Kezdőlap Újdonságok Kereső Egyesület Levelezés Aktualitások Kutatás Adattárak Történetek Képek, videók Partnereink RSS
 Jelentkezés rendezvényekre 
  
 Sablonok 
 Eseménynaptár 
 Híreink 
 Felhívások 
 Előadásokról 
 beszámoló 
 Rendezvények 
 Találkozók,
 összejövetelek képei 
 BB21 Közösségi hely 
 Családfa Klub 
 Füredi
    Asztaltársaság 
 Kirándulások 
 Matrikula 
 Szórólap 
 CD Kiadványok 
 Pályázatok 
Nyitott Levéltárak – Szolnok- Beszámoló2012-09-28

A Magyar Levéltárosok Egyesülete és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár
a kutatók Éjszakája 2012. keretében tartandó
„Identitás, élettörténet és narratívák - Levéltárak a családtörténeti kutatások szolgálatában”

Időpontja: 2012. szept. 28-án 15 óra
Helyszin: Szolnoki Főiskola Campus 122 terem, Szolnok, Tiszaligeti sétány

Dr. Pandula Attila (ELTE): „Genealógia, heraldika, archontológia” : A család-történeti kutatások kutatás-módszertani alapjai

 • kutatási irányzatok, társadalmi környezet
 • cc 100 ezres nemesség kutatására bő forrásanyag áll a rendelkezésre
 • paraszti származásúakról kevés, szemben, pl. németekkel ahol már a XVI században éltekről is van anyag.
Genealógia
 • rokonságtól begyűjteni (személyes iratok, bizonyítványok, kinevezések stb.)
 • 1940 körül nagyszülőkig igazolás kellett árija származás igazolására
 • fotók, ikonográfiai kutatások
 • temető kutatás
 • összefoglaló szakirodalom (Nagy Iván, Kempelen, megyei nemesség feldolgozása, vármegyei nemességi iratanyagok)
 • kutatás nemcsak Magyarországon, hanem Romániában, Szlovákiában még Csehországban is várható
 • identitás kérdése kutatott személyeknél, nemcsak magyar, hanem elmagyarosodott, elszlovákosodott stb. is lehet
 • névváltoztatás, visszamagyarosítás
 • torzítások főnemestől parasztig, forráskritika fontossága
 • minden családtag kutatása kell, pl. elhunyt gyerek, törvénytelen gyerek is
 • nem illik csak feketén vagy csak fehéren ábrázolni családi ősöket
 • oral history fontossága
 • archontologia csak utóbbi időben terjed el Magyarországon, pl. helységek archontologiája
 • nálunk nincs elitkutatás, pl. középkorban
Heraldika
 • kétszáz év óta sok részével, ágával nem foglalkoztak, főként csak ismeretterjesztő célból készültek írásos anyagok
 • kutatás rossz irányba megy nálunk, kevés magas szintű kutatás van, szemben, pl. Szlovákiával, ahol sokkal több és magas kvalitású kutatások folynak.
 • cc. 100 ezer címerből csak pár ezret publikáltak. Szisztematikusan fel kellene dolgozni a címereket.
 • egyházi címerekkel nálunk senki nem foglalkozik
 • sok hamisítás, pontatlanság, bár a szaknyelv a XX századra kialakult, de sok hiba van a címerleírásokban

Dr. Mikó Zsuzsanna, a Magyar Országos Levéltár főigazgatója: Levéltárak a családkutatás szolgálatában

 • családfakutatók fontossága a levéltárak számára, segíteni akarja a kutatókat
 • MACSE-vel felvette a MOL a kapcsolatot együttműködés céljából
 • régen nemességet kutattak inkább, ma ez eltolódott az általános, széleskörű családfakutatás irányába
 • egyházi anyakönyvek mikrofilmezése a hatvanas években (mormonok)
 • EU projekt finanszírozásában mikrofilmek digitalizálása folyik a MOL-ban
 • jogi háttér tisztázása a tudományos és az általános genealógiai kutathatóság érdekében
 • más forrásokra is fel kell hívni a kutatok figyelmét
 • tájékoztatásokat, levéltári ismertetéseket terveznek a MACSE közreműködésével
 • szűkös forrásaik miatt be szeretnék vonni a családfakutatókat az adatbázisaik építésébe
 • eszköz háttérrel rendelkeznek
 • elindult a MACSE-vel a névadatbázis építése
 • családtörténeti örökség program anyagi okok miatt leállt, keresik a folytatásra a megoldást
 • újra kérni kellene az adatvédelmi biztos állásfoglalását, megfontolni a korábbi állásfoglalás egyes pontjait.
 • Óbudán néha sorszámokat kell osztani a kutatói helyekre, keresik a megoldást
 • egységes szabályzás lesz a MNL teljes területén, tehát a vidéki levéltáraknál is az összevonást követően
 • áttérnek az elektronikus szolgáltatásra, elektronikus levéltár elkészültének határideje 2013. március 31.-ig
 • térítésmentesség felülvizsgálata a szolgáltatás (otthonról hozzáférés) bővülése miatt és ráfordítási költségek növekedése miatt.

