Kezdőlap Újdonságok Kereső Egyesület Levelezés Aktualitások Kutatás Adattárak Történetek Képek, videók Partnereink RSS
Kezdőknek Kutatóhely Segédletek Családkönyv Linkek Családtörténet Kutatói kapcsolat Heraldika
 GYAKORI KÉRDÉSEK
Hogyan kezdjem a kutatást?
Hol találom az anyakönyveket?
Nem tudom elolvasni az anyakönyvet!
Hol találok még forrást a kutatáshoz?
Hogyan dolgozzam fel az adatokat?
 
 
NEM TUDOM ELOLVASNI ANYAKÖNYVET!    

A bejegyzések nyelve

„Az 1895 előtti anyakönyvi bejegyzések nyelve felekezetenként és koronként is változóvolt. A római katolikus anyakönyvek nyelve döntően latin, néhány rövid időszak (pl. 1844-1849, 1890-es évek) kivételével, amikor áttértek a magyar nyelvre. A görög katolikusanyakönyvek nyelve ettől némileg eltért, a latin mellett itt az ószláv és a ruszin nyelvhasználata is előfordult, s a 19. század derekától fokozatosan a magyar nyelv dominált. A református gyülekezetek döntően magyar nyelven anyakönyveztek, annak ellenére, hogy a latin nyelv használatára különféle szabályzatok is kötelezték volna őket. Itt a latin nyelvű könyvek csak ritkán fordulnak elő, a helyzet tehát a nyelvhasználatot tekintve a katolikus képfordítottja. Az evangélikus egyház anyakönyveinél a feudáliskor nyelve alapvetően a latin, a magyarra való áttérés még az 1844-es nyelvtörvényt követően sem volt következetes. A 19. századközepétől mindenesetre már a magyar nyelv dominált, de emellett előfordult a német használata is az ilyen nyelvű gyülekezeteknél, a szlovák közösségek, pedig továbbra is a latinnyelvet használták. A zsidó anyakönyveknél a héber, német és magyar nyelv használata is előfordult, a görögkeleti egyházi anyakönyvek, pedig nagyobb részt szerbül és kisebb részt románul íródtak.
Összességében tehát megállapítható, hogy az 1895 előtti egyházi anyakönyvek esetében számos nyelvvel találkozhatunk, melyek közül kettő, a latin és a magyar használata kiemelkedő, e két nyelv együttes aránya becslésünk szerint meghaladja a teljes tartalom 90 %-át. A maradék néhány százalékon osztoznak a német, a héber, a szerb, román, ószláv és ruszinnyelvek. (BISZAK SÁNDOR – LAKATOS ANDOR –VAJK ÁDÁM: AZ EGYHÁZI ANYAKÖNYVEK DIGITALIZÁLÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI – MÓDSZERTANI TANULMÁNY 2.1.3.)”

Segédletek
Az anyakönyvi kutatást segítik azok az összeállítások, melyek Segédletek címszó alatt kerültek összegyűjtésre.
(betegségek neve, különböző fogalmak, foglalkozások, latin német, szlovák szavak, rövidítések, kézírások, stb.)

Itt kiemeljük az anyakönyvek fejlécének jellemző szavait.
 Latinul vezetett nem rovatolt anyakönyv a 17-18.sz-ban és a 19.sz elején.
 Latinul vezetett, rovatolt anyakönyv fejléce a 19.sz. végén.
 A németül vezetett anyakönyvek fejléce és betűhasználata (Kurrentschrift).
 Cirill betűs görög katolikus anyakönyvek.
 

© MACSE - Magyar Családtörténet-kutató Egyesület  Postacím : 1114 Budapest, Bartók Béla út 21.     koordinator@macse.hu 
Oldaltérkép  -  Adatvédelmi szabályzat  -  Szerzői jogok   -  Impresszum   -  Webmester