Kezdőlap Újdonságok Kereső Egyesület Levelezés Aktualitások Kutatás Adattárak Történetek Képek, videók Partnereink RSS
Elérhetőség Szabályzatok Tisztségviselők Tagjaink Tagnyilvántartó Belépés_Kilépés Közzététel Jogszabályok Tájékoztató
 
Alapszabály 2017-05-14-től hatályos    
1. Egyesület alapadatai
2. Az egyesület céljai, feladatai
3. Tagság
4. Tagsági jogviszony keletkezése, megszűnése
5. Tagsági jogok és kötelezettségek
6. Egyesületi szervek, bizottságok, tisztségek
7. Egyesület vagyona, gazdálkodása
8. Egyéb rendelkezések

3. Tagság

Az egyesületnek rendes tagjai, örökös tagjai, pártoló tagjai és tiszteletbeli tagjai lehetnek. Az egyesület a tagjairól nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a tagok nevét, személyi adataikat (a személyhez fűződő és személyes adataik védelméhez fűződő jogaik sérelme nélkül), lakcímét, a tagsági jogviszony keletkezésének és megszűnésének időpontját, valamint a megszűnés okát.
A tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak.

3.1. Rendes tag:
Rendes tag lehet az a nagykorú természetes személy, jogi személy, aki (amely) belépési nyilatkozattal az egyesület alapszabályát, valamint a közgyűlés és az elnökség által elfogadott és az egyesület honlapján közzétett szabályzatokat elfogadja, továbbá a rendes tagságból eredő kötelezettségeket vállalja. Az új tag felvételéről – írásbeli felvételi kérelme alapján - az elnökség dönt.

3.2. Pártoló tag:
Pártoló tag lehet az a nagykorú természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki (amely) belépési nyilatkozattal az egyesület alapszabályát, valamint a közgyűlés és az elnökség által elfogadott és az egyesület honlapján közzétett szabályzatokat elfogadja, és a pártoló tagságból eredő kötelezettségeket vállalja. A pártoló tag felvételéről az elnökség dönt.

3.3. Tiszteletbeli tag:
Tiszteletbeli tag lehet az a nagykorú természetes személy, aki belépési nyilatkozattal az egyesület alapszabályát, valamint a közgyűlés és az elnökség által elfogadott és az egyesület honlapján közzétett szabályzatokat elfogadja. A tiszteletbeli tag címet az elnökség adományozza azon egyesületi tagoknak vagy nem egyesületi tagoknak, akik az egyesület munkáját kiemelkedő módon elősegítették, illetve támogatták.

3.4. Örökös tag:
A közgyűlés örökös tagi címet adományozhat az egyesület munkáját hosszú éveken át önzetlen és áldozatos munkájával kiemelkedő módon segítő tagnak.

 

© MACSE - Magyar Családtörténet-kutató Egyesület  Postacím : 1114 Budapest, Bartók Béla út 21.     macse.koordinator@gmail.com 
Oldaltérkép  -  Adatvédelmi szabályzat  -  Szerzői jogok   -  Impresszum   -  Webmester