Kezdőlap Újdonságok Kereső Egyesület Levelezés Aktualitások Kutatás Adattárak Történetek Médiatár Partnereink RSS
Kezdőknek Kutatóhely Segédletek Családkönyv Linkek Családtörténet Kutatói kapcsolat
 Bibliográfia 
 Fogalomtár 
 Foglalkozások 
 Genetikai vizsgálat 
 Halálokok 
 Hónapok/napok 
 Katonai szótár 
 Mikrofilm (saját)
 Rövidítések 
 Szakirodalom 
 Szoftverek 
 Szótárak: 
  - Horvát 
  - Latin 
  - Német 
  - Szerb 
  - Szlovák 
  - Egyéb szótárak 
 Hasznos tudnivalók 
 Virtual Library 
 BIBLIOGRÁFIA    A  B  Č  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  Ó  P  R  S  T  U  V  Z  
 Baranya
Sáfrány Zsuzsanna Váraljai festett bútorok
(Gűjteményismertetés)
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1975–1976. 169–181., VIII t.
Sándor László A Szózat olaszul
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1979
Sándor László Adatok a baranyai népoktatás történetéhez 1770-1848
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1977
Sándor László Mozaikok a baranyai nemzetiségi oktatás alakulásához a XVIII-XIX. század fordulóján
Baranyai Művelődés 197863.sz.
Sándor Mária G. A baranyai művészet a reneszánsz stílusáramlatában
A reneszánsz kezdetei és kibontakozása Pécsett és környékén
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1980. 111–142., 18 kép.
Sándor Mária, G. Reneszánsz Baranyában
Akadémiai Kiadó
Budapest, 1984
Sarosácz György A Kanizsai Dorottya Múzeum plakátgyűjteménye 1942–1948
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1974. 169–194., XIX t.
Sarosácz György A Pécs környéki bosnyák falvak iskolaügyének és közművelődésének kezdetei
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1985/6
Sarosácz György A Pécs környéki bosnyákok története, gazdasági és társadalmi életük
Tanulmányok a magyarországi horvátokról
Baranya Megye Tanács
Pécs, 1990
Sarosácz György Bogdánt anyja házasítja (Ballada)
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1972–1973. 195–203.
Sarosácz György Fejezetek a Pécs környéki bosnyákok (horvátok) szántóföldi és kertgazdálkodásáról
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1990/1
Sarosácz György Földesúr, robot, jobbágyterhek, jobbágysorsok a Pécs környéki bosnyákoknál
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1987/8
Sarosácz György Pécs környéki bosnyákok (horvátok) állattartása
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1992/3
Schléder, Zsolt –Bíró, Katalin T. Petroarchaeological studies on polished stone artifacts from Baranya county, Hungary
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1998. 75–101., 8 ábra, 7 t. f., 6 t.
Schmidt Antal Kórházak
Baranya múltja és jelenje, szerk.: Várady Ferenc
Schmidt János Német telepesek bevándorlása Hesszenből Tolna-Baranya-Somogyba a XVIII. század első felében
Baán Kálmán ismerteti a Magyar Családtörténeti Szemle 1939/5—6. (177.) számában
Schweitzer József A pécsi izraelita hitközség története
Előszó: Scheiber Sándor
Budapest, 1966
Sebestyén Ádám Statisztikai adatok gyűjteménye a baranyamegyei községi - és körjegyzőségekről. 1898
Mohács, 1898
Sebestyén Béla ism. Asztalos Miklós: Kossuth Lajos kora és az erdélyi kérdés
Pécs-Baranyamegyei Múzeum Értesítő 1928–1929/2–3. 87–88.
Sík Lajos dr. szerk. A Mecsek részletes kalauza
2 térképpel és 2 vázlattal
Pécs sz.kir. város Idegenforgalmi Hivatala
Pécs, 1939
Síkfői Tamás Az internacionalizmus és nacionalizmus problémái 1918-1921. Között Dél-Dunántúlon
Baranyai Művelődés, 1970 április.
Síkfői Tamás Az osztályharc és nemzetiségi kérdés néhány problémája Baranya megyében a szerb megszállás harmadik szakaszában (1919. augusztus 1. - 1921. augusztus 22.)
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1983/4
Simkovics (Simonkai) Lajos Adatok Magyarhon edényes növényeihez
(1873-ban Baranyában tett botanikai útjának eredményei)
Mat. és Ter.tud. Közlöny XI. kötet 1836
Simon F.-Fodor I. Éghajlat
Baranya megye természeti földrajza Szerk.: Lovász Gy.
