Kezdőlap Újdonságok Kereső Egyesület Levelezés Aktualitások Kutatás Adattárak Történetek Képek, videók Partnereink RSS
Elérhetőség Szabályzatok Tisztségviselők Tagjaink Tagnyilvántartó Belépés_Kilépés Közzététel Jogszabályok Tájékoztató
 
Alapszabály 2017-05-14-től hatályos    
1. Egyesület alapadatai
2. Az egyesület céljai, feladatai
3. Tagság
4. Tagsági jogviszony keletkezése, megszűnése
5. Tagsági jogok és kötelezettségek
6. Egyesületi szervek, bizottságok, tisztségek
7. Egyesület vagyona, gazdálkodása
8. Egyéb rendelkezések

2. Az egyesület céljai, feladatai

2.1. Az egyesület célja:

 • a családtörténettel, családfakutatással foglalkozók egy szervezetbe való tömörítése, tevékenységük támogatása, összehangolása;
 • érdekképviseleti tevékenység a családtörténeti és családfa kutatással kapcsolatos adatok minél szélesebb körű hozzáférhetősége és kutathatósága érdekében;
 • a családtörténetre és családfakutatásra vonatkozó, azt segítő információk kölcsönös cseréje, az eredmények ismertetése, a családtörténeti kutatásokban érdekeltek közötti kapcsolatok megteremtése, fenntartása;
 • kapcsolattartás, rendezvények szervezése, fellépések összehangolása, közös projektek megvalósítása a hasonló célokat és értékeket valló más szervezetekkel;
 • kapcsolattartás a családtörténeti kutatás témájában érdekelt külhoni magyarság szervezeteivel, kutató magánszemélyekkel;
 • kapcsolattartás külföldi családkutató szervezetekkel, adatok és információk cseréje, konferenciákon való részvétel;
 • a felmenőinkről fellelhető adatok összegyűjtése, az adatok kiértékelése, rendszerezése, az adatok feldolgozása;
 • rokonok felkutatásában való segítségnyújtás, családegyesítés elősegítése,
 • magyar, illetve magyarországi gyökerekkel rendelkező külföldi családtörténet- és családfakutatók segítése, származástudatuk erősítése;
 • a településkutatás gazdagítása adatokkal;
 • életút interjúk, visszaemlékezések készítése, gyűjtése, publikálása;
 • a kezdő családtörténet- és családfakutatók számára módszertani, információs segítség nyújtása;
 • család- és településtörténeti vonatkozású könyvek, szakdolgozatok, kiadványok megjelentetése, kiadása.

2.2. Az egyesület a céljait különösen a következő eszközökkel valósítja meg:

 • honlapot szerkeszt információs céllal, a kutatási eredmények, adatbázisok megosztása céljából,
 • hazai és nemzetközi rendezvényeket, tudományos üléseket és konferenciákat rendez, szervez,
 • segíti tagjainak a részvételét a hazai és nemzetközi összejöveteleken,
 • kapcsolatot létesít nemzetközi szervezetekkel,
 • szakmai pályázatokat ír ki, illetve bonyolít le.

2.3. Az egyesület az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult.
Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
Az egyesület jogi személy, önálló vagyoni jogokat szerezhet, és vagyoni kötelezettségeket vállalhat.

 

© MACSE - Magyar Családtörténet-kutató Egyesület  Postacím : 1114 Budapest, Bartók Béla út 21.     macse.koordinator@gmail.com 
Oldaltérkép  -  Adatvédelmi szabályzat  -  Szerzői jogok   -  Impresszum   -  Webmester