Kezdőlap Újdonságok Kereső Egyesület Levelezés Aktualitások Kutatás Adattárak Történetek Médiatár Partnereink RSS
 Jelentkezés rendezvényekre 
  
 Sablonok 
 Eseménynaptár 
 Híreink 
 Felhívások 
 Előadásokról 
 beszámoló 
 Rendezvények 
 Találkozók,
 összejövetelek képei 
 Kirándulások 
 Kiadványok 
 Matrikula 

Az híreinket lásd a

MACSE hivatalos facebook oldalán

MACSE - facebook

KORÁBBI HÍREINKET AZ ALÁBBIAKBAN LEHET MEGTEKINTENI:

2018.05.23. MNL HML - A hónap dokumentuma2018-05-25 05:41:40

MNL Heves Megyei Levéltára
A hónap dokumentuma:
1848. március 19. Egerben – Városi közgyűlés „az Isten szabad ege alatt”

Az 1848 márciusában Pozsonyban, illetve Pest-Budán lezajlott események hírei meglehetősen hamar eljutottak Heves megyébe is, és 17-től kezdődően Egerben is népgyűlésekre, illetve megmozdulásokra került sor. 18-án népgyűlést tartottak a városháza előtt, amikor Gáhy József városi főbíró[1] felolvasta a 12 pontot az egybegyűlteknek. Ezen a napon a közösség elfogadta a saját öt pontját, és másnapra összehívták a városi közgyűlést. Az alább közölt dokumentum arról tanúskodik, hogy a március 19-i népgyűlés alkalmával hogyan próbálta a város vezetése megőrizni a rendet és a nyugalmat, s egyúttal elejét venni a visszaéléseknek is.

Többek között a népgyűlés lefolyásáról is képet kaphatunk abból a jegyzőkönyi bejegyzésből, amely Blaskovics Gyula másodalispánnak[2] az 1848. április 10-i közgyűlésen tartott beszédét is közli. Blaskovics hangsúlyozottan kitért a saját szerepére: a március 19-i jelenlétét egy helytartótanácsi utasítással és a saját tisztségével indokolta meg. Állítása szerint a tömeget „a forradalom békés úton haladásáról és a Nemzet alkotmánya átalakítása közben kifejlett némelly ujjabb de Egerben addig nem hallott körülményekről értesitvén, sikerűlt megnyernem, hogy Eger községhez hű polgárai, a Haza és Király szeretetéről s hősiségéről a történet irásokban is dicsőitett jó hirök nevöket a forradalom első hevében is legkissebb törvénytelen eljárással sem szennyezték, sőtt a polgári szabadság a személy és vagyon biztosságnak szilárditásáról nemzeti őrsereg felállitása, és egyébb czélszerű intézkedések tétele által gondoskodtak”.[3] Mi is történt Egerben március 19-én? Valóban Blaskovicsnak kell-e tulajdonítanunk az egri emberek törvényhű magatartását? Lássuk, mit tudhatunk erről a napról a kinyomtatott dokumentum alapján!

A nyomtatvány szerint közterületen tartották a 19-i népgyűlést, „a több ezrekre menő városi nép roppant sokasága tekintetéből”. Ez jelzi azt a felfokozott érdeklődést, amit a városiak – talán rendi állásra való tekintet nélkül, noha a dokumentum nem utal a megjelentek társadalmi összetételére – tanúsítottak az országos események, illetve azok helyi lecsapódása iránt. A gyűlés szabadtéren való megtartásának azonban lehet szimbolikus üzenete és olvasata is, hiszen a tanácskozás helyszíne ezzel a rendi különállást is jelképező városháza zárt belső tere helyett átkerült a korabeli szöveg bevezetőjében hangsúlyozottan megjelenő (és természetjogi asszociációkra is lehetőséget nyújtó, az emberek veleszületett és egyenlő jogainak képzetét is felidéző) kifejezéssel élve „az Isten szabad ege” alá.

A közgyűlés kezdetén Gáhy üdvözölte a tömeget – amelynek a „nemzeti tárgy”, azaz a polgári átalakulással kapcsolatos események „hirdetés nélkül is köz tudomásra jutott[ak]” –, egyúttal azonban rögtön kérte is az egybegyűlteket, hogy tartsák fenn a rendet. Ezt követően felolvasták az előző napon tartott küldöttségi ülés jegyzőkönyvét (18-án elfogadták a pesti 12 pontot, javasolták a népnevelés nemzeti kézbe adását, a szövegnek az országgyűlés általi szentesítését, nemzetőrség felállítását, illetve a meghozott döntések megmagyarázását a népnek),[4] amelyet a gyűlés résztvevői helyesléssel fogadtak.

TOVÁBB A TELJES CIKKRE >>

Forrás: 1848. március 19. Egerben – Városi közgyűlés „az Isten szabad ege alatt”

Beküldő: Kőhegyi Anikó
 
  Többféle hírt szeretnénk
  itt megjelentetni:
  • Az Egyesület életének híreit.
  • A családkutatók munkáját érintő, fontosnak ítélt híreket.
  • A kutatótársaktól kapott híreket.

© MACSE - Magyar Családtörténet-kutató Egyesület  Postacím : 1025 Budapest Cseppkő utca 33     koordinator@macse.hu 
Gyorskereső  -  Oldaltérkép  -  Adatvédelmi szabályzat  -  Szerzői jogok   -  Témafelelősök  -  Impresszum