Kezdőlap Újdonságok Kereső Egyesület Levelezés Aktualitások Kutatás Adattárak Történetek Médiatár Partnereink RSS
Kezdőknek Kutatóhely Segédletek Családkönyv Linkek Családtörténet Kutatói kapcsolat
 Bibliográfia 
 Fogalomtár 
 Foglalkozások 
 Genetikai vizsgálat 
 Halálokok 
 Hónapok/napok 
 Katonai szótár 
 Mikrofilm (saját)
 Rövidítések 
 Szakirodalom 
 Szoftverek 
 Szótárak: 
  - Horvát 
  - Latin 
  - Német 
  - Szerb 
  - Szlovák 
  - Egyéb szótárak 
 Hasznos tudnivalók 
 Virtual Library 
 BIBLIOGRÁFIA    A  B  Č  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  Ó  P  R  S  T  U  V  Z  
 Baranya
Gebhardt Antal Néhány szó a Mecsek-hegység állatvilágáról
A Mecsek részletes kalauza, Szerk.: Sík Lajos
Pécs, 1939
Gebhardt, Antal Die tiergeographischen Probleme des Mecsek-Gebirges
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1956. 55–81.
Gerecze Péter Építkezés Baranyában
Baranya múltja és jelenje I. kötet 451. old., szerk.: Várady
1897
Gergely Ernő A bányamunkásság élet- és munkakörülményei 1867-1914 között
Babics András tudományos emlékülés
Pécs, 1988
Gergely Ferenc-Kőhegyi Mihály A Pécs - Baranya - Baja háromszög történelmi problémái 1918-21. között
Bajai dolgozatok 1.
Baja, 1974
Gerő Győző Hódoltságkori kutatások Baranyában
(Újabb adatok a magyarországi dzsámiépítészet történetéhez)
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1972–1973. 95–116., 24 kép.
Gjurov, Alexander Bolgár betelepülők Baranya megyében (1870-1944) az évszázados hagyományok tükrében
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1992/3
Glatz Ferenc szerk.  A szerbek letelepedése Magyarországon
A magyarok krónikája 280. old.
Officina Nova Budapest, 1995
Glósz József Hainer Ignác - a nemesi értelmiség a reform kori Baranyában
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1983/4
Godó Ágnes Baranya megye a felszabadító harcok időszakában 1944-1945
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1969
Gombos György (Gusztáv?) A bukovinai székelyek hazatelepítése. Újabb tennivalók
Dunántúl Nyomda
Pécs, é.n.
Gondán Felicián A középkori magyar Pálosrend és nyelvemlékei
Pécs, 1916
Gönyey Sándor A Drávaszög néprajzi elkülönülése
Pécs szabad királyi város Majorossy Imre Múzeumának Értesítő 1942. 38–64., 18. kép, V–XI. t.
Gungl Ferenc A baranyai falujáró mozgalom keletkezésének történelmi körülményei (1945–1948)
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1969–1970. 195–204., 1 kép.
Gungl Ferenc A szociáldemokrata szervezetek szerepe az őszirózsás forradalom idején Délkelet-Dunántúlon (1918 szeptember – 1918 november)
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1972–1973. 167–176.
Gyenizse P.-Lovász Gy. A természeti környezettípusok és a település alaprajz kapcsolata Baranya megye déli részén
Földrajzi Értesítő 1996. 3-4. sz.
Győr Pál Elemér Baranya közigazgatásának újjászervezése a felszabadulás után
Tanulmányok Baranya megye és Pécs város legújabb kori történetéből (1941-1950)
Pécs, 1984
Haas Mihály Baranya földirati, statisticai és történeti tekintetben
Pécsett, 1845
Reprint: Baranya Megyei Levéltár Pécs, 1985
Halász István Baranya megye tanügyi állapota
Pécs, 1878
Hampel József Adalékok Pannonia történelméhez Antonius Pius korában
Budapest, 1884
Hantó Zsuzsanna Kitiltott családok
2009 március
Több - elsősorban határmenti - baranyai településre, de Pécsváradra biztosan vonatkozó adatokkal az 1949-1953 évek közötti deportálásokról. Recenzió jelent meg a könyvről az Új Dunántúli Napló XX. évf. 85. sz. (2009.márc.28. 9. oldal)
Havranek László A Mecsek-hegység barlangi denevérfaunája
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1962. 39–51., 4 kép.
