Kezdőlap Újdonságok Kereső Egyesület Levelezés Aktualitások Kutatás Adattárak Történetek Képek, videók Partnereink RSS
 Jelentkezés rendezvényekre 
  
 Sablonok 
 Eseménynaptár 
 Híreink 
 Felhívások 
 Előadásokról 
 beszámoló 
 Rendezvények 
 Találkozók,
 összejövetelek képei 
 BB21 Közösségi hely 
 Családfa Klub 
 Füredi
    Asztaltársaság 
 Kirándulások 
 Matrikula 
 Szórólap 
 CD Kiadványok 
 Pályázatok 

Az híreinket lásd a

MACSE hivatalos facebook oldalán

MACSE - facebook

KORÁBBI HÍREINKET AZ ALÁBBIAKBAN LEHET MEGTEKINTENI:

2018.05.12. MNL ZML - Hary Mihály végrendelete, 18172018-05-29 04:55:45

MNL Zala Megyei Levéltára
Hary Mihály végrendelete, 1817

A végrendeletek családtörténeti, kultúrtörténeti egyháztörténeti információhordozók a kutatók számára. E tény az alábbiakban olvasható dokumentumból is kiderül, amely az MNL Zala Megyei Levéltára készülő forráskötetében az öröklési jog területére vonatkozó iratok közül való. Az 1817-es testamentum a pusztaszentlászlói evangélikus gyülekezetet nevezi meg végrendeleti örökösként.

Hary Mihály végrendelete, amelyben vagyonát a pusztaszentlászlói
evangélikus templomra (egyházközségre) hagyja
Pusztaszentlászló, 1817. március 5.

Testamentum

Mely szerint én alább írt, minekelőtte lelkem örök javáról gondoskodtam volna, földi csekély vagyonkámról e következendő rendelést tettem, az alább írt tanúk előtt. Minthogy tekintetes Nagy Jos[ef] úr[1] azokat a kötéseket meg nem tartotta,[2] melyek alatt engem magához vett volt: mert betegségemben nem gondoskodott rólam; egészséges koromban pedig sem a megígért becsületes tartást, sem az egy icce[3] boromat naponként ki nem adta, és semmi ruhát sem vett; én pedig cselédjeivel tehetségem szerint dolgoztam; azért a titulált úrnak általadattakat, valamint minden vagyonomat ez ittvaló puszatszentlászlói (P. Sz. Lászlói) evangelicus templomra testálom.

És ugyan: 1, Tekintetes Nagy Jos[ef] úrnál lévő 11 akó[4] óboromat (1811-ki termést), két három akós hordómat, új boromat a tekintetes úr tudása szerint; valamint a szőlőmet is hajlokostól, s mindenestül az említett eklézsiának testálom.

2, Az ederitsi[5] hat rendből álló szőlőmet, szintúgy az eklézsiának.

3, Tavaszi Josephnél chartabianca[6] szerint való 32 ft eklézsiának.

4, Takáts Josephnél 35 ft chartabianca szerint ez eklézsiára.

5, Németh Andrásnál, söjtöri lakosnál 100 ft chartabianca szerint. De minthogy 4 akó bort adott, mely ugyan contractus[7] szerint egy esztendőre sem volna elég, mégis két esztendőbeli interesbe[8] számláltassék. Szintúgy az eklézsiára testálom.

6, Sándor István helység kanászánál 130 ft chartabianca szerint interessel együtt a templomra.

7, Szabó Ignácnál 50 ft az eklézsiára.

8, Fatér Istvánnál lévő 52 ft, de úgy hogy Fatér István csak 32 ft fizet, Kováts János pedig 20, minthogy Fatér Istvánnak annyival tartozik. Szintúgy a templomra.

9, Péter Istványnál 10 ft.

Melyeknek jobb igazságáért erősítem ezen testamentumomat nevem aláírásával és saját kezem keresztvonásával. Pusztaszentlászlón 5 Martii 1817. Hary Mihály x

Hogy a nevezett Hary Mihály ezt a testamentumot tette jelenlétünkbe, bizonyítjuk kezeink keresztvonásával, és ha szükséges, hitünk letételével.[9] Jandó László x catholicus, falu esküdtje Szeres Fer[enc] x Fatér Istv[án] x Szilvás Istv[án] x Szabó Fer[enc] x Őry Samuel x Kováts Jan[os] x Gergál Jan[os] x Lakatos Fer[enc] x Domján Jan[os] x catholicus.

In defectu notarii,[10] [… ] Sam. Benkő […] V. D. M.[11]

Jelzet: MNL ZML IV. 1. b. 1822:1712.

Egyszerű másolat.

[1]Mind az 1829-es, mind az 1845-ös Zala megyei nemesi lajstromban Pusztaszentlászlón szerepel a mihályfai nemesi családból származó Nagy József (András fia, Zsigmond unokája), aki az 1845-ös összeírás szerint táblabírói címet viselt.

[2]Kötéseket meg nem tartotta: nem teljesítette kötelmeit, kötelezettségeit, melyek feltehetően a végrendelkező és Nagy József között kötött valamilyen tartási, életjáradéki szerződésből eredtek.

[3]icce: régi űrmérték (körülbelül 0,84 liter)

[4]akó: régi űrmérték (körülbelül 54 liter)

[5]Ederics: Pusztaederics, Pusztaszentlászlóval szomszédos település.

[6]chartabianca (lat.): adóslevél

[7]contractus (lat.): szerződés

[8]interesbe (interesse, lat.): kamatba

[9]hitünk letételével: eskünkkel

[10]in defectu notarii (lat.): jegyző hiányában

[11]V. D. M., Verbi divini minister (lat.): Isten Igéjének szolgája

Forrás: http://reformacio.mnl.gov.hu/hary_mihaly_vegrendelete_1817

Beküldő: Kőhegyi Anikó
 
  Többféle hírt szeretnénk
  itt megjelentetni:
  • Az Egyesület életének híreit.
  • A családkutatók munkáját érintő, fontosnak ítélt híreket.
  • A kutatótársaktól kapott híreket.

© MACSE - Magyar Családtörténet-kutató Egyesület  Postacím : 1114 Budapest, Bartók Béla út 21.     macse.koordinator@gmail.com 
Oldaltérkép  -  Adatvédelmi szabályzat  -  Szerzői jogok   -  Impresszum   -  Webmester