Herschafts (uradalmi) malom

Régebben az uradalmi malom volt. Nevét innen kapta (e Herschaft-uraság). A malom a mai napközi otthon udvarán helyezkedett el. Az első katonai felméréstől kezdve ábrázolták a térképeken. Az utolsó molnár Beer Mátyás volt. „A németek kitelepítéskor az apát a malom végett elvitték volna, a családot nem. Akkor ők is önként jelentkeztek, de már nem fogadták őket. Az anyai szülőkhöz költöztek”. (Özv Beer Frigyesné szíves szóbeli közlése.) (A térképen 23-as számmal jelölve)

forrás: Frey György Péter: Malmok Mecseknádasdon és Óbányán