Berkes József (MOL): „Az anyakönyvektől az internetes adatbázisokig”: A genealógiai kutatások forrásai

 • Szóbeli oral history források (szájhagyomány, visszaemlékezések, egyre kevésbé van kapcsolat a szülök, nagyszülők, gyermekek között. Forráskritika fontossága sok hamis bárói, grófi származás nem igazolható)
 • írott nyomtatott források legmegbízhatóbbak őrzik a családok. Zárt és nyilvános gyűjtemények levéltárakban, könyvtárakban, múzeumokban. Ősfák, címerlevelek, naplók, újságok, meghívok, gyászjelentések, diploma, ezüst, arany, biblia. Levéltárak típusai általános, szak, megyei, egyetemi, vízügyi stb.)
 • tárgyi források (eseményről, dátum, porcelán, ezüst, eljegyzési gyűrű, kard érem stb.)
 • Collectia diplomatica Hungaria cc 200-250 ezer irat (DL+DF). Mohács előtti anyagok cc.110 fénykép. Királyi levéltár 1541 után elpusztult. Családi levéltárak bázisán gyűjtötték össze az anyagot. 1945-ben és 1956-ban sok anyag semmisült meg. Ezek az alagsorban vasládákban homokkal borítva élték túl a háborúkat.
 • P szekció nemesi és polgári családi anyagok
 • Összeírások 1715 (M78), 1720 (M79), ország állapota a török kiűzése után, betelepítés előtt. 1728-ból töredékes (10 filmtekercs). Legteljesebb 1828-os összeírás. 1857 és 1869 töredékes Sajnos későbbi nincs, mert a Statisztikai Hivatalban megsemmisítették. USA-ban az összeírások 100-150 évig visszamenőleg megvannak, és nem értik, hogy ez nálunk miért nem maradt fenn. Kivándoroltak összeírása újságokban behajózási listák, fiumei, rotterdami, hamburgi utas listák. Erdélyi összeírások Cziráki, 1750-es. Feudális összeírások a XVI-XVII századból.
 • Nemesi összeírások 1754-55-ben Illési-Pettko könyv. Királyi könyvek. Acta nobilium C30, Departamentum nobilitae Mária Terézia rendeletére a privilégiumok miatt
 • Családi bírósági levéltárak névmutatóval
 • családfakutató irodák anyagai Peláthy, Pataky (Erdély), Daróczy
 • Illési patika 30-40 ezer cédula
 • úrbéri összeírások
 • Katona állítási lista digitalizálás alatt
 • visitacio canonicae és liber status animarum plébániáktól
 • zsidó kutatásokhoz acta judaeorum, 1848-as összeírások. 1851-től kötelező névadás. Csak az apai ági vonalat vitték. Névváltoztatások.
 • Anyakönyvek cc 8000 tekercs

Dr. Horváth Ferenc igazgató (Vác Városi Levéltár): „Mit rejtenek a fényképalbumok?” : A fénykép mint a történelmi valóság megjelenítője

 • Pályázattal fénykép gyűjtemény adatbázist fejlesztenek
 • Honlapon képek
 • levetített pár tíz kitűnő váci életképet a XX. századból

Dr. Fülöp Tamás, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár igazgatója: „Identitás, élettörténet és narratívák – levéltárak a családtörténeti kutatások szolgálatában”

 • levéltári tevékenységük ismertetése, összefoglalása
 • levéltár szerepe
 • megköszönte a részvételt
 • megköszönte a MACSE elnökének a részvételét és felkérte egy előadás megtartására Szolnokon a MACSE bemutatása címen

Molnár Lajos Milán igazgató (Aba-Novák Kulturális Központ): ”Kis füzetben nagy segítség a CSALÁDKUTATÁSHOZ” – kiadvány-bemutató

 • Szolnoki levéltár, Katolikus Egyház, Damjanich Múzeum, Ari Ilonáék helyi családfakutató klubja szervezésében
 • Családfa füzet kiadásának története. Sorozat tervek.
 • Családfák készítésére sikeres pályázatot bonyolítottak le a megyében
 • Szórólapot készítettek.
 • Pályázat kiírása Jász-Nagykun-Szolnok megyére vonatkozó családtörténeti munkákra 40.-,30.-,20.- eFt értékben ajándékok a díjak.

Ari Ilona: Családkutatók Műhelyének vezetője

 • A Kulturális Központ keretében működő családfakutató csoport története, bemutatása
 • A „Kis füzetben nagy segítség a családfakutatáshoz” című munka kiadásának története, abban resztvettek felé köszönetnyilvánítás.
 • Testvéregyesület a MACSE köszöntése, bemutatása
 • A Klub kolozsvári utazást tervez 2013-ban

Szikszai Mihály főlevéltáros Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár : Különleges családtörténeti források a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltárban

 • Ismertette a levéltáruk családfakutatók szempontjából fontos anyagait (anyakönyvek, összeírások, (Pentz féle), végrendeletek, hagyatékok, választási jegyzékek, telekkönyvek, névváltoztatások, gyászjelentések, családi levéltár (Gombár Tivadar családi iratai)

dr. Cseh Géza főlevéltáros Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár: Horthy család genealógiája

 • Horthy család történetét mutatta be a levéltárukban fellelhető dokumentumok segítségével.

Állófogadás, beszélgetés

Bővebben: http://www.szolarchiv.hu/id-479-muzeumok_ejszakaja_szolnoki_leveltarban.html

Beküldő : Hunyady László
 

   Előadásaink meghívott előadók vagy kutatóink részvételével.
Beszámolók általunk hallgatott előadásokról.

© MACSE - Magyar Családtörténet-kutató Egyesület  Postacím : 1114 Budapest, Bartók Béla út 21.     koordinator@macse.hu 
Gyorskereső  -  Oldaltérkép  -  Adatvédelmi szabályzat  -  Szerzői jogok   -  Impresszum   -  Webmester