Knipl malom

Azonos a pécsváradi Becker malommal. Felülcsapó, búzaörlő malom volt, 1958-ban lebontották.

forrás: Pesti János szerk.: „Baranya megye földrajzi nevei” I.-II. Pécs, 1982 I. kötet 117. Pécsvárad 104.tétel (593. old) I. kötet 115. Zengővárkony 46. tétel (576. old.)