Hegedüs Lajos Népi beszélgetések az Ormánságról
Pécs, 1946
Hermann Egyed Telepítések a XVIII.században I-II.
Katolikus Szemle L.évf. 4.-5.sz. 1936 április és május
Szent István Társulat Budapest, 1936
Hernádi László Mihály A pécsi múzeumi értesítők és évkönyv repertóriuma 1908-1998
Dialog Campus Kiadó
Budapest - Pécs, 2002
Digitális verzió (2006): http://mek.oszk.hu/03900/03974/html/pecsimuzalap.htm
Hernády Alajos Baranya vízgazdálkodása
Változó Baranya
Pécs, 1985
Hervay F.Levente Szerzetesházak a középkori Baranyában
Baranya 1991/1-2. sz.
Hetényi Varga Károly Akiket üldöztek az igazságért
Ecclesia Budapest, 1985
Hetényi Varga Károly Papi sorsok a horogkereszt és a vörös csillag árnyékában I-II.
Lámpás Kiadó Abaliget, 1992-1996
Hetey-Herman Ottó Adatok a baranyai pósták történetéhez a hódoltságtól a kiegyezésig
Magyar Posta, 10. 1936
Höbling Miksa Baranya vármegyének orvosi helyirata
Pécs, 1845
Hoffer Tamás Déldunántúl településformáinak történetéhez
Ethnográfia. 66/1955
Holovics Flórián Baranya a XVII. század elején
Dallos Miklós pécsi püspök jegyzete 1620-ban
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1966. 171–178.
Holovics Flórián Haramiák Baranyában a XVIII. században
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1974. 145–148.
Holub József Adatok a Baranya és Tolna megye közt folyó határper történetéhez (1695–1720)
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1959. 151–164.
Holub József Adatok Pécs város és Baranya megye történetéhez [XIV–XVI. század]
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1960. 183–196.
Holub József Adatok Pécs város és Baranya megye történetéhez. (XIV-XVI. század)
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve, 1960
Holub József Bonipertus
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1959. 97–101.
Hoóz István A nemzetiségek száma és területi megoszlása Baranya megyében
(Az 1970. évi népszámlálás adatai alapján)
Baranyai Művelődés, 1973 4. szám (december)
Hoóz István Nemzetiségek demográfiai sajátosságai Baranya megyében
Budapest, Statisztikai Kiadó 1968 (I. rész) ill. 1973 (II.rész)
Hoóz István - Kepecs József - Klinger András A Baranya megyében élő nemzetiségek demográfiai helyzete 1980-ban
Baranya Megyei Tanács V. B. műv. oszt.
Pécs, 1985
Hoóz István szerk. A baranyai nemzetiségekről
(Tanulmánykötet, benne pl. A népesség megoszlása községenként c. munkával)
Pécs, 1977
Horvát Adolf Olivér A Mecsek és a Fruška Gora növényzetének összehasonlítása
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1968. 7–14.
Horvát Adolf Olivér A Mecsek hegység növényföldrajza. I–II.
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1965. 29–47., 1966. 25–39.
Horvát Adolf Olivér A mecseki erdei növénytársulások jellemzése karakter- és differenciális fajaik, flóraelemeik alapján
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1967. 15–22., VII t.
Horvát Adolf Olivér A mecseki erdőtalajelemzések eredményei
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1962. 53–66., 7 ábra, 2 mell.
Horvát Adolf Olivér A mecseki tájak erdei növénytársulásai
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1963. 33–51., 2 kép.
Horvát Adolf Olivér A mecseki vegyes erdők és bükkösök vegetációjának elemzése
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1971. 13–24., 8 kép.
Horvát Adolf Olivér Anthropogén-hatás a Mecsek-környék vegetációjára
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1961. 45–49.
