Kezdőlap Újdonságok Kereső Egyesület Levelezés Aktualitások Kutatás Adattárak Történetek Képek, videók Partnereink RSS
 Jelentkezés rendezvényekre 
  
 Sablonok 
 Eseménynaptár 
 Híreink 
 Felhívások 
 Előadásokról 
 beszámoló 
 Rendezvények 
 Találkozók,
 összejövetelek képei 
 BB21 Közösségi hely 
 Családfa Klub 
 Füredi
    Asztaltársaság 
 Kirándulások 
 Matrikula 
 Szórólap 
 CD Kiadványok 
 Pályázatok 

Az híreinket lásd a

MACSE hivatalos facebook oldalán

MACSE - facebook

KORÁBBI HÍREINKET AZ ALÁBBIAKBAN LEHET MEGTEKINTENI:

2018.05.12. A Sárospataki Református Kollégium vizsgarendje 1823-ból2018-05-15 06:38:55

MNL Országos Levéltára
értékes oktatástörténeti forrást tett közzé:
a Sárospataki Református Kollégium 1823-ból származó vizsgarendjét

Az MNL Országos Levéltára készülő forráskötete sokféle résztémát ölel fel a protestáns egyházak témaköréből, s e dokumentumok az ország legkülönfélébb vidékeinek történetébe is bevezetnek egyúttal. Közleményünk értékes oktatástörténeti forrás, amely a Sárospataki Református Kollégium 1823-ból származó vizsgarendjét teszi közzé.

A Sárospataki Református Kollégium vizsgarendje
Sárospatak, 1823. május 10.

Nagy tiszteletre méltó nemes szívű jóltévőnk!

Mindkét renden lévő nagy tekintetű és érdemű elöljáróink közakarattal a közönséges exámennek idejét Sz. Jakab havának 13-ik s több következendő napjaira határozták. Amely időre, az ide ragasztatott renddel tartatván az egész tanulóifjúság mind a felsőbb, mind az alsóbb tudományokban vett előmenetelének megvizsgáltatása, szívesen óhajtjuk, hogy nemes szívű jóltévőinkhez mennél nagyobb számmal lehessen szerencsénk, kik között leendő személyes megjelenését a midőn alázatosan kikérnénk, mélységes tisztelettel maradtunk S. Patakon, május 10-ik napján 1823. esztend.

Mint oskolánk nemes szívű jóltevőjénekalázatos szolgái

A sárospataki anyaoskolában tanuló ifjúság közönségesen.

A közönséges megvizsgáltatás rendje.

Július 13-án vasárnap délelőtt a keresztyén hittudományokból és az ahhoz köttetett tudományokból fognak a tog. és nem-tog. ifjak[1] megvizsgáltatni.
délután: 1) Az erkölcsi tudományból és a homiléticából[2]. 2) Az első classisban tanuló gyengébb gyermekek a declinisták.

14. hétfőn de. 1) Az eklézsiai történetekből és a görög Exegesisből. 2) A geográphiából, statisztikából, pedagógiából és technológiából.
du. A conjugisták és grammatisták[3] exámenje[4] lészen.

15. kedden de. A természeti tudományból vagy fizikából, a pura és applicata mathesisből[5] és a deák literatúrából[6] fognak megvizsgáltatni.
du. Az alsóbb és felsőbb szintaktika classisban tanulók.

16. szeredán de. A közönséges históriából, Magyarország pragmatica históriájából és a diplomatikából.
du. Az úgynevezett szelíd tudományok első és második oskolájában tanulók. (A rhetorok és poéták).

17. csütörtök de. A filozófiából.
du. A szelíd tudományok[7] harmadik és negyedik oskolája (classis humanit. III. & IV.)

18. pénteken de. A hazai és eklézsiai törvényből és az ehhez kapcsolt tudományokból. Amely után a megvizsgáltatás bérekesztetik, s akik oskolai tanulásokat elvégezték, elbúcsúznak, s jó kívánással elbocsáttatnak.

Jegyzés. Az ökonómia s ahhoz köttetett tudományok professzora, a praesesek és a rajzmester tanítványai alkalmatos időközben fognak megvizsgáltatni.

[Címzés:]
Spectabili, ac magnifico domino domino Petro Kazinczy de eadem Sacratissimae Caesareae Regiae et Apostoli Majestatis Aulae familiari, complurium Inc. Comitatuum Tabularum Judiciarum primario assessori. Tit, tit.Domino nobis singulariter colendo[8]

Jelzet: MNL OL P 2055 – 3 – No. 16.

Eredeti, kézzel írt tisztázat.

[1]Tógás és nem tógás ifjak. A református főiskolák bölcsészeti és teológiai hallgatóinak viselete volt a tóga, míg a világi pályára készülők nem viseltek tógát.

[2]homiletica (gör.): egyházi szónoklattan, az igehírdetés tudománya

[3]A református gimnáziumi osztályok megnevezése, amelyek a latin nyelben való előrehalaás alapján kapták nevüket. Az ő vizsgájukat (examen) említi a szöveg.

[4]exámenje (examen, lat.): vizsga

[5]elméleti és alkalmazott matematikából (lat.)

[6]latin irodalomból (lat.)

[7]bölcselet

[8]Tekintetes és nagyságos kazinci Kazincy Péternek, őfelsége udvarnokának, több tekintetes vármegye táblabírájának, különösen tisztelt patrónusunknak.

Forrás: A Sárospataki Református Kollégium vizsgarendje 1823-ból

Beküldő: Kőhegyi Anikó
 
  Többféle hírt szeretnénk
  itt megjelentetni:
  • Az Egyesület életének híreit.
  • A családkutatók munkáját érintő, fontosnak ítélt híreket.
  • A kutatótársaktól kapott híreket.

© MACSE - Magyar Családtörténet-kutató Egyesület  Postacím : 1114 Budapest, Bartók Béla út 21.     macse.koordinator@gmail.com 
Oldaltérkép  -  Adatvédelmi szabályzat  -  Szerzői jogok   -  Impresszum   -  Webmester