Híreink 
 Felhívások 
 Előadásokról 
 beszámoló 
 Rendezvények 
 Találkozók,
 összejövetelek képei 
 Kirándulások 
 Kiadványok 
 Matrikula 
 Szórólap 
 CD Kiadványok 
 Pályázatok 

Az híreinket lásd a

MACSE hivatalos facebook oldalán

MACSE - facebook

KORÁBBI HÍREINKET AZ ALÁBBIAKBAN LEHET MEGTEKINTENI:

2018.05.23. MNL HML - A hónap dokumentuma2018-05-25 05:41:40

MNL Heves Megyei Levéltára
A hónap dokumentuma:
1848. március 19. Egerben – Városi közgyűlés „az Isten szabad ege alatt”

Az 1848 márciusában Pozsonyban, illetve Pest-Budán lezajlott események hírei meglehetősen hamar eljutottak Heves megyébe is, és 17-től kezdődően Egerben is népgyűlésekre, illetve megmozdulásokra került sor. 18-án népgyűlést tartottak a városháza előtt, amikor Gáhy József városi főbíró[1] felolvasta a 12 pontot az egybegyűlteknek. Ezen a napon a közösség elfogadta a saját öt pontját, és másnapra összehívták a városi közgyűlést. Az alább közölt dokumentum arról tanúskodik, hogy a március 19-i népgyűlés alkalmával hogyan próbálta a város vezetése megőrizni a rendet és a nyugalmat, s egyúttal elejét venni a visszaéléseknek is.

Többek között a népgyűlés lefolyásáról is képet kaphatunk abból a jegyzőkönyi bejegyzésből, amely Blaskovics Gyula másodalispánnak[2] az 1848. április 10-i közgyűlésen tartott beszédét is közli. Blaskovics hangsúlyozottan kitért a saját szerepére: a március 19-i jelenlétét egy helytartótanácsi utasítással és a saját tisztségével indokolta meg. Állítása szerint a tömeget „a forradalom békés úton haladásáról és a Nemzet alkotmánya átalakítása közben kifejlett némelly ujjabb de Egerben addig nem hallott körülményekről értesitvén, sikerűlt megnyernem, hogy Eger községhez hű polgárai, a Haza és Király szeretetéről s hősiségéről a történet irásokban is dicsőitett jó hirök nevöket a forradalom első hevében is legkissebb törvénytelen eljárással sem szennyezték, sőtt a polgári szabadság a személy és vagyon biztosságnak szilárditásáról nemzeti őrsereg felállitása, és egyébb czélszerű intézkedések tétele által gondoskodtak”.[3] Mi is történt Egerben március 19-én? Valóban Blaskovicsnak kell-e tulajdonítanunk az egri emberek törvényhű magatartását? Lássuk, mit tudhatunk erről a napról a kinyomtatott dokumentum alapján!

A nyomtatvány szerint közterületen tartották a 19-i népgyűlést, „a több ezrekre menő városi nép roppant sokasága tekintetéből”. Ez jelzi azt a felfokozott érdeklődést, amit a városiak – talán rendi állásra való tekintet nélkül, noha a dokumentum nem utal a megjelentek társadalmi összetételére – tanúsítottak az országos események, illetve azok helyi lecsapódása iránt. A gyűlés szabadtéren való megtartásának azonban lehet szimbolikus üzenete és olvasata is, hiszen a tanácskozás helyszíne ezzel a rendi különállást is jelképező városháza zárt belső tere helyett átkerült a korabeli szöveg bevezetőjében hangsúlyozottan megjelenő (és természetjogi asszociációkra is lehetőséget nyújtó, az emberek veleszületett és egyenlő jogainak képzetét is felidéző) kifejezéssel élve „az Isten szabad ege” alá.

A közgyűlés kezdetén Gáhy üdvözölte a tömeget – amelynek a „nemzeti tárgy”, azaz a polgári átalakulással kapcsolatos események „hirdetés nélkül is köz tudomásra jutott[ak]” –, egyúttal azonban rögtön kérte is az egybegyűlteket, hogy tartsák fenn a rendet. Ezt követően felolvasták az előző napon tartott küldöttségi ülés jegyzőkönyvét (18-án elfogadták a pesti 12 pontot, javasolták a népnevelés nemzeti kézbe adását, a szövegnek az országgyűlés általi szentesítését, nemzetőrség felállítását, illetve a meghozott döntések megmagyarázását a népnek),[4] amelyet a gyűlés résztvevői helyesléssel fogadtak.

TOVÁBB A TELJES CIKKRE >>

Forrás: 1848. március 19. Egerben – Városi közgyűlés „az Isten szabad ege alatt”

Beküldő: Kőhegyi Anikó
 
  Többféle hírt szeretnénk
  itt megjelentetni:
  • Az Egyesület életének híreit.
  • A családkutatók munkáját érintő, fontosnak ítélt híreket.
  • A kutatótársaktól kapott híreket.

© MACSE - Magyar Családtörténet-kutató Egyesület  Postacím : 1025 Budapest Cseppkő utca 33     koordinator@macse.hu 
Gyorskereső  -  Oldaltérkép  -  Adatvédelmi szabályzat  -  Szerzői jogok   -  Témafelelősök  -  Impresszum