Horvát Adolf Olivér Mecseki erdőtípus-tanulmányok
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1960. 39–52., 2 térk.
Horvát Adolf Olivér Mecseki gesztenyések
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1959. 35–44., III–VI. t.
Horvát Adolf Olivér Mecseki tölgyesek erdőtípusai
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1956. 131–148., XXVI–XXVII. t.
Horvát Adolf Olivér Mecseki vegetációs tanulmányok I.
[A folytatás nem jelent meg]
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1961. 33–44.
Horvát Adolf Olivér Mecsek-környéki rétek
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1960. 53–67.
Horvát Adolf Olivér Pótlások és kiegészítések „A Mecsek-hegység és déli síkjainak növényzete” ismeretéhez (1942–1971) I–II.
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1972–1973. 15–32., 1974. 37–55.
Horvát Adolf Olivér Újabb adatok a Mecsek hegység geobotanikai ismeretéhez
(A Mecsek hegység növényföldrajzi vázlata)
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1969–1970. 13–33., 8 kép.
Horvát, Adolf Olivér Potentillo–Quercetum (sensu latissimo) Wälder, I–III.
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1977. 23–44., 1–14. kép., 1979. 11–32. 15–16. kép., 1980. 31–70., 17–24. kép.
Horváth Adolf Olivér A mecseki bükkösök (Fagetum silvaticae mecsekense) erdőtípusai
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1958. 31–48., I–II. t.
Horváth Adolf Olivér Mecseki gyertyános tölgyesek erdőtípusai
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1957. 137–154.
Horváth Adolf Olivér Pótadatok a Mecsek hegység és környékének flórájához
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1957. 163–180.
Horváth Adolf S.O.C. A baranyai növényvilág kutatásának irodalma
Pannonia, 1935
Horváth Adolf S.O.C. A Mecsek növényélete
A Mecsek részletes kalauza, Szerk.: Sík Lajos
Pécs, 1939
Horváth Adolf S.O.C. A Mecsek ritka virágai
Pécs Város Kiadása Pécs, 1938
Horváth Adolf S.O.C. A mecseki tájak erdei növénytársulásai
Janus Pannónius Múzeum Évkönyve 1963
Pécs, 1963
Horváth Adolf S.O.C. Analysis Florae Comitatus Baranya
Pécsi Múzeum Kiadványai, 1936
Horváth Adolf S.O.C. Képek a Mecsek és a Mecsekalja növényvilágából
Mecsek Egyesület Évkönyve, 1935
Horváth Adolf S.O.C. Kitaibel Pál Baranyában
Pécsi Ciszterci Gimnázium Értesítő Pécs, 1939
Horváth Adolf S.O.C. Mediterrán elemek a baranyai flórában
Pannonia, 1936
Horváth Adolf S.O.C. Vad pünkösdi rózsa a Mecsek-hegységben
Természettudományi Közlöny, 1934
Horváth Adolf S.O.C. Virágzó növények a Mecseken 1934 decemberében
Természettudományi Közlöny, 1935
Horváth Csaba A revíziós törekvések és a nemzetiségpolitika tükröződése Baranyában (1935-1937)
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1985/6
Horváth Csilla, B. A Baranya megyei hivatásos fényképészek a helyi sajtóban az 1870-es évektől az I. világháború végéig
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1994. 143–159., 24 kép.
Horváth Győző – Majer József Adatok Baranya megye kisemlős faunájához
(Mammalia Micromammalia)
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1994. 79–84., 1 ábra, IV t.
Horváth J. Gyula Fejezetek a Pécsi Egyházmegye történetéből
A Pécsi Egyházmegye Schematismusa 1981, Szerk.: Csigi Imre dr.
Egyházmegyei Hivatal Pécs, 1981
Horváth J. Gyula - Tímár György XVI. századi dikális konskripciók Baranya megyéről (1542, 1551, 1564)
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1972
Horváth Kázmér dr. vitéz Dél-Baranya és a trianoni békeszerződés revíziója
Dunántúl Pécsi Egyetemi Könyvkiadó és Nyomda Rt. Pécs, 1931
Horvatovich Sándor A Keleti-Mecsek futóbogarai
(Coleoptera, Carabidae)
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1990. 5–12., 1 térk.