Baranya Megyei Levéltár Pécs, 1977
Simon V. Péter Baranyai mozgalmak 1848 tavaszán és nyarán
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1989
Sirisaka Andor Baranya népoktatása, Pécs szabad királyi város népoktatásügye és intézetei, megyei népoktatási intézetek
Baranya múltja és jelenje I. kötet, szerk.: Várady Ferenc
Soldan János György Tapasztalati észrevételek a baranyai szőlőművelés és borkészítés körül
A magyar orvosok és természetvizsgálók Pécsett tartott hatodik nagygyűlésének munkálatai
Höbling Miksa Pécs, 1846
Solymár Imre - Szőts Zoltán Források a bukovinai székelyek történetének tanulmányozásához 1-3
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1985/6, 1987/8, 1992/3
BML Évkönyvek Pécs, 1986, 1988, 1993
Solymos Ede – Solymosné Göldner Márta Győri halkereskedők Baranyában a 18. században
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1978. 271–284.
Somogyi S. Vízföldrajzi és vízföldtani adottságok
Magyarország tájföldrajza Szerk.: Pécsi M.
A Dunántúli-dombság. Dél-Dunántúl IV. kötet
Akadémiai Kiadó Budapest, 1981
Somogyi S. Vízrajz: Dunántúli Dombság
Magyarország kistájainak katasztere II.
Magyar Tudományos Akadémia FKI
Budapest, 1990
Stein Artúr A felekezeti anyakönyvek Magyarországon I-II.
Budapest, 1941
Strausz, L. Das Mediterran des Mecsekgebirges in Südungarn
Jena, 1928
Strázsay János Baranya vármegyének topographiai leírása
Tudományos Gyűjtemény 3.
1823
Suba János A Jugoszláv Királyság északi határainak kitűzése
(A Magyar-Jugoszláv Határmegállapító Bizottság működése, (1921–1924)
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1998. 223–242.
Süle Tamás Baranya és Pécs orvostörténelme érmeken
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1989
Surján Miklós szerk. Baranya megye sajtóbibliográfiája 1832-1984
Pannónia Könyvek Pécs, 1992
Szabados Mihályné A Magyar Kommunista Párt Baranya megyei szervezeteinek megalakulása és harca a demokratikus átalakulásért 1945-ben
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1969
Szabados Mihályné Lefkovics Ernő visszaemlékezése: Munkásmozgalom Baranyában a szerb megszállás 33 hónapja alatt
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1968
Szabados Mihályné Szocialista szervezetek Baranyában a két forradalom idején
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1968
Szabó A. Ferenc A dualizmus kori nemzeti célú telepítések Magyarországon
Agrártörténeti Szemle 1987/3-4. sz.
Szabó Elemér József Ormánsági települések
Geographica Pannonica 27.
Pécs, 1937
Szabó Ferenc S.J. szerk. Kortárs magyar jezsuiták I-II.
Anima Una 2-3.
Prugg Verlag Kiadó Eisenstadt, 1991
Szabó Gyula A szocialista nőmozgalom útja Baranyában 1921-ig
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1964. 297–312.
Szabó Gyula Szabadgondolkodó társadalmi rétegek a török alatti Pécsett és Baranyában
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1964. 241–262.
Szabó István A falurendszer kialakulása Magyarországon (X.-XV. század)
Budapest, 1966
Szabó István Magyarország népessége 1330 és 1526-os évek között
Magyarország történeti demográfiája Szerk.: Kovacsics József
Budapest, 1963
Szabó Pál Zoltán A Délkelet-Dunántúl felszínfejlődési kérdései
Dunántúli Tudományos Gyűjtemény 13.
MTA Dunántúli Intézete Pécs, 1957
Szabó Pál Zoltán A Mecsek keletkezése
Pécs szabad királyi város Majorossy Imre Múzeumának Értesítő 1942. 3–9.
Szabó Pál Zoltán Az eszéki híd
Pécs szabad királyi város Majorossy Imre Múzeumának Értesítő 1941. 65–75., 2 f., 3 ábra, 2 térk.
Szabó Pál Zoltán Déldunántúl népe 1830-1920
A Jancsó Benedek Társaság kiadványai 5.
Budapest, 1931. Klny. Jancsó Benedek Emlékkönyv
Szabó Pál Zoltán Régi helynevek értelmezése Pécs vidékén
Művelődési Tájékoztató, 1961 december
Szabó Pál Zoltán (Karay-Szabó Pál) Adatok Pécs környékének településföldrajzához. A térszín befolyása a Duna, Dráva és a Kapos közötti terület népsűrűségére és településének alakjára.
