Kezdőlap Újdonságok Kereső Egyesület Levelezés Aktualitások Kutatás Adattárak Történetek Médiatár Partnereink RSS
 Jelentkezés rendezvényekre 
  
 Sablonok 
 Eseménynaptár 
 Híreink 
 Felhívások 
 Előadásokról 
 beszámoló 
 Rendezvények 
 Találkozók,
 összejövetelek képei 
 Kirándulások 
 Kiadványok 
 Matrikula 
2023.05.06. Meghívó a MACSE 2023. évi közgyűlésére2023-04-21 16:58:06

MEGHÍVÓ

a Magyar Családtörténet-kutató Egyesület
2023. évi közgyűlésére

 

M E G H Í V Ó

Ezúton tisztelettel meghívjuk a Magyar Családtörténet-kutató Egyesület 2023. évi rendes és időszaki elnökségi tag választó közgyűlésére.

A közgyűlés időpontja: 2023. május 06. szombat 9:30
Regisztráció a közgyűlést megelőzően a helyszínen a megjelölt napon 9:00 és 9:30 óra között.
A közgyűlés helyszíne: Magyar Nemzeti Levéltár Pest Vármegyei Levéltára előadóterem, 1097 Budapest, Vágóhíd utca 7.
Megközelíthető a 2, 24, 51-es villamossal, saját autóparkoló a Vágóhíd utca felől nyíló szerviz útról.

A közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosultaknak több mint a fele jelen van. Amennyiben a közgyűlés a meghirdetett időpontban nem határozatképes, a megismételt közgyűlés megtartására 2023. május 6. 10:00 órakor kerül sor változatlan helyszínen és napirenddel. A megismételt közgyűlés a jelenlévők számára tekintet nélkül határozatképes.

A közgyűlés napirendi pontjai:
 1. A közgyűlés határozatképességének megállapítása. A levezető elnök megválasztása. Előterjesztő: Ari Ilona elnök. A jegyzőkönyv vezetőjének, a két jegyzőkönyv hitelesítőnek és a szavazatszámlálóknak a megválasztása. A napirendi pontok ismertetése, elfogadása. Előterjesztő: a levezető elnök.
 2. Beszámoló az egyesület 2022. évi tevékenységéről, a szakmai terv és a 2022. évi pénzügyi terv teljesítéséről. Ennek keretében az elnökség beszámolója az előző évi működésről (költségvetés, főbb események, működés bemutatása, elnökségi határozatok ismertetése és végrehajtásuk eredménye).
  A szakmai beszámolót Ari Ilona elnök, a pénzügyi beszámolót Gelei Judit pénztárnok terjeszti elő.
  Kérdések, hozzászólások, a szakmai és pénzügyi beszámoló együttes megvitatása és elfogadása.
 3. A felügyelő bizottság jelentése a 2022. évről. Előterjesztő Hajas András FEB elnök.
  Kérdések, hozzászólások, a felügyelő bizottság jelentésének elfogadása.
 4. Az egyesület 2023. évi szakmai tervének és pénzügyi tervének (költségvetésének) megvitatása és elfogadása. Ennek keretében a működés eredményességének, hatékonyságának, illetve tárgyévi célkitűzések, elnökségi munka alapvetéseinek meghatározása, valamint beszámoló a tárgyévi feladatok időarányos teljesítésről.
  Előterjesztő: Ari Ilona elnök és a témafelelősök.
 5. Alapszabály módosítás. Előterjesztő: Péchy Gáspár elnökségi tag. Az Alapszabály módosítás megvitatása, elfogadása.
   
  Zárt ülés keretében tárgyalandó személyi kérdések:
 6. Az elnökség hiányzó 3 (három) tagjának, valamint legfeljebb 3 (három) elnökségi póttagnak és 1 (egy) felügyelő bizottsági póttagnak a megválasztása. Előterjesztő: Választási Bizottság.
 7. Németh József örökös tagságának, dr. Sziliné Konta Ágnes tiszteletbeli tagságának adományozása. Előterjesztő: Ari Ilona és Zotter Ferenc

A közgyűlési meghívó elküldésétől vagy közzétételétől számított nyolc napos jogvesztő határidőn belül a szavazásra jogosult tagok és az egyesület szervei a közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől írásban a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. Az elnökség a szavazásra jogosult tagságot az indítványról a közgyűlést legalább öt nappal megelőzően értesíti. A napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó szerv vagy személy jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a közgyűlést összehívó szerv vagy személy nem dönt, vagy azt elutasítja, az indítványozó kérelmére a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítéséről.

A szavazásra jogosult tag a jogait személyesen vagy meghatalmazott útján gyakorolhatja. Egy szavazásra jogosult tag írásbeli meghatalmazással a közgyűlésen legfeljebb öt távollevő tag képviseletében szavazhat.
A szabályszerű (teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt) meghatalmazást a szavazati jogosultság megállapítása érdekében legkésőbb a közgyűlés megkezdésének időpontjáig a helyszínen át kell adni a közgyűlés regisztrációért felelős tisztségviselőjének, illetve azt – a közgyűlés technikai előkészítése érdekében - előzetesen e-mailben kell jelezni a koordinátornál.

A 2022. március 26-án elnökségi határozattal létrehozott választási bizottság – vezetője: Németh József, tagjai Janurik Zsuzsanna és Szűcs János – közvetlenül fogja az 6. napirendi pontban ismertetett választásokat előkészíteni, a jelölési lehetőséget a szavazatra jogosult tagsággal ismertetni és a közgyűlésen a választást lebonyolítani.

Számítunk a tagtársak megjelenésére.

Budapest, 2023. április

Üdvözlettel:

Ari Ilona
elnök

Melléklet: Meghatalmazási minta (doc, PDF)

Kérünk minden tagtársunkat, hogy aki jön a közgyűlésre iratkozzon fel!

Feliratkozás a közgyűlésre: https://macse.hu/signum/belepes.php

Közgyűlés internetes közvetítése: https://youtube.com/live/GuPzw4QsQN8

 

  Az egyesület által szervezett eseményekre való felhívások olvashatók itt.

Jelentkezés rendezvényekre

Mások által szervezett, de a kutatások szempontjából érdeklődésre számot tartható események ill. meghívók olvasható itt.


© MACSE - Magyar Családtörténet-kutató Egyesület  Postacím : 1025 Budapest Cseppkő utca 33     koordinator@macse.hu 
Gyorskereső  -  Oldaltérkép  -  Adatvédelmi szabályzat  -  Szerzői jogok   -  Témafelelősök  -  Impresszum