Horvatovich Sándor A Zselic futóbogarai
(Coleoptera, Carabidae)
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1989. 5–14., 1 ábra.
Horvatovich Sándor Adatok Dél-Dunántúl bogárfaunájához I.
(Coleoptera Cicindelidae, Carabidae)
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1977. 45–55.
Horvatovich Sándor Hazánk faunájára új és ritka bogárfajok a Dél- és Nyugat-Dunántúlról (Coleoptera). I–IV.
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1978. 31–39., 1979. 33–43., 1980. 71–83., 1981. 19–32.
Horvatovich, Sándor Liste der Carabiden-Arten (Coleoptera, Carabidae) Ungarns (Stand 1991)
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1992. 5–12., 1 ábra.
Horvatovich, Sándor The small populations of Carabidae in Hungary I.
The species with one locality
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1991. 9–11., 1 ábra.
Horvatovich, Sándor –Szarukán, István Cintributions ŕ la biologie et morphologie des espèces Hongroises du genre Anisodactylus Dejean (Coleoptera, Carabidae)
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1981. 13–17., 9 ábra.
Horvay F. Levente Szerzetesházak a középkori Baranyában
Baranya 1991
Huber Kálmánné A Pannonia folyóirat története 1935-1943 (Repertóriummal)
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1979
Huszár László Négy éremlelet Baranya megyéből
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1963. 167–175., 7 kép.
Huszár Zoltán - Nagy Lászlóné - Müller Judit, W. A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága 2001-2002. évi tevékenységének összefoglalása
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve (46-47) 2001/2002 305.o.
Iharos Gyula A Mecsek-hegység Tardigrada faunájának vizsgálata
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1963. 53–73., 4 kép.
Iharos Gyula – Vargha Béla Tardigradák a Zselic területéről
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1994. 33–38., 1 térk., 7 t.
Imre Mária, Lantosné Interetnische Beziehungen des Kultes der Schultzheiligen in der Diözese Fünfkirchen/Pécs
Beitrage zur Volkskunde der ungarndeutschen
Német és magyar nyelven
1997
Imre Mária, Lantosné Szakrális táj és kultusz a pécsi egyházmegyében I-III.
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1995, 1996, 1997
Iványosi-Szabó Tibor Baranyai-somogyi szökött jobbágyok Kecskeméten 1677-ben
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1981
Iványosi-Szabó Tibor Délkelet-Dunántúl szerepe Kecskemét 17.század végi migrációjában
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1983/4
Jenő Sándor Helynevek, határrészek
(Gödre - Szt.Márton, Magyar-Egregy, Tésenfa, Kapos-Szekcső, Bánfa)
Magyar Nyelvőr, 28. 1899
Jerémiás Sámuel Baranyai szótár-pótolék
Tudományos Gyűjtemény, 12. 1828. 10. köt.
Józan Zsolt A Mecsek méhszerű faunája (Hymenoptera, Apoidea)
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1995. 29–43., 6 t.
Józan Zsolt A Zselic méhszerű (Hymenoptera, Apoidea) faunájának alapvetése
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1989. 81–92., 8 t.
Józan Zsolt Dél-Dunántúl kaparódarázs (Hymenoptera, Sphecoidea) faunájának alapvetése
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1984. 53–86., 11 ábra, 18 t.
Juhász László Baranya vármegye és Pécs város régészete
Pécs, 1894
Káldy-Nagy Gyula Baranya megye XVI. századi török adóösszeírásai
A M. Nyelvtud. Társ. Kiadványai 103.
Budapest, 1960
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  lap 
 
    

© MACSE - Magyar Családtörténet-kutató Egyesület  Postacím : 1025 Budapest Cseppkő utca 33     koordinator@macse.hu 
Gyorskereső  -  Oldaltérkép  -  Adatvédelmi szabályzat  -  Szerzői jogok   -  Impresszum