Geographia Pannonica 1.
Pécs, 1926.
Szabó Pál Zoltán dr. Földtani tájékoztató a Mecsek-hegységben túristák számára
A Mecsek részletes kalauza, Szerk.: Sík Lajos
Pécs, 1939
Szabó, János Barna Beiträge zur Kenntnis der Gattung Psilus Panzer, 1801
(Hymenoptera, Proctotrupoidea, Diapriidae)
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1975–1976. 61–71., III t.
Szabó, János Barna Eine neue Art, Platygaster vedresi sp. n. aus dem Mecsek-Gebirge, Ungarn
(Hymenoptera, Proctotrupoidea, Platygasteridae)
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1974. 85–86., 3 ábra.
Szabó, János Barna Neue Arten der Ceraphroniden aus dem Mecsek Gebirge, Ungarn
(Hymenoptera, Proctotrupoidea, Ceraphronidae)
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1978. 87–94., 1 ábra.
Szabó, János Barna Neue Arten und Fundortangaben der Diapriiden aus dem Mecsek Gebirge, Ungarn
(Hymenoptera, Proctotrupoidea, Diapriidae)
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1975–1976. 57–59.
Szabó, János Barna Neue Daten und Fundortangaben der Proctotrupiden aus dem Mecsek Gebirge, Ungarn
(Hymenoptera, Proctotrupoidea, Scelionidae, Platygasteridae)
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1974. 87–89., 2 ábra.
Szabóky Csaba A Dél-Dunántúl molylepkéi I.
Nattán Miklós molylepke-gyűjteménye (Lepidoptera)
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1982. 15–35., 1 térk.
Szajcsán Éva A magyar-jugoszláv viszony és a mohácsi sokacok helyzetének alakulása (1945-1950)
Mađarsko-Jugoslavenski odnosi te izmejene u položaju mohačkin šokaca izmeďu (1945-1950) 182.p.
TheHungarian-Jugoslavian Relationship and the Development of the Croatian Minority's Situation in Mohács (1945-1950) 182.p.
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve (46-47) 2001/2002 167.o.
Szakály Ferenc A Dél-Dunántúl külkereskedelmi útvonalai a XVI. század derekán
Somogy Megye Múltjából
Levéltári Évkönyv 1973/4.
Szakály Ferenc A dél-dunántúli hadszíntér
Pécs a törökkorban. Szerk.: Szakály F.
Tanulmányok Pécs történetéből 7.
Pécs, 1999
Szalágyi István De statu ecclesiae Pannonicae I.-VII.
Pécs, 1777-1784
Szalay László Baranya tölgyeseiben kimutatott sátoraknásmolyok
(Lepidoptera Lithocolletidae)
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1977. 57–60., 1 ábra.
Szaller György Magyarország földleírásának rövid foglalatja
Pozsony, 1796
Szaszkó István A Jeszenszky család jelentősége, különös tekintettel a baranyai ágra
A Dunántúl településtörténete II/2.köt. A pécsi településtörténeti konferencia anyaga (1976 aug. 24-25.) Szerk.: Mérey Klára, T.
Pécs, 1977
Szeghalmy Gyula-Fehérvári Géza-Sass Jenő Dunántúli vármegyék, Baranya vármegye
Budapest, 1938
Szentgáli Károly f. Van-e hazánkban numizmatikai egyesület?
Pécs-Baranyamegyei Múzeum Értesítő 1909/3. 117. , /2. 117–118.
Szentistványi Gyuláné Oktatáspolitikai intézkedések 1945-1946
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1969
Szentkirályi István A csatári pálosmonostor
Pécs-Baranyamegyei Múzeum Értesítő 1916/1–2. 11–14.
Szentkirályi István A jakabhegyi remeteház alapszabályai
Pécs-Baranyamegyei Múzeum Értesítő 1912/3. 115–127.
Szentkirályi István A jakabhegyi remeteház lakói 1767. évben
Pécs-Baranyamegyei Múzeum Értesítő 1916/3–4. 101–102.
Szentkirályi István A jakabhegyi remeték felvételi szertartása
Pécs-Baranyamegyei Múzeum Értesítő 1913/2. 78–81.
Szentkirályi István Baranya első főispánja a hódoltság után
[gróf trakostyáni Draskovics Iván 1689-től]
Pécs szabad királyi város Majorossy Imre Múzeumának Értesítő 1942. 30–37.
Szentkirályi István Egy történelmi munka műhelyéből
Pécs-Baranyamegyei Múzeum Értesítő 1911/3. 121–124.
Szentkirályi István Eset a régi céhvilágból [1751]
Pécs-Baranyamegyei Múzeum Értesítő 1928–1929/4. 130.
Szentkirályi István Háborus ájtatosság hajdan [1778]
Pécs-Baranyamegyei Múzeum Értesítő 1917/1–4. 17.
Szentkirályi István Jegyzetek a Jakabhegy és Szentkut történetéhez
Pécs-Baranyamegyei Múzeum Értesítő 1912/4. 143–147.
Szentkirályi István Klimó püspök főispánsága
Dunántúl, 1929.január 13.
Szentkirályi István Magyar pálosok és a Jakabhegy
Pécs-Baranyamegyei Múzeum Értesítő 1911/1. (március) 5–12.
Szentkirályi István Régi hadi hirek
[Klimo György levelei az 1769–74-es török-orosz háborúról és az orosz veszedelemről]
Pécs-Baranyamegyei Múzeum Értesítő 1914/3. 117.
Szentkirályi István Régi szerzetesek (a pécsi egyházmegye területén)
Pécs - Baranyamegyei Múzeum Egyesület Értesítő, 7. 1914.
Szentkirályi István Remeteélet a Jakabhegyen a XVIII. században
Pécs-Baranyamegyei Múzeum Értesítő 1910/3. 65–73.
Szentkirályi István Remeték a pécsi egyházmegye területén
Pécs-Baranyamegyei Múzeum Értesítő 1913/4. 165–166.
Szentkirályi István f. Népszokások Aprószentek napján
Pécs-Baranyamegyei Múzeum Értesítő 1908/2. 92. , /2. 92–93.
Szentmihályi Imre Települési sajátosságok tükröződése tájneveinkben
A Dunántúl településtörténete. II/1.köt. A pécsi településtörténeti konferencia anyaga (1976.aug.24-25.) Szerk.: Mérey Klára, T.
Pécs, 1977.
Szentpétery Imre Szent István király pécsváradi és pécsi alapítólevele. Függelék: a veszprémi alapítólevél 1257-iki átirata
Értekezések a történelmi tudományok köréből. 24.köt.10.
Budapest, 1918
Szilárd J. Éghajlati adottságok
Pécsi M. szerk.: Magyarország tájföldrajza. A Dunántúli-dombság. Dél-Dunántúl IV. kötet
Akadémiai Kiadó Budapest, 1981
Szili Ferenc A cukorrépa termesztése Délkelet-Dunántúlon és a MIR kaposvári cukorgyára, 1893-1948
(Szili Ferenc szerk.: Somogy megye múltjából ?)
Kaposvár, 1986
Szili Ferenc Hat somogyi középbirtok gazdálkodása a reformkorban
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1990/1
Szili Ferenc Kivándorlás a Délkelet-Dunántúlból Horvát-Szlavónországba és Amerikába 1860-1914
Szita László szerk.: Somogy megye múltjából
Kaposvár, 1995
Szili Ferenc Kivándorlás Délkelet-Dunántúlról Horvátországba és Szlavóniába
A kisebbségben élő magyarság sorsa
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1992/3
Szinkovich Márta A szabadművelődési korszak Baranyában
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1968
Szinkovich Márta A Tanácsköztársaság földrendeletének végrahajtása Baranyában
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1969
Szinkovich Márta A tanácsülési jegyzőkönyvekről (1950-1954)
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1970
Szinkovich Márta Sorozás a feudális-kori Baranyában
Művelődési Tájékoztató, 1963 december
Szirtes Gábor A szalámi politika utolsó szelete Pécsett és Baranyában
Tanulmányok Pécs történetéből 2-3. sz. Szerk.: Vanyó József
Pécs Története Alapítvány
Pécs, 1996
Szirtes Gábor - Vargha Dezső szerkesztők Mozaikok Pécs és Baranya gazdaságtörténetéből
Tanulmányok
Pro Pannonia Kiadói Alapítvány, Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara
Pannónia könyvek
2005
Szita János Baranya vármegye közigazgatása a neoabszolutizmus idején 1-2.
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1980, 1983/4
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  lap 
 
    

© MACSE - Magyar Családtörténet-kutató Egyesület  Postacím : 1025 Budapest Cseppkő utca 33     koordinator@macse.hu 
Gyorskereső  -  Oldaltérkép  -  Adatvédelmi szabályzat  -  Szerzői jogok   -  